Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Laajennettu työssäoppiminen
Joustava työssäoppimispolku
toplaaja.purot.net
toplaaja.wikispaces.com
Toiveet
Osaaminen ja tieto-taito
Työelämävalmiudet
Tausta ja tarpeet
Oppimistyylit
Oppimisvalmiudet
Yksilölliset polut: Hi...
Kenelle? Mistä syystä?
o Tekemällä oppija
o Koulumuotoinen ei sovellu
o Opintojen täydentäjä
o Erilainen oppija
o Oma urat...
Mikä laajenee
• Työssäoppimisaika pitenee
• Työssäoppimisen ajankohdat
laajenevat
• Opiskeltavat sisällöt laajenevat
• Val...
Missä vaiheessa?
• Opiskelujen alkuvaiheessa HOPSin mukaan –
tai valmistumisen lähestyessä
• Opiskelijalla haasteita opisk...
Kuinka paljon
• Pääsääntöisesti ammatilliset opinnot
työssäoppien
• Atot osittain (tai kokonaan) työssäoppien
• Vapaasti v...
Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä?
NYT
• Opiskeluympäristö muuttuu
• Opiskelu etenee HOPS/HOJKS mukaan yksilö...
Kuka käynnistää?
• Ryhmänohjaaja
• Opinto-ohjaaja
• Erityisopettaja
• Opiskelija
• Huoltaja
• Työnantaja
• Työpaikkaohjaaj...
Suunnittelu oppilaitoksessa
• Ro tekee alustavan suunnitelman – johtaja päättää ja
resurssoi
• Opiskelijan kypsyys ja kunt...
Yhteistyö joustavalla polulla
• Mallin toteuttamiseen osallistuu koko tukijoukko,
opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan....
Työpaikan valinta: onnistumisen mahdollisuus?
• Täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset?
• Työpaikan tehtävät vaatimustasoltaa...
Työssäoppiminen
• Työnantajan odotukset ja pelisäännöt?
• Suunnitelman tarkennus yhdessä
• Huolellinen perehdytys ja työn ...
Missä mennään metsään?
• Väärä työpaikka?
• OPSI kateissa?
• Sitoutuminen löysää (opettajan,
opiskelijan, ohjaajan)?
• Amm...
Oppimisen ja osaamisen arviointi
fokus: ROHKAISU
• Ammatillista kasvua tukevaa
• Voimavarakeskeiskeistä
• Itsearviointiin ...
Miten oppimisprosessi onnistui?
Yhteistyöstä kehittämiskumppanuuteen?
Foorumi?
• Palaute pohditaan huolella
• Fokus 1: opi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku

958 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10.3.2014 laajennettu joustava, tuettu polku

