Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teamontwikkeling Obstakels, Tips & Tricks

681 views

Published on

WAT MOET JE DOEN ALS DE SAMENWERKING BINNEN JE TEAM NIET ZO LOOPT ALS VERWACHT? WAT ALS DE PRESTATIES UITBLIJVEN?
LEES HIER OVER DE OBSTAKELS DIE EEN GOED TEAMFUNCTIONEREN IN DE WEG STAAN PLUS ENKELE SUGGESTIES OM ‘DE BOEL VLOT TE TREKKEN’…

Published in: Leadership & Management
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teamontwikkeling Obstakels, Tips & Tricks

 1. 1. B E Y O N D E V E N T S TEAMONTWIKKELING: OBSTAKELS, TIPS & TRICKS
 2. 2. WAT MOET JE DOEN ALS DE SAMENWERKING BINNEN JE 7 8 18 19 6 20 9 17 21 TEAM NIET ZO LOOPT ALS VERWACHT? WAT ALS 5 10 16 4 22 11 15 DE 3 14 12 23 13 2 24 PRESTATIES UITBLIJVEN? 1 25 LEES HIER OVER DE OBSTAKELS DIE EEN GOED TEAMFUNCTIONEREN IN DE WEG STAAN PLUS ENKELE 7 8 6 9 5 10 SUGGESTIES OM ‘DE BOEL VLOT TE TREKKEN’… 4 11 3 12 2 1 13 14 15 17 16 4 1 3 23 8 7 9 5 6 10 26 27 14 13 12 11 2 16 15 24 22 21 20 19 18 17 25 29 28 4 3 2 8 9 7 6 5 10 1 11 12 13 3 1 23 10 17 9 8 6 7 5 4 3 2 16 14 15 13 12 11 22 21 20 19 18 24 25 26 B E Y O N D E V E N T S
 3. 3. B E Y O N D E V E N T S ER ZIJN MEER DAN DEZE VIER OBSTAKELS DIE EEN GOEDE TEAMPRESTATIE FRUSTREREN. HET ZIJN WEL DE VIER FACTOREN DIE HET MEEST VOORKOMEN.
 4. 4. - KWETSBARE OPSTELLING IS ESSENTIEEL1 - ZONDER ONDERLING VERTROUWEN IS GOEDE SAMEN-WERKING B E Y O N D E V E N T S VERTROUWEN NIET MOGELIJK - VERTROUWEN IS DE OVERTUIGING DAT TEAMLEDEN HANDELEN VANUIT GOEDE INTENTIES, ER IS DUS GEEN REDEN VOOR BEZORGDHEID OF GEBREK AAN BESCHERMING
 5. 5. B E Y O N D E V E N T S VERTROUWEN - FOUTEN TOEGEVEN EN HULP VRAGEN ZIJN TOEGESTAAN - FEEDBACK GEVEN EN ONTVANGEN KUN JE LEREN…1
 6. 6. B E Y O N D E V E N T S VERTROUWEN - BEVORDER EMPATHIE EN ONDERLING BEGRIP - NEEM ’NS DE TIJD - UURTJE IN DE WEEK - OM PERSOONLIJKE INFORMATIE UIT TE WISSELEN - SIMPELE, MAAR DOELTREFFENDE FIRST STEP SUGGESTIE
 7. 7. - REALISEER JE DAT VOOR EEN POSITIEF CONFLICT VERTROUWEN ONONTBEERLIJK IS 2 - DUURZAME RELATIES HEBBEN POSITIEVE CONFLICTEN B E Y O N D E V E N T S CONFLICTEN NODIG - POSITIEVE CONFLICTEN GAAN OVER IDEEËN
