Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

My Native Town Vct

1,105 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

My Native Town Vct

  1. 1. 1. клас Пътешествие из моя роденград Моят роден град Резюме Учениците се запознават с местоположението, историята, забележителностите и забавленията в родния град.Осъзнават, че градът е част от България, която има уникална природа и богато климатично разнообразие, исторически паметници, архитектурни забележителности, известни исторически личности – фактори, влияещи върху формирането на национално самочувствие. Изучаването, развитието и популяризирането на нейните туристически забележителностите е особено актуално в нашето съвремие. Учебни предмети Роден край, Български език и литература,Физическо възпитание и спорт, Изобразително изкуство,Домашен бит и техника, Час на класа, Музика Софтуер Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point, Internet Explorer Ключови думи Роден град, местоположение, история, забележителности, забавления,туризъм, фотоистория Преглед на проекта
  2. 2. Щракнете върху документите долу за повече информация. Цели на проекта – документът съдържа описание на целите и задачите на проекта. Технологично осигуряване – документът дава информация за използвания софтуер и необходимото хардуерно обезпечаване. Описание на проекта – документът дава описание на реализацията и хода на работата по проекта. 1. клас Моят роден град Планиране и реализация
  3. 3. Щракнете върху документите долу за повече информация. Организационен етап – документът съдържа ресурси, обезпечаващи работата на учителя на организационния етап на проекта. Оперативен етап – документът съдържа ресурси, обезпечаващи работата на учителя на оперативния етап на проекта. Продуктивен етап – документът съдържа ресурси, обезпечаващи работата на учителя на продуктивния етап на проекта. 1. клас Моят роден град Ресурси за учителя
  4. 4. При работата по проекта “Пътешествие из моя роден град” се използва интердисциплинарен подход. Покриват се образователни стандарти по учебните предмети Български език и литература , Роден край , Информационни технологии, Домашен бит и техника , Музика, Изобразително изкуство и др. Щракнете върху документите долу за повече информация. 1. клас Моят роден град Стандарти
  5. 5. 1. клас Моят роден град Тонка Панайотова 4.ОУ “Димчо Дебелянов” Благоевград е -mail: [email_address] Автори

×