Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cv tom van dael

319 views

Published on

My Curriculum vitae

Published in: Career
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cv tom van dael

  1. 1. CURRICULUMVITAE Identiteit Tom van Dael Vosstraat 49 B-2140 Borgerhout België GSM: 0474677283 em@il: tomvandael@hotmail.be geboortedatum: 10 oktober 1980 nationaliteit: Belg rijbewijs: B burgerlijke staat: ongehuwd Studies - Grafischevormgeving, publiciteiten desktop-publishingop het SISA te Antwerpen - Gecertificeerd Telenet installateur,geldigtot september 2016 - In het bezit van het ‘VCA veiligheidscertificaat’,geldigtot 2022 Talenkennis Nederlands: moedertaal Engels: zeer goed Frans: aanvaardbaar Vaardigheden analytisch, communicatief, georganiseerd en een flexibele teamplayer Computerkennis - on-site computer support : service desk en first line - Goede kennis van- en ervaring met veel hardware ( servers, workstations, printers, scanners, beamers, … ) van de bekende kantoormerken. ( Dell, HP, … ) - Goede kennis van- en ervaring met netwerk-hardware zoals routers, switches, WiFi access points, bekabeling - Kennis van Active Directory, DNS , DHCP, virtualisatie, imaging - Goede kennis van de software die vandaag de dag gebruikt word in de publiciteitssector (Photoshop CS6, Illustrator CS5). Sociale voordelen - Activa Start (klik voor meer info) - IBO Contract (klik voor meer info) Werkervaring DigitopiaWijnegem:Plaatsenen configurenvan grote digitale schermen (plasma enLED bij bedrijven,opbeurzenenin winkels(december2014 – juli 2015) Bij ditbedrijf specialiseerden wij ons in het installeren van de vele LED- reclameschermen die je tegenwoordig in bijna allewinkels ziet(bv alleapothekers, kledingwinkels,enz) Natuurlijk was het niet slechts het ophangen van het scherm maar ook de plaatsing(onzichtbaar) en configuratievan de mini PC waarop de data al dan niet draadloos werd aangeleverd door of ons bedrijf of door de winkel-eigenaar zelf. Ook werden er specialeprojecten uitgevoerd met ofwel extreem grote plasma schermen die met 4 personen geplaatstmoesten worden of een symbiosevan verschillendeLED schermen dewelke elk hun eigen deeltje van het beeld afspeelden zodat je in feite ook één groot beeld verkreeg, meestal waren dit zes schermen , staand of liggend, aangestuurd door één PC. Spijtiggenoeg ben ik met gezondheidsproblemen moeten vertrekken.
  2. 2. Telenet Mechelen; Erkend TelecomInstallateur(juli 2012 – augustus2014) Installaties van digitaleTV, internet, en (mobiele) telefonie producten van Telenet bij particulieren en KMO’s in de provincieAntwerpen. Voor deze job is er nood aan een grote zelfstandigheid en een goed inschattingsvermogen om al dan niet te kunnen overgaan tot de plaatsingen configuratievan de diverse diensten. Hierbij komt nog het administratievewerk en vanzelfsprekend zijn klantvriendelijkheid en talenkennis ook twee van de belangrijketroeven om deze job te kunnen uitoefenen. Ik heb begin augustus mijn C4 gekregen met de reden; “te weinig werk voor Telenet”. Aangezien ik door de subcontractor alslaatstewas aangeworven was ik ook de eerste die moest gaan.Toch mag ik mijn rechtstreekse “field manager” als referentie geven. ICT support ; ineigenbeheervoor particulieren - zelfstandigen(2010-2012) Ik ben mijn opgedane ervaringvan de laatstejaren beginnen toe te passen in eigen beheer. Zo heb ik een groot aantal mensen bereikt, zowel particulieren alskleine zelfstandigen om hen bij te staan bij allerlei hard/softwareproblemen, en ook om voor hen "small business"netwerken op te zetten. Ik doe ook grafisch werk zoals het ontwerpen van logo’s, reclamefolders