Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vdgp voorraad in de vingers

988 views

Published on

Innovatieve manier om de voorraad (gebouwen en installaties) van een grote vastgoed eigenaar in de Vingers te houden. Gebruikmakend van RFID technologie.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vdgp voorraad in de vingers

 1. 1. Voorraad in de Vingers
 2. 2. Vastgoed ontwikkelingen 1. Toenemende eisen aan beheer van vastgoed  Technologisch (Beheer op afstand)  Maatschappelijk (milieu, duurzaamheid)  Politiek (wet en regelgeving) 2. Toenemende complexiteit van objecten 3. Technisch beheer wordt functioneel beheer  Inclusief services en technische dienst 4. Toenemende vraag naar transparantie  tussen eigenaar en gebruiker  tussen inspecteur en adviseur  in contracteren van leveranciers
 3. 3. Uitgangspunten Vastgoed 1. Vastgoed is opgebouwd uit elementen 1. Verwarming 2. Koeling 3. Brandveiligheid 4. Energie 5. Etc. 2. De elementen behoeven onderhoud en inspectie 3. Eigenaren hebben behoefte aan actuele en valide informatie over de objecten en de elementen 4. Eigenaren willen onderhoud en beheer zo efficiënt mogelijk laten verlopen 5. Vastgoed en elementen moeten aantoonbaar voldoen aan wettelijke eisen
 4. 4. Het onderhoud en beheer proces (vereenvoudigd) EPI-CREM Corporate and public Real Estate Management met Energy Performance Integration SEL Standaard Elementen Lijst Fysieke MOP OEL Meerjarig Object en Object Onderhouds elementen Element Lijst Prognose MUP Meerjarig Inspectie Uitvoerings Planning
 5. 5. Voorraad in de Vingers Pilot EPI-CREM / Corporate and public Real EPI-CREM Estate Classificatie / met Management EnergyWeging / Performance SEL Integration Aggregatie Standaard Elementen “WAAROM” MOP SEL, OEL Lijst BOEI MUP Administratie Database Fysieke MOP OEL/BEL “HOE” Meerjarig Object en “WAT” Object Onderhouds elementen RFID TAG Element Lijst Prognose Inspectie MUP Meerjarig Uitvoerings Planning
 6. 6. De Elementen Elementen Ventilatie Brandveiligheid Energie Kunst
 7. 7. Informatie voor eigenaar en klant Directeur bedrijfsvoering Portefeuille Strategisch Strategisch Informatie manager stroom Huisvesting Facilitair adviseur manager Asset manager Object manager Tactisch Tactisch Operationeel Operationeel Installatie Onderhoud Inspectie Technische dienst
 8. 8. Diverse rollen in het proces Medewerker Inspecteur Onderhoud Centrale Basis Draadloze communicatie informatie Objecten Object manager Asset Manager
 9. 9. Leidingnet Koeling Leidingnet CV Brand klep Kanalisatie electro Brand doorvoeringen Scheidingswanden Noodverlichting
 10. 10. Doelstellingen Voorraad in de Vingers • Actueel en mobiel inzicht in objecten en elementen • Verbeterde kwaliteit van gegevens • Transparantie van inspecties • Geïntegreerde onderhoud- en uitvoeringsplanning • Maakt uitbesteding eenvoudiger • Sturen op uitzonderingen (afwijking v.d. norm) • Inzicht en controle over EPI-CREM indicatoren • Adequatere budgettering
 11. 11. 865110 Binnenwand  Hoeveelheid 1  Eenheid St  Locatie Westraven  Bouwjaar 1976  Fabricaat  Type Brandscheidend  Materiaal Beton  Eigenschappen 60 min brandwerend  Algemene toelichting<604050>  Eigendom VdGP  Verantwoordelijk VdGP  Garantie Datum  Garantie bedrijf  Perceelcode NS10R  Cyclus 15  OH frequentie PM  SBO-TI Code SBO-TI Prestatie indicator 10 januari 2011
