Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Przykłady architektury rozproszonej prezentacji

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 14 Ad

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Przykłady architektury rozproszonej prezentacji

 1. 1. Przykłady architektury rozproszonej prezentacji Tomasz Kalota tomasz.kalota@uwr.edu.pl Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu TuEuropeana 2018, Wrocław 2018-11-26
 2. 2. Agenda ● Cyfrowy ekosystem ● Cyfrowa proweniencja ● Przykłady prezentacji ● Plany rozwoju
 3. 3. Cyfrowy ekosystem ● Przestrzeń do wspólnej eksploatacji zasobów cyfrowych muzeów, bibliotek, archiwów i galerii. ● International Image Interoperability Framework™ - https://iiif.io/ ● Społeczność IIIF - https://iiif.io/community/ ● Regionalny GLAM - współpraca na rzecz standaryzacji przy digitalizacji i prezentacji obiektów cyfrowych. ● IIIF to nie jest format - kilka słów komentarza.
 4. 4. Cyfrowa proweniencja ● proweniencja - pochodzenie jakichś zjawisk lub osób źródło: Słownik języka polskiego - https://sjp.pwn.pl/slowniki/proweniencja.html ● Zasada proweniencji - zdefiniowana została w 1898 roku przez Samuela Mullera, Johana Adriana Feitha i Roberta Fruina. Jest to naczelna i naturalna zasada archiwalna, stosowana powszechnie. Została zaakceptowana w 1910 przez I Międzynarodowy Kongres Archiwistów i Bibliotekarzy w Brukseli. W Polsce nazywana również zasadą przynależności zespołowej. Zasada proweniencji jest to poszanowanie związku zachodzącego między: ○ aktami zespołu archiwalnego a kancelarią, która ów zespół utworzyła, ○ poszczególnymi dokumentami zespołu lub jego części między sobą. źródło: Wikipedia - https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_proweniencji
 5. 5. Cyfrowa proweniencja Archiwum Państwowe we Wrocławiu http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc.pl/manifest/PL_82_170_ 0_02_01_132_34074.json Zakład Narodowy im. Ossolińskich http://iiif.ossolineum.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNI O_6932_1_33368.json Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu / Biblioteka Kapitulna we Wrocławiu https://iip.silesiasacra.pl/index.php?s=AAWR_V_7_1005 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=RKP_R_80_32333&p=45
 6. 6. Przykłady prezentacji Archiwum Państwowe we Wrocławiu Singularia Wratislauiensia, Breslauische Chronika a Miesco usque ad Leopoldum I. R. ● http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc .pl/manifest/PL_82_28_0_4_568_34073.json Geometrische Charte von dem Oder Strohm und dem Terrein welches zwischen dem Ohla und Weyda Flusse liegt von der Tschechnitzer Grenze bis zum des Schweidnitzer Wassers---[wyk. Klemt] ● http://iiif.ap.wroc.pl/browser/uv2/app.html?manifestUri=http://iiif.ap.wroc .pl/manifest/PL_82_170_0_02_01_132_34074.json Wystawa "70 lat dziedzictwa archiwalnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych", przygotowana przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu ● https://www.ap.wroc.pl/wystawy/70-lat-dziedzictwa-archiwalnego-na-zie miach-zachodnich-i-polnocnych-1945-2015
 7. 7. Przykłady prezentacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich Pan Tadeusz [czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem] ● http://www.dbc.wroc.pl/publication/88610 manifest: http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNIO_6932_1_33368.json ● http://www.dbc.wroc.pl/publication/88612 manifest: http://iiif.ossolineum.pl/manifest/ZNIO_6932_2_33369.json
 8. 8. Przykłady prezentacji Biblioteka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Sacra Veterum Temporum Historia / In Epitomen Contracta A P. Francisco Steinhart ● http://digital.fides.org.pl/publication/1930 ● http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4267682&fromLocationLi nk=false&theme=nukat Grafika śląska z XVIII w. ● http://www.dbc.wroc.pl/publication/2850 Liber fundationis claustri Sancte Marie Virginis in Henrichow = Księga henrykowska ● http://digital.fides.org.pl/publication/834 ● http://www.tomasz.kalota.pl/day-ut-ia-pobrusa-a-ti-poziwai/
 9. 9. Przykłady prezentacji Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu Postilla super Evangelia ● http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/64878 ● http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=OSD_XV_F_171_19429&view=thumbnails&thumb_siz e=medium&browser=seadragon&type_t=1&type_c=1&type_s=0&type_w=1 ● prezentacja treści ● prezentacja opraw ● prezentacja znaków wodnych
 10. 10. Przykłady prezentacji http://www.slasknasz.uni.wroc.pl/Gmina-Swierzawa-Atlas-materialow-i-zrodel-historycznych
 11. 11. Przykłady prezentacji Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu http://iip.bu.uni.wroc.pl/index.php?s=OZK_2504_IV_B_2495
 12. 12. Plany rozwoju Leopoldina Online Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy. W ramach projektu zostaną rozbudowane istniejące usługi cyfrowe oraz uruchomione nowe. Portal Leopoldina Online bedzie agregował nastepujące usługi cyfrowe: ● Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego ● Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego ● Muzeum Cyfrowe Uniwersytetu Wrocławskiego ● Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików ● Archiwum Cyfrowe Uniwersytetu Wrocławskiego ● Wirtualne Laboratorium Transkrypcji ● System informacji naukowej ● System tezaurusów ● System automatycznego zarządzania identyfikatorami DOI
 13. 13. Plany rozwoju Alma Mater Leopoliensis. Dzieje humanistyki lwowskiej 1661–1946 Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2016 r.: Program Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą „Założeniem jest stworzenie warunków do efektywnej ochrony i popularyzacji spuścizny kulturowej, obejmującej zarówno dziedzictwo wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powstałej na obszarach należących współcześnie do suwerennych państw sąsiadujących z Rzeczpospolitą, ...)”. „Kluczowym efektem działań (...) będzie zachowanie statusu materialnego i niematerialnego polskiego dziedzictwa kulturowego, znajdującego się poza granicami kraju, jako świadectwa minionych wieków i cennego elementu kształtującego współczesne postawy obywateli, budującego świadomość historyczną oraz tworzącego fundament tożsamości kulturowej społeczeństwa” Cele projektu: ● zabezpieczenie i zachowanie utraconych zasobów archiwalnych w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami Polski w wyniku zmiany granic po II wojnie światowej, ● rozpoczęcie systematycznej digitalizacji zasobów archiwalnych, które obecnie narażone są na uszkodzenie lub zniszczenie, ● udostępnienie i umiędzynarodowienie dostępu do zasobów polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowej poprzez Bibliotekę Cyfrową UWr. Kierownik projektu: dr Helena Sojka-Masztalerz http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/helena-sojka-masztalerz
 14. 14. Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji Tomasz Kalota tomasz.kalota@uwr.edu.pl Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu TuEuropeana 2018, Wrocław 2018-11-26

×