 1. 1. Laajennettu työssäoppiminen Joustava työssäoppimispolku toplaaja.purot.net toplaaja.wikispaces.com
 2. 2. Toiveet Osaaminen ja tieto-taito Työelämävalmiudet Tausta ja tarpeet Oppimistyylit Oppimisvalmiudet Yksilölliset polut: Hitaampi, tuettu polku Erityisopiskelijat Opintoihin palaavat Omaan tahtiin opiskelevat Muut syyt? Opiskelu ryhmässä Ohjaus Henkilökoh- taistaminen TYÖPAIKKA Laajennettu työssäoppiminen Perehdytys Ohjaus Yhteistyö vanhempien kanssa Tutkinnon perusteiden tulkinta Annetaan tarvittava tuki Työllistyminen Esko-Asikainen Pirkko, Miettinen Pekka, Pursiainen Sirpa, Raivio Susanna 2013
 3. 3. Kenelle? Mistä syystä? o Tekemällä oppija o Koulumuotoinen ei sovellu o Opintojen täydentäjä o Erilainen oppija o Oma uratavoite o Kaikki opiskelijat, HOPS
 4. 4. Mikä laajenee • Työssäoppimisaika pitenee • Työssäoppimisen ajankohdat laajenevat • Opiskeltavat sisällöt laajenevat • Valinnaisuus opinnoissa laajenee • Oppimisympäristö laajenee • Ohjausresurssien tarve kasvaa • Ohjausta antava henkilöstö kasvaa moniammatilliseksi
 5. 5. Missä vaiheessa? • Opiskelujen alkuvaiheessa HOPSin mukaan – tai valmistumisen lähestyessä • Opiskelijalla haasteita opiskelussa / ryhmässä / oppilaitoksessa /elämänhallinnassa? • Opiskelija on löytynyt työpaikan
 6. 6. Kuinka paljon • Pääsääntöisesti ammatilliset opinnot työssäoppien • Atot osittain (tai kokonaan) työssäoppien • Vapaasti valinnaiset kokonaan • Työssäoppiminen laajenee yksilöllisesti, muutamasta opintoviikosta 90 opintoviikkoon.
 7. 7. Miten toiminta eroaa normaaleista käytänteistä? NYT • Opiskeluympäristö muuttuu • Opiskelu etenee HOPS/HOJKS mukaan yksilöllisesti • Opiskelijaa ohjaa laajempi ohjaushenkilöstö TULEVAISUUDESSA: • HOPS-käytäntöjen kehittyessä kaikki opiskelijat opiskelevat joustavalla, yksilöllisellä polulla?
 8. 8. Kuka käynnistää? • Ryhmänohjaaja • Opinto-ohjaaja • Erityisopettaja • Opiskelija • Huoltaja • Työnantaja • Työpaikkaohjaaja • Kuraattori • Terveydenhuolto • Kuka muu?
 9. 9. Suunnittelu oppilaitoksessa • Ro tekee alustavan suunnitelman – johtaja päättää ja resurssoi • Opiskelijan kypsyys ja kunto? • Yhteistyökumppaneiden kanssa suunnitellaan – tuet? • Opiskelijalle selväksi: työssäoppimisen tarkoitus, pelisäännöt ja tavoitteet • Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu joustavasti
 10. 10. Yhteistyö joustavalla polulla • Mallin toteuttamiseen osallistuu koko tukijoukko, opiskelijan yksilöllisen tarpeen mukaan. • Mukana prosessissa ainakin: opiskelija, huoltaja, ryhmän ohjaaja, työssäoppimista ohjaava opettaja, opinto-ohjaaja, opetus-/koulutusalan esimies • Muita tarpeen mukaan: erityisopettaja, kuraattori, psykologi, nuoriso-ohjaaja, terveydenhoitaja.
 11. 11. Työpaikan valinta: onnistumisen mahdollisuus? • Täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset? • Työpaikan tehtävät vaatimustasoltaan opiskelijalle sopivia? • Opiskelija hyväksyy työpaikan? • Työpaikkaohjaaja perehdytetty laajennettuun työssäoppimiseen ja opetussuunnitelmaan • Otetaanko huomioon opiskelijan erityisyys?
 12. 12. Työssäoppiminen • Työnantajan odotukset ja pelisäännöt? • Suunnitelman tarkennus yhdessä • Huolellinen perehdytys ja työn ohjaus • Opiskelijan yksilölliset tarpeet? • Tarvittavat tuet ja ohjaus – kuka yhdyshenkilö koululla? • Onko aikaisempia pettymyksiä – otetaanko puheeksi?
 13. 13. Missä mennään metsään? • Väärä työpaikka? • OPSI kateissa? • Sitoutuminen löysää (opettajan, opiskelijan, ohjaajan)? • Ammattitaitovaatimukset eivät täyty? • Raamit puuttuvat tai niissä ei pysytä?
 14. 14. Oppimisen ja osaamisen arviointi fokus: ROHKAISU • Ammatillista kasvua tukevaa • Voimavarakeskeiskeistä • Itsearviointiin rohkaisevaa – reflektoivaa • Välitöntä, kattavaa, perusteltua • Mahdollistetaan näyttö, kun taidot siihen riittävät
 15. 15. Miten oppimisprosessi onnistui? Yhteistyöstä kehittämiskumppanuuteen? Foorumi? • Palaute pohditaan huolella • Fokus 1: opiskelijan opintojen etenemisen suunnittelu • Fokus2: yhdessä kehittyminen

×