Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kv kaupan kitka ja esteet analyysi

508 views

Published on

Tutkimus KV-kaupan esteistä ja kitkasta sekä mahdollisuuden tutkimusta keinoista joilla haasteita voidaan ratkaista. Tämä tutkimus toimi LEDIATORin ja GlobalMarket.Club -tarjooman ja kehityksen priorisoinnin välineenä. Tutkimuksen valmistuttua olemme jo aloittaneet sparraukset yritysten kanssa ja avanneet myyntineuvottelutkin Venäjälle, joka tuntuu olevan suurimmalle osalle todella haastava markkina ja johon meillä on toisaalta poikkeuksellisen hyvät yhteydet. Tällä hetkellä käynnissä on jo useiden kymmenien miljoonien arvoiset neuvottelut.
Logistiikan osalta käynnistämme parhaillaan toimintaa Logistiikan suunittelun ja sopimusneuvotteluiden ulkoistustuspalvelulla, sekä AdHoc -tilauspalvelulla. Tarjoamme nyt heti logistiikkapäällikön tehtävien ulkoistusta.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kv kaupan kitka ja esteet analyysi

 1. 1. LEDIATOR Making world smaller and easier KV-kaupan kitka ja esteet -tutkimusanalyysi
 2. 2. LEDIATOR Making world smaller and easier Sivut: 4-11 Vastaajien taustatiedot 12-15 Yleistilanne KV-kaupassa Suomen Yrittäjien barometrin mukaan 16-19 KV-kaupan esteet, yritykset jotka eivät vielä tee tuontia tai vientiä 20-29 KV-kaupan kitka ja tilanne – yritykset jotka ovat kv-kaupassa 30-34 Tuumasta toimeen – LEDIATOR oy:n ja GMC GlobalTrade.Club Oy:n ratkaisuja rajat ylittävän kaupan ja kilpailukyvyn vahvistamiseen Sisällysluettelo 6/2/2016
 3. 3. LEDIATOR Making world smaller and easier Vastaajien taustatiedot 6/2/2016©
 4. 4. LEDIATOR Making world smaller and easier Vastaajien taustatiedot Name Evals Answering Answered Total 243 168 124 Answering percentage 69.1% Finished 51% Interrupted 18.1% Did not participate 30.9% Tutkimustiedon keruu ajoittui 5.4.-18.4. Tutkimusotos kerättiin lähettämällä Suomen Yrittäjien jäsenistölle seuraavilla toimialoilla: valmistava teollisuus, tukkukauppa ja erikoiskauppa. Kutsu lähti sähköpostostilla myös Finpron viejärekisterille samoilta toimialoilta. Lisäksi tutkimuskutsua levitettiin LinkedInissä ja twitterissä. Tutkimus valottaa kv-kaupan esteitä ja kitkaa hyvin. Tutkimus ei anna kuvaa suomalaisen yrityskentän yleistilanteesta, koska otos on painottunut kv-kauppaa jo harjoittaviin, eikä edusta tasapainoisesti tuontia- ja vientiä harjoittavien tai harjoittamattomien yritysten tilannetta. Tutkimuksesta ei voi vetää johtopäätöksiä koko yrityskentän tilanteesta, koska vastanneet yrittäjät ovat keskimääräistä kasvuhakuisempia
 5. 5. LEDIATOR Making world smaller and easier Taustatiedot (Kaikki) Vastaajan rooli (151) (N/A: 4) Henkilöstön kokoluokka yrittäjä mukaanlukien (155) (N/A: 1)
 6. 6. LEDIATOR Making world smaller and easier Taustatiedot (Kaikki) Liiketoiminta-alue (159) (N/A: 3) Vastaajien liiketoiminta: Valmistus: 84 yritystä, joista 9 harjoittaa tukkukauppaa, 11 vähittäiskauppaa, 2 tukkukauppaa verkossa ja 13 vähittäiskauppaa verkossa Tukkukauppa: 37, joista 9 valmistaa itse, 16 harjoittaa vähittäiskauppaa, 5 harjoittaa tukkukauppaa verkossa 9 vähittäiskauppaa verkossa Vähittäiskauppa: 49 yritystä, joista 11 valmistaa itse, 16 harjoittaa tukkukauppaa, 5 tukkukauppaa verkossa ja 20 vähittäiskauppaa verkossa 0% 5% 10% 15% 20% Tukkukauppaa Vähittäiskauppaa Tukkukauppa verkossa Vähittäiskauppa verkossa 0% 10% 20% 30% 40% 50% Valmistus vähittäiskauppa Vähittäiskauppaa verkossa Tukkukauppaa verkossa 0% 10% 20% 30% 40% 50% Valmistaa Tukkukauppaa Tukkukauppaa verkossa Vähittäiskauppaa verkossa VALMISTUS, 84 YRITYSTÄ TUKKUKAUPPA, 37 YRITYSTÄ VÄHITTÄISKAUPPA, 49 YRITYSTÄ
