Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Polityka mieszkaniowa Szczecina     Szczecin, maj 2012 r.
POLITYKA MIESZKANIOWA SZCZECINA•  nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę  Miasta podcza...
POLITYKA MIESZKANIOWA DOTYCZY:• zasad wykupu komunalnych lokali mieszkalnych;• zasad wynajmowania lokali komunalnych;• zam...
MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻYWysokość bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcyuzależnio...
MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻYWażne dla najemców!!!Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przed dniem w...
NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH– WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ•  przejrzyste i proste rozwiązania•  urealnienienie możliwoś...
NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJAKOLEJKI MIESZKANIOWEJHarmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokaliko...
ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNEUCZESTNICTWO GMINY• gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań pop...
ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNEUCZESTNICTWO GMINY  Dłużnik zajmuje lokal              Lokal o mniejsze...
ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWOGMINYHarmonogramod 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. :• wysłanie informacji...
NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHDlaczego:• od 2006 roku stawki czynszów nie ulegały zmianie• ...
NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHCzynsz będzie określany w oparciu o system punktów, który uwz...
NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB ONAJNIŻSZYCH DOCHODACHDla kogo obniżka czynszu?40% ulga dla:• jednoosobowego gospod...
NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB ONAJNIŻSZYCH DOCHODACHObniżka czynszu – przykładowe dochody            ...
NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACH                          Róż nica ...
NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHHarmonogram aktualizowania stawek czynszuNowe stawki czynszu ...
POMOC SPOŁECZNA W POLITYCE MIESZKANIOWEJ• nowe zasady polityki mieszkaniowej zakładają aktywną pomoc gminy osobom o niskic...
KAMPANIA INFORMACYJNA• polityka mieszkaniowa miasta wymaga poinformowania o zmianach• gmina szykuje się do przeprowadzenia...
Dziękujemy za uwagęSzczecin, maj 2012 r.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Polityka mieszkaniowa w Szczecinie

4,268 views

Published on

Published in: Investor Relations
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polityka mieszkaniowa w Szczecinie

