Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ATOT
TYÖVALTAISESTI
• Työssäoppien
• Yhteisopettajuutta hyödyntäen
• Integroiden
• Työpajoissa ja työsaleissa
• Työelämälä...
AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT
TUTKINNON OSAT
• Ammatillisissa perustutkinnoissa
on 20 ov ammattitaitoa
täydentäviä tutkinnon o...
ATOT TYÖSSÄ OPPIEN
Kenelle attojen oppiminen työssä sopii?
• Opiskelijoille, jotka oppivat parhaiten tekemällä
• Opiskelij...
ATTOJA TYÖSSÄOPPIEN, INTEGROIDEN JA
TYÖVALTAISESTI
• integroiminen ammatillisiin opintoihin yhteisopettajuutta ja
työvalta...
ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA
INTEGROIMINEN AMMATILLISIIN
OPINTOIHIN
1. Puretaan opetussuunnitelma
osaamiseksi
Mitä opitaan...
OHJAUS
Lähitunnit jakson
alussa ja lopussa
suuntaavat
oppimista ja
auttavat
arvioinnissa
Somen
hyödyntäminen
ohjauksessa (...
Somen hyödyntäminen ohjauksessa
Kuva: http://flic.kr/p/do1TLX Hanna Toijala CC BY-NC-SA
Kun tarve herää
Opiskelija Opettaja Oppimisen
tukipalvelut
Työnantaja Työpaikka-
ohjaaja
Joku muu,
kuka ?
• hakeutuu
työel...
Opiskelija Opettaja Oppimisen
tukipalvelut
Työnantaja Työpaikka-
ohjaaja
Joku muu,
kuka ?
• osallistuu
suunnitteluun
• tut...
Prosessin alussa
Opiskelija Opettaja Oppimisen
tukipalvelut
Työnantaja Työpaikka-
ohjaaja
Joku muu,
kuka ?
• perehtyy top-...
Prosessin aikana
Opiskelija Opettaja Oppimisen
tukipalvelut
Työnantaja Työpaikka-
ohjaaja
Joku muu,
kuka ?
• havainnoi ja ...
Prosessin lopussa
Opiskelija Opettaja Oppimisen
tukipalvelut
Työnantaja Työpaikka-
ohjaaja
Joku
muu,
kuka ?
• arvioi omaa
...
Prosessin jälkeen
Opiskelija Opettaja Oppimisen
tukipalvelut
Työnantaja Työpaikka-
ohjaaja
Joku muu,
kuka ?
• tekee kehitt...
Atot työssä oppien - mallin edut ja haasteet
opiskelija opettaja oppimisen
tukipalvelut
oppilaitos työnantaja työpaikka-
o...
 kriteeri-/tavoiteperusteista, jatkuvaa
 opiskelijan itsearviointi
 esim. oppimispäiväkirja tai muu dokumentointi ja oh...
 kriteeri-/tavoiteperusteista
 arviointikeskustelut: mukana
työpaikkaohjaaja, ammatinopettaja ja atto-
opettaja
 mahdol...
Mallin käyttöönotto ja
edellytykset
Mitä vaaditaan rakenteilta,
resursseilta ja johtamiselta?
Rakenteet
Työnjako
• muodostetaan esim.moniammatillinen tiimi (ammatilliset
opettajat, atto-opettaja, opo ja mahdollisuuks...
Rakenteet jatkuu
Lukujärjestys ja modulointi
• lukuvuosisuunnittelussa mahdollistetaan työvaltainen
toteutus
• huomioidaan...
Resurssit
Aika
• yhteissuunnittelun mahdollistaminen, riittävästi aikaa ja tukea
suunnitteluun ja ohjaukseen
• Lukujärjest...
Pedagoginen johtaminen
Strateginen johtaminen ja linjaukset
•johdon myönteinen asenne, kollegoiden tuki
•yhteissuunnittelu...
Pedagoginen johtaminen
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
• osaamiskartoitukset
• työelämäosaamisen varmistaminen
• some-o...
Atot työvaltaisesti
Atot työvaltaisesti
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Atot työvaltaisesti

971 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Atot työvaltaisesti

 1. 1. ATOT TYÖVALTAISESTI • Työssäoppien • Yhteisopettajuutta hyödyntäen • Integroiden • Työpajoissa ja työsaleissa • Työelämälähtöisissä projekteissa
 2. 2. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT • Ammatillisissa perustutkinnoissa on 20 ov ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia • 16 ov pakollisia tutkinnon osia • 4 ov valinnaisia lisäosia • Attojen tavoitteet on alakohtaistettu tutkinnon perusteisiin • Atot arvioidaan arvosanalla T1-K3 • Lukio-opinnot voivat korvata attoja Atto-osaaminen on osa ammattitaitoa, jota tarvitaan erilaisissa työtilanteissa!
 3. 3. ATOT TYÖSSÄ OPPIEN Kenelle attojen oppiminen työssä sopii? • Opiskelijoille, jotka oppivat parhaiten tekemällä • Opiskelijoille, jotka ovat laajennetussa työssäoppimisessa • Opiskelijalle, joka on sitoutunut valmistumaan ryhmää nopeammin • Opiskelijalle, joka etenee ryhmää hitaammin  Kaikille! • KAIKKI ATOT ON OPITTAVISSA AMMATILLISISTA LÄHTÖKOHDISTA ”OPPIA VOI MUUALLAKIN KUIN LUOKKATILOISSA”
 4. 4. ATTOJA TYÖSSÄOPPIEN, INTEGROIDEN JA TYÖVALTAISESTI • integroiminen ammatillisiin opintoihin yhteisopettajuutta ja työvaltaisuutta hyödyntäen • oppiminen työsalissa tai -pajassa työtehtävissä • työelämälähtöisissä projekteissa, joita toteutetaan yhteistyössä ammatillisten opettajien kanssa • työssäoppien, jolloin työssäoppimisen aika pitenee • työvaltaisuutta voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai koko ryhmälle
 5. 5. ATTOJEN TYÖVALTAISTAMINEN JA INTEGROIMINEN AMMATILLISIIN OPINTOIHIN 1. Puretaan opetussuunnitelma osaamiseksi Mitä opitaan integroiden ammattiaineisiin? Mitä opitaan työssäoppimisjaksolla? Tarkempi kuvaus esimerkistä 2. Yhteistyö (ammatilliset opettajat, atto-opettajat ja työpaikkaohjaajat ) 3. Toteutus Ohjaus (oppimisen arviointi) Yhteisopettajuus Työssäoppimispaikka 4.Arviointi Osaamisen arviointi Dokumentointi (SOME) Esimerkki toteutuksesta (SASKY)
 6. 6. OHJAUS Lähitunnit jakson alussa ja lopussa suuntaavat oppimista ja auttavat arvioinnissa Somen hyödyntäminen ohjauksessa (ks. seuraava dia) Ryhmän ohjauksessa atto- opettajat voivat myös jakaa ohjausvastuuta keskenään Opiskelijaa ohjaa ensisijaisesti atto- opettaja (yhdessä ammatillisen opettajan, työssäoppimista ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa) Opiskelijaa ohjataan oppimisen kaikissa vaiheissa
 7. 7. Somen hyödyntäminen ohjauksessa Kuva: http://flic.kr/p/do1TLX Hanna Toijala CC BY-NC-SA
 8. 8. Kun tarve herää Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja Työpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • hakeutuu työelämä- painotteiseen ryhmään tai • tekee aloitteen attojen työssäoppi- misesta • ottaa yhteyttä opettajaan tai opoon ryhmänohjaaja tai opiskelijan vastuuopettaja • Voi tehdä aloitteen attojen työssäoppimisesta • tarkistaa hopsin • tarkistaa ryhmän /opiskelijan opintopolun • osallistuu osaamisen tunnustamiseen • kutsuu toimijat (ammatilliset ja atto-opettajat) suunnittelemaan • sopii suunnitteluajat Opo • voi tehdä aloitteen esim. opiskelu- vaikeuksien vuoksi • Auttaa hopsin teossa • tekee osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen • selvittää hojksin tarpeen • Informoi huoltajia mahdollisuudes ta • kysyy työssäoppijaa oppilaitoksesta • voi pyytää mahdollisuutta attojen tekemiseen työssäoppimassa • resurssoi ohjaajan, joka voi tukea myös attojen opiskelua (esim. vieraan kielen opiskelu) • sitoutuu tehtävään ja neuvottelee opettajan kanssa käytännön asioista • Työpaikka- ohjaajan koulutus suositeltava huoltaja • voi tehdä aloitteen attojen työssäoppimisesta johto • voi tehdä aloitteen attojen työssäoppimisesta • resurssoi opettajat • mahdollistaa opettajien työelämäjaksot ja – tutustumiset sekä yhteissuunnittelun • varmistaa opsin tuntemisen Työpaikkarekisteriin kerätään tietoa attojen opiskelusta • Työssäoppimispaikka sovitaan alan ja oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti
 9. 9. Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja Työpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • osallistuu suunnitteluun • tutustuu opsiin • päivittää hopsiaan • määrittelee omaa tavoitetasoaan • ymmärtää mihin sitoutuu • aikatauluttaa ja suunnittelee oppimistaan • tutustuu ohjaus- ja dokumentointi- menetelmiin Opettajaryhmä, jossa asianosaiset ammatilliset ja atto-opettajat • varmistaa työpaikan atto-soveltuvuuden ja mitä atto-sisältöjä työssä voi oppia • laatii aikataulun yhteistyössä työpaikan kanssa • sopii ja huolehtii tiedottamisesta • suunnittelee ohjaus- ja arviointimenetelmät • Jakaa vastuualueet ja ohjausvastuun • avaa opsia opiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle Opo • päivittää hopsia opiskelijan kanssa ja informoi huoltajaa It-tuki • tarjoaa laitteet, ohjelmistot ja opastuksen niiden käyttöön • tutustuu opsiin (tavoitteisiin ja sisältöön) • kartoittaa työpaikan oppimis- tilanteita atoissa • tuo omat tarpeensa esille • varmistaa ohjaajan resurssit • tukee ohjaajaa mahdollista- maan attojen opiskelun • tutustuu opsiin (tavoitteisiin ja sisältöön) • osallistuu toteutuksen ja aikataulutuksen suunnitteluun • saa tietoa ohjaus- ja arviointi- menetelmistä • suunnittelee työssäoppimis- tehtäviä yhdessä opettajien kanssa • mahdollistaa mm. ajallisesti attojen oppimisen ja dokumentoinnin • työyhteisö voi osallistua ideointiin Suunnitteluvaiheessa
 10. 10. Prosessin alussa Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja Työpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • perehtyy top- paikkaan ja sitoutuu atto- opintoihin työssäoppien • yhteinen aloituspalaveri (arviointi, pelisäännöt ja yhteydenpito) • yhteinen aloituspalaveri • avaa ryhmälle / opiskelijalle tavoitteet, sisällöt, oppimistehtävät, arvioinnin, aikataulun ja dokumentoinnin • sopii ohjaus- ja opetustilanteet • antaa tarvittaessa yksilöllistä tukea • luo vertaisopiskelija- ryhmiä • on tarvittaessa käytettävissä • varmistaa ohjauksen resurssit • ottaa opiskelijan vastaan ja sitoutuu oppijan oppimiseen • perehdyttää opiskelijan työpaikkaan • informoi työyhteisöä oppijan atto- tavoitteista • työyhteisö ottaa vastaan opiskelijan
