Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beteendedesign för employer branding.

243 views

Published on

SÅ BLIR DU EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE – ETT KUNDFALL AV BOOM MARKETING.
Under 10 månader arbetade BOOM och ledningsgruppen på Init med att ta fram strategier för employer branding och affärsutveckling, exempelvis:

– En vision som engagerar från hjärtat.
– En mission anställda vill slåss för.
– Kärnvärden som styr organisationen strategisk, såväl som vid vardagsbeslut.
– Ett varumärkeslöfte.

– Definition av verksamhetens kärnfunktioner.
– Affärsidé och affärsmodell.
– Marknadssegmentering och positionering.
– Unique selling proposition utifrån strategierna ovan.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Beteendedesign för employer branding.

 1. 1. www.BOOM-Marketing.com, 08-410 112 90, Västmannagatan 38 entréplan, 113 25 Stockholm. S Å B L I R D U E N A T T R A K T I V A R B E T S G I V A R E M E D E M P L O Y E R B R A N D I N G . Ett kundfall av BOOM Marketing
 2. 2. BrandingEmployer
 3. 3. Hur ska Init locka till sig och behålla personal?
 4. 4. I N V E N T E R I N G
 5. 5. Affärsstrategier • Vision • Affärsidé • Affärsmodell • Marknad/konkurrenter • Affärsmål • Varumärkeslöfte • Mission • Segmentering • Positionering • Målgrupper • Säljstrategi • Säljargument • Kärnvärden • Flywheel Sälj • Ansvarig • Drömkunder Personal • Resursallokering • Lönemodell RBP • Medarbetarundersökning • Undersökning: detta drivs en Init-konsult av • Tjänstebeskrivningar • Konsultstöd • Utvecklingssamtal • Utvecklingsplaner • Utvecklingsgrupper • Rekrytering • Jobbannonser Kommunikation • Hur se att något har hänt • Tips konsulter/kunder • Annonser: LinkedIn, Monster tidningar • Event , debattartiklar, sociala media, forum: Meet up, open sourse • Leverans • Ofta > än överenskommet • Dokumentation Intern administration, leverantörer…
 6. 6. D E T K O N S U LT E R N A V I L L H A F R Å N I N I T • Vill utvecklas personligen och i sin karriär. • Vill jobba med senaste tekniken, vissa på heta företag som Spotify. • Vill känna sig stolta när de berättar om var de arbetar. • Vill se framgångsrik framtid: vision, mål, strategier och sälj. • Vill inte engagera sig i att vara med och utveckla företaget de är uthyrda av.
 7. 7. Så blir Init attraktiv för konsulter KONSULT SÄLJ Affärer HR Personlig- utveckling, karriär MARKNAD Varumärke
 8. 8. V I S I O N
 9. 9. Vision = syn En kort energigivande mening som skapar en bild i huvudet om varför du och dina kollegor ska gå till jobbet och vart ni färdas tillsammans. Visionen ska vara känsloladdad för att skapa energi. Få anställda engageras av finanser. Visionen bör vara kort och lätt att komma ihåg för att fungera som en kompass åt organisationen. Den ska även vara ”stor” så att den motiverar, men ändå är specifik och möjlig att nå. Exempelvis: ”Send a man to the moon by the end of the decade”, JFK. Visionen får gärna utgå från kundens upplevelse.
 10. 10. • Något att sikta mot. • Undvika att se begränsningar. • Engagemang skapas av: - Ett syfte med det du gör, vara del av något större än dig själv. - Önskan att utvecklas. - Självständighet. V I S I O N
 11. 11. V Ä R D E R I N G S - O C H R I K T N I N G S V I S I O N E R • Ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. - Skatteverket • Democratize the automobile. - FORD för länge sedan • To provide the best customer service possible. - Zappos • To make the world Inbound. We want to transform how organizations attract, engage and delight their customers. - HubSpot
 12. 12. V Ä R D E R I N G / R I K T N I N G S V I S I O N E R I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the colour of their skin but by the content of their character. - Martin Luther King
 13. 13. B L I S O M N Å G O N V I S I O N E R • To become the Nike of the cycling industry. - Giro Sport Design • To become the Harvard of the West. - Stanford University