 7. 7. LEDIATOR Making world smaller and easier Taustatiedot (Kaikki) Millä alalla toimitte (157) (N/A: 1) Jokin muu, mikä? Asennustoiminta teollisuuteen asusteeet_ korut elektroniikan komponentit Elektroniikan komponentit Energian kierrätys Harrastukset hygieniatarvikkeet jalometallikorut käsityö ja lähhituotteet kellot_ korut konttoritarvikkeet ja valokuvaus korjausrakennus tuote Kukkakauppa Kulutustavarat Kunnossapitopalvelut laahjatarvara Laminointituotteet lelujen ja terapiatuotteiden maahantuonti ja myynti Lentokenttien tilapäislepopaikkojen toimittaja Liikelahjat Lukot ja helat maastohiihto ja urheilutekstiilit Majoitus moduulit ja oheistuotteet Miehittämättömät ilma-alukset valokuvauspalvelut muoti Musiikki Nauhaa teollisuudelle optinen toimiala Pakastetut elintarvikkeet sähkö-ja metallituotteet sähkökeskukset Sammuttimet Saunatuotteet Suodattimet Teollisuuden kunnossapito turkisnahat ja -valmisteet Urheilutarvikkeet Urheiluvälineet Urheiluvälineiden valmistus urheiluvälineiden valmistus ja myynti Urheiluvälinnet ja varusteet Vapaa-ajan harrastus tuotteet
 8. 8. LEDIATOR Making world smaller and easier Taustatiedot (Kaikki) Liikevaihdon suuruusluokka euroa (155) (N/A: 1) Kasvuhakuisuus? Tavoitteena kolmen vuoden kuluessa on.. (154) (N/A: 1) Suurin osa vastaajista edustaa alle 1M€:n liikevaihtoisia yrittäjävetoisia ja varsin kasvunnälkäisiä yrityksiä. 38% vastaajista aikoo vähintään kaksinkertaistaa liiketoiminnan seuraavien kolmen vuoden kuluessa
 9. 9. LEDIATOR Making world smaller and easier Taustatiedot (Kaikki) Yrityksen liikevaihdon muutosennuste 2016 (152) (N/A: 1) Yrityksen kannattavuus (152) (N/A: 1) Yli 10%:n kasvuvauhdissa 2016 olevia yrityksiä on 52% vastaajista 19% vastaajista on sijoitetulla tai lainatulla pääomalla matkassa
 10. 10. LEDIATOR Making world smaller and easier Tuonti- ja vientitoiminnan harjoittaminen (Kaikki) Harjoittaako yrityksesi kansainvälistä tuontikauppaa? (157) (N/A: 2) Harjoittaako yrityksesi kansainvälistä vientikauppaa? (155) (N/A: 1) 59% vastaajista oli jo mukana tuontikaupassa ja 55% vientikaupassa. Nämä osuudet ovat koko yrityskantaan suhteutettuina ylipainottuneita. Tuonti kiinnosti lähes 20%:ia vastaajista, mutta osa yrityksistä rakentaa brändiään ja kilpailukykyään suomalaisuuden varaan, jonka vuoksi isompi määrä yrityksistä (27%) on kiinnostunut viennistä.
 11. 11. LEDIATOR Making world smaller and easier Tuonti- ja vientitoiminnan harjoittaminen (Kaikki) Onko yritykselläsi henkilöstöä tai pysyvää toimintaa ulkomailla? (156) (N/A: 1) Vastanneista 78% toimii suomesta käsin, eli heillä ei ole henkilöstöä, osakkuuksia tai emoyhtiötä ulkomailla.
 12. 12. LEDIATOR Making world smaller and easier Yleisempi KV-kaupan tilanne Suomen Yrittäjien tiedon valossa 6/2/2016©
 13. 13. LEDIATOR Making world smaller and easier Suomen Yrittäjien PK-Yritysbarometri 2016 VIENTI JA TUONTI 6/2/2016 (% PK-yrityksistä)
 14. 14. LEDIATOR Making world smaller and easier6/2/2016
 15. 15. LEDIATOR Making world smaller and easier6/2/2016 USKO KV-KAUPPAAN ON VAHVISTUMASSA VOIMAKKAASTI SEKÄ TUONNISSA ETTÄ VIENNISSÄ!