 11. 11. Prosessin aikana Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja Työpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • havainnoi ja dokumentoi työtehtäviä attojen näkökulmasta • tekee mahdolliset muut tehtävät • käyttää dokumentointiin ja oppimisen raportointiin annetun ajan • vertaisoppiminen ryhmässä • osallistuu sovittuihin ohjaus- ja opetustilanteisiin sovitulla menetelmällä (esim. koululla, Skypella jne.) • pitää säännöllisesti yhteyttä ohjaaviin opettajiin ja hakee tarvittaessa lisäohjausta Atto-opettaja • Ohjaa ja arvioi oppimista • Seuraa tavoitteiden toteutumista • antaa oheis- ja tukimateriaalin sekä tehtävät esim. somen avulla • Antaa palautetta • Kannustaa • antaa tarvittaessa yksilöllistä tukea • toteuttaa sovitut ohjaus- ja opetustilanteet • on käytettävissä esim. verkon tai puhelimen välityksellä ammatillinen opettaja • seuraa myös atto-oppimista • ottaa tarvittaessa yhteyttä atto-opettajaan • tekee ohjauskäynnit Opo ja erityisopettaja ovat tarvittaessa käytettävissä • seuraa toteutusta • kannustaa ohjaajaa olemaan aktiivinen • mahdollistaa dokumentoin nin, raportoinnin ja atto- aineiden teon ajallisesti • tiedottaa työyhteisöä • ohjaa, tukee, antaa palautetta • Mahdollis- taa attojen oppimisen ja doku- mentoinnin myös ajallisesti • ottaa yhteyttä opettajaan tarvittaessa • koko työyhteisö tukee oppimista
 12. 12. Prosessin lopussa Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja Työpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan kriteerien mukaisesti • osallistuu arviointi- ja palautepalaveriin • osallistuu mahd. loppukokeeseen, näyttöön tms.osaamisen arviointiin • antaa palautetta prosessista eri tahoille • esittelee omaa oppimisprosessiaan ryhmälle • arvioi ja antaa palautetta oppisesta • Arvioi osaamista kriteerien mukaisesti • osallistuu arviointipalaveriin • ryhmänohjaaja kutsuu opiskelijan, opettajat ja työpaikkaohjaajan palaute- ja arviointipalaveriin • opinto-ohjaaja ja erityisopettaja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan palaute- ja arviointipalaveriin • antaa ja vastaanottaa palautetta • kertoo prosessin aikana saamistaan ideoista • osallistuu palaveriin • arvioi ja antaa palautetta opiskelijalle • Arvioi opiskelijan osaamista kriteerien mukaisesti • antaa palautetta oppilaitokselle • tekee kehittämis- ehdotuksia • kertoo prosessin aikana saamistaan ideoista
 13. 13. Prosessin jälkeen Opiskelija Opettaja Oppimisen tukipalvelut Työnantaja Työpaikka- ohjaaja Joku muu, kuka ? • tekee kehittämis- ehdotuksia • päivittää hopsiaan • jatkaa opintojaan tai valmistuu • tekee kehittämis- ehdotuksia • kokoaa palautteen • kirjaa suoritukset ja arvioinnin • Antaa palautetta • Tekee kehittämis- ehdotuksia • Päivittää hopsin • ohjaa Jatko- opintoihin ja työvoimapalvelui hin • Tekee kehittämis- ehdotuksia • Tekee kehittämis- ehdotuksia • arvioinnin arkistointi (oppilaitos) • johto järjestää alakohtaisia yhteistyö- ja kehittämistapaa misia yhteisesti kaikille toimijoille