en websites. KH Engineering; IT support medewerker(2009-2010) Deze functie hield in datik de users zowel bijstond met taken zoals de installatievan nieuwe hard/software,netwerk-problemen, maar ook voor application troubleshooting/updates en nieuwe/schone installaties/upgrades van deO.S. op workstations.Ook de registratieen het dagelijkseonderhoud van het ICT park behoorden tot mijn taken. Aker Kvaerner ; IT support medewerker(2007-2008) Hier had ik dezelfde verantwoordelijkheden als bij debeschrijvingvan de job bij KH Engineering hierboven, alleen kwam er wat meer administratief werk bij kijken en heb ik ook een periode in Engeland gewerkt waar de (telefonische) firstlinehelpdesk gevestigd was.Zo heb ik het engels ‘technisch’ jargon goed onder de knie gekregen en heb ik correct en beheerst leren omgaan met de users en de meest uiteenlopende alledaagseICTissues. Computerland; Roll out-project voor de Vlaamse overheid (2006) Hier was ik in dienstvan de firma Computerland in onderaannemingvoor de Vlaamse overheid, om een roll out uitte voeren van 10.000 voice-over IP telefoons, dus moesten allegewone telefoons en kabels vervangen worden en de aansluitingskanalen aangepastworden voor digitaletelefonie, en natuurlijk moesten de telefoons allemaal via de pc’s aangesloten worden en geconfigureerd voor gebruik. Fedasil ; Onthaalbediende - ITsupport inhet asielcentrumte Wommelgem (2003 -2005) In feite was er een (startbaan)functievrij als onthaalbediende / soort van bewaker, maar ze hebben mij uit een vrij grote groep sollicitanten gepiktomwille van mijn computerkennis. Zo heb ik er een internetcafé opgericht voor de bewoners, een deftig netwerk opgezet, een intranet ontworpen en aangelegd voor alledagelijksetaken tussen het personeel enzovoort. Ik kan zeggen dat ik hier op professioneel, maar vooral ook op menselijk,sociaal voelend vlak veel heb bijgeleerd.
  3. 3. Telenet Mechelen; Erkend TelecomInstallateur (2002 – 2003) Tijdens mijn periode bij Telenet heb ik enerzijds de finesses aangeleerd van het omgaan met allerlei types van veeleisende klanten in hun eigen woonomgeving, het in overleg met de klanten door hun huizen kabels aan te leggen en eventuele gaten te boren zonder onrust of stress op te wekken. Toen al was de digitaleTV-revolutie van vandaag “the next bigthing”, maar de eerste installatiewas nog veraf. Mijn werk bleef dus beperkt tot telefonie en data-networking. Esas Antwerpen; roll out-projectvoor ExxonMobile Benelux (1999 - 2001) Dit was mijn eerste IT-gerichte job en het kwam er op neer dat er een grootscheepse roll-outwerd georganiseerd van pc’s en laptop’s, een vernieuwing van het volledige users-end computerpark. De oude hardwarewerd vervangen en op de nieuwe hardwarewerd door ons team de nieuwe software geïnstalleerd en getest. Er kwam ook een planmatig gedeelte bij kijken;zoals de organisatieen automatiseringvan de O.S. image installaties. B = basic, F = fair, G = good, VG = very good, E = excellent Operating Systems B F G VG E Jaren ervaring Windows 95, 98, Me x +10 Windows NT 4.0 Workstation x 2 Windows 2000 x 4 Windows XP x 10 Vista x 6 Windows 7 x 4 Windows 8.1 x 1 Server 2000 x 1 Server 2003 x 3 Server 2008 x 4 Exchange x 2 Linux x 1 Application Software B F G VG E Jaren ervaring MS Word 2013 x 3 MS Excel 2013 x 3 MS Powerpoint 2013 x 3 MS Outlook 2013 x 3 MS Sharepoint x 1 Adobe Photoshop x +10 Adobe Illustrator CS 6 x +5 Macromedia Dreamweaver x 7 Macromedia Flash x 4
  4. 4. Development + scripting B F G VG E Jaren ervaring HTML x 10 Javascript x 6 ASP.NET x 1 PHP x 1 Actionscript x 4 Databases B F G VG E Jaren ervaring MS Access 2010 x 3 MySQL x 1

×