Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soudobá rétorika 02 - Struktura projevu

8,387 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Soudobá rétorika 02 - Struktura projevu

 1. 1. 1DE022 Soudobá rétorika (VŠE) Ing. Tomáš Langer STRUKTURA PROJEVU
 2. 2. Klasická příprava projevu • Inventio = Nápad, invence, shromažďování materiálu • Dispositio = Uspořádání materiálu • Elocutio = Jazyková formulace, stylistická výstavba • Memoria = Zapamatování • Pronuntiatio (Aktio) = Přednes Od dob klasických se nezměnilo téměř nic.
 3. 3. Struktura projevu Projev musí mít hlavu a patu. Většinou ale pomůže, když je i něco mezi tím.
 4. 4. Úvod STAŤ Závěr • Vzbuzení zájmu připoutání pozornosti k obsahu přednášky • Pozdrav a představení • Cíl a osnova o čem budeme mluvit
 5. 5. Úvod STAŤ Závěr • "Captatio benevolentiae" - získání přízně • "Lehčí předkrm" - historka, osobní příhoda • Aktivizace otázkami - angažovanost posluchače • "In medias res" - skok vprostřed věci Vzbuzení zájmu
 6. 6. Úvod STAŤ Závěr • Hlavní sdělení - nemůže nebýt! • Argumentace - jak podepřít svá tvrzení • Červená niť - jednotná linka řeči • Vrchol projevu - vypointování řeči
 7. 7. Úvod STAŤ Závěr • Shrnutí hlavních sdělení znovu, stručně, výstižně • Uzavření oblouku provázání na úvod projevu • Apel, čili plamenná výzva k činu • Závěrečná slova rozloučení, slzy dojetí, standing ovation
 8. 8. 0 1 2 3 4 5 Čas Vzbuzení zájmu Argumentace Hlavní sdělení ObloukShrnutí Apel Červená nit Mluvení podle hesel Faktory přípravy projevu
 9. 9. Červená nit Odkud jdeme a kam kráčíme? A mluvíme při tom k věci? Posuďte sami >>>
 10. 10. Hlavní sdělení sdělení cíl téma
 11. 11. Hlavní sdělení O čem to bude? Čeho chci dosáhnout? Co chci přenést k posluchačům?
 12. 12. Argumentace v pěti krocích (Flume) • Základní tvrzení - teze • Podpůrné zdůvodnění - argumenty • Věcná argumentace - obecné poznání, statistika • Emocionální názorný příklad - posluchačům dostupný zážitek • Závěr - shrnutí a apel
 13. 13. Základní tvrzení Zavedením odpočinkové místnosti se zvýší kvalita práce.
 14. 14. Podpůrné zdůvodnění Lze to vysvětlit tím, že odpočatí pracovníci budou dělat méně chyb a budou dosahovat lepších výsledků.
 15. 15. Věcná argumentace Studie NASA/FFA empiricky prokázala, že plánované přestávky na krátký spánek v délce 40 minut (což znamená reálně 26 minut spánku) vedly u leteckých posádek na dálkových letech k výraznému nárůstu výkonnosti a bdělosti ve srovnání s posádkami, které tuto možnost neměly.
 16. 16. Emocionální názorný příklad Pravděpodobně jste již sami zažili noční jízdu autem. Najednou jste zjistili, že jste z nevysvětlitelných důvodů v poslední chvíli strhli volant, abyste autem nenarazili do svodidel. Hned jste si udělali přestávku, dvacet minut se prospali a pak jste odpočatí bez dalších podobných hrozivých situací dorazili domů.
 17. 17. Závěr Proto vyhovte požadavkům pracovníků a postarejte se v rámci zvyšování kvality práce o zřízení odpočívárny pro zaměstnance.
 18. 18. Klasický argumentační projev •Exordium – Úvod •Narratio – Vlastní sdělení, líčení faktů •Confirmacio – Argumentace •Confutatio – Protiargumentace •Conclusio – Závěr Od dob klasických se nezměnilo opravdu téměř nic.
 19. 19. S čím uzavřít téma struktury projevu? „Nemyslet nepomáhá.“ (POZOR: to platí nejen u přípravy projevu)
 20. 20. Literatura • TRNKA, Jan. Soudobá rétorika (pro ekonomy). Praha: VŠE, 1997. • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika: umění mluvit a jednat s lidmi. Vydání 4. doplněné. Praha: Management Press, 2005. • FLUME, Peter. Rétorika v praxi. Praha: Grada, 2008.
 21. 21. O autorovi Ing. Tomáš Langer cz.linkedin.com/in/tomaslanger/cs

×