Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Presentació enllumenat 1

Download to read offline

Presentació de l'enllumenat Led, Pla Director i pla de sostenibilitat de Callús i proposta de futures actuacions

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Presentació enllumenat 1

 1. 1. Gener 2012
 2. 2. OBJECTIU 0 El km 0 de l’energia, per un model socio-econòmic de base i democràtic. <ul><li>Plantejament d’un nou model de generació i consum energètic, adaptable a qualsevol unitat territorial, poble, barri, mancomunitat de municipis (de baixa densistat demogràfica), basant-se en: </li></ul><ul><ul><li>Aplicació de noves tecnologies de generació distribuïda d’energia lliure aplicades en l’àmbit local. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aplicació progressiva de consumidors energètics més eficients. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificació urbanística amb legislació de “0 emisions de CO 2 ”. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reducció del consum a partir del canvi d’hàbits dels ciutadans, a partir d’eines com la formació i la informació . </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió òptima de fluxes energètics a travès de xarxes intel·ligents (smart grid). </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació d’empreses locals (noves i adaptació de les existents) en la instal·lació, explotació i manteniment de bens. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió local dels bens propis (instal·lacions) dels recursos renovables (sol, Sol, aigua, vent, …) i del consum energètic (elèctric, mobilitat i clima) per un nou model econòmic exportable. </li></ul></ul>
 3. 3. L’EXPERIÈNCIA EN CALLÚS
 4. 4. PLA DIRECTOR ESTRATÈGIC Pla Director 2000
 5. 5. PLA DIRECTOR ESTRATÈGIC Pla Director 2000 Pla Director 2011 5 Línies d’actuació
 6. 6. EXEMPLE D’APLICACIÓ A CALLÚS FUNDACIÓ APLICACIÓ AJUNTAMENT FUNDACIÓ APLICACIÓ + SOLAR DIFUSIO + ENGINYERIES ENGINYERIES + EMPRESA + (UNIVERSITAT) EMPRESA + CREACIO NOVA EMPRESA LOCAL NOVA EMPRESA LOCAL PLA DIRECTOR ESTRATÈGIC EDUCACIÓ I CULTURA DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SALUT I ASSISTÈNCIA SOCIAL T.I.C. SOSTENIBILITAT PAES OBJECTIU 0 (Model energètic autosuficient) BIOMASSA AUDITORIES ENERGÈTIQUES EN EDIFICIS LIGHTING-LAB CALLUS PLANIFICACIÓ I DIMENSIONAT GLOBAL PROJECTES PER &quot;SMART VILLAGE&quot;:  Estalvi  Eficiència  Generació distribuida  Smart grid EXECUTAT FUTURES EXECUCIONS I APLICACIONS PROJECTES SINGULARS EXECUTIUS PER GRUPS I FASES
 7. 7. OBJECTIU 0 http://pd.callus.cat/content/sostenibilitat/recursos
 8. 8. <ul><ul><li>&quot;OBJECTIU 0” CALLÚS </li></ul></ul>Video a: http://www.youtube.com
 9. 9. L IGHTING-LAB CALLÚS Adaptació – laboratori d'enllumenat existent http://www.webdom.es
 10. 10. L IGHTING-LAB CALLÚS Concepte
 11. 11. L IGHTING-LAB CALLÚS Esquema
 12. 12. L IGHTING-LAB CALLÚS Components bàsics Concentrador de xarxa LonWorks i servidor web programable amb rellotge astronòmic que gestiona la xarxa existent. Node SLaM Dali, comunicació individual de cada punt amb el servidor web. Controlador-Dataloger Webdom, interactua entre el software de gestió i el concentrador. LedDom, desenvolupat per l'empresa Webdom labs,s.l., driver individual de control d'intensitat lumínica del led amb funcionalitats addicionals com detecció d'alarmes, punts in/out analògics i digitals, port de comunicació dali.
 13. 13. L IGHTING-LAB CALLÚS
 14. 14. L IGHTING-LAB CALLUS Experiència pilot en adaptació d’enllumenat existent
 15. 15. L IGHTING-LAB CALLUS Experiència pilot en adaptació d’enllumenat existent
 16. 16. L IGHTING-LAB CALLUS Experiència pilot en adaptació d’enllumenat existent
 17. 17. L IGHTING-LAB CALLUS Experiència pilot en adaptació d’enllumenat existent
