Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Data voor Leeuwarden

1,655 views

Published on

Slides bij de sessie Open Data voor Leeuwarden. Hoe is open data een beleidsinstrument voor je eigen werk?

Published in: Business
 • Be the first to comment

Open Data voor Leeuwarden

 1. 1. tonzijlstra.eu knowledge work, learning, social mediaOpen Data voor Leeuwarden 10 juli 2012
 2. 2. Deense energiebesparing
 3. 3. Networked life, networked frankfurt gestaltenwork, networked learning participatie in Frankfurt
 4. 4. een schoner Slovenië
 5. 5. cc by Melanie Chernoff
 6. 6. Open data1.Alle data waar geen restricties op rusten2.Ruwe data van de bron, grootst mogelijke detaillering3.Voor iedereen, geen exclusiviteit4.Actueel en snel beschikbaar5.In een machine leesbaar formaat (open standaard)6.Gratis
 7. 7. http://www.flickr.com/photos/docjohnboy/4106899304/EU PSI Directive / WOB / INSPIRE / Århus
 8. 8. Networked life, networkedwork, networked learning Open Gov Data
 9. 9. rotterdamopendata.nl
 10. 10. openeindhoven.nl
 11. 11. appsforamsterdam.nl
 12. 12. appsvoornederland.nl
 13. 13. onbenutte overvloed
 14. 14. actieve openbaarmaking
 15. 15. “We will open up the Public Sector!”
 16. 16. •KNMI: 10*, 4*, 90+, 30+M• Spain 2011: 600M+, 5000+• <<1%, 2% GDP
 17. 17. Networked life, networked WIIFM?work, networked learning
 18. 18. vandaag in de Guardian
 19. 19. • UK 80%, 34M GBP• Canada, 3,2 miljard fraude• $50k --> $2,6M• RDW 10%, 6M• RCE 800k/j
 20. 20. Networked life, networked WIIFM?work, networked learning Leeuwarden?
 21. 21. Hoe helpt open data de eigen doelstellingen, de Networked life, networkedeigen bezuinigingen, en het work, networked learning eigen werk?
 22. 22. Hoe helpt open data jullieNetworked life, networked burgers / doelgroepen?work, networked learning
 23. 23. Anders werken? Andere instrumenten! Open Data,Networked life, networkedwork,hebt ‘t eigenlijk al inen je networked learning huis!
 24. 24. 1 bezuinigen2 participatie3 beleidsuitvoering4 Networked life, networked effectmeting5 work, networked learning zelf apps gebruiken6 data andere overheden7 activiteit / bedrijvigheidstimuleren
 25. 25. open data voor goedkoper groenonderhoud
 26. 26. laat burgers je werk doen :)
 27. 27. Networked life, networkedwork, networked learning frankfurt gestalten je buurt vormgeven
 28. 28. Networked life, networkedwork, networked= life Participation learning participatie als leven in je stad
 29. 29. data maakt nieuwe gesprekken mogelijk
 30. 30. zelfredzaamheid
 31. 31. vaker ‘stemmen met je voeten’
 32. 32. Networked life, networked work, networked learning safe to eatveilig eten: minder voedselvergiftiging? faillissementen?
 33. 33. fietsen stimuleren
 34. 34. spel?....verkeersbegeleiding!
 35. 35. Ligt de data bij onderwerpendie jullie belangrijk vinden al ‘op straat’? Networked life, networked Waarom niet? work, networked learning• Vraag vaker: “Waar is de data?” voor een slimmer Leeuwarden
 36. 36. vraagstukNetworked life, networkedwork, networked learning stakeholders data
 37. 37. know the gov does not exist. Networkedcivil servant find 1 life, networked work, networked learning samen met burgers
 38. 38. Data Drinks http://www.flickr.com/photos/w3p706/3924173940/ http://www.flickr.com/photos/curious-food-lover/4684653395
 39. 39. http://www.flickr.com/photos/tamaki/139038133/samen oefenen
 40. 40. http://www.flickr.com/photos/factoryjoe/195492568/hergebruik kan veel vormen aannemen
 41. 41. interne case: hot topics, de data, de stakeholders
 42. 42. inventarisatieDatasets:Titel en themaWie is de databankhouder?Bevat de data persoonsgegevens?In welke applicatie berust de data?Is de data exporteerbaar?
 43. 43. indeling
 44. 44. openbare ruimte
 45. 45. openbaar groen
 46. 46. verkeer
 47. 47. openbaar vervoer
 48. 48. natuur en milieu
 49. 49. hulpdiensten
 50. 50. cultuur
 51. 51. prestaties gemeentelijke organisatie