 8. 8. B E Y O N D E V E N T S CONFLICTEN - NIET UITGESPROKEN MENINGSVERSCHILLEN GAAN BROEIEN EN ZIJN EEN KILLER VOOR JE TEAMONTWIKKELING 2 - CONFLICTEN HEB JE NODIG VOOR ‘EEN BEETJE LEVEN IN DE TENT’…
 9. 9. B E Y O N D E V E N T S CONFLICTEN - HERKEN CONFLICTEN, STERKER NOG; RICHT JE EROP - HERINNER TEAMLEDEN AAN NUT & NOODZAAK VAN CONFLICTEN SUGGESTIE - STIMULEER HET GESPREK (KIES ‘FEEDBACK’ ALS VORM)
 10. 10. - BESLISSINGEN HOEVEN IN DIT GEVAL DUS NIET UNANIEM GENOMEN TE WORDEN 3 - BESLISSINGEN DIE ZONDER CONFLICT TOT STAND B E Y O N D E V E N T S BETROKKENHEID KOMEN,ONDERMIJNEN BETROKKENHEID - ZORG DAT IEDEREEN ZIJN OF HAAR ZEGJE KAN DOEN
 11. 11. SUGGESTIE B E Y O N D E V E N T S BETROKKENHEID - EENVOUDIG MAAR DOELTREFFEND IS HET SAMENVATTEN VAN DE GENOMEN BESLUITEN OP EEN FLIPOVER - ER STAAT DAN ZWART-OP-WIT WAARVOOR BETROKKENHEID WORDT VERWACHT
 12. 12. B E Y O N D E V E N T S VERANTWOORDELIJKHEID- VERANTWOORDELIJKHEID IS DE BEREIDHEID DIE TEAMLEDEN HEBBEN OM ELKAAR AAN TE SPREKEN 4 - HET ONTWIJKEN VAN HET HEBBEN VAN EEN ROTGEVOEL IS VEELAL DE DRIJFVEER OM ELKAAR NIET AAN TE SPREKEN
 13. 13. B E Y O N D E V E N T S VERANTWOORDELIJKHEID- TEAMLEDEN DIE ERG GOED MET ELKAAR OVER KUNNEN, HEBBEN VEEL MOEITE MET ELKAAR 4 WEG AANSPREKEN - DIT VANWEGE DE VREES OM DE GOEDE RELATIE TE SCHADEN
 14. 14. SUGGESTIE B E Y O N D E V E N T S VERANTWOORDELIJKHEID - PUBLICEER DOELSTELLINGEN EN MAATSTAVEN WAAROP IEDEREEN KAN WORDEN AANGESPROKEN - BIEDT EEN BELONING VOOR HET HELE TEAM EN NIET AAN INDIVIDUELE LEDEN VAN HET TEAM
 15. 15. HOE KOM JE TOCH AAN AL DEZE WIJSHEID? JE WERKT TOCH ALS 7 8 18 19 6 20 9 17 PROGRAMMAMAKER IN DE ‘EVENEMENTELARIJ’… 5 21 10 16 4 22 11 15 3 14 12 23 13 24 TIJDENS HET SAMENSTELLEN VAN WORKSHOPS VOOR 2 1 25 ONZE OPDRACHTGEVERS KOMEN ZAKEN ALS TEAMONTWIKKELING, FEEDBACK GEVEN EN HET HANTEREN VAN CONFLICTEN MET 7 8 6 9 GROTE REGELMAAT VOOR. IN DE AFGELOPEN JAREN 5 10 HEB IK 4 11 3 12 ZODOENDE AARDIG WAT ERVARING OPGEDAAN. 2 1 13 17 14 16 15 4 1 3 23 8 7 9 5 6 10 26 27 14 13 12 11 2 16 15 24 22 21 20 19 18 17 25 29 28 4 3 2 8 9 7 6 5 10 1 11 12 13 3 1 23 10 17 9 8 6 7 5 4 3 2 16 14 15 13 12 11 22 21 20 19 18 24 25 26 B E Y O N D E V E N T S
 16. 16. B E Y O N D E V E N T S TONY BUIJS TBUIJS@BUIJSBEYONDEVENTS.NL +31 6 53 415 618 WWW.BUIJSBEYONDEVENTS.NL

×