 12. 12. s Element status CodeOmschrijving jaar Fabricaat Type Inspectie Geldig tot 861710 Bliksembeveiligingsinstallatie 2006 vd Heuvel Cu25 10 mei 2009 10-10-2010 863130 Laagspanningsinstallatie 2006 Philips Lux Helio Lon 10 mei 2009 10-10-2010 865150 Omroep- en ontruimingsinstall. 2006 Siemens Variodyn 10 mei 2009 10-10-2010 865110 Brandmeldinstallatie 1996 Siemens Algorex 10 mei 2009 10-10-2010 864310 CCTV-installatie 2006 Siemens Simatrix 08 juli 2009 08-02-2010 865210 Inbraaksignaleringsinstallatie 2006 Siemens GUARTO 10 mei 2009 10-09-2010 865400 Sociale alarmering 2006 Tyco 01 juni 2009 01-10-2010 864220 Intercominstallatie 2006 Isolectra 10 mei 2009 10-10-2010 865220 Toegangscontrole 2006 Siemens SIPASS 10 mei 2009 10-10-2010 867300 Gebouwbeheersysteem 2006 Tridium RH 22-3 04 juni 2009 04-01-2010 865360 Wateroverlastmelder 2006 Cavia 10 juni 2009 10-10-2010 851500 Warmtepomp (WKO installatie) 2006 EPT CSH-8581 10 mei 2009 10-10-2010 865170 Sprinklerinstallatie 2007 KFB 65.315/80.400 10 mei 2009 10-10-2010 865160 Blusgasinstallatie 2007 Kidde Fire Prot FM200 10 mei 2009 10-10-2010 751300 Gevelonderhoudsinstallatie 2007 Kranenburg 10 mei 2009 10-10-2010 604050 Binnenwand 1976 Brandscheid. 12 aug 2010 10-05-2015 10 januari 2011
 13. 13. Aanbesteding SOT EPI-CREM / Standaard Klant SEL VGBEM Onderhouds wensen template Fysieke Object en OEL MOP elementen Object BOEI Component MUP Inspectie Lijst Interne Uitvoerings Realisatie Inspectie opdracht Eigenaar of Installateur Installateur Eigenaar
 14. 14. What’s in it for me? Gebruiker Installateur •Meer zekerheid en inzicht •Langdurige contracten via DBM en •Bedrijfszekerheid en continuïteit functionele maincontracting •Geen zorgen over secundair proces •Beheer op afstand •Toekomst vastheid •Meerjarige uitvoeringsplanning en •Stabiele financiële exploitatie opdrachten, dus continuïteit •Beperking investeringskosten •Efficiënte inkoop •Toegang tot kennis en expertise •Efficiënte uitvoering •Inzicht in benchmarks •Kennis opbouw en borging •Kansen voor optimalisatie •Besparingsvoorstellen •Beste prijs-prestatie verhouding •Op tactisch niveau meedenken met opdrachtgever
 15. 15. VidV en NEN 2767 De NEN 2767 biedt een duidelijke methode om de feitelijke toestand van bouw- en installatiedelen op een objectieve en eenduidige wijze vast te leggen. De standaard gebrekenlijsten zijn een belangrijk onderdeel van deze methodiek en volgens een vast raamwerk opgezet met vermelding va de mogelijke gebreken van bouw- of installatiedelen. De gebrekenlijsten voor belangrijke bouw- en installatiedelen zijn vastgelegd in de norm NEN 2767-2. Bij het opstellen van de norm zijn deze uitgangspunten gehanteerd:  De gebrekenlijsten bieden een stevige waarborg voor de eenduidigheid van de conditiemeting.  Alle gebreken zijn visueel of met eenvoudige hulpmiddelen herkenbaar voor een inspecteur.  De gebrekenlijsten leggen van de feitelijke toestand vast van bouw- en installatiedelen. Die registratie is de basis voor het opstellen van onderhoudsplannen.  De gebrekenlijsten stellen het belang vast van de waargenomen gebreken. NEN 2767:1 Methodiek NEN 2767:3 Conditie aggregatie De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt de methodiek voor de berekening van de geaggregeerde weergegeven op een zespuntsschaal. Hierbij is conditiescore van een gebouw of complex. Dit is een Conditiescore 1 de nieuwbouwstaat en Conditiescore 6 zeer gewogen waarde [conditie-index] op bouwwerk- of slechte staat van onderhoud. Daarnaast kunnen complexniveau die wordt gebruikt voor het op hoofdlijnen onderhoudsbudgetten worden onderbouwd. bewaken van de ontwikkeling van de kwaliteit van het vastgoed. Ook biedt deze waarde de mogelijkheid NEN 2767:2 Gebrekenlijsten bouwwerken te vergelijken. De geaggregeerde conditie van een bouwwerk komt tot stand door het modelmatig gebrekenlijsten voor de belangrijkste bouw- en samenstellen van één conditie-index uit de conditiescores installatiedelen. Denk aan het dak, de fundering, de van de verschillende bouw- en installatiedelen. De mate verlichting, de riolering, de vloerafwerking, de afwerking van waarin de verschillende conditiescores meewegen kan binnen- en buitenmuren, het schilderwerk en de installaties. organisatiespecifiek worden bepaald
 16. 16. Voorraad in de Vingers

×