 1. 1. Polityka mieszkaniowa Szczecina Szczecin, maj 2012 r.
 2. 2. POLITYKA MIESZKANIOWA SZCZECINA• nowa polityka mieszkaniowa gminy to efekt uchwał przyjętych przez Radę Miasta podczas kwietniowej sesji• polityka mieszkaniowa zacznie obowiązywać po opublikowaniu uchwał w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego przewidywany termin – lipiec 2012 r.• nie oznacza to, że od razu najemcy mieszkań komunalnych odczują zmiany - proces ten będzie rozłożony w czasie.• wprowadzaniu zmian towarzyszyć będzie akcja informacyjna skierowana do mieszkańców
 3. 3. POLITYKA MIESZKANIOWA DOTYCZY:• zasad wykupu komunalnych lokali mieszkalnych;• zasad wynajmowania lokali komunalnych;• zamiany lokali mieszkalnych;• zasad polityki czynszowej;• systemu pomocy społecznej w polityce mieszkaniowej.
 4. 4. MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻYWysokość bonifikaty udzielanej przy sprzedaży lokalu na rzecz najemcyuzależniona od okresu najmu.•25% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu poniżej 5 lat;•50% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmupowyżej 5 do 10 lat;•85% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmupowyżej 10 do 20 lat;•95% bonifikaty - jeżeli najemca legitymuje się okresem najmu powyżej 20 lat.
 5. 5. MIESZKANIA KOMUNALNE – NOWE ZASADY SPRZEDAŻYWażne dla najemców!!!Wnioski o wykup lokali mieszkalnych złożone przed dniem wejścia w życie uchwałyo zasadach sprzedaży lokali komunalnych rozpatrywane będą według dotychczasowychzasad co oznacza, że bonifikata od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wynosić będzie:•95 % gdy zbywany jest jeden lokal mieszkalny,•97 % gdy sprzedawane są jednocześnie wszystkie pozostałe lokale mieszkalne położonew granicach danej nieruchomości.
 6. 6. NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH– WERYFIKACJA KOLEJKI MIESZKANIOWEJ• przejrzyste i proste rozwiązania• urealnienienie możliwości uzyskania mieszkania przez najbardziej potrzebujących• coroczne składanie wniosków o przydział lokalu,• punktowa ocena wniosku, w oparciu o sytuację bytową• dodatkowa punktacja dla osób z dotychczasowej kolejki• losowanie w przypadku uzyskania tej samej liczby punktów• wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu podawany jest do publicznej wiadomości
 7. 7. NAJEM LOKALI KOMUNALNYCH – WERYFIKACJAKOLEJKI MIESZKANIOWEJHarmonogram działań związanych ze zmianą systemu najmu lokalikomunalnych•od 1 lipca do 31 października 2012r. - składanie przez mieszkańców wniosków onajem mieszkania komunalnego•do 31 stycznia 2013 - weryfikacja wniosków•do 1 marca 2013 r. - sporządzenie projektów wykazów osób spełniającychkryteria do wynajęcia mieszkania•do 31 marca 2013 - przyjmowanie uwag i zastrzeżeń•do 30 kwietnia 2013 - przekazanie uwag i zastrzeżeń do zaopiniowania przezSpołeczną Komisję Mieszkaniową•maj/czerwiec 2013 r. - analiza zastrzeżeń przez SKM•czerwiec/lipiec 2013 - podanie do publicznej wiadomości wykazu osóbzakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.
 8. 8. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNEUCZESTNICTWO GMINY• gmina będzie aktywnie uczestniczyć w procesie zamian mieszkań poprzez pomoc osobom, które mają kłopoty finansowe• proponowana będzie zamiana lokalu na inny, tańszy w utrzymaniu• gmina będzie dokonywać zamian lokali oraz pośredniczyć w zamianach międzylokatorskich
 9. 9. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNEUCZESTNICTWO GMINY Dłużnik zajmuje lokal Lokal o mniejszej pow. o dużej pow. użytkowej ZAMIANA LOKALI użytkowej, niższym standardzie(nieadekwatny do potrzeb zajmowany przez najemców i możliwości utrzymania) o wyższych dochodach Uniknięcie sytuacji Ewentualny remont lokalu rosnącego zadłużenia, brak (podwyższenie standardu zasobu), zaległości, możliwość poprawa warunków zamieszkiwania, utrzymania lokalu opłacany czynsz – przychód dla EFEKT Gminy ZAMIANY
 10. 10. ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH – AKTYWNE UCZESTNICTWOGMINYHarmonogramod 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r. :• wysłanie informacji do osób, które mają złożone wnioski, a w myśl nowych przepisów nie kwalifikują się na zamianę i do osób, które mają złożone wnioski na lokal mniejszy celem weryfikacji ich oczekiwań• poinformowanie osób, które mają złożone wnioski (oferty) na zamianę międzylokatorską w celu weryfikacji wniosków oraz przekazania osobom nadal zainteresowanych zamianą wiedzy o nowych zasadachpo 31 sierpnia 2012 r.• przyjmowanie i realizacja wniosków o zamianę na podstawie nowych zasad i ich bieżąca weryfikacja,• systematyczne przygotowywanie i przedstawianie ofert lokali zwolnionych w wyniku wyroku i przeprowadzanie procedury zamian.• tworzenie bazy najemców zainteresowanych zamianą.