 14. 14. K V A N T I T A T I V A V I S I O N E R • Music moments everywhere. - Spotify, enligt Jonathan Nadiranto, AD Asia • To win the Nobel peace prize. - Google Creatvie Labs • A computer on every desk and in every home; all running Microsoft. - Microsoft • To be the number one athletic company in the world. - Nike
 15. 15. K V A N T I T A T I V A V I S I O N E R • A World Free of MS. - National Multiple Sclerosis Society • Nollvisionen. Ingen ska dödas eller skadas allvarligt på grund trafikolyckor i Sverige. - Trafikverket • Send a man to the moon by the end of the decade. - John F Kennedy
 16. 16. K O N K U R R E N T - V I S I O N E R • We will destroy Yamaha. - Honda in 1970 • Crush Adidas. - Nike
 17. 17. • Vill känna sig stolta när de berättar om att de arbetar på Init. • Vill jobba i heta projekt med het teknik på heta företag. • Vill utvecklas personligen och i sin karriär. I N I T : s V I S I O N B Ö R M A N I F E S T E R A
 18. 18. F Ö R S L A G P Å V I S I O N Å T I N I T 1. It-världens Robin Hood. 2. Init – a significant part of the global Open Source community. 3. Open Source – a playground for us, the community and our customers. 4. Never do the same mistake twice, the joy of anti pattern. 5. Motsatsen till IBM. 6. 2021 års pris till Init för enastående insatser kring kärnvärdena för framgångsrik it: ge, få och utvecklas.
 19. 19. Inits vision Stockholms bästa it-företag på att utveckla människor
 20. 20. M I S S I O N
 21. 21. Mission: vad slåss Init för?
 22. 22. E X E M P E L M I S S I O N E R • Fuck Cancer. - Ung cancer • Nej till löntagarfonderna. - Sveriges företagare • Skapa en bättre vardag åt de många människorna. - IKEA
 23. 23. I D É E R I N I T S M I S S I O N 1. Open Source överallt NU! 2. Proprietary, the craft of the devil and greedy companies. 3. My precious – such mentally is the enemy of successful IT. 4. Proprietär IT stryper global utveckling – förbjud sattyget. 5. Fuck proprietary.
 24. 24. Inits mission Ständigt lärande
 25. 25. V A R F Ö R B L I A N S T Ä L L D P Å I N I T ?
 26. 26. • Vill känna sig stolta när de berättar om att de arbetar på Init. • Vill jobba i heta projekt med het teknik på heta företag. • Vill utvecklas personligen och i sin karriär. • Vill se framgångsrik framtid: vision, mål, strategier och sälj. • Vill inte engagera sig i att vara med och utveckla företaget de är uthyrda av.
 27. 27. V A R S K A P E N G A R N A K O M M A F R Å N ?
 28. 28. B E S K R I V N I N G A V D R Ö M K U N D • Ordning och reda, tydliga beslutsvägar, mål och vision. • Utvecklande arbetsuppgifter, senaste tekniken. • Eget ansvar och frihet. • Bra arbetsledning. • Del i ett roligt gäng. • Lyssnar på råd. • Ej myndighet skulle jag tro.
 29. 29. D R Ö M K U N D E N L I G T K O N S U LT E R N A • Spotify. • Google. • Bahnhof. • Spelbranschen. -- • Skatteverket. • Arbetsförmedlingen. • eHälsomyndigheten. -- • Ej myndighet skulle jag tro.
 30. 30. B E S K R I V N I N G A V M A R D R Ö M S K U N D • Rörigt, oklara mål. • Bakåtsträvare. • Ansvar utan mandat. • Internpolitik, småpåvar, stopklossar. • Ointressanta kollegor. • Usel arbetsmiljö och ledarskap. • Lyssnar inte.
 31. 31. Säljstrategi Fortsätta med offentlig sektor. Bearbeta drömlistan.
 32. 32. V A R F Ö R S K A M Å L G R U P P E R N A Ä L S K A I N I T ?
 33. 33. Därför köper dina B2B-kunder Intäktsdrivande varumärkes associationer Mycket Mycket Lite Sortimentsbredd Driverprispremie Fårköparenattbetalamer Gemenskaps- känsla Unikhet Prestige, status Värdeskapande Driver volympremie Får köparen att välja leverantör Produktkvalitet Service Kundfokus Leveransförmåga
 34. 34. Exempel på dålig position för Init HögtLågt GeneralisterExperter InitIndier Svenska smör och bröd konsulter HIQ Logica Cap Gemini Know IT Accenture Pris Positioneringsstrategi Unikhet
