Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Open Cloud BBQ - Nano Server

3,385 views

Published on

Presentation held at Microsoft Open Cloud BBQ event in Croatia, about the new installation option in Windows Server 2016, called simply "Nano Server".

Published in: Technology
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/39pMlLF ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Open Cloud BBQ - Nano Server

 1. 1. |
 2. 2. • – zašto moram ponovno pokrenuti server nakon zakrpe za komponentu koju ionako ne koristim? – ako je i potreban restart, to ne smije dugo trajati! • – (pre)dugo se instaliraju i konfiguriraju! – prijenos predugo traje i previše opterećuje moju mrežu! – njihovo spremanje troši puno prostora! • OK, postoji deduplikacija… ali…  • – manje resursa za OS = više virtualnih strojeva po hostu! – sa više virtualnih strojeva po hostu = manji troškovi, veća efikasnost! Knjiga žalbi
 3. 3. Windows Server do sada… * GUI na serveru??? Windows Server 2008 i Windows Server 2008 R2 Server Core Full Server Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2 Server Core Minimal Server Interface GUI Shell Windows NT do Windows Servera 2003 Windows/ WindowsNT Server Roles/Features
 4. 4. • – zakrpe i restartovi ometaju rad i servise – vrlo velik broj servera * velika potrošnja resursa (OS) => ZASTOJI! – provisioning velikih host imageova (gušenje mreže) • – Cloud-in-box (1-4 rackova sa System Center & Windows Serverom) – treba skratiti vrijeme podešavanja i instalacije – zakrpe i restartovi ometaju rad i servise – nepotrebno trošenje mrežnog bandwidtha – restartovi – compute host ~2 minute, a storage host ~5 minuta … i onda se „desio” cloud!
 5. 5. • • • – CloudOS infrastrukturu – cloud aplikacije Windows Server od sada… Server Core Server with local admin tools Basic Client Experience Nano Server
 6. 6. • – serverske role i dodatne mogućnosti su izvan Nano Servera – zasebni paketi koji se instaliraju kao aplikacije • – Hyper-V, Storage (SoFS) i Clustering – Core CLR, ASP.NET 5 i PaaS • • • Nano Server – role i mogućnosti
 7. 7. • • – PowerShell Desired State Configuration (DSC) – Remote management/automation kroz Core PowerShell and WMI • učimo PowerShell?  – integracija sa DevOps alatima Nano Server – upravljanje
 8. 8. • • – Invoke-Command, New-PSSession, Enter-PSSession, … • • – C#, Script i CIM • Nano Server – Core PowerShell
 9. 9. • • – Task Manager – Registry Editor – Event Viewer – Device Manager – Sconfig ---------------------------- – Control Panel – File Explorer – Performance Monitor – Disk Management – Users/Groups Manager • http://channel9.msdn.com/Series/Nano-Server-Team/Remote-Server-Management-Tools-on-Nano-Server Remote Server Management Tools
 10. 10. • – host OS za fizički hardver – guest OS u virtualnom stroju – container • – PowerShell Desired State Configuration (DSC) – PackageManagement (OneGet) – dodatne role i aplikativna podrška Nano Server – dostupnost
 11. 11. • – nije dostupan kroz Setup (treba ga prilagoditi) – zasebna mapa na Windows Server mediju • – instalirajte samo drivere koji su potrebni • Dism /Add-Driver /Driver:<path> /recurse – out-of-the-box paket s driverima (potrebno instalirati posebno) • Dism /Add-Package /PackagePath:.packagesMicrosoft-NanoServer-OEM-Drivers-Package.cab – Nano Server u virtualnom stroju • Dism /Add-Package /PackagePath:.packagesMicrosoft-NanoServer-Guest-Package.cab Nano Server u WS 2016 TP2 (1)
 12. 12. • – mapa Packages na instalacijskom mediju – Dism /Add-Package /PackagePath:.packages<package> – Dism /Add-Package /PackagePath:.packagesen-us<package> • – nema MSI podrške! (trenutno samo xcopy ili PowerShell skripta) – installer u pripremi (za instalacije, deinstalacije, inventory, online i offline instalaciju, …) Nano Server u WS 2016 TP2 (2)
 13. 13. • – Convert-WindowsImage.ps1 (Script Center) • https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Convert-WindowsImageps1-0fe23a8f – New-NanoServerVHD • https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Create-a-New-Nano-Server-61f674f1 – Convert-VHD – Convert-VMGeneration • https://code.msdn.microsoft.com/windowsdesktop/Convert-VMGeneration-81ddafa2 – Dism /Apply-Image • – SetupComplete.cmd, unattend.xml Nano Server – instalacija
 14. 14. 0 5 10 15 20 25 Critical Bulletins Nano Server Server Core Full Server 0 5 10 15 20 25 30 1 Important Bulletins Series1 Series2 Series3 0 2 4 6 8 10 12 1 Number of Reboots Series1 Series2 Series3 23 8 2 9 23 26 6 11 3 * bazirano na svim zakrpama u 2014. Poboljšanja – „servisiranje”*
 15. 15. 0 5 10 15 20 25 30 35 Ports open Nano Server Server Core 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 1 Services running Series1 Series20 20 40 60 80 100 120 1 Drivers loaded Series1 Series2 12 31 22 46 73 98 Poboljšanja – sigurnost
 16. 16. 0 50 100 150 200 250 300 1 Boot IO (MB) Series1 Series2 0 5 10 15 20 25 30 1 Process Count Series1 Series2 0 20 40 60 80 100 120 140 160 1 Kernel memory in use (MB) Series1 Series2 26 21 61 139 150 255 Poboljšanja – zahtjevi za resursima
 17. 17. 0 50 100 150 200 250 300 350 1 Setup Time (sec) Series1 Series2 40 300 0 1 2 3 4 5 6 1 Disk Footprint (GB) Series1 Series2 4.84 .4 0 1 2 3 4 5 6 7 VHD Size (GB) Nano Server Server Core .41 6.3 Poboljšanja – instalacija
 18. 18. • – deployment guide – https://msdn.microsoft.com/en-us/library/mt126167.aspx • – http://channel9.msdn.com/Tags/nano-server – http://blogs.technet.com/b/ausoemteam/archive/2015/06/09/ignite-sessions- for-oem-and-system-builder-partners-nano-server.aspx • – http://windowsserver.uservoice.com/forums/295068-nano-server – http://windowsserver.uservoice.com/forums/295071-remote-management-tools Što dalje?
 19. 19. Zaključak Ne radi i vjerojatno nikad neće baš sve raditi na Nano Serveru, ali i on ipak ima svoju primjenu! (nema razloga da ga ne koristimo tamo gdje možemo… ili ima?) P.S. Krajnje vrijeme je za (na)učiti PowerShell… 

×