Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

pacient fragil novembre 2011

1,346 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

pacient fragil novembre 2011

 1. 1. ABORDATGE DEL PACIENT FRÀGIL
 2. 2. Longevitat <ul><li>Envelliment  Procés fisiològic heterogeni que transforma a l’adult sa en un ancià fràgil. </li></ul><ul><li>Funcionalitat </li></ul><ul><li>Autonomia </li></ul>Dependència Suport social i sanitari
 3. 3. <ul><li>Concepte relacionat amb: </li></ul><ul><li>l’envelliment de l’adult sa </li></ul><ul><li>disminució dels mecanismes de reserva fisiològics </li></ul>FRAGILITAT I <ul><li>Increment exponencial per la vulnerabilitat davant : </li></ul><ul><li>MALALTIES </li></ul><ul><li>SITUACIONS SOCIALS DEFICIENTS </li></ul><ul><li>LA MORT </li></ul>
 4. 4. FRAGILITAT II
 5. 5. <ul><li>Estratègia: model orientat a la </li></ul><ul><li>“ Gestió del cas” </li></ul>COMPLEXITAT IIl
 6. 6. <ul><li>Com identificarem als pacients complexes? </li></ul><ul><li>- Edat: > de 65 anys </li></ul><ul><li>Nombre de malalties cròniques:“Test de Charlson” </li></ul><ul><li>Descompensacions </li></ul><ul><li>- Registre dels Ingressos Hospitalaris en l´últim any:Activitat C-11 eCAP </li></ul><ul><li>- Poc suport social </li></ul>CRITERIS DE CONSENS <ul><li>“ Clinical Features of High-Risk Older Persons Identified by Predictive Modeling. Martha L. Sylvia et al. Disease Management;Volume 9, Number 1, 2006” </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Pacients amb un patró definit de comorbiditat (3-4 patologies cròniques, ingressos....) </li></ul><ul><li>Pacient amb polifarmàcia 5 o més fàrmacs. </li></ul><ul><li>Pacients amb malalties o processos de baixa prevalença (ELA) </li></ul><ul><li>Persones grans amb situació d’alta fragilitat. </li></ul><ul><li>Persones amb dificultat d’abordatge i continu que requereixen un gran nombre de coordinacions i intervencions interdisciplinàries </li></ul>GESTIÓ DE CASOS: POBLACIÓ DIANA
 8. 8. Gestió de casos <ul><li>Procés de col·laboració que: </li></ul><ul><li>Valora, planifica, aplica, coordina, monitoritza i avalua les opcions i serveis necessaris per satisfer les necessitats de salut d’una persona i cuidadors, articulant la comunicació i recursos disponibles per promoure resultats de qualitat i cost-efectius </li></ul>
 9. 9. IDENTIFICACIÓ PROACTIVA DE LA POBLACIÓ ESTRATIFICACIÓ DE LA POBLACIÓ : PER COMPLEXITAT I NECESSITATS D’ATENCIÓ DISSENY D’UN MODEL PREDICTIU : PER DUR A TERME UN CERT NIVELL DE GESTIÓ SEGONS RISC
 10. 10. Objectiu: Donar resposta equitativa des dels equips Trajectòria: de la Piràmide poblacional al “CIP”
 11. 11. Com ens organitzem per atendre la nostra població? pre-alt GPC Aportació eficient de tots els professionals Imma Ojeda 2011
 12. 12. Pacients a domicili Pacients en residència DADES CMBD CREUADES AMB eCAP
 13. 13. Conclusió: És necessari estratificar per prioritzar les millors intervencions a la població diana segons necessitats i resultats de salut
 14. 14. PLA DE CURES <ul><li>VALORACIÓ INTEGRAL: </li></ul><ul><li>- VALORACIÓ FUNCIONAL ( Barthel) </li></ul><ul><li>- ESTAT COGNITIU ( Pfeiffer) </li></ul><ul><li>- VALORACIÓ SOCIAL (Tirs) </li></ul><ul><li>- COMORBILITAT (Charlson) </li></ul><ul><li>- altres : segons necessitat </li></ul><ul><li>INGRESSOS HOSPITALARIS </li></ul><ul><li>PLA DE CURES: - DIAGNÒSTIC: ( PACIENT FRÀGIL Z-73.9) ( ATDOM Z-74) (INSTITUCIONALITZAT Z59.3) </li></ul><ul><li>- NOC: OBJECTIUS </li></ul><ul><ul><ul><li>- NIC: INTERVENCIONS EFECTIVES: </li></ul></ul></ul><ul><li>- AVALUACIÓ </li></ul>
 15. 20. CRITERI Puntuació
 16. 21. De l’1 al 6 Segons pes assignat
 17. 23. <ul><li>Diagnòstic acurat dels problemes de salut. Priorització individualitzada de la seva rellevància clínica </li></ul><ul><li>Establir un Pla de Medicació </li></ul><ul><li>Planificar el seguiment ambulatori: </li></ul><ul><ul><li>Control dels factors de risc (HTA, DM, Tabaquisme,...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Revisar els criteris d’ATDOM </li></ul></ul><ul><ul><li>Pla de cures individualitzat </li></ul></ul><ul><ul><li>Contacte telefònic els dijous </li></ul></ul><ul><ul><li>Assegurar compliment terapèutic / Fer seguiment </li></ul></ul><ul><ul><li>Vacunació antigripal </li></ul></ul><ul><li>Valoració funcional de les Activitats per la Vida Diària (Barthel) </li></ul><ul><li>Valoració de l’Estat Mental </li></ul><ul><li>Valoració Suport Social i identificació cuidador principal </li></ul><ul><li>Valoració Comorbiditat (Charlson) </li></ul>Quines són les intervencions efectives?

×