 18. 18. L IGHTING-LAB CALLUS Experiència pilot en adaptació d’enllumenat existent
 19. 19. ALTRES MUNICIPIS…
 20. 20. PROJECTE OBJECTIU 0 PLANS ESTRATÈGICS SINGULARS (SMART VILLAGE) És el projecte d’actuacions “mare” per ordenar i planificar la sostenibilitat energètica a llarg termini, establint paràmetres d’estalvi, eficiència, generació distribuïda i gestió local.   Aquest Pla estratègic deriva d’un Pla Director de municipi (o mancomunitat de municipis), el qual és un instrument pel desenvolupament dels ciutadans. També estableix el marc de relació entre administració, agents socials i residents.
 21. 21. PROJECTE OBJECTIU 0 PROPOSTA GENERICA D'ACTUACIÓ (SMART VILLAGE) Un cop es disposa la planificació en sostenibilitat d'un municipi (o consorci de municipis), l’últim esglaó és l'aplicació de tecnologia. Una de les branques d'aplicació és la implantació i gestió dels serveis i instal·lacions municipals.  
 22. 22. PROJECTE OBJECTIU 0 PROPOSTA GENÈRICA D'ACTUACIÓ &quot;PLATAFORMA DE GESTIÓ&quot; <ul><li>GESTIÓ EN: </li></ul><ul><ul><li>Enllumenat intel·ligent. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reg parcs i jardins. </li></ul></ul><ul><ul><li>Càrrega vehicle elèctric. </li></ul></ul><ul><ul><li>Optimització manteniment. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguretat ciutadana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Detecció d'alarmes. </li></ul></ul><ul><ul><li>Posada al dia de normativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Residus i neteja. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aparcaments (zones blaves). </li></ul></ul><ul><ul><li>Sorolls. </li></ul></ul><ul><ul><li>Movilitat (semafors). </li></ul></ul><ul><ul><li>......... </li></ul></ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul>AJUNTAMENT PLATAFORMA DE GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PARCS I JARDINS ENLLUMENAT PÚBLIC EDIFICIS MUNICIPALS MOVILITAT INSTAL·LACIONS CULTURALS ALTRES
 23. 23. FUNDACIÓ APLICACIÓ, delega l’àrea de sostenibilitat a la xarxa “ Solar Difusió ”. S OLAR D IFUSIÓ, és un concepte nascut l'any 2001. Va sorgir amb la finalitat de difondre les energies netes en general i l'energia solar en particular. Actualment el concepte ha evolucionat cap a les necessitats i tendències actuals, prioritzant l’adaptabilitat del servei a les peculiaritats de cada ajuntament. S OLAR D IFUSIÓ està format per un equip multi-disciplinar d'empreses i professionals compromesos a planificar, de la millor manera, el futur energètic del municipi. El servei de planificació i coordinació es realitza gràcies al treball coordinat de les persones que la formen, amb un alt grau de responsabilitat social corporativa. SOLAR DIFUSIO ÉS UNA XARXA DE PROFESSIONALS DE L’ENERGIA I SOSTENIBILITAT
 24. 24. VINCLES Fundació Privada Aplicació (Promoció i Dinamització) Somenergia ( Cooperativa de producció i consum d’energia verda ) Línies Fons Europeus ( Programes marc innovadors) smartgrid.cat Plataforma smartgrid.cat (Promoció i Divulgació de tecnologia energètica)
 25. 25. COL·LABORACIONS Empresa tecnològica aplicada en salut (Matarò) Cooperativa per la planificació de serveis a les persones (Sabadell) Energia solar (Callús) Electrònica de Gestió (Manresa) Gestió dades (Sant Fruitós de Bages) Domòtica (Artés) Línia d'aplicació energia sostenible (Sabadell) Operadora telecomunicacions (Girona) Projectes educatius (Callús)
 26. 26. GRÀCIES [email_address] [email_address] [email_address] Us oferim el nostre compromís, a canvi us demanem la vostra implicació. www.faplicacio.org Passeig Anselm Clavè 11 08262 Callús 93 693 00 16

Presentació de l'enllumenat Led, Pla Director i pla de sostenibilitat de Callús i proposta de futures actuacions

Views

Total views

494

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×