 16. 16. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritykset jotka eivät harjoita tuontia tai vientiä 6/2/2016©
 17. 17. LEDIATOR Making world smaller and easier KV-kaupan kitka ja esteet tutkimus: aloittamisen esteet Ette harjoita tuontia. Tärkeimmät syyt ovat.. (59) (N/A: 1) Ette harjoita vientiä. Tärkeimmät syyt ovat.. (59) Kotimaisuuden brändi ja helppous ovat tärkeimpiä syitä pidättäytyä tuonnin aloittamisesta Kokemus koko prosessin hankaluudesta, toimittajasuhteiden- ja kielitaidon-, sekä ajan- ja osaajien puute ovat tärkeimpiä esteitä tuonnin aloittamiselle. Nykyinen asiakaskunta pitää monia kiireisenä ja on tärkein syy olla lähtemättä vientiin Ulkomaille myymisen kustannukset, logistiikan hinta, verotuksen ja hallinnoinnin hankaluudet sekä osaamisen, kielitaidon ja verkoston puute ovat tärkeimmät viennin pysäyttäjät
 18. 18. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys ei harjoita tuontia (Kaikki) Millaisena näette tuonnin aloittamisen mahdollisuudet ja kuinka tarkasti olette selvittäneet sen mahdollisuuksia? (55) (N/A: 8) 29% pitää tuonnin aloittamisen potentiaalia korkeana, muttei ole panostanut sen kartoittamiseen 36% ei pidä tuontia potentiaalisena eikä ole perehtynyt siihen 14% pitää tuontia potentiaalisena ja on jo perehtynyt sen mahdollisuuksiin 21% on perehtynyt tuonnin mahdollisuuksiin, muttei ole löytänyt sille potentiaalia 43% uskoo tuonnin potentiaaliin
 19. 19. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys ei harjoita vientiä (Kaikki) Millaisena näette viennin potentiaalin ja miten hyvin olette selvittäneet sen aloittamisen mahdollisuuksia? (59) (N/A: 4) 26% pitää viennin aloittamisen potentiaalia korkeana, muttei ole panostanut sen kartoittamiseen 34% ei pidä vientiä potentiaalisena eikä ole perehtynyt siihen 34% pitää vientiä potentiaalisena ja on jo perehtynyt sen mahdollisuuksiin 6% on perehtynyt viennin mahdollisuuksiin, muttei ole löytänyt sille potentiaalia 60% uskoo viennin potentiaaliin
 20. 20. LEDIATOR Making world smaller and easier KV-KAUPAN TEKIJÄT 6/2/2016©
 21. 21. LEDIATOR Making world smaller and easier KV-kaupan kitka ja esteet tutkimus: Kitka KV-kaupassa Millaiset tekijät aiheuttavat haasteita tuontitoiminnassa? (77) Millaiset tekijät aiheuttavat haasteita vientitoiminnassa? (65) Suurinta kitkaa aiheuttavia tuonnin tekijöitä ovat logistiikan kustannukset, pitkät tilaus-toimitus ajat (joihin liittyy inventaarioon sidottun pääoman kustannus ja rahoitus), toimittajien laadun valvonta ja tulli yms. Byrokratia. Lisäksi valuuttakurssien vaihtelu aiheuttaa yllätyksiä. Byrokratia, logistiikan kustannukset ja ratkaisujen löytäminen sekä rahoitus ja valuutakurssien/maailman hintojen vaihtelu ovat suurimmat haasteet viennin harjoittajille
 22. 22. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys harjoittaa tuontia (Kaikki) Millainen merkitys tuonnilla on liiketoiminnallenne ja miten TAITAVIA olette siinä? (84) 14% pitää tuontia elinehtona, mutta ei koe olevansa siinä kovinkaan taitava 5%:lle tuonti ei ole tärkeä aikä siinä olla myöskään taitavia 66%:a vastaajista pitää tuontia elintärkeänä ja kokee olevansa siinä hyvin taitavia 14% ei pidä tuontia elinehtona, mutta on siinä taitavia 80% pitää tuontia erittäin tärkeänä
 23. 23. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys harjoittaa tuontia (Kaikki) Mitä seuraavista keinoista käytätte toimittajien etsimisessä ja valinnassa? (82) (N/A: 1) Tavarantoimittajia haetaan eniten internetistä ja kauppapaikoilta, sekä kansainvälisiltä messuilta. 28% ottaa suoraan yhteyttä toimittajiin ja 25% kontaktoi yritysten suomalaisia edustajia
 24. 24. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys harjoittaa tuontia (Kaikki) Millaisena näet logistiikkaan ja varastointiin liittyvien kustannusten tärkeyden kilpailukyvyn kehittämisessä? (44) (N/A: 0) Logistiikan tehokkuus on tuontiyrityksille elinehto 77%:n mielestä! Kumpi osapuoli tyypillisesti vastaa logistiikasta (77) (N/A: 3) Tuonnissa myyjän ja ostajien logistiikkavastuu jakautuu lähes tasan, joskin myyjä on hieman useammin vastuussa toimituksesta.