 14. 14. Atot työssä oppien - mallin edut ja haasteet opiskelija opettaja oppimisen tukipalvelut oppilaitos työnantaja työpaikka- ohjaaja E D U T Työelämälähtöi- syys Atot eivät ole irrallisia Yksilöllisyys Ohjaus henkilö- kohtaisempaa Opetus käytännön- läheisempää Yhteistyö paranee Läpäisy tehostuu Opiskelija voi olla enemmän töissä Rekrytointi Saa uutta tietoa suoraan oppilaitoksesta opiskelija opettaja oppimisen tukipalvelut oppilaitos työnantaja työpaikka- ohjaaja H A A S T E E T Toteutuuko tutkinnon laaja- alaisuus ja selkeytyykö opintojen kokonaisuus? Opintojen sopeuttaminen käytännön läheiseksi Työssäoppimis- paikkojen erilaisuus Miten seurataan opintojen etenemistä? Tuen saatavuus? Resurssointi Miten atto- sisältöjä löytyy työpaikalta? Joutuu ohjaamaan aineita, jotka eivät ole varsinaisesti hänen alaansa
 15. 15.  kriteeri-/tavoiteperusteista, jatkuvaa  opiskelijan itsearviointi  esim. oppimispäiväkirja tai muu dokumentointi ja ohjauskeskustelut  ammatinopettaja ja atto-opettaja yhdessä  esim. oppimispäiväkirjojen kommentointi, ohjauskeskustelut ja ohjauskäynnit  työpaikkaohjaaja  palautekeskustelut ja jatkuva havainnointi  vertaisarviointi  esim. somen avulla: blogikirjoitukset, oppimispäiväkirjojen ja tehtävien kommentointi  lähiopetus tarvittaessa Oppimisen arviointi
 16. 16.  kriteeri-/tavoiteperusteista  arviointikeskustelut: mukana työpaikkaohjaaja, ammatinopettaja ja atto- opettaja  mahdollinen näyttö  vertaisarviointi, palautekeskustelut koko ryhmän kanssa Osaamisen arviointi
 17. 17. Mallin käyttöönotto ja edellytykset Mitä vaaditaan rakenteilta, resursseilta ja johtamiselta?
 18. 18. Rakenteet Työnjako • muodostetaan esim.moniammatillinen tiimi (ammatilliset opettajat, atto-opettaja, opo ja mahdollisuuksien mukaan työelämän edustaja) • selkeä työnjako • lähiopetuksesta vapautuva resurssi käytetään suunnittelu-, ohjaus- ja arviointityöhön • koulutusalakohtainen suuntautuminen atto-opettajien työnjaossa
 19. 19. Rakenteet jatkuu Lukujärjestys ja modulointi • lukuvuosisuunnittelussa mahdollistetaan työvaltainen toteutus • huomioidaan alakohtaiset erot Työnkuvat • opettajan työnkuvan/opetusvelvollisuuden rakentaminen osaamisperusteiseksi • oppilaitoksen ja työelämän jatkuva yhteydenpito
 20. 20. Resurssit Aika • yhteissuunnittelun mahdollistaminen, riittävästi aikaa ja tukea suunnitteluun ja ohjaukseen • Lukujärjestyksen ja vuosisuunnittelun on mahdollistettava joustava toteutus Henkilömäärä • malli ei vähennä opettajan tuntiresurssien tarvetta vaan vaatii normaalin opetusresurssin Laitteet • langaton verkkoyhteys ja riittävä tietotekninen laitteisto Erityisosaaminen • oppimisen tukipalvelut käytettävissä • atto-opettajan alakohtainen osaaminen
 21. 21. Pedagoginen johtaminen Strateginen johtaminen ja linjaukset •johdon myönteinen asenne, kollegoiden tuki •yhteissuunnittelu rakenteisiin •riittävän laadukkaat työssäoppimispaikat sopivalta etäisyydeltä (top-rekisteri) Prosessin johtaminen •kirjoitettava opetussuunnitelmiin ja strategioihin
 22. 22. Pedagoginen johtaminen Henkilöstön osaamisen kehittäminen • osaamiskartoitukset • työelämäosaamisen varmistaminen • some-osaaminen • ohjaustaidot • yhteistyötaidot opettajan moniosaajuus Muutosjohtaminen • johto auttaa muutoksessa ja tukee toteuttajia

×