Successfully reported this slideshow.

Herramientas

3,594 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Herramientas

 1. 1. TECNOLOGIA 1º D’ESO LES EINES
 2. 2. LES EINES <ul><li>Element bàsic de qualsevol tècnica. </li></ul><ul><li>Cada eina està feta per a una acció determinada. </li></ul><ul><li>Les formes i els materials que les componen les donen les propietats i prestacions. </li></ul><ul><li>Cal diferenciar entre eina i màquina-eina . </li></ul>
 3. 3. Classificació de les eines Percussió Tall Perforar Mesurar Subjecció Cargolar Soldar Abrasió Passives
 4. 4. Eines de percussió. <ul><li>S’utilitzen per golpejar un material per trencar-lo, aixafar-lo o modificar-lo. </li></ul><ul><li>El martell. </li></ul>Parts Tipus Seguretat
 5. 5. Parts del martell Tascó Ull Boca Cap Mànec Maça d’acer
 6. 6. Tipus de martells Pena D’orelles De bola Maceta de niló Maceta de paleta
 7. 7. Normes de seguretat de les eines de percussió <ul><li>El mànec ha d’estar sempre en condicions. </li></ul><ul><li>No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses. </li></ul><ul><li>Quan es piquen superfícies dures, s’utilitzaran ulleres de seguretat. </li></ul>
 8. 8. Eines de tall <ul><li>S’utilitzen per seccionar un material en dos parts, per mitjà d’una fulla. </li></ul><ul><li>Tisores. </li></ul><ul><li>Serra de mà. </li></ul><ul><li>Alicates de tall. </li></ul>
 9. 9. Tisores Parts Ús Seguretat Tisores de planxa Tisores d’electricista
 10. 10. Parts de les tisores Mànec Fulla Articulació
 11. 11. Normes d’ús de les tisores <ul><li>Segons el material a tallar s’utilitzaran un tipus de tisores. </li></ul><ul><li>Abans de tallar es marcarà sempre el camí de tall. </li></ul><ul><li>No s’han de tallar mai materials més durs que la tisora utilitzada. </li></ul>
 12. 12. Normes de seguretat de les tisores <ul><li>Per ser una eina de tall cal vigilar el moment d’usar-la. </li></ul><ul><li>Cal tenir en compte la posició correcta de la mà, que varia segons el tipus de tisora. </li></ul>
 13. 13. Serra de mà Tipus Seguretat Ús Arc d’acer Mànec Tensor Fulla d’acer
 14. 14. Tipus de serres Serra de marqueteria Xerrac ordinari Xerrac de punta Xerrac de beina
 15. 15. <ul><li>S’ha d’agafar l’arquet amb les dues mans assegurant-nos un recorregut regular de la fulla i un tall uniforme. </li></ul><ul><li>Cal mantenir l’angle de tall correcte. </li></ul><ul><li>Cal fer força en el sentit de tall. </li></ul><ul><li>La velocitat ha de ser constant. </li></ul>Normes d’ús de les serres de mà
 16. 16. El triscat
 17. 17. Normes de seguretat de la serra de mà <ul><li>No s’ha d’agafar la serra amb les mans greixoses. </li></ul><ul><li>No s’ha de forçar excessivament la serra i cal evitar moviments bruscos al serrar. </li></ul><ul><li>El material que s’ha de serrar ha d’estar subjectat per evitar moviments i vibracions. </li></ul>
 18. 18. Alicates de tall Parts Ús Seguretat Alicates de tall frontal Alicates de tall lateral
 19. 19. Parts de les alicates de tall Mànec Articulació Fulla
 20. 20. Normes d’ús de les alicates de tall <ul><li>Cal utilitzar cada tipus d’alicates segons la funció. </li></ul><ul><li>No s’han d’utilitzar amb materials de duresa superiora a la prevista. </li></ul>
 21. 21. Normes de seguretat de les alicates de tall <ul><li>No s’han de col·locar mai els dits entre el mànec. </li></ul><ul><li>S’ha d’anar en compte amb els talls i les puntes. </li></ul>
 22. 22. Eines d’abrasió <ul><li>S’utilitzen per fregar-les amb altres materials menys dur i polir-los erosionar-los, amb la intenció de reduir-lo. </li></ul><ul><li>Les llimes i escofines </li></ul>Parts Ús Seguretat
 23. 23. Parts de les llimes i escofines El picat Formes Mànec Punta Espiga Cos
 24. 24. El picat
 25. 25. Formes de les llimes
 26. 26. <ul><li>El moviment de la mà ha de ser regular i precís. </li></ul><ul><li>S’han de subjectar les peces per evitar vibracions. </li></ul><ul><li>S’ha de treballar amb les dues mans. </li></ul><ul><li>Cal netejar les llimadures amb la carda. </li></ul>Normes d’ús de les llimes i les escofines.