 25. 25. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys harjoittaa tuontia (Kaikki) Millaista osuutta logistiikka ja varastointi edustavat hankkimienne tuotteiden hankintahinnasta? (77) (N/A: 0) Logistiikan ja varastoinnin kustannus on tyypillisesti alle 10% tuotteiden hankintahinnasta. Kuitenkin lähes 30%:lle logistiikan hinta on enemmän kuin 10% Miten järjestätte tavaran kuljetukset tuonnissa? (72) Vain 19% hallinnoi logistiikkaa itse. Tyypillisesti tuontiyritykset käyttävät huolinta- /välityskumppaneita ja ostavat palveluita useilta logistiikkakumppaneilta.
 26. 26. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys harjoittaa vientiä (Kaikki) Millainen merkitys viennillä on liiketoiminnallenne ja miten TAITAVIA olette siinä? (69) 15% pitää vientiä elinehtona, mutta ei koe olevansa siinä kovinkaan taitava 8%:lle vientie ei ole tärkeä aikä siinä olla myöskään taitavia 64%:a vastaajista pitää vientiä elintärkeänä ja kokee olevansa siinä hyvin taitavia 13% ei pidä vientiä elinehtona, mutta on siinä taitavia 79% pitää vientiä erittäin tärkeänä
 27. 27. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys harjoittaa vientiä (Kaikki) Mitä seuraavista keinoista käytätte kv-myynnissä? (67) (N/A: 0) Aktiivisessa vientityössä 54% käyttää messuja ja 52%:lla on agentuuri tai edustajat kohdemaissa. Lisäksi 25%:lla on omaa suoramyyntiä kohdemaihin Omia internetsivuja käyttää myynnissä 70% yrityksistä, Verkkokauppaa toteuttaa 30% internetin markkinapaikoilla ja omalla verkkokaupalla on 22%. Aktiivista online markkinointia toteuttaa vain 24% yrityksistä
 28. 28. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys harjoittaa vientiä (Kaikki) Millaisena näet logistiikkaan ja varastointiin liittyvien kustannusten tärkeyden kilpailukyvyn kehittämisessä? (41) (N/A: 0) 78% vastanneista viennin harjoittajista kokee logistisen tehokkuuden kehittämisen elinehdoksi Kumpi osapuoli tyypillisesti vastaa logistiikasta? (66) (N/A: 1) 70% viejistä kertoo tyypillisesti vastaavansa logistiikasta ostajalle
 29. 29. LEDIATOR Making world smaller and easier Yritys harjoittaa vientiä (Kaikki) Millaista osuutta Logistiikka ja varastointi edustavat vientituotteiden omakustannushinnasta? (61) (N/A: 2) 12% vastaajista ei osannut sanoa millaista osuutta logistiikka ja varastointi edustavat! 49% yrityksistä tiedostaa logistiikkaan liittyvien kulujen edustavan yli 10% vientituotteiden omakustannushinnasta! Miten järjestätte kuljetukset viennissä? (61) (N/A: 3) Viennissä 31% yrityksistä hallinnoi itse logistiikkaa Enemmistö ulkoistaa hallinnointia huolinta- /välityskumppaneille ja käyttää useita logistiikkakumppaneita
 30. 30. LEDIATOR Making world smaller and easier Jari Vainio +358 44 292 5371 Jari.vainio@lediator.com Ratkaisuja KV-kaupan haasteisiin Toni Keskinen +358 50 55 22276 Toni.keskinen@lediator.com YHTEYSTIEDOT:
