Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
<ul><li>Biblioteki cyfrowe szansą dla bibliotekarzy </li></ul><ul><li>Tomasz Kalota </li></ul><ul><li>www .Tomasz.Kalota. ...
Wprowadzenie <ul><li>(…) Jestem przekonany, że biblioteka będzie coraz bardziej na miarę człowieka, ale że, aby być na mia...
Wprowadzenie <ul><li>(…) A wreszcie problem końcowy: trzeba wybierać między chęcią chronienia książki a udostępnianiem jej...
Wprowadzenie <ul><li>(…) Otóż jeśli w miejsce problemów dochodowości gospodarczej podstawimy problemy dochodowości kultura...
Wprowadzenie <ul><li>(…) Wiem, że UNESCO zgadza się ze mną: „Biblioteka [...] powinna być łatwo dostępna, a jej bramy otwa...
Wprowadzenie <ul><li>(…) I jeszcze jedno: „Gmach będący pomieszczeniem biblioteki winien mieć położenie centralne, łatwo d...
Wprowadzenie <ul><li>Czy zdołamy przeobrazić utopię w rzeczywistość? </li></ul><ul><li>Szanse są duże, ale potrzebne są te...
Nowe obszary do działania <ul><li>Prezentacja publikacji cyfrowych. </li></ul><ul><li>Merytoryczne opracowanie zbiorów cyf...
Graficzny model Podstawowa komórka tworząca zasób cyfrowy
Graficzny model Organizm zbudowany z podstawowych komórek
Prezentacja na szeroką skalę Wymiana informacji pomiędzy systemami
Prezentacja na szeroką skalę Definicja kryteriów http:// www . bibliotekacyfrowa . pl / dlibra /aresults?queryType=-4&quer...
Współpraca w nowych obszarach <ul><li>Jednym z najistotniejszych elementów w skutecznym i efektywnym zagospodarowaniu nowy...
Czym jest współpraca <ul><li>Współpraca, współdziałanie - zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność...
Chemia w organizacji współpracy ;-) <ul><li>Wiązanie chemiczne według klasycznej definicji to każde trwałe połączenie dwó...
Graficzny model Co jeszcze wynika z graficznego modelu? <ul><li>Wiązanie chemiczne = faktyczna współpraca </li></ul><u...
Narzędzia do współpracy <ul><li>Biblioteka 2.0 - http://forum.biblioteka20.pl/ </li></ul><ul><li>Digitalizacja i bibliote...
day ut ia pobrusa, a ti poziwai (…) trzeba wybierać między chęcią chronienia książki a udostępnianiem jej czytelnikowi (…)...
Zakończenie <ul><li>Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji </li></ul><ul><li>Biblioteka 2.0 - http://forum.biblioteka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biblioteki cyfrowe szansą dla bibliotekarzy

1,699 views

Published on

Prezentacja przygotowana na pierwsze spotkanie z cyklu tematycznego, zorganizowanego przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Biblioteki cyfrowe szansą dla bibliotekarzy

