Successfully reported this slideshow.

Digimedia2003 Kalvosarja

1,357 views

Published on

Insight into digital media agencies from 2003 (in Finnish)

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digimedia2003 Kalvosarja

 1. 1. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Digimedia 2003: nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Julkistusseminaari 14. toukokuuta , 2003 “Digimedia ei ole mitään ihmeellistä; se on Tommi Pelkonen normaalia liiketoiminnan kehittämistä LTT-Tutkimus Oy uusilla teknologioilla” pelkonen@hkkk.fi © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Digimedia 2003: nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Julkistusseminaari Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus Digimedia-alan määrittelyä Digimedian avainluvut Alan osaamishaasteita Digimediasektorin yhteistyösuhteet Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 1
 2. 2. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Tutkimuksella pyrittiin kartoittamaan digimediayritysten suurimpia haasteita • Tavoitteena oli luoda selkeä näkemys suomalaisen digitaalisen median palveluliiketoiminnan nykytilasta ja kasvunäkymistä • Tutkimuskysymykset: 1. Millainen digitaalisen median palveluyritysten nykytilanne on maassamme? 2. Millaisia digitaalisen median palvelutuotantoon erikoistuneen yrityksen tärkeimmät menestystekijät toimintaympäristössään ovat? 3. Millä keinoin digitaalisen median palvelutuotantoon erikoistunut yritys voi kasvaa ja/tai kansainvälistyä? 4. Millä keinoin julkinen valta voi edistää kasvun eri vaiheissa yrityksen menestymistä digitaalisessa palvelutuotannossa? – Havainnot perustuvat 13 teemahaastatteluun ja 76 yrityksen kyselytutkimukseen – Tutkimus toteutettiin kesän 2002 – kevään 2003 välisenä aikana – Tutkimustyöryhmä: – Tommi Pelkonen, Jukka Kallio, Janne Orava, Kaj Pyyhtiä, Timo Paloheimo, Markku Tinnilä ja Matti Pulkkinen © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Digipalveluiden tuottaminen on aikakorvaukseen perustuvaa asiantuntijapalvelua Tutkimuksen pääkohde Digitaalisen Digitaalisen median median Ohjelmisto- sisällön- palvelu- liiketoiminta tuotanto liiketoiminta Tutkimuskohde: Tutkimuskohde: Tutkimuskohde: Sisältötuotanto- Digitaalisen median Ohjelmistotuote- yritykset palveluyritykset yritykset Ydinliiketoiminta: Ydinliiketoiminta: Ydinliiketoiminta: Ohjelmistojen tuottaminen, Sisällöt ja sisältö- Asiantuntijapalvelut myynti ja tukeminen oikeudet Ansainnan perusta: Ansainnan perusta: Ansainnan perusta: EUR/lisenssi EUR/käyttö EUR/h EUR/käyttäjä EUR/tuote EUR/projekti +tuotetuki © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 2
 3. 3. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Digimedia 2003: nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Julkistusseminaari Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus Digimedia-alan määrittelyä Digimedian avainluvut Alan osaamishaasteita Digimediasektorin yhteistyösuhteet Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Hypen vaikutus digimediasektoriin oli merkittävä – lujaa ylös ja vauhdikkaasti alas Pörssi- 3G DTV Hypen huuma “Riskisijoittajien määrä Konkurssit rahoilla on tullut Verkko- business Nykytila Paluu Suomeen niin paljon Positiivinen julkisuus kasv uun? osaamista, että kyllä Dotcom-hype me Mobiili-hype osaamme jo nyt tehdä Sisältötuotteet ohjelmistoja ja v erkkoon palvelukonsepteja sekä myydä niitä Digipalvelu-hype operaattoreille, ? laitevalmistajille. “ Digitv-hype Aika 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Negatiivinen julkisuus Pioneeriaika Verkkobuumi Mobiilibuumi Romahdus Rationalisointi Paluu juurille Paluu kasvuun (->1996) (1997-2000) (1999-2001) (2001) (2002-03) 2003-> (2006?) © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 3