 31. 31. LEDIATOR Making world smaller and easier • Asiakkaiden odotukset ja vaatimukset yritysten toimintaa kohtaan kehittyvät jatkuvasti vaativammiksi B2C ja B2B markkinoilla • Yritysten toiminnan digitalisaatiolta odotetaan merkittäviä parannuksia prosessitehokkuudelle ja hallittavuudelle. Digitalisaatio edellyttää muutosta ja sen johtamista sekä toiminnallisesti että teknisesti • Globalisaation ja verkkokaupan kasvun seurauksena sekä rajat ylittävä hankinta että myynti lisääntyvät edelleen. Tämän johdosta logistiikan, varaston- ja materiaalikierron, sekä niihin sidotun pääoman hinnan merkitys yritysten kilpailukykytekijänä kasvaa yhä kriittisemmäksi LEDIATOR kehittää teknologiaa, palveluita ja käytäntöjä, joiden keskiössä ovat asiakkaat ja digitalisaatio globaaleilla markkinoilla. Globalisaatio, digitalisaatio ja asiakaskeskeisyys disruptoivat markkinoita 6/2/2016
 32. 32. LEDIATOR Making world smaller and easier LEDIATOR OY Teknologian kehitys logistiikan ja toimitusketjun hallintaan Riippumaton logististen ratkaisujen konsultointi ja ulkoistukset http://www.lediator.com http://www.jpvlogistics.com GlobalMarket.Club on B2B markkinapaikka verkossa. Viennin esteiden poistaja! Suoramyynti on jo käynnistetty Venäjälle Verkkokauppa-alustaa työstetään ja tarjontaa aletaan syöttää kesällä – avautuu elokuussa LEDIATOR GROUP ratkaisee kv-kaupan haasteita 6/2/2016
 33. 33. LEDIATOR Making world smaller and easier • Lediator toteuttaa keskitettyä logistiikan ja varastoinnin kilpailuttamista, hallinnointia ja operatiivista toteutusta (logistiikkapäällikön tehtävien ulkoistukset) • Lediator on täysin riippumaton taho joka keskittyy yritysasiakkaan edunvalvontaan • Keskitetty volyymiostaminen mahdollistaa kuljetusten konsolidoinnin ja hintaedut, sekä asiakkaiden varastonkierron tuottavuuden optimoinnin Kilpailukykyä tuonti- ja vientilogistiikasta 6/2/2016 A B C D E F G H n USEIDEN YRITYSTEN KESKITETTY LOGISTIIKAN PALVELUIDEN HANKINTA JA HALLINNOINTI TUONTILOGISTIIKKA VIENTILOGISTIIKKA LEDIATOR OY LOGISTIIKKA- OPERAATTORIT • LENTO • RAIDE • MERI • TIE • VARASTOINTI
 34. 34. LEDIATOR Making world smaller and easier • B2B Tukkukauppaa ja yleisagentuuritoimintaa komissiopohjalta: suoramyynti/eCommerce • GMC markkinapaikka tarjoaa yritykselle vientimyynnin nopean aloituksen. Yrityksen tarvitsee vain tehdä sopimus ja luoda oma profiilinsa alustalle, kuvata ja hinnoitella myytävät tuotteet, sekä huolehtia saatavuudesta • GMC hoitaa markkinoinnin, yhteiset messuosastot, kieliversiot, liidien tunnistamisen ja jalostuksen, myynnin ja myyntineuvotteluiden järjestelyt, asiakaspalvelun, transaktiot, logistiikan eri incotermsien mukaiset ratkaisut, tullauksen ja muut tarvittavat vientikäytänteet, kuten escrow- transaktiot tai mahd. vientirahoituksen Helppoa ja riskitöntä vientiä 6/2/2016 A B C D E F G H n USEIDEN YRITYSTEN KESKITETTY MARKKINAPAIKKA JA TOIMIALAKLUSTEREIDEN LUOMINEN. MYYJÄYRITYKSET SUORAAN TAI TUKKURIN KAUTTA JAKELIJOIDEN HAKU JA VIENTIVERKOSTO B2B MYYNTI -Suoramyynti ja tarjouskauppa TUKKUKAUPPA RFQ ja OSTOTOIMEKSIANNOT Kuluttajakauppa TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN MARKKINAPAIKKA
 35. 35. LEDIATOR Making world smaller and easier Toni Keskinen 050-5522276 Toni.keskinen@lediator.com Yhteydenotot 6/2/2016 Jari Vainio 050-5018030 jari.vainio@lediator.com

×