Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite

844 views

Published on

Preventista.sk spoluorganizoval konferenciu eCrime.EU 2016 : STOP. THINK. CONNECT. v Bratislave.

Prvý deň bol venovaný učiteľom a Ivan Makatúra, spoluzakladateľ OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu účastníkom predstavil projekt Preventista.sk, jeho minulosť i budúcnosť...

Na http://www.preventista.sk nájdete množstvo článkov, návodov a rád ako sa správať alebo naopak nesprávať na internete :)

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Preventista.sk - Spoločne proti IT kriminalite

  1. 1. UČÍME UČITEĽOV Úvodný seminár APWG.EU eCrime Cyber-Security Symposium Bratislava, 5. október 2016
  2. 2. Čo je v dnešnej dobe dôvodom pre výkon procesu “bezpečnosť”? POŽIADAVKY NA SÚLAD IDENTIFIKOVANÉ RIZIKÁ NEDOSTATOČNÉ POVEDOMIE NEGATÍVNE SKÚSENOSTI S ÚTOKMI POŽIADAVKY NA INOVÁCIE
  3. 3. Požiadavky na kvalifikácie v oblasti informačnej bezpečnosti Schopnosť navrhovať,analyzovať,uplatniť a hodnotiť bezpečnostné požiadavky, riešenia a mechanizmy Znalosť a použitie mechanizmov a procesov v bezpečnostných riešeniach, (kvalifikovaná orientácia v oblasti, schopnosť zdôvodniť a realizovať navrhnutériešenia) Znalosť vybranýchzákladných pojmov a ich významu (schopnosť porozumieť pojmom, postupom, hotovým bezpečnostným riešeniam a vyvarovať sa základnýchrizík) Úrovne požadovaného poznania: VzdelávanieTréningPovedomie NISTSpecial Publication 800-16: Information Technology Security Training Requirements
  4. 4. Poradný výbor projektu Komisia pre prevenciu protispoločenských činností Celoslovenská súťaž – Tvoj nápad môže pomôcť Čo predchádzalo vzniku projektu Preventista? Prednáškové aktivity • Safer day Lučenec • Kolotoč prevencie • Noc v škole • OČAPy ...a mnoho iných
  5. 5. Projekt Spoločne proti IT kriminalite • Jeseň 2013: • založenie OZ Preventista– združenie pre bezpečnosťa prevenciu • Cieľ združenia: • pôsobiť vo výchove, vzdelávaní, zvyšovaní povedomia a zvyšovaní úrovne digitálnej gramotnosti v oblasti informačnej bezpečnosti • s prioritným zameraním na: • prevenciu kybernetickej kriminality, • sekundárnych foriem kriminality • schopnosťdetí, mládeže, pedagógov, pracovníkov pre prácu s deťmi, rodičov a verejnosti dodržiavať elementárne pravidlá pri komunikácii a pri manipulácii s dátami
  6. 6. Popularizáciaprevencie • V mediálnom svete: • webový portál preventista.ska diskusné fóra • Vydanie publikácie „Ako na nástrahy internetu“ • Televízne reportáže • Internetováporadňa • Pre študentov a žiakov: • Prednášky, workshopy, semináre, celoslovenské súťaže • Pre pedagógov: • Letná škola moderných učiteľov, Microsoft RoadShow, Metodické dni • Tematické workshopy, semináre • Pre rodičov: • Besedy na školách
  7. 7. Štatistika návštevnostiportálu: Štatistika vzdelávacích aktivít Obdobie Aktivít Žiakov Učiteľov 2013/2014 24 2 000 720 2015 25 1273 1023 Výsledky v číslach a faktoch... • Vydanie knižnej publikácie | 2.vydanie, náklad 1000ks • Narastá počet škôl so záujmom o prednášky a iné formy zvyšovania povedomia • Žiaci a študentisa aktívne zapájajú do súťaží • Články z preventista.sk sú linkované do vzdelávacích portálov škôl • Máme pravidelné vstupy v televíznych reláciách a v printových médiách • Vznikli individuálne školské projekty v oblasti prevencie
  8. 8. A čo ďalej...? • Memorandum o spolupráci s APWG • Aj vďaka finančnej podpore Nadácie SLSP • Ďalšie pokračovanie spoločne rozbehnutých aktivít so školami • Spolupráca so samosprávami pri koordinácii preventívnych aktivít • Realizácia prieskumov, ankiet a analýz v spolupráci vysokými školami • Pripojenie sa ku kampani STOP-THINK-CONNECT

×