Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Yritysyhteistyökumppanuus
Yritysyhteistyökumppanuus
Kuvat Hanna Toijala 2013
Luottamuksellinen ja tavoitteellinen yhteistyö Oppimis-/kehittymiskumpp...
AJANKOHTAISETTYÖTEHTÄVÄT
YRITYS OPPILAITOS
Tilaus
Oppiminen
TUTKINNONPERUSTEET
Ryhmä 1
Ryhmä 2
Ryhmä1+Ryhmä2:Opetusyhdessä...
Ammattioppilaitos
Ennen
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutus oppilaitoksen lähtökohdista käsin
Oy
Työpaikka
Avainasioita
• WIN- WIN- WIN
• Luottamuksellinen ja tavoitteellinen yhteistyö
• Yhteistyön jatkuvuus
• Vastavuoroisuus , a...
Yritysyhteistyömallissa keskeistä
• Tahtotila, asenne
• Yksilölliset, joustavat opintopolut
• Tiedottaminen, tasavertaisuu...
Mallin etuja yrityksille
• osaavaa työvoimaa (osittain räätälöity)
• ”apukäsiä” , jatkuvuutta
• kilpailukykyä, imago
• vai...
Mallin etuja oppilaitokselle ja opettajille
• työelämälähtöisyyden varmistaminen
• oppimis- ja kehittämiskumppanuudet
• pe...
Mallin etuja opiskelijalle
• opiskelumotivaatio paranee
• paremmat valmiudet siirtyä työelämään
• opiskeluaika lyhenee
• t...
Mallin haasteita yrityksille
• suhdanteiden vaihtuvuus
• liiketoiminnan kannattavuus
• lisäarvon oivaltaminen
• luovuus, i...
Mallin haasteita oppilaitokselle ja opettajille
• pedagoginen johtajuus
• osaamisen johtaminen
• halu pedagogiseen uudistu...
Mallin haasteita opiskelijalle
• oma-aloitteisuus ja vastuullisuus opintojen kokonaisuuden
hallinnassa (teoria ja käytäntö...
Oppimisen yhteisöllisyyden
avainsana on verkosto
Innovatiivisuus yhdistettynä
yhteistoiminnalliseen
oppimiseen
win-win-win...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014