 35. 35. Exempel på bättre position för Init HögtLågt GeneralisterExperter Init Indier Svenska smör och bröd konsulter HIQ Logica Cap Gemini Know IT Accenture Pris Positioneringsstrategi Unikhet
 36. 36. I N I T Ä R E X P E R T E R
 37. 37. K Ä R N V Ä R D E N
 38. 38. V I L K E T Ä R D E T E F F E K T I V A S T E B E T E E N D E T F Ö R A T T U P P N Å I N I T S A F F Ä R S M Å L O C H V I S I O N ?
 39. 39. H Y G I E N F A K T O R E R • Hantera befintliga kunder. • Hitta nya kunder. • Lönsamhet. • Rekrytering. • Utveckling, ny teknik. • Följa lagen, LAS. • Skatt. • Löner. • Få betalt. • Kvalitet i leverans, bokföring, intern admin, kunskap om LOU, bra på något kund+rekrytering, ägare/personal, matcha uppdrag/konsult, tillgång till ramavtal, vara en attraktiv arbetsgivare för rätt personer, personalvård.
 40. 40. D E T T A Ä R I N T E I N I T Windows-satsningar, tajta med ett fåtal produktleverantörer, rigorös styrning, ofrihet, lågt i tak, ointresse i hur folk mår, leverera medvetet dålig kvalitet, ljuga för kunder/ medarbetare, sälja in senior/leverera junior (bait and switch), dela upp junior/senior, medvetet bryta mot lagen, skicka ut konsult som inte passar, behandla medarbetare illa, volym/resurskonsulter, blåsa kunder, domän- fokus, sätta Inits lönsamhet framför kundens väl, behålla konsult på uppdrag där denne vantrivs, låta konsult missköta sig, låta geniala personer komma undan med dåligt beteende (missing stair problem), dumsnålhet: teknisk utrustning/utbildning, konsulter tvingas jobba med vad de tycker är omoraliska kunder.
 41. 41. F L O S K L E R Högt i tak, vi är bäst, världens bästa, vi ger våra konsulter det stöd de behöver, kundfokus i allt, innovative, kreativa lösningar, frontlinjen, kul på jobbet, vinnare, win-win med kunderna, leveransorienterad, på riktigt, mångfald, professionell, balans mellan arbete och fritid, kompetent, framtidens lösningar idag, vi brys oss om våra anställda, här får du frihet under ansvar – på riktigt, roliga uppdrag, spännande möjligheter, här får du bra arbetsredskap, öppna för nya idéer, få jobba i ett hungrigt gäng, vi brinner.
 42. 42. Kärnvärden En generös och uppriktig problemlösare
 43. 43. V A R U M Ä R K E S L Ö F T E
 44. 44. Inits löfte till kunderna Vi löser problemet
 45. 45. S Ä L J A R G U M E N T
 46. 46. Säljargument Sanningen får du höra av barn, dårar och Init. Vi triggar på problem. Anlita en konsult, få ett företag.
 47. 47. BrandingEmployer
 48. 48. I N I T S V A R U M Ä R K E
 49. 49. • Hur ska potentiella anställda se och känna att Init är bolaget för dem? • Hur ska era anställda se och känna att det är ett nytt Init? • Hur ska nuvarande kunder se och känna att Init har tagit nästa steg? • Hur ska potentiella kunder se och känna att Init är leverantören för dem? • Hur ska branschen se och känna att Init är ett företag att lägga på minnet? • Vem är ansvarig för olika delar i flywheel?
 50. 50. Sa en styrelseledamot på Init om slutresultatet. ”Mitt i prick”
 51. 51. Om oss på BOOM Marketing Varje post i ditt företags resultaträkning döljer ett beteende. Hos existerande och missade kunder. Anställda och de som aldrig blev anställda. Distributörer… Om du förstår drivkraften bakom och hur du kan styra dessa beteenden, då är chansen större att du får det bokslut du vill ha. Våra projekt sträcker sig från kultur- och affärsstrategier som drar mot en tydlig vision – till säljande kommunikation och att få säljkårer att prestera på topp. Tommy och Stefan Tommy Lindström Stefan Mellsjö
 52. 52. K L I C K A P Å L Ä N K A R N A F Ö R M E R K U N S K A P Du behöver ladda ner filen för att länkarna ska fungera Nya rön, varumärkens sanna väsen, även publicerad i Dagens Media. Nå affärsmålen med Employer Branding, presentation från nätverksträff med Spoon. Varumärkets anatomi. Säljare, kräv ett starkt varumärke!
 53. 53. www.BOOM-Marketing.com, 08-410 112 90, Västmannagatan 38 entréplan, 113 25 Stockholm.

×