 4. 4. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Kahdeksan sovellusaluetta, neljä jakelukanavaa ja useita tukiliiketoiminta-alueita Digitaalinen kanava Digitaaliset palvelut Viihde ja ajanv iete Digitaalinen lähetystoiminta M arkkinointiviestintä (digitaalinen televisio, virtaava media) (WWW, sähköposti, banner-mainonta) “Joskus (esim. CD-ROM, DVD, installaatiot) Digimedian sovellusalue Digitaaliset tallenteet Ulkoinen Yritysviestintä uusmediavuosi oli (esim. SMS, WAP, MMS) Verkkomedia Neuvonta- ja konsultointipalvelut Sisäinen kolme kuukautta. Ja Mobiilimedia Oppimine n nyt kun katsoo Terveys ja hyvinv ointi näitä kanava- Asiakasuskollisuus ja asioita, tuntuu että yhteisöllisyys uusmediavuosi on Itsepalv elu vähintäänkin 24kk, Kaupankäynti niin hitaasti ne menevät eteenpäin” Päätelaitesidonnainen järjestelmä-ja ohjelmistokehitys Tekninen erityisosaaminen Julkaisu- ja sisällönhallintajärje stelmät Tekninen integrointi muihin järjestelmiin © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Asiakasyritykset hyödyntävät digimediaa neljään tarkoitukseen – kullekin on tekijänsä Vuorovaikutus Sisältötuote Markkinoija / Mainostaja / Palvelun loppukäyttäjä “Se on aivan sama Valmistaja / Brändi Markkinointi ja kuin me tehtäisiin viestintä muttereita teräksestä, samalla lailla se on tehtävä Liiketoiminnnan ja kannattavasti, ja asiakaspalvelun asiakas maksaa tehostaminen meidän palkan.” Tuotteiden myyntikanavana toimiminen © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 4
 5. 5. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Digimedia 2003: nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Julkistusseminaari Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus Digimedia-alan määrittelyä Digimedian avainluvut Alan osaamishaasteita Digimediasektorin yhteistyösuhteet Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Digipalveluiden yritykset ovat keskittyneet kasvukeskuksiin, yritysmäärä on pienentynyt Digimediayritysten kokonaismäärä 400 330 340 350 300 280 300 250 200 150 100 50 0 Tutkimus Tutkimus Tutkimus Tutkimus 1997 (K-97) 1999 (S-98) 2001 (K-00) 2003 (K-03) “Maakunnassa toimimalla voittaa pikkuisen vuokrassa, mutta vuokra on marginaalinen kustannuserä missä tahansa firmassa. Meidän asiakkaat ovat pääosin pk- seudulla, ei sille mitään voi.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 5
 6. 6. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Toimiala notkahti hypen romahdettua 2000-luvun alussa – kasvu on kuitenkin taas alkanut 200 400 3500 180 350 3000 160 140 300 2500 työntekijää 120 250 mEUR yritystä 2000 100 200 80 1500 150 60 1000 40 100 20 50 500 0 0 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003e 2004e 2005e 2006e 2003e 2004e 2005e 2006e 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Alan liikevaihto Yritysten määrä Alan myyntikate Alan henkilöstö “Markkinathan katosivat vuoden 2000 “Lähtijät ja vaihtajat ovat nimenomaan lopussa, meiltä lähti siinä vaiheessa 60% sieltä uudemmasta päästä. Urakeski-ikä on liikevaihdosta leikkaamalla. “ kyllä kasvanut kummasti.