Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ADVN - archief en onderzoekscentrum

576 views

Published on

Presentatie voor N-VA-fractie Vlaams Parlement, 5 maart 2015 (Huis van Volksvertegenwoordigers, Brussel)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ADVN - archief en onderzoekscentrum

 1. 1. ADVNARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw N-VA-fractie Vlaams Parlement 5 maart 2015
 2. 2. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Organisatie
 3. 3. <<<<ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Organisatie • opgericht op 21 maart 1984 — historici — vertegenwoordigers uit de brede Vlaamse beweging met interesse voor geschiedenis • juridische structuur = vzw — algemene vergadering | raad van bestuur — voorzitter: Dirk Rochtus | oud-voorzitters: Maurits Coppieters, Hector De Bruyne, Jozef Maton, Frans-Jos Verdoodt — medewerkers: gemiddeld 15 VTE — personen, families, verenigingen, organisaties, partijen, … — NIET: overheidsarchief • financiering hoofdzakelijk door Vlaamse overheid — ERFGOEDDECREET kwaliteitslabel als cultureel-archief subsidie als “collectiebeherende cultureel- erfgoedorganisatie van landelijk belang” — andere: provincies [?], giften, FWO • lokale, landelijke en internationale samenwerking — met andere erfgoedorganisaties (Bormshuis, Kapelaan Verschaeve, Museum a/d IJzer, …) — met andere landelijke archieven (Kadoc, Amsab-ISG, Liberaal Archief, Letterenhuis) — Europees netwerk van erfgoed- en onderzoeksinstellingen langs NISE • privaat archief
 4. 4. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Accommodatie
 5. 5. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Accommodatie > [voldoende] ruimte voor verschillende taken
 van het ADVN sinds 2011 groter magazijn in Schelle • 1984-1997 Antwerpen, Minderbroedersstraat 24 1987 bijkomend magazijn Kleine Goddaert • sinds 1997 Antwerpen, Lange Leemstraat 26 > fraai neoclassicistisch (school)gebouw van architect Pieter Dens 2007-2011 bijkomend magazijn in Kontich
 6. 6. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Verzamel- en studieterrein
 7. 7. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Verzamel- en studieterrein Archief en Onderzoekscentrum voor het Vlaams-nationalisme de Vlaamse beweging de nationale bewegingen in Europa + theorievorming nationalisme / identiteit / migratie / natievorming
 8. 8. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM Verzamel- en studieterrein nationale bewegingen Vlaamse beweging Vlaams- nationalisme theorievorming nationalisme identiteit migratie natievormingNATIONAL MOVEMENTS & INTERMEDIARY STRUCTURES IN EUROPENISE —specifiek: = netwerk van Europese erfgoed- en onderzoeks- instellingen gecoördineerd door het ADVN —ontstaan van België —ontvoogding (taal, cultuur, sociaal-economisch) —geen specifieke politieke partijen: “beweging” —brede focus algemeenheid pragmatisme —Eerste Wereldoorlog —natievorming —specifieke politieke partijen —radicalisme anti-Belgisch separatistisch
 9. 9. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 18 NOVEMBER 2014ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM Basisfuncties ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015
 10. 10. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Basisfuncties • verzamelen alles wat past binnen het verzamel- en studieterrein, vertrekkend vanuit ARCHIEVEN • bewaren en beheren — zorgen voor geschikte bewaaromstandigheden — materiële beheer van de stukken — verwerken en toegankelijk maken van bronnen • onderzoek — eigen onderzoek (vb. Vlaamse beweging als sociale beweging, als massabeweging, monumenten en Vlaamse beweging, film en Vlaamse beweging, de Vlaamse Rand, migratie van Vlamingen naar Noord-Amerika) — in samenwerking met anderen (vb. politiek personeel provincie Antwerpen, muziekcultuur in Vlaams- Brabant, Archiefbank Vlaanderen, Odis-databank) — stimuleren wetenschappelijk onderzoek > leeszaal van het ADVN, Wetenschappelijke tijdingen • publiekswerking — publicaties, studiedagen, tentoonstellingen, colloquia, rondleidingen, leeszaal — ADVN-Mededelingen — www.advn.be
 11. 11. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Collectie boeken brochures kranten tijdschriften beeld & geluid archief documentatie foto’s, affiches, films, prentbriefkaarten, tekeningen, dia’s, schilderijen, vlaggen, beelden, geluidscassettes, … briefwisseling, verslagen, toespraken, financiële stukken, dossiers, dagboeken, … a r c h i e f het geheel van informatiedragers (analoog én digitaal) bijeengebracht door een persoon/een vereniging in functie van zijn/haar activiteiten
 12. 12. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 18 NOVEMBER 2014ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM Collectie ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 11 842 6 300 strekkende meter (dus meer dan 6 kilometer) 51 486 titels 11 417 titels 74 091 items 11 700 trefwoorden 30 300 overdrachten archief boeken periodieken beeld & geluid documentatie 4 200 Gigabytedigitaal
 13. 13. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 18 NOVEMBER 2014ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM Collectie ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 ca. 1000archieven personen organisaties fondsen jeugdbeweging, Koerdistan, repressie, Vlaamse Huizen, Vlamingen in Noord- Amerika , … VTB-VAB, Algemeen-Nederlands Verbond, Vