Open Data voor Leeuwarden

1,388 views

Published on

Oplevering onderzoeksresultaten open data Leeuwarden tijdens sessie bij Frack.nl

Published in: Business
 • Be the first to comment

Open Data voor Leeuwarden

 1. 1. Welkom bij Frack
 2. 2. tonzijlstra.eu knowledge work, learning, social mediaOpen Data voor Leeuwarden 19 juli 2012
 3. 3. programma• 12:15 ontvangst• 12:30 welkom door Frack.nl• 12:35 toelichting programma• 12:40 onderzoeksresultaten• 13:20 Omtinken 2.0 / reactie raadsleden• 13:35 reactie wethouder• 13:45 discussie• 14:25 afsluiting• 14:30 napraten
 4. 4. cc by sa Melanie Chernoff
 5. 5. Open data1.Alle data waar geen restricties op rusten2.Ruwe data van de bron, grootst mogelijke detaillering3.Voor iedereen, geen exclusiviteit4.Actueel en snel beschikbaar5.In een machine leesbaar formaat (open standaard)6.Gratis
 6. 6. http://www.flickr.com/photos/docjohnboy/4106899304/EU PSI Directive / WOB / INSPIRE / Århus
 7. 7. internetconsultatie.nl/wetaanpassingwob
 8. 8. Networked life, networkedwork, networked learning Open Gov Data
 9. 9. staand beleid
 10. 10. inimplementatie begint net
 11. 11. opendatahandbook.orgjuridische, technische, sociale en organisatorische vragen
 12. 12. er is veel!
 13. 13. Onderzoek• Wat is er?• Hoe ver af van ‘open data’?• Andere partijen motiveren?• Publiceren als standaard proces?• Openbaarheid inbedden in beleid?• Kansen voor eigen organisatie?
 14. 14. n~550 datasets
 15. 15. Subsidies Activiteitenagenda gemeente Gemeentelijke gebouwen, diensten en voorzieningen Graven (grafnummers, xy coordinaten) Onderwijsdata Leerlingenvervoer Aantal gemeentelijke medewerkers per dienst etc. Ambtenaren (wie, wat, waar) Begrotingen WOB-verzoeken Groenonderhoud regimes Bomen Bestemmingsplannen n openbare ruimte~12% laaghangend fruit Bekendmakingen Buurtgegevens
 16. 16. indeling / geo
 17. 17. openbare ruimte
 18. 18. openbaar groen
 19. 19. verkeer / vervoer
 20. 20. natuur en milieu
 21. 21. cultuur
 22. 22. prestaties gemeentelijke organisatie
 23. 23. ~ 100 applicaties
 24. 24. externe partijen
 25. 25. waar beginnen?
 26. 26. 4 elementen• Publiceren als standaard proces?• Openbaarheid inbedden in beleid?• Kansen voor eigen organisatie?• Netwerk bouwen!
 27. 27. know the gov does not exist. Networkedcivil servant find 1 life, networked work, networked learning netwerk in de stad (vh ‘klankbordgroep’)
 28. 28. netwerk binnen eigen organisatie
 29. 29. aansluiting bij DSA groep
 30. 30. cyclisch / iteratiefinrichten Networked life, networked kiezen work, networked learning doen verbeteren standaardnIM proces
 31. 31. data.leeuwarden.nlinrichten Networked life, networked kiezen work, networked learning doen verbeteren standaardnIM proces
 32. 32. nieuwbestaand n inrichten
 33. 33. makkelijk, basis eerst (geo),inrichten samen met burgers, Networkedbeleidsmedewerkers life, networked kiezen work, networked learning doen verbeteren standaardnIM proces
 34. 34. inrichten Networked life, networked kiezen 5*/jaar in vast ritme, 20 work, networked learning datasets doen verbeteren standaardnIM proces
 35. 35. kiezen /doen• 5 releases, 1 a 2 vooruit gepland (geo loopt zo mee)• obv interactie intern, extern• maak een release spannend, deel thematisch, deel algemeen• release is communicatie moment, vraag feedback, stimuleer community• toon hergebruik op de site
 36. 36. inrichten Networked life, networked kiezen work, networked learning ism andere gemeenten / doen organisatiesnaar ‘open by default’ & ‘privacy by design’ bij updates/nieuwe verbeteren applicaties standaardnIM proces
 37. 37. <10k nu, ~12k per 3 jaarinrichten Networked life, networked kiezen 1/2 fte ‘data steward’ work, networked learning doen verbeteren standaardnIM proces
 38. 38. beleidsinbedding• pro-actieve openbaarmaking als uitgangspunt• gekoppeld aan DSA• vrije licentie (landelijk: CC0), gratis• inkoopvoorwaarden, inkoopspecificaties, subsidievoorwaarden, contracten• open data als beleidsinstrument inzetten • data-paragraaf in beleids-, projectplannen • stakeholders op data wijzen • hergebruik in beleidsevaluaties meenemen
 39. 39. Networked life, networked WIIFM?work, networked learning Leeuwarden?
 40. 40. Hoe helpt open data de eigen doelstellingen, de Networked life, networkedeigen bezuinigingen, en het work, networked learning eigen werk?
 41. 41. Hoe helpt open data jullieNetworked life, networked burgers / doelgroepen?work, networked learning
 42. 42. Anders werken? Andere instrumenten! Open DataNetworked life, networkedwork,hebt ‘t eigenlijk al inen je networked learning huis!
 43. 43. 1 bezuinigen2 participatie3 beleidsuitvoering4 Networked life, networked effectmeting5 work, networked learning zelf apps gebruiken6 data andere overheden7 activiteit / bedrijvigheidstimuleren
 44. 44. open data als beleidinstrument
 45. 45. thema’sParticipatieBereikbaarheidDuurzaam (2020 energie neutraal)Sluitende begroting / overschot 2014Maatschappelijk vastgoedZelfredzaamheid vergrotenToerisme, cultuurhoofdstad 2018
 46. 46. Networked life, networkedwork, networked= life Participation learning participatie als leven in je stad
 47. 47. Networked life, networkedwork, networked learning frankfurt gestalten participatie in buurten
 48. 48. zelfredzaamheid
 49. 49. participatie
 50. 50. bereikbaarheid
 51. 51. bereikbaarheid
 52. 52. iduurzaamheid
 53. 53. duurzaamheid
 54. 54. duurzaamheid
 55. 55. waar gaat mijn geld heen?
 56. 56. 10-7 in de Guardian
 57. 57. sluitende ibegroting
 58. 58. open data beheer voor goedkoper (groen)onderhoud / actievere burger
 59. 59. maatschappelijk vastgoed
 60. 60. igebruik maatschappelijk vastgoed http://www.flickr.com/photos/minkewagenaar/5104776252/
 61. 61. itoerisme / cultuurhoofdstad
 62. 62. itoerisme / cultuurhoofdstad
 63. 63. vraagstukNetworked life, networked efficiëntie- en effectiviteitswinstenwork, networked learning stakeholders data
 64. 64. Geen extra werk, maar anders werken met bestaande middelen. Noem het geen pilot!
 65. 65. iOmtinken 2.0 / reactie raadsleden
 66. 66. ireactie wethouder
 67. 67. idiscussie
 68. 68. tonzijlstra.eu knowledge work, learning, social media CreditsAll photos: Ton Zijlstra, by nc saExcept where mentioned on the photo.Slides: Ton Zijlstra, by ncSlides: http://slideshare.net/tonzijlstraBlog: http://zylstra.org/blogContact: ton@tonzijlstra.euSkype: ton_zylstra

×