Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Počítačová kriminalita
versus preventívne vzdelávanie
realita, mýty a omyly, skúsenosti
Jaroslav Oster
+ Počítačová kriminalita - definícia
Počítačová kriminalita je akékoľvek nelegálne, nemorálne a neoprávnené
konanie, ktoré...
+ Počítačová kriminalita – kategorizácia
Charakter
protiprávneho
jednania
Klasická
kriminalita
Nová počítačová
kriminalita...
+
Obťažovanie (CyberBullying)
Nadväzovanie internetových známostí
Votrenie sa do priazne (CyberGrooming)
Vydieranie (Sexto...
+
neznalosť základných
princípov ochrany súkromia
+ neúcta k súkromiu iných prehnaná dôvera v bezpečnosť
pocit anonymity
v...
+
FOTOGRAFIE
VIDEÁ
OSOBNÉ INFORMÁCIE
Zverejňovanie osobných údajov
+
Reálny stav prevencie v oblasti IT kriminality?
PZ SR
MsP (MsÚ)
MŠ SR
CPPPaP
ŠKOLY
vrátane
vlastných
interných
projektov...
+
Úvaha nad vývojom
5 6 7 8 9 1 2 32008 2016
 nezverejňuj fotky
 nešikanuj
 opatrne s kým sa zoznamuješ
 choď von
 zá...
+
Megan Meier (†13)
- problémy v škole
- výsmech spolužiakov
- urážky
- falošná dôvera vo
„virtuálneho“ priateľa
Vyvrchole...
+ Je možné aktivity koordinovať?
PZ SR
MsP (MsÚ)
MŠ SR
CPPPaP
ŠKOLY
vrátane
vlastných
interných
projektov
prevencie
projek...
+
Prevenciu IT kriminality hodnotíte
+
Včlenenie do výuky
+
Definujte nepokryté oblasti:
+
študentov rodičovpedagógov
2015
2012
Ako by ste hodnotili súčasnú úroveň znalostí?
2016
+ pripravenosť pedagógov?
dostatočná úroveň znalostí?
úroveň spolupráce
s rodičmi?
2012
2015
2016
+
2012
2015
Podpora zriaďovateľa
2016
+
Kam by v skutočnosti mala smerovať prevencia?
+ nevedia ako postupovať
nízke právne povedomie
panika
nadhodnocovanie situácie
preexponovaná citlivosť na svoju
osobu
Cha...
+
represia
ignorácia
nevyhrážať
blokovanie
nezapájať,
nevysvetľovať
provider
interné
nástroje
Vedia obete ako postupovať?
+
Hľadanie pomoci v problémových situáciách
Otázka Počet odpovedí zastúpenie v %
rodičovi 351 69%
súrodencovi 109 22%
kama...
+
Bez prevencie to nejde a nepôjde
PREVENCIA
vedecky zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie ...
+
Príklady z praxe
OČAPY
Pravá tvár počítača a život bez neho
(SAFER DAY Lučenec)
 súťaž pre žiakov 1. a 2.stupňa ZŠ
 or...
+
Príklady z praxe
Vzdelávanie
pedagógov
Súťaže
+
Otázky k téme
info preventista.sk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Počítačová kriminalita versus preventívne vzdelávanie realita, mýty a omyly, skúsenosti | Učíme učiteľov 2016

946 views

Published on

Preventista.sk spoluorganizoval konferenciu eCrime.EU 2016 : STOP. THINK. CONNECT. v Bratislave.

Prvý deň bol venovaný učiteľom a Jaroslav Oster, predseda OZ Preventista - združenie pre bezpečnosť a prevenciu nám povedal čo to o počítačovej kriminalite a reálnom stave prevencie v školstve.

Prednášku nájdete aj na u2b :) https://www.youtube.com/watch?v=H5-F4xx2Ilc

na http://www.preventista.sk nájdete množstvo článkov, návodov a rád ako sa správať alebo naopak nesprávať na internete :)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Počítačová kriminalita versus preventívne vzdelávanie realita, mýty a omyly, skúsenosti | Učíme učiteľov 2016