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Pieniä yrityksiä on paljon, liikevaihto on keskittynyt suurille toimijoille Digimediayritysten liikevaihdon jakautuminen 2002 (EUR) Digimediayritysten henkilöstömäärän jakautuminen (työntekijää) ei tiedossa 4% > 100 yli 3mEUR Ei tiedossa 2% 8% 6% 31-50 51-100 4% 1% 1m-3m 21-30 9% 8% 201t-1m 1-5 alle 100t 11-20 13 % 41 % 39 % 12 % 101t-200t 6-10 n=269 28 % 25 % n=269 “Suurin osa alan firmoista on sellaisia mies ja koira –yrityksiä, että niissä tehdään tuhottoman halvalla webbisivuja” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 6
 7. 7. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Kannattavuutta haetaan kiivaasti – suuri osa yrityksistä on jo voitollisia Tutkimus 2003 (n=76) “Rahamarkkinoiden kooma pakottaa yritykset Tutkimus 2001 (n=32) kääntämään kassavirtansa Voitollista Tappiollista positiiviseksi ja se tulee Tutkimus 1999 (n=72) olemaan monelle riskirahalla perustetulle Tutkimus 1997 (n=67) yritykselle erittäin vaikeaa.” 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kannattavuuden saavuttaminen on tärkein lähitulevaisuuden tavoite alalle 56.8% 42/74 Täysin samaa mieltä 39.2% 29/74 Jonkin verran samaa mieltä 2.7% 2/74 Ei samaa, eikä eri mieltä 0.0% 0/74 Jonkin verran eri mieltä 1.4% 1/74 Täysin eri mieltä 0.0% 0/74 EOS © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Kansainvälinen liiketoiminta muodostaa yli puolet liikevaihdosta vain harvoilla yrityksillä 61-80 % yli 80 % 0% 8% <1 % “Nyt me satsataan sen 41-60 % verran tämän yhden tuotteen 5% 1-10 % kansainvälistämiseen, että yksi meidän 11-20 % konsulteistamme lähtee 21-40 % 21-40 % Lontooseen asumaan ja 9% viemään niitä ratkaisuja <1 % 11-20 % 45 % 41-60 % eteenpäin. Tämä on se äärimmäinen case mikä 7% 61-80 % jännittää meitä kovasti, mutta se on sentään aika yli 80 % halpaa vielä.” 1-10 % 26 % arvio kv.liiketoiminnnan lv.osuudesta vuonna 2003, n=76 © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 7
 8. 8. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Kansainvälistyminen jatkuu verkostojen kautta Suomalaiset digimedia-alan toimistot hakevat jälleen kasvua kansainvälisiltä markkinoilta seuraavan 2-3 vuoden aikana 2.7% 2/75 Täysin samaa mieltä 58.7% 44/75 Jonkin verran samaa mieltä “Varmaan tulee sellaista 20.0% 15/75 Ei samaa, eikä eri mieltä kansainvälistä 5.3% 4/75 Jonkin verran eri mieltä ketjuuntumista, toki 2.7% 2/75 Täysin eri mieltä omistuksellisesti, mutta ilman että perustetaan 10.7% 8/75 EOS tyhjästä uusia toimistoja sinne tänne. Vaan vaikka Mitkä seuraavista kansainvälistymismuodoista tulevat olemaan niin, että kymmenen todennäköisimmät yrityksenne kannalta? itsenäistä Eurooppalaista 11.4% 8/70 Tytäryrityksen perustaminen/yritysosto ulkomailta yritystä perustaa ketjun. Sitten voidaan jakaa ja 31.4% 22/70 Liittyminen kansainväliseen verkostoon palvella, ihan samalla 11.4% 8/70 Myyntikonttorin perustaminen lailla kuin Kontaktiverkoston kautta uusien asiakkaiden saaminen mainostoimisto.” 64.3% 45/70 ulkomailta 42.9% 30/70 Tuotteiden lisensointi ulkomaille 15.7% 11/70 Keskitymme puhtaasti kotimarkkinoihin © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Karvaat kokemukset kansainvälistymisestä ovat tuoreessa muistissa “Ruotsalaiset, ne tekivät helvetin kalliita vuokrasopimuksia, palkkasivat helvetin kalliilla ihmisiä, ilman että niillä oli sellaista jalansijaa asiakkaissa, sellaista luottosuhdetta, että ne pääsivät oikeasti vaikuttamaan. Eivät ne sen takia kaatuneet, etteivät ne osanneet sitä asiaa, sitä sähköistä asiointia, ne eivät vain osanneet sitä kansainvälistymisprosessia yhtään. “ “Sveduilla loppui rahat vaan, kun ne vähän turhan innokkaasti lähtivät kokeilemaan kuinka pitkään ne osaavat ajaa takapyörällä pelkästään. Ne yritti puolessa vuodessa saada muualla aikaan samaa menestystarinaa kuin kotimaassaan. Tuloksena oli, että kulut karkasivat käsistä juuri siinä kohtaa, kun markkinat karkasi käsistä. Piti olla ykkönen joka puolella. Ja kassahan siinä palaa nopeasti, kun joka maassa lähdetään viemään tuolla strategialla firmaa eteenpäin samanaikaisesti.” “Ne varmaan loivat sinne sellaisen epämääräisen kulttuurin, että nyt on fyrkkaa, ja toimitaan, ja ollaan maailmanmiehiä. Varmasti toivat brandin ja toimintamallin, mutta eivät hoitaneet haltuunottoa ollenkaan. Nämä nyt on arvailuja, mutta ostettu firma teki sitä samaa mitä ennenkin, mutta sekasorron tilassa, ja valtavalla raportoinnilla ja määrittelyillä, ja hukkasivat paukkunsa siihen.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 8
 9. 9. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Digimedia 2003: nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Julkistusseminaari Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus Digimedia-alan määrittelyä Digimedian avainluvut Alan osaamishaasteita Digimediasektorin yhteistyösuhteet Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Asiakkuuksien hallinnassa on merkittäviä haasteita Digimediayrityksillä on suuria vaikeuksia asiakkuuksien hallinnassa 8.1% 6/74 Täysin samaa mieltä 32.4% 24/74 Jonkin verran samaa mieltä 31.1% 23/74 Ei samaa, eikä eri mieltä 18.9% 14/74 Jonkin verran eri mieltä 2.7% 2/74 Täysin eri mieltä 6.8% 5/74 EOS “Suomi oli edelläkävijä vielä 1999. Sitten tiputtiin kyllä lujaa vauhdista, koska Suomessa unohdettiin asiakkaat - asiakkaiden tarpeet. Ja samaan aikaan asiakkaat on kehittyneet.…” “Koko ala on edelleen liian kaukana asiakkaista ja heidän tarpeistaan. Myynti, markkinointi ja aito asiakkaiden ymmärtäminen on mielestäni yksi suurimpia ongelmia alalla.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 9
 10. 10. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Asiakashallintaan, teknisiin erikoistehtäviin ja kehittämistehtäviin kaivataan todellisia osaajia Millaisesta osaamisesta yrityksessänne on pulaa tällä hetkellä? 46.2% 30/65 Asiakashallintaan liittyvää osaamista 29.2% 19/65 Yrityksen johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää osaamista 33.8% 22/65 Projektijohtamiseen liittyvästä osaamista 23.1% 15/65 Liiketoiminnan konsultointiin liittyvästä osaamisesta 33.8% 22/65 Ohjelmointiosaamisesta 18.5% 12/65 Integraatio-osaamisesta 16.9% 11/65 Graafisesta suunnitteluosaamisesta 7.7% 5/65 Multimediasuunnitteluun liittyvästä osaamisesta 26.2% 17/65 Konseptisuunnitteluun liittyvästä osaamisesta “Jos toimii täällä markkinointiviestintäsektorissa, täytyy ymmärtää markkinointia ja viestintää, ja kuluttajia, ja yritysten toimintatapoja ja ostamistapoja. Sillä ei ole kalakukon vertaa merkitystä, miten hyvin saa tehtyä stylesheettejä.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Digimediaan liittyvästä koulutuksesta on ylitarjontaa – kohdennusta tarvitaan kipeästi “On tiettyjä ihan vakavia virheitä, että kaikenlaisia räpöstelykursseja on perustettu ympäri Suomea. Siitä todennäköisesti syntyy sellaista elinkelvotonta räpeltelytoimintaa. Mun mielestäni olisi järkevää valita joku paikka, mihin satsattaisiin sitten kunnolla” “Ongelmana on se, että määrä tuntuu korvaavan laadun. Tilanteen pitäisi olla toisinpäin. Koulutukseen, kouluttajiin ja koulutusmateriaaleihin pitäisi panostaa aivan eri tavalla.” “En tiedä kuka hyötyy siitä, se on kanssa jonkinlaista työvoimapolitiikkaa, nämä kaikenlaiset kurssikeskukset, joista toiset ajattaa atk-ajokorttia, toiset multimediakurssia, ja sen jälkeen ne juoksevat täällä oven takana, ja hakevat harjoittelupaikkaa. Ei sellaisilla osaajilla tee tällaiset firmat yhtään mitään. Se on vaan valitettava fakta.“ © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 10
 11. 11. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Digimedia 2003: nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Julkistusseminaari Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus Digimedia-alan määrittelyä Digimedian avainluvut Alan osaamishaasteita Digimediasektorin yhteistyösuhteet Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Markkinointiviestinnässä digimediayritys on oman alueensa asiantuntija Strateginen Luova Toteutus Jakelu suunnittelu suunnittelu Viestintä- kanava Printtij ulkaisut Markkinoija / Mainostaja / Painotalo Markkinointi- palvelun loppukäyttäjä viestintä Media- Suora- Valmistaja / Brändi Vies- toimisto Repro markkinointi tintä- toi- Vies- misto Muo- tintä- Telev isio AV-tuottaj a Kuluttaja / toilu toi- Media- quot;Viestiquot; toi- misto toimisto Mainostoimisto misto Radio Konsultti- Audiotuottaj a yritys PR-toimisto Ulkomainonta Ydinkysymys: Millainen v iesti tav oittaa Tapahtuma- kuluttaj an parhaiten markkinointi v alitussa mediassa j a Digimediayritys millaisella kontaktihinnalla? Digimedia (WWW,s-posti, bannerit) “Digimediayrityksen ja mainostoimiston välillä on aina vähän rajankäyntiä siinä että kuka tekee mitä, ja kuka on kenen tontilla, mutta ei se nyt ole normaalia työntekoa kummallisempaa. Mutta kyllä sitä aina jonkinlaiseen ratkaisuun päästään.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 11
 12. 12. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Yritykset hakevat yhä roolejaan digitaalisen markkinointiviestinnän alueella Yritysten tulisi panostaa voimakkaasti oman roolinsa löytämiseen markkinointiviestinnän arvoketjussa 24.0% 18/75 Täysin samaa mieltä 42.7% 32/75 Jonkin verran samaa mieltä 21.3% 16/75 Ei samaa, eikä eri mieltä 2.7% 2/75 Jonkin verran eri mieltä 5.3% 4/75 Täysin eri mieltä 4.0% 3/75 EOS “Meidän roolimme ei ainakaan ole suunnitella mainontaa, sitä kokonaisuutta. Siihen ovat ihan eri ihmiset. Ja tuo luova suunnittelukin, sikäli kun se tarkoittaa jotain kokonaisuutta, niin sehän on vähän kuin ampuisi mainostoimistoa polveen, ja sitä kautta itseänsä.” “Paras idea voi tulla meiltä, mainostoimistolta, viestintätoimistolta tai jostain ihan muualta. Kyse on siitä, kuka on proaktiivisin, luo kustannustehokkaimman ratkaisun asiakkaalle.