 1. 1. <ul><li>Biblioteki cyfrowe szansą dla bibliotekarzy </li></ul><ul><li>Tomasz Kalota </li></ul><ul><li>www .Tomasz.Kalota. pl </li></ul>
 2. 2. Wprowadzenie <ul><li>(…) Jestem przekonany, że biblioteka będzie coraz bardziej na miarę człowieka, ale że, aby być na miarę człowieka, musi być również na miarę maszyny, od fotokopiarki do czytnika, i w związku z tym wzrosną obowiązki szkoły, instytucji miejskich i tak dalej, jeśli chodzi o uczenie młodzieży i dorosłych korzystania z biblioteki. Korzystanie z biblioteki jest często sztuką subtelną i nie wystarczy, by profesor albo nauczyciel oznajmił: „W związku z tymi badaniami proszę udać się do biblioteki i poszukać odpowiedniej książki”. Trzeba nauczyć dzieci, jak korzysta się z biblioteki, jak używa się czytnika mikrofiszek, jak używa się katalogu, jak prowadzi się z pracownikami wojnę, jeśli nie wypełniają swoich obowiązków, i jak się z nimi współpracuje.(…)* </li></ul><ul><li>* Umberto Eco: O bibliotece . Wrocław 1990, s. 41 </li></ul><ul><li>Fragment odczytu wygłoszonego 10 marca 1981 r. z okazji dwudziestopięciolecia Biblioteki Miejskiej w Mediolanie, mieszczącej się w Palazzo Sormani. </li></ul>
 3. 3. Wprowadzenie <ul><li>(…) A wreszcie problem końcowy: trzeba wybierać między chęcią chronienia książki a udostępnianiem jej czytelnikowi. Nie twierdzę, że należy dawać ją do czytania, rezygnując z chronienia, ale nie należy również chronić, nie dając do czytania. I nie twierdzę również, że trzeba znaleźć jakąś drogę pośrednią. Musi przeważyć jeden albo drugi ideał, potem spróbuje się dokonać obrachunków z rzeczywistością, żeby bronić ideału drugorzędnego. Jeśli ideałem jest dawać książkę do czytania, trzeba wprawdzie jak najlepiej ją chronić, ale ze świadomością niebezpieczeństw, na jakie jest narażona. Jeśli ideałem jest jej chronienie, trzeba dążyć do tego, by mogła być czytana, ale ze świadomością wszystkich zagrożeń.(…)* </li></ul><ul><li>* Umberto Eco: O bibliotece . Wrocław 1990, s. 43 </li></ul><ul><li>Fragment odczytu wygłoszonego 10 marca 1981 r. z okazji dwudziestopięciolecia Biblioteki Miejskiej w Mediolanie, mieszczącej się w Palazzo Sormani. </li></ul>
 4. 4. Wprowadzenie <ul><li>(…) Otóż jeśli w miejsce problemów dochodowości gospodarczej podstawimy problemy dochodowości kulturalnej, kosztów i zysków społecznych, to samo zagadnienie staje przed bibliotekami: czy narażać się na większe niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o chronienie książek, ale mieć wszystkie społeczne korzyści płynące z ich intensywnego obiegu?(…)* </li></ul><ul><li>* Umberto Eco: O bibliotece . Wrocław 1990, s. 45 </li></ul><ul><li>Fragment odczytu wygłoszonego 10 marca 1981 r. z okazji dwudziestopięciolecia Biblioteki Miejskiej w Mediolanie, mieszczącej się w Palazzo Sormani. </li></ul>
 5. 5. Wprowadzenie <ul><li>(…) Wiem, że UNESCO zgadza się ze mną: „Biblioteka [...] powinna być łatwo dostępna, a jej bramy otwarte dla wszystkich członków wspólnoty, którzy mogą swobodnie z niej korzystać bez względu na rasę, kolor skóry, narodowość, wiek, płeć, wyznanie, język, stan cywilny i poziom wykształcenia&quot;. Jest to idea rewolucyjna. A wzmianka o poziomie wykształcenia postuluje także działanie oświatowe, doradcze i przygotowawcze.(…)* </li></ul><ul><li>* Umberto Eco: O bibliotece . Wrocław 1990, s. 48 </li></ul><ul><li>Fragment odczytu wygłoszonego 10 marca 1981 r. z okazji dwudziestopięciolecia Biblioteki Miejskiej w Mediolanie, mieszczącej się w Palazzo Sormani. </li></ul>
 6. 6. Wprowadzenie <ul><li>(…) I jeszcze jedno: „Gmach będący pomieszczeniem biblioteki winien mieć położenie centralne, łatwo dostępne, również dla niepełnosprawnych, i być otwarty w godzinach dogodnych dla wszystkich. Gmach i jego wyposażenie powinny być estetyczne, wygodne i przytulne, a sprawą o zasadniczym znaczeniu jest to, by czytelnicy mieli bezpośredni dostęp do półek&quot;. </li></ul><ul><li>Czy zdołamy przeobrazić utopię w rzeczywistość? (…)* </li></ul><ul><li>* Umberto Eco: O bibliotece . Wrocław 1990, s. 48 </li></ul><ul><li>Fragment odczytu wygłoszonego 10 marca 1981 r. z okazji dwudziestopięciolecia Biblioteki Miejskiej w Mediolanie, mieszczącej się w Palazzo Sormani. </li></ul>
 7. 7. Wprowadzenie <ul><li>Czy zdołamy przeobrazić utopię w rzeczywistość? </li></ul><ul><li>Szanse są duże, ale potrzebne są też zmiany i chęć zajęcia pozycji w nowych obszarach do działania. </li></ul>
 8. 8. Nowe obszary do działania <ul><li>Prezentacja publikacji cyfrowych. </li></ul><ul><li>Merytoryczne opracowanie zbiorów cyfrowych. </li></ul><ul><li>Digitalizacja. </li></ul><ul><li>Archiwizacja zasobów cyfrowych. </li></ul>Biblioteki cyfrowe generują nowe miejsca pracy w następujących obszarach:
 9. 9. Graficzny model Podstawowa komórka tworząca zasób cyfrowy
 10. 10. Graficzny model Organizm zbudowany z podstawowych komórek
 11. 11. Prezentacja na szeroką skalę Wymiana informacji pomiędzy systemami
