Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Udzielanie informacji zwrotnej

1,731 views

Published on

schemat komunikatu informacji zwrotnej WUPR

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

Udzielanie informacji zwrotnej

  1. 1. Udzielanie Informacji zwrotnej<br />
  2. 2.
  3. 3.
  4. 4.
  5. 5.
  6. 6. Wyjaśnij<br />Wyjaśnij fakty<br />
  7. 7. Uczucia<br />Opisz UCZUCIA jakie wywołały w Tobie te fakty<br />
  8. 8. Potrzeby<br />Jakie masz POTRZEBY, oczekiwania wobec rozmówcy<br />
  9. 9. Rezultat<br />Wzmocnij swoje oczekiwanie<br />

×