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Sähköisiä palveluita luodessa digimediayritys on tehostajan roolissa Strateginen Luova Toteutus Jakelu suunnittelu suunnittelu Palvelu- kanava Markkinoija / Mainostaja / Palvelun Palvelun loppukäyttäjä Palv elu- Valmistaja / Brändi tarjoaminen suunnittelu- j a toteutuskonsultit Palv elu- pisteet quot;V uoro- Konsultti- Mainos- puheluquot; yritys toimisto Muotoilu Contact Teknologia- (Palv elu- toimisto toimittaj a Center strategia) Ydinkysymys: Miten palv ella Digimedia- kuluttaj aa parhaiten Digimediayritys palv elu j a missä? “Meidän työstämme 10% on vain sähköisten asiointipalveluiden tekemistä, 90% on niiden edellytysten luomista.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 12
 13. 13. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Verkkokauppoja kehittäessään digimediayritys tarvitsee ymmärrystä ostamisen logiikasta Strateginen Luova Toteutus Jakelu suunnittelu suunnittelu Kauppa- paikka Markkinoija / Mainostaja / palvelun loppukäyttäjä Kaupankäynti Valmistaja / Brändi Myynnin suunnittelu- j a toteutuskonsultit Jakeluketj u Kuluttaja / quot;Osto- tapahtumaquot; Konsultti- Maksuv älinetoimittaj a yritys (Liiketoiminta- strategia) Teknologia- Muut toimittaj a v erkkokaupat Ydinkysymys: Miten saada kuluttaj a ostamaan Oma Digimediayritys tehokkaimmin? v erkkokauppa “Verkkokauppoja kehitettäessä on musta sellainen erhe, ettei puhuta muusta kuin että miten se varsinainen ostosuoritus tehdään, että miten menee teknisesti, miten me saamme sen ihmisen painamaan sitä osta tämä-nappia. Mutta eikö se normaalissakin kaupassa ole niin, että siellä on mainontaa, sitten on mielikuvan luontia, ja on itse asiassa vielä somistusta.” © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Alalla tarvitaan erikoistumista ja kokonaisratkaisujen hallitsijoita Strateginen Luova Toteutus Jakelu suunnittelu suunnittelu “Kyllä näissä pienissäkin firmoissa nähdään tämä, Kokonaishankkeiden että tietyn kokoisissa alihankinta alihankinta toimittaja keikoissa sulta vaaditaan sitä kokoa. Ja näin se vaan Erikoisosaaja on, ei se ole muuttunut miksikään.” Pieni tehokas tuotantopaja Vain tiukka erikoistuminen voi taata kilpailukyvyn tulevaisuudessa “Tällä hetkellä tällainen 23.0% 17/74 Täysin samaa mieltä pieni- keskisuuri 40.5% 30/74 Jonkin verran samaa mieltä digimediatoimisto erikoistuu 24.3% 18/74 Ei samaa, eikä eri mieltä kahteen asiaan, joko kampanjoihin 10.8% 8/74 Jonkin verran eri mieltä markkinointiviestinnän 1.4% 1/74 Täysin eri mieltä alueella, tai omaan pieneen sisällönhallintaratkaisuun.” 0.0% 0/74 EOS © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 13
 14. 14. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Digimedia 2003: nykytila ja tulevaisuudennäkymiä Julkistusseminaari Tutkimuksen tausta, tavoitteet ja toteutus Digimedia-alan määrittelyä Digimedian avainluvut Alan osaamishaasteita Digimediasektorin yhteistyösuhteet Tärkeimmät johtopäätökset ja suositukset © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Tärkeimmät johtopäätökset • Digimedia tullut jäädäkseen – • Asiakkaiden tarpeiden alan merkitys on kasvussa ymmärtämisessä kehittämistä – Palveluita ostetaan nyt ja – Asiakas maksaa laskun – hyödyt jatkossa, kyse on väliaikaisesta osattava perustella entistä notkahduksesta paremmin • Jatkossa luvassa vain loivaa • Kansainvälistymiseen kasvua suhtaudutaan varovaisesti – Hyperkasvu on päättynyt – – Pettymyksistä on opittu – toimiala