 52. 52. SubsidiesActiviteitenagenda gemeenteAfspraken burgers op stadskantoorGemeentelijke gebouwen, diensten en voorzieningenRSS Pers- en nieuwsberichtenContent leeuwarden.nlGraven (grafnummers, xy coordinaten)Rechthebbenden van gravenGraven zonder eigenaar (rechthebbenden gezocht)OnderwijsdataLeerlingenvervoerAantal gemeentelijke medewerkers per dienst etc.Ambtenaren (wie, wat, waar)Tijdelijke functies
 53. 53. Ingezonden brieven aan de gemeenteraadMoties gemeenteraadNieuwsfeed gemeenteraadUitzendingen Gemeenteraad (video)BegrotingenBezuinigingsmonitorBurgerjaarverslagenJaarstukkenRaadplegingen en antwoorden digitaal burgerpanelWOB-verzoeken - aanvragen en toekenningenProducten en dienstencatalogusAanleg rijksweg Haak om Leeuwarden - projectdataDrachtsterplein - projectdataProjecten aandachtswijken - projectdata
 54. 54. Regelgeving/verordeningenBuurtgegevens (statistieken)Wijken, buurten en stadsdelenRioleringBomenBoomspiegelsBosplantsoenGrasGroenonderhoud regimes - Aard, omvang, planning, kostenHeestersOverige groenelementenParkenSnipperurenSpraakmakende bomen
 55. 55. VolkstuinenZieke bomenBekendmakingen naamgeving Openbare RuimteBestemmingsplancontouren vigerende plannenBestemmingsplannenGemeentegrensRuimtelijke ordeningsplannenWoongebiedenBrandstoftanks
 56. 56. Persoonsgegevens NIET openbaarGBA mutatiesVoortijdig schoolverlatersLeden bibliotheekInternetuitzendingen huwelijken stadhuisAanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingenMeldingen openbare ruimteSubsidieaanvragersBijstandsgerechtigdenMensen met een horecaverbodAanvragen WMOPlanning stadstoezicht
 57. 57. Persoonsgegevens WEL openbaarOverledenenBekendmakingen voornemen tot uitschrijvingVermiste personenLintjesregenAmbtenaren uit hoofde van hun functieEigenaarschap van woningenRaadsverslagen
 58. 58. thema’sParticipatieBereikbaarheidDuurzaam (2020 energie neutraal)Sluitende begroting / overschot 2014Maatschappelijk vastgoedStudentenstadZelfredzaamheid vergrotenToerisme, cultuurhoofdstad 2018
 59. 59. bereikbaarheid
 60. 60. ibereikbaarheid (vergroting opbrengst parkeren)
 61. 61. ibereikbaarheid (multimodaal plannen)
 62. 62. ✗aan
 63. 63. iduurzaamheid
 64. 64. Waar gaat mijn geld heen?
 65. 65. sluitende ibegroting
 66. 66. open data beheer voor goedkoper (groen)onderhoud / actievere burger
 67. 67. maatschappelijk vastgoed
 68. 68. vastgoed / leegstand bestrijden
 69. 69. igebruik maatschappelijk vastgoed http://www.flickr.com/photos/minkewagenaar/5104776252/
 70. 70. Networked life, networkedwork, networked learning frankfurt gestalten participatie in buurten
 71. 71. zelfredzaamheid
 72. 72. itoerisme / cultuurhoofdstad
 73. 73. Networked life, networked Organiserenwork, networked learning
 74. 74. cyclisch / iteratiefinrichten Networked life, networked kiezen work, networked learning doen verbeteren standaardnIM proces
 75. 75. leeuwarden.nl/datainrichten Networked life, networked kiezen work, networked learning doen verbeteren standaardnIM proces
 76. 76. makkelijk, basis eerst (geo),inrichten samen met burgers, Networkedbeleidsmedewerkers life, networked kiezen work, networked learning doen verbeteren standaardnIM proces
 77. 77. inrichten Networked life, networked kiezen work, networked learning ritme meermalen/jaar in vast doen verbeteren standaardnIM proces
 78. 78. beleidsinbedding• pro-actieve openbaarmaking als uitgangspunt• vrije licentie (landelijk: CC0)• WOB-vragen via open data ontsluiten• open data als beleidsinstrument inzetten• data-paragraaf in beleids-, projectplannen• gekoppeld aan DSA• inkoopvoorwaarden, inkoopspecificaties• stakeholders op data wijzen• hergebruik in beleidsevaluaties meenemen
 79. 79. tonzijlstra.eu knowledge work, learning, social media CreditsAll photos: Ton Zijlstra, by nc saExcept where mentioned on the photo.Slides: Ton Zijlstra, bySlides: http://slideshare.net/tonzijlstraBlog: http://zylstra.org/blogContact: ton@tonzijlstra.euSkype: ton_zylstra

×