Enschede, 15 maart 2011wedstrijd moet apps voor Enschede opleverenEnschede wordt ‘open data stad’De gemeenteraad Enschede ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Persbericht Open Data Motie Enschede

1,510 views

Published on

Het persbericht bij de Open Data motie die 14 maart werd aanvaard

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Persbericht Open Data Motie Enschede

  1. 1. Enschede, 15 maart 2011wedstrijd moet apps voor Enschede opleverenEnschede wordt ‘open data stad’De gemeenteraad Enschede heeft maandagavond 14 maart ingestemd met eeninitiatiefmotie om gemeentelijke data onder voorwaarden open te stellen voorgebruik door derden. Een ‘apps voor Enschede’-wedstrijd moet applicaties voor deenschedese gemeenschap opleveren op basis van onder andere gemeentelijkegegevens.In de wereld van mobiele telefoons en internet is het al zeer gebruikelijk: mensen die applicaties(apps) bouwen waar organisaties niet aan toe komen en die toch een (soms wereldwijde) behoeftevullen. ‘Maar waarom zou een gemeentelijke overheid, met alle gegevens die in de loop der jarenzijn verzameld, niet ervoor kiezen om die gegevens ter beschikking aan de maatschappij testellen?’, vroegen de gezamenlijke indieners van de motie zich af.Meerwaarde voor samenlevingHet openstellen van overheidsdata biedt burgers, bedrijfsleven én de overheid zelf de kans omnieuwe diensten en producten te ontwikkelen en stelt mensen in staat om (lastige) vragen te stellenen te beantwoorden. Zoals: waar gaat mijn belastinggeld naartoe, waar zijn de beste scholen enartsen, wat is de kortste, snelste of goedkoopste weg naar mijn werk? Of zoals CDA-raadslid ErwinIlgün het namens de gezamenlijke indieners het verwoordde: ‘dat laten we over aan de creativiteitdie er is in de stad.’Niet alleen de gemeenteDe gemeente Enschede wil ook stimuleren dat anderen hun gegevens beschikbaar stellen en wildaarvoor de dialoog aangaan met partners in de stad. Het delen van gegevens over bijvoorbeeldgezondheid, vervoer en onderwijs kan voor burgers veel bruikbare informatie opleveren als datwordt gekoppeld aan geografische informatie. In de motie werd ook de oproep gedaan Enschedeuit te roepen als Open Data Stad.Openbaar, tenzij….Tegelijk vindt de gemeente Enschede het belangrijk dat open data niet herleidbaar zijn totindividuen, zoals patiëntendossier of individuele verkeersgegevens. Daarom heeft de raaduitgesproken dat data wordt vrijgegeven ‘met inachtneming van de bescherming vanpersoonsgegevens en veiligheid’.Inlichtingen voor de pers:Woordvoerders namens de indieners zijn de raadsleden Erwin Ilgün (CDA) en Maxim van Luttikhuizen (SP). Ukunt ze bereiken via dhr. Heuvel van de raadsgriffie: tel. 053-4818181.Meer informatie over open data in het algemeen vindt u o.a. op:- www.enschede.nl/data- www.opendataenschede.nl- www.opendatanederland.nl- www.opendataoverheid.nl- www.frankwatching.com/archive/2010/09/29/open-data-ja-natuurlijk-maar-hoe-picnic-2010/bijlage: motie ‘Innovatie en slagkracht met open data’

×