normaalia liiketoimintaa kansainvälistä kasvua haetaan • Pienyrittäjävetoista toimintaa – suhdeverkostojen kautta ala on kuitenkin keskittymässä • Koulutuksesta ylitarjontaa – laatu – Pk-yrittäjien kyettävä löytämään kuitenkin harvassa oma erikoisalueensa – Suuri riski olemassa kouluttaa • Roolit haussa niin tuottajilla kuin työttömiä digityöläisiä, alalle syntyy vain rajallisesti uusia asiakkaillakin työpaikkoja – Kypsymistä ja ymmärryksen laajentamista tarvitaan edelleen Digimedia on liiketoimintaa muiden joukossa © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 14
 15. 15. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Tärkeimmät suositukset • Digimediayrityksille – Kuunnella asiakkaita paremmin ja panostaa asiakashallintaan – Kehittää liiketoiminnan ja oman osaamista pitkäjänteisesti – Löytää oma asema ja rooli alan verkostoissa – Kerätä rohkeutta jakaa tietoa – järkiperäistää resursointia • Alan asiakasyrityksille – Ostaa digipalveluita liiketoimintahyötyjä korostaen – Panostaa myös toimittajan luotettavuuteen, ei vain hintaan – Investoida myös laskusuhdanteen aikana riittävästi – Kehittää digipalveluita pitkäjänteisesti • Viranomaisille Digipalveluilla – Kohentaa yrittäjyyden yleisiä edellytyksiä on luotava todellista – Kohdistaa tukitoimia entistä tarkemmin hyötyä loppukäyttäjille – Panostaa koulutuksen laatuun, ei määrään – Toimia taitavana digipalvelujen ostajana ja hyödyntäjänä © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Suosituksia jatkotutkimukselle • Digimedian asiakastutkimus • Tuotantoprosessit ja niiden merkitys menestykselle • Kansainvälistyminen – mikä onnistui, missä mentiin pieleen • Kansainvälinen vertailututkimus • Koulutuksen tulosten mittaus • Hypen eri vaiheiden analysointi ja vertailu • Tilinpäätösanalyysi digimedia-alan tulo- ja kustannusrakenteista • Skenaarioanalyysi alan kehittymisestä Selvityksiä on tehty jo paljon – ehkä liikaakin – nyt on aika kääriä hihat ja luoda uutta liiketoimintaa © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 15
 16. 16. Digimedia 2003 Julkistusseminaari 14.5.2003 Kiitokset • Tutkimukseen osallistuneet • Kiitokset myös seuraaville: – Antti Väisänen yritykset ja asiantuntijat – Culminatum Oy – Frans Mäyrä – Helsingin kauppakorkeakoulu • Hankkeen ohjausryhmä: – Helsingin kauppakorkeakoulun kirjasto – Torsti Tenhunen, KP Hiltunen, – Inãki Amate Marit Hohtokari, Petri Salmi, Matti – ITP-ohjelma/Helsingin kauppakorkeakoulu – ITP-työryhmä: Annekathrin Kieslich, Markku Pulkkinen, Esa Tanskanen, Honkala, Johannes Sarekoski, Soumya Sinha, Jian Ming Teng – Jani Järvinen • Hankkeen rahoittajille – Jani Karlsson – Kauppa- ja teollisuusministeriö – Janne Lindfors – Janne Waltonen – Osaamiskeskusohjelma/ – Jari Aalto-Setälä Sisäministeriö – Mainostajien liitto – MakePrint Oy – Peter Green • Erityiskiitokset – Petteri Pohto – Vivikka Richt, Seppo Roponen, – Pia Pakkanen – Re-Media Oy Antti Lehtinen, Jorma Pietala – Satama Interactive – Liikesivistysrahasto – Teemu Väänänen – HPY:n tutkimussäätiö – Tero Pajunen – Topi Saari – Vesa Ilmarinen © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI Lisätietoja tutkimuksesta: Tommi Pelkonen LTT-Tutkimus Oy pelkonen@hkkk.fi www.ltt-tutkimus.fi Loppuraportti on saatavilla myös sähköisenä osoitteesta www.culminatum.fi © LTT-Tutkimus Oy 2003 Elektronisen kaupan instituutti - EKI 16

×