 11. 11. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHDlaczego:• od 2006 roku stawki czynszów nie ulegały zmianie• wpływy z czynszów nie pokrywają nawet kosztów bieżącego utrzymania nieruchomości• zasób ulega stałej degradacjiPo co?• więcej remontów i modernizacji• zintensyfikowanie działań w zakresie napraw i bieżącej konserwacjiW jaki sposób?• stawka czynszu ustalana w oparciu o system punktowy oraz wskaźnik przeliczeniowy podawany przez Wojewodę• rozbudowany systemem obniżek (do 40%) – dla osób o niskich dochodach czynsz pozostanie na tym samym lub niższym poziomie.
 12. 12. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHCzynsz będzie określany w oparciu o system punktów, który uwzględnia:• stan techniczny budynku,• wyposażenie lokalu w instalacje,• atrakcyjność użytkową• usytuowanie lokalu i lokalizację.System obniżek skonstruowany jest w sposób gwarantujący osobom najuboższymczynsz nawet na niższym poziomie niż dotychczasowyPodstawą obliczania pułapu czynszu stanie się wysokość najniższej emerytury,który obecnie wynosi 799,18 zł
 13. 13. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB ONAJNIŻSZYCH DOCHODACHDla kogo obniżka czynszu?40% ulga dla:• jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 200%najniższej emerytury (1 x 1.598,36 zł )• gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 150% najniższej emeryturyna osobę (n x 1.198,77 zł/os)30% ulga dla:• jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 250%najniższej emerytury (1 x 1.997,95 zł )• gospodarstw wielo1.438,52 zł/os)15% ulga dla:osobowych, których dochód nie przekracza 180% najniższej emerytury na osobę(nx – jednoosobowego gospodarstwa domowego, którego dochód nie przekracza 280%najniższej emerytury (1 x 2.237,70 zł )• gospodarstw wieloosobowych, których dochód nie przekracza 200% najniższej emeryturyna osobę (n x 1.598,36 zł/os)
 14. 14. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓB ONAJNIŻSZYCH DOCHODACHObniżka czynszu – przykładowe dochody Gosp. dom. Gosp. dom. Gosp. dom.Wartość obniżki 1 os. dochód do 2 os. dochód do 3 os. dochód do [%] opodatkowania opodatkowania opodatkowania [zł/m-c] [zł/m-c] [zł/m-c] 40% 2 397,54 3 596,31 1 598,36 30% 1 997,95 2 887,04 4 315,56 15% 2 237,70 3 196,72 4 795,08
 15. 15. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACH Róż nica Róż nica Wymiar WymiarLp. Wymiar [zł /m- [zł /m- [zł /rok] c] c] [zł /rok] Aktualnie1. 3 190 993 xxx 38 291 917 xxx Założenie: wszyscy płacą Aktualnie2. 2 552 794 xxx 30 633 534 xxx Założenie: płaci 80% najemców Po zmianach3. Założenie: płaci 100% najemców 4 914 129 1 723 136 58 969 552 20 677 635 Bez zniżek. Po zmianach4. Założenie: płaci 80% najemców 3 145 043 592 248 37 740 514 7 106 980 Połowa najem. ma 40% ulgę Po zmianach5. Założenie: płaci 80% najemców 2 987 791 434 996 35 853 488 5 219 954 60% najemców ma 40% ulgę
 16. 16. NOWA POLITYKA CZYNSZOWA – OCHRONA OSÓBO NAJNIŻSZYCH DOCHODACHHarmonogram aktualizowania stawek czynszuNowe stawki czynszu zaczną obowiązywać od stycznia 2013 r. Do tego czasuprzeprowadzone będą:od 1 lipca do 31 sierpnia 2012 r - przygotowanie i dostarczenie do najemców wypowiedzeńdotychczasowych stawek czynszu wraz z informacją o możliwości złożenia wniosku oobniżkę czynszu do dnia 15.10.2012 r. (realizują: ZBiLK, SCR, TBS, STBS)od 1 września do 15 października 2012 - składanie przez najemców wnioskówwraz załącznikami o dochodach o obniżkę czynszu;od 1 października do 31 grudnia 2012 r.- trzymiesięczny okres wypowiedzenia;do 15 grudnia 2012 r. - rozpatrzenie przez ZBiLK, SCR, TBS, STBS wszystkich złożonychwniosków o obniżkę czynszu;od 1 stycznia 2013 r. - zmiana wysokości czynszu z uwzględnieniem ewentualnej obniżki.
 17. 17. POMOC SPOŁECZNA W POLITYCE MIESZKANIOWEJ• nowe zasady polityki mieszkaniowej zakładają aktywną pomoc gminy osobom o niskich dochodach, chorym, zagrożonym bezdomnością lub opuszczającym placówki opiekuńcze• ścisła współpraca ZBiLK z MOPRnarzędzia pomocy społecznej stosowane w polityce mieszkaniowej• przeznaczanie mieszkań o dużej powierzchni na lokale chronione lub treningowe - tworzone będą dla osób potrzebujących wsparcia kierowanych przez MOPR, osoby te dążyć muszą do usamodzielnienia się;• coroczne przekazywanie lokali dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych lub rodzin zastępczych;• realizacja programu zamian lokali we współpracy z gminnymi TBS• możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego• wsparcie udzielane przez pracowników socjalnych
 18. 18. KAMPANIA INFORMACYJNA• polityka mieszkaniowa miasta wymaga poinformowania o zmianach• gmina szykuje się do przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat zmian• działania rozpoczną się po wejściu w życie uchwał mieszkaniowych. Wykorzystane w ich trakcie zostaną m.in.:  plakaty  ulotki do mieszkańców  strona internetowa  infolinia w ZBILK• wszelkie informacje mieszkańcy uzyskają w ZBiLK i w siedzibach poszczególnych rejonowych administracji mieszkaniowych
 19. 19. Dziękujemy za uwagęSzczecin, maj 2012 r.

×