648 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014

 1. 1. Yritysyhteistyökumppanuus
 2. 2. Yritysyhteistyökumppanuus Kuvat Hanna Toijala 2013 Luottamuksellinen ja tavoitteellinen yhteistyö Oppimis-/kehittymiskumppanuuksien jatkuvuus Vastavuoroisuus ja sitoutuminen Yhteissuunnittelu ja perehdyttäminen Opettajalle oppilaitos Työelämä-lähtöisyyden varmistaminen Osaamisen ajantasaisuus Pedagogisetkäytännöt kehittyvät Oppimisympäristötmonipuolistuvat Pedagoginen johtajuus Uudistuva opettajuus Rakenteet Poisoppiminen Mallin etuja Mallin haasteita WINWIN WIN Opiskelijalle Parempia valmiuksia siirtyä työelämään Motivaatio "Oikeat työt” Opiskeluaika lyhenee Työllistyminen Vertaisoppiminen Oma-aloitteisuus Vastuullisuus Sitoutuminen Elämänhallinta Yritykselle Osaavaa työvoimaa ”Apukäsiä” Jatkuvuus Kilpailukyky Imago Vaikutusmahdollisuus Yhteisiä projekteja ja opinnäytteitä Suhdanteiden vaihtelut Lisäarvon oivaltaminen Joustavat ratkaisut Työpaine, kiire Oy 1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi Kesä,muut loma-ajat Työssäoppiminen Koulutuksen ja työn vuorottelu Kesä- ja loma-ajat Valmistuminen ja työllistyminen esim. 3 pv/vk yrityksessä ja 2 pv osaamisen tunnustaminen oppilaitoksessa Valmistuminen työllistyminen Esimerkiksi
 3. 3. AJANKOHTAISETTYÖTEHTÄVÄT YRITYS OPPILAITOS Tilaus Oppiminen TUTKINNONPERUSTEET Ryhmä 1 Ryhmä 2 Ryhmä1+Ryhmä2:Opetusyhdessä Valitaanopiskelijat HOPS: mm. työelämä- valmiudet, osaamis- tarpeet Mitäosaamistatarvitaan, kuinkamontavoidaanottaa? Ohjaavaopettaja Sirpa Pursiainen 2013 Yrityksen tilaukseen pohjautuva työssäoppiminen
 4. 4. Ammattioppilaitos Ennen Työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutus oppilaitoksen lähtökohdista käsin Oy Työpaikka
 5. 5. Avainasioita • WIN- WIN- WIN • Luottamuksellinen ja tavoitteellinen yhteistyö • Yhteistyön jatkuvuus • Vastavuoroisuus , aito vuoropuhelu • Henkilökohtaiset suhteet/oppimiskumppanuudet • Yhteissuunnittelu, perehdyttäminen ja sitoutuminen • ”Sitä saa, mitä tilaa”
 6. 6. Yritysyhteistyömallissa keskeistä • Tahtotila, asenne • Yksilölliset, joustavat opintopolut • Tiedottaminen, tasavertaisuus • Pedagoginen johtaminen • Uudistuva opettajuus • Edellytykset, resursointi, modulointi, lukujärjestys • Työssäoppimisen pedagogiikka, atot työssäoppien • Teoria, käytäntö, integraatio, tvt ja some • Henkilökohtainen opiskelu- ja ohjaussuunnitelma
 7. 7. Mallin etuja yrityksille • osaavaa työvoimaa (osittain räätälöity) • ”apukäsiä” , jatkuvuutta • kilpailukykyä, imago • vaikutusmahdollisuus koulutuksen kehittämiseen (työelämäneuvottelukunnat, oppilaitoksen auditoinnit jne.) • koulutuksiin osallistumista ”ilmaiseksi” • yhteisiä projekteja ja opinnäytteitä, kilpailutoimintaa • onnistuneita (täsmä) rekrytointeja • virkistäviä ja voimaannuttavia työelämäyhteistyöpäiviä • opettajien työelämäjaksoja (kehittämissuunnitelmat) • räätälöityä työpaikkaohjaajakoulutusta luovilla tavoilla
 8. 8. Mallin etuja oppilaitokselle ja opettajille • työelämälähtöisyyden varmistaminen • oppimis- ja kehittämiskumppanuudet • pedagogisten käytäntöjen kehittyminen • haasteita ja monipuolisuutta työtehtäviin • osaamisen ajantasaisuus • työn iloa ja mielekkyyttä, myönteistä palautetta • oppimisympäristöjen monipuolistuminen/koneiden, laitteiden ja välineiden yhteiskäyttö
 9. 9. Mallin etuja opiskelijalle • opiskelumotivaatio paranee • paremmat valmiudet siirtyä työelämään • opiskeluaika lyhenee • työllistyminen paranee • hiljaisen tiedon siirtyminen • vertaistuki ja vertaisoppiminen (positiivinen malli) • elinikäisen oppimisen avaintaidot paranevat
 10. 10. Mallin haasteita yrityksille • suhdanteiden vaihtuvuus • liiketoiminnan kannattavuus • lisäarvon oivaltaminen • luovuus, innostus • joustavat ratkaisut • yhteistyötaidot • osaaminen • asenne, välittäminen • työyhteisön tuki, työpaine, kiire Oy
 11. 11. Mallin haasteita oppilaitokselle ja opettajille • pedagoginen johtajuus • osaamisen johtaminen • halu pedagogiseen uudistumiseen, muutosmyönteisyys • ymmärrys opetuksen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä • luovuus, innostus • yhteistyötaidot • edellytysten luominen ja sitoutuminen -> rahoitus, rakenteet, virkaehtosopimukset yms. • poisoppiminen
 12. 12. Mallin haasteita opiskelijalle • oma-aloitteisuus ja vastuullisuus opintojen kokonaisuuden hallinnassa (teoria ja käytäntö) • oppimistavoitteiden määrittely (tutkinnon perusteet) • osaamisen dokumentointi • sitoutuminen, täsmällisyys • työkuntoisuus, elämänhallinta • opiskelijaryhmässä ”oleilun” sijaan työyhteisön tulostavoitteellisuus ja aikapaine
 13. 13. Oppimisen yhteisöllisyyden avainsana on verkosto Innovatiivisuus yhdistettynä yhteistoiminnalliseen oppimiseen win-win-win Kuvat Hanna Toijala 2013 Oy

×