 1. 1. Počítačová kriminalita versus preventívne vzdelávanie realita, mýty a omyly, skúsenosti Jaroslav Oster
 2. 2. + Počítačová kriminalita - definícia Počítačová kriminalita je akékoľvek nelegálne, nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu. definícia podľa Dohovoru o počítačovej kriminalite Bezpečnostný počítačový incident je taká škodlivá udalosť, v rámci ktorej došlo k strate dô- vernosti dát, zničeniu dát, prelomeniu integrity systému alebo obmedzeniu či odmietnutiu dos- tupnosti služby. • akákoľvek nezvyčajná alebo neočakávaná aktivita, • priestupok proti bezpečnostnej politike • riziko priestupku proti bezpečnostnej politike, • nesplnenie štandardných postupov, vedúce k neprijateľnej zmene kvality služby
 3. 3. + Počítačová kriminalita – kategorizácia Charakter protiprávneho jednania Klasická kriminalita Nová počítačová kriminalita Rola počítača pri páchaní trestnej činnosti PC ako objekt PC ako nástroj PC ako nositeľ informácie o páchaní trestnej činnosti Spôsob páchania trestnej činnosti Priama počítačová kriminalita - počítačový vandalizmus - neoprávnené používanie SW - krádež SW - krádež údajov z médií - krádež služieb - ohrozovanie vírusmi - softvérové pirátstvo Nepriama počítačová kriminalita - zneužitie IKT k inej trestnej činnosti Podľa Rady Európy Minimálne vymedzenie - počítačové podvody - počítačové falšovanie - poškodzovanie SW - počítačová sabotáž - poškodzovanie dát - neoprávnený prienik - neoprávnený prístup - neoprávnené kopírovanie obsahu Nepovinné vymedzenie - zmeny v dátach a SW - počítačová špionáž - neoprávnené používanie SW - neoprávnené používanie PC
 4. 4. + Obťažovanie (CyberBullying) Nadväzovanie internetových známostí Votrenie sa do priazne (CyberGrooming) Vydieranie (Sextortion) Detská pornografia Vlastné fotografie kvalifikovateľné ako detská pornografia („z obete sa stáva spolupáchateľ“) Deti a kyberkriminalita
 5. 5. + neznalosť základných princípov ochrany súkromia + neúcta k súkromiu iných prehnaná dôvera v bezpečnosť pocit anonymity všeobecne nízke právne povedomie prehnaná dôvera v obsah Problémové oblasti
 6. 6. + FOTOGRAFIE VIDEÁ OSOBNÉ INFORMÁCIE Zverejňovanie osobných údajov
 7. 7. + Reálny stav prevencie v oblasti IT kriminality? PZ SR MsP (MsÚ) MŠ SR CPPPaP ŠKOLY vrátane vlastných interných projektov prevencie projekty 3.sektora komerčná sféra (PR) ... a ďalšie • nekoordinované • nesystémové • duplicitné • odbornosť ? • nekoncepčné
 8. 8. + Úvaha nad vývojom 5 6 7 8 9 1 2 32008 2016  nezverejňuj fotky  nešikanuj  opatrne s kým sa zoznamuješ  choď von  základné právne vedomosti  reálne dopady  podvody  hazardné hry  finančná bezpečnosť  a rad ďalších rizikových oblastí IT sveta prax: minimáne 2 x ročne = minimálne 16x
 9. 9. + Megan Meier (†13) - problémy v škole - výsmech spolužiakov - urážky - falošná dôvera vo „virtuálneho“ priateľa Vyvrcholenie: „Svet by bol bez Teba lepší“ falošná identita 16-ročný Josh Lori Drew (50) - súdená - 2009 oslobodená pre nedostatok dôkazov Megan Meier (2008) 1000-krát
 10. 10. + Je možné aktivity koordinovať? PZ SR MsP (MsÚ) MŠ SR CPPPaP ŠKOLY vrátane vlastných interných projektov prevencie projekty 3.sektora komerčná sféra (PR) ... a ďalšie RIEŠENIE Komisie prevencie pri MsÚ
 11. 11. + Prevenciu IT kriminality hodnotíte
 12. 12. + Včlenenie do výuky
 13. 13. + Definujte nepokryté oblasti:
 14. 14. + študentov rodičovpedagógov 2015 2012 Ako by ste hodnotili súčasnú úroveň znalostí? 2016
 15. 15. + pripravenosť pedagógov? dostatočná úroveň znalostí? úroveň spolupráce s rodičmi? 2012 2015 2016
 16. 16. + 2012 2015 Podpora zriaďovateľa 2016
 17. 17. + Kam by v skutočnosti mala smerovať prevencia?
 18. 18. + nevedia ako postupovať nízke právne povedomie panika nadhodnocovanie situácie preexponovaná citlivosť na svoju osobu Chaos Chyby Náklady Problém Realita
 19. 19. + represia ignorácia nevyhrážať blokovanie nezapájať, nevysvetľovať provider interné nástroje Vedia obete ako postupovať?
 20. 20. + Hľadanie pomoci v problémových situáciách Otázka Počet odpovedí zastúpenie v % rodičovi 351 69% súrodencovi 109 22% kamarátovi 222 44% spolužiakovi 68 13% učiteľovi 81 16% odborníkovi na škole (výchovný poradca, psychológ) 28 6% využil by som možnosť telefonickej linky dôvery 16 3% využil by som možnosť internetovej linky dôvery 5 1% obrátil by som sa na mestskú políciu; 16 3% obrátil by som sa na štátnu políciu 12 2% nikomu, vyriešil by som to sám 69 14% neviem na koho by som sa mohol obrátiť 26 5% zdroj: Prieskum ZŠ, Komisia prevencie MsU Lučenec
 21. 21. + Bez prevencie to nejde a nepôjde PREVENCIA vedecky zdôvodnené, zámerné, cieľavedomé, plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky javu s cieľom predísť ich vzniku, odstrániť ich alebo minimalizovať ich dopady základné pravidlo prevencie 1 : 7 prevenciou odvrátený jav : skrytý jav
 22. 22. + Príklady z praxe OČAPY Pravá tvár počítača a život bez neho (SAFER DAY Lučenec)  súťaž pre žiakov 1. a 2.stupňa ZŠ  organizovaná CPPaP (garancia SAV)  ukončená akciou v mestskom kine vyhodnotenie súťaže a predstavenie rizík života v digitálnom priestore formou programu peer-aktivistov z radov žiakov 7.ročníkov škôl pod vedením a réžiou pracovníčiek sociálne prevencie z CPPaP následná výstava v mestskej knižnici a v kine 2012 2013 Prednášky v nočných hodinách Celoslovenská súťaž
 23. 23. + Príklady z praxe Vzdelávanie pedagógov Súťaže
 24. 24. + Otázky k téme info preventista.sk

×