 27. 27. Normes de seguretat de les llimes i les escofines <ul><li>El mànec ha d’estar ben subjectat i net de greix. </li></ul><ul><li>No s’han de pegar cops amb les llimes. </li></ul><ul><li>El cos de les llimes no han d’estar greixoses, desgastades o plenes de llimadures. </li></ul>
 28. 28. Eines de perforació <ul><li>S’utilitzen per fer forats que travessen o no el material, per a multitud de funcions. </li></ul><ul><li>La barrina </li></ul><ul><li>El trepant i les broques </li></ul>
 29. 29. La barrina Ús Seguretat Mànec Tija Punta
 30. 30. <ul><li>S’utilitza per perforar fusta i materials tous. </li></ul><ul><li>S’utilitza per iniciar el cargolament dels cargols. </li></ul><ul><li>Per perforar, el sentit de gir serà el de les agulles del rellotge. </li></ul>Normes d’ús de la barrina
 31. 31. Normes de seguretat de la barrina <ul><li>La unió de la tija amb el mànec ha de ser sòlida, sinó pot provocar lesions a la mà. </li></ul><ul><li>La punta està molt afilada, cal anar en compte amb el seu ús. </li></ul>
 32. 32. El trepant i les broques Ús Seguretat Punta Cos Mànec Trepant de mà
 33. 33. Normes d’ús del trepant i les broques <ul><li>Les broques han d’estar netes i esmolades. </li></ul><ul><li>Es convenient adequar la velocitat del trepant al material a foradar. </li></ul><ul><li>No cal exercir més pressió de la necessària. </li></ul><ul><li>Abans de foradar cal marcar la superfície amb un punxo </li></ul><ul><li>La peça a foradar a d’estar ben amarrada. </li></ul>
 34. 34. Ús dels trepants i les broques
 35. 35. Normes de seguretat del trepant i les broques. <ul><li>No és convenient portar robes massa amples, ja que podrien enganxar-se en el trepant. </li></ul><ul><li>S’han d’utilitzar guants i ulleres protectores. </li></ul><ul><li>No s’ha de tocar la broca després d’usar-la, estarà calenta. </li></ul>
 36. 36. Seguretat del trepant i la broca
 37. 37. Eines de subjecció <ul><li>S’utilitzen per agafar o retenir una peça o material, per fer un altra acció. </li></ul><ul><li>Alicates </li></ul><ul><li>Sergent o gat </li></ul>
 38. 38. El gat o sergent <ul><li>La pressió ha de ser adequada amb el material. </li></ul><ul><li>Cal tenir cura que el sergent no s'afluixi durant el treball </li></ul>Guia Braç fix Braç mòbil Mànec Cargol
 39. 39. Les alicates Mànec Boca Articulació Boques Alicates universals
 40. 40. Diferents boques de les alicates Boca rodona llarga Boca rodona estirada Boca plana d’ànec Boca plana estirada Boca colzada Boca colzada per a volanderes de retenció
 41. 41. Formes d’agafar les peces Subjecció d’objectes cilíndrics Subjecció de peces planes Tallament de filferro
 42. 42. Eines de cargolar <ul><li>S’utilitzen per ajudar a realitzar un moviment de rotació en una peça o accessori. </li></ul><ul><li>El tornavís </li></ul><ul><li>Les claus </li></ul>
 43. 43. El tornavís Boca plana Boca phillips Ús Seguretat Boca Mànec Tija
 44. 44. Normes d’ús del tornavís <ul><li>No s’ha d’utilitzar com a tallant o punxó. </li></ul><ul><li>No s’ha d’utilitzar com a palanca. </li></ul><ul><li>En cada situació cal utilitzar el tornavís adequat. </li></ul>
 45. 45. Normes de seguretat del tornavís <ul><li>El mànec no ha d’estar greixos. </li></ul><ul><li>No s’ha de subjectar la peça que s’ha de cargolar amb la mà. </li></ul><ul><li>No s’ha de posar el tornavís per les butxaques. </li></ul><ul><li>Es preferible que el mànec siga aïllant. </li></ul>
 46. 46. Les claus Clau plana Clau de tub Ús Seguretat Clau d’estrella colzada Clau allen Boca Cos Cap
 47. 47. Normes d’ús de les claus <ul><li>Cada tipus de clau s’ha d’utilitzar segons l’accés al cargol. </li></ul><ul><li>No s’ha de picar damunt de la clau per prémer més fort. </li></ul><ul><li>La clau de tub pot ser premuda amb diferents claus. </li></ul>
 48. 48. Normes de seguretat de les claus <ul><li>Tant les mans com les claus no han d’estar greixoses. </li></ul><ul><li>No s’han d’utilitzar com a martell. </li></ul><ul><li>No estan preparades per ser utilitzades amb tensió elèctrica. </li></ul>
 49. 49. Ús de les claus
 50. 50. Les eines passives <ul><li>Són aquelles que suporten els materials quan estan sotmesos a l’acció d’una eina. </li></ul><ul><li>El cargol de banc </li></ul>Ús Seguretat Mandíbula fixa Mandíbula mòbil Mordasses Guia Eix Base Palanca
 51. 51. Normes de seguretat del cargol de banc <ul><li>Per prémer no es pot picar la palanca amb el martell o un altre objecte. </li></ul><ul><li>La peça ha d’estar ben subjecta. </li></ul><ul><li>Les estries de les mordasses no poden estar desgastades. </li></ul><ul><li>Les mordasses es fan malbé si es premen fortament sense cap peça d’entremig. </li></ul>
 52. 52. Normes d’ús del cargol de banc <ul><li>S’utilitza per subjectar les peces que s’han de treballar tant si em de foradar, llimar, serrar.... </li></ul><ul><li>Ha d’estar fixat correctament al banc de treball. </li></ul><ul><li>L’obertura o tancament es fa amb la palanca. </li></ul>
 53. 53. Eines de mesura <ul><li>S’utilitzen per mesurar, marcar, acotar, dibuixar... </li></ul>Cinta mètrica Peu de rei Escaire Regle graduat d’acer
 54. 54. Eines de mesura Goniòmetro Nivell d’aire Puntes de senyalar Compàs
 55. 55. Eines de d’adherir i soldar <ul><li>S’utilitzen per unir dos superfícies per forces intermoleculars. </li></ul><ul><li>El soldador elèctric. </li></ul>Ús Seguretat Mànec Tub metàl·lic Punta de coure Punta estanyada Cable elèctric Endoll
 56. 56. Normes d’us del soldador
 57. 57. Normes de seguretat del soldador <ul><li>Compte: el soldador funciona amb corrent elèctric. </li></ul><ul><li>No es pot tocar la part metàl·lica del soldador si està calent. </li></ul><ul><li>No s’haurà de recolzar en llocs que es poden cremar (taula, carpetes, etc.) </li></ul>
 58. 58. Diferencia entre eina i màquina-eina <ul><li>Eina : Objecte fet per a una acció determinada i utilitzat directament sobre la mà per actuar sobre la matèria. </li></ul><ul><li>Màquina-eina : És un conjunt motoritzat emprat per treballar peces de diferents materials. </li></ul>

×