 12. 12. Prezentacja na szeroką skalę Definicja kryteriów http:// www . bibliotekacyfrowa . pl / dlibra /aresults?queryType=-4&query=&isExpandable=off&search_attid1=8&search_attid2=8&search_attid3=7&search_attid4=9&isRemote=off&dirids=1&search_value1=NOT%20czasop*&search_attid5=8&search_op5=AND&search_op4=AND&search_op1=AND&search_value3=[1000%20TO%201850]&search_value2=NOT%20progr*&search_value5=NOT%20ksi*&search_op3=AND&search_value4=app*%20OR%20pd*%20OR%20dj*%20OR%20im*&search_op2=AND&encode=true&action=SearchAction OAI-PMH BCUWr Manuscriptorium Wymiana informacji pomiędzy systemami
 13. 13. Współpraca w nowych obszarach <ul><li>Jednym z najistotniejszych elementów w skutecznym i efektywnym zagospodarowaniu nowych obszarów działań przy tworzeniu bibliotek cyfrowych jest: </li></ul><ul><li>WSPÓŁPRACA </li></ul>
 14. 14. Czym jest współpraca <ul><li>Współpraca, współdziałanie - zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi, umiejętność pracy w grupie na rzecz osiągania wspólnych celów, umiejętność zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów. </li></ul><ul><li>Zdolność tę zalicza się do kompetencji emocjonalnych; umiejętność ta stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi. </li></ul><ul><li>Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów jego członków. * </li></ul><ul><li>* Współpraca. Wikipedia [online]. [dostęp: 16.11.2009]. Tryb dostępu: http://pl.wikipedia.org/wiki/Współpraca </li></ul>
 15. 15. Chemia w organizacji współpracy ;-) <ul><li>Wiązanie chemiczne według klasycznej definicji to każde trwałe połączenie dwóch atomów. Wiązania chemiczne powstają na skutek uwspólnienia dwóch lub więcej elektronów pochodzących bądź z jednego, bądź z obu łączących się atomów lub przeskoku jednego lub więcej elektronów z jednego atomu na atom i utworzenia w wyniku tego tzw. pary jonowej. * </li></ul><ul><li>Katalizator to substancja chemiczna, która dodana do układu obniża energię aktywacji reakcji chemicznej, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej. ** </li></ul><ul><li>Inhibitor (łac. inhibeo - zatrzymuję) - związek chemiczny powodujący zahamowanie bądź spowolnienie reakcji chemicznej. Proces ten nazywa się inhibicją. Inhibitorem można nazwać zarówno substancję powodującą spowolnienie lub zatrzymanie reakcji niekatalizowanej jak i substancję obniżającą aktywność katalizatora w reakcji katalizowanej. *** </li></ul><ul><li>* Wiązanie chemiczne. Wikipedia [online]. [dostęp: 16.11.2009]. Tryb dostępu: http:// pl.wikipedia.org / wiki / Wiąanie_chemiczne </li></ul><ul><li>** Katalizator. Wikipedia [online]. [dostęp: 16.11.2009]. Tryb dostępu: http:// pl.wikipedia.org / wiki /Katalizator </li></ul><ul><li>*** Inhibitor. Wikipedia [online]. [dostęp: 16.11.2009]. Tryb dostępu: http:// pl.wikipedia.org / wiki /Inhibitor </li></ul>
 16. 16. Graficzny model Co jeszcze wynika z graficznego modelu? <ul><li>Wiązanie chemiczne = faktyczna współpraca </li></ul><ul><li>Katalizator = wspierający współpracę </li></ul><ul><li>Inhibitor = osłabiający współpracę </li></ul>
 17. 17. Narzędzia do współpracy <ul><li>Biblioteka 2.0 - http://forum.biblioteka20.pl/ </li></ul><ul><li>Digitalizacja i biblioteki cyfrowe http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewforum.php?f=7 </li></ul><ul><li>Forum dLibra - http://dlibra.psnc.pl/forum/ </li></ul><ul><li>Strony społeczności - http://dlibra.psnc.pl/community/ </li></ul><ul><li>Sieciowy ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych http:// docs . google . com /View?docid=dc74rf44_12zbw5z9 </li></ul><ul><li>Blogi, grupy dyskusyjne, komunikatory </li></ul><ul><li>Konferencje i warsztaty - http://www.man.poznan.pl/PBC/ </li></ul>
 18. 18. day ut ia pobrusa, a ti poziwai (…) trzeba wybierać między chęcią chronienia książki a udostępnianiem jej czytelnikowi (…) Udostępnienie Księgi henrykowskiej całemu światu jest ważnym wydarzeniem, które ma szansę przyczynić się do upowszechniania informacji o naszym języku. Jest też świetnym przykładem symbiozy pomiędzy starą księgą a nowoczesnym przekazem informacji. Te dwa światy – sędziwej księgi i szczenięcego Internetu – nie muszą ze sobą konkurować, wręcz przeciwnie, dzięki wzajemnemu współistnieniu mogą istnieć efektywniej. Internet dzięki księdze może przekazywać wartościową informację, natomiast księga dzięki internetowi może zaistnieć w zdecydowanie szerszym wymiarze. Personifikując te dwa podmioty można sobie dzisiaj wyobrazić sytuację, w której Internet zwraca się z szacunkiem do księgi słowami zawartymi w pierwszym zapisanym polskim zdaniu „ pozwól, ja będę mełł, a ty odpocznij ”. http:// digital . fides .org. pl / publication /834
 19. 19. Zakończenie <ul><li>Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji </li></ul><ul><li>Biblioteka 2.0 - http://forum.biblioteka20.pl/ </li></ul><ul><li>Digitalizacja i biblioteki cyfrowe </li></ul><ul><li>http:// ebib . oss . wroc . pl / phpBB /viewforum.php?f=7 </li></ul><ul><li>Forum dLibra - http://dlibra.psnc.pl/forum/ </li></ul><ul><li>Tomasz Kalota </li></ul><ul><li>www .Tomasz.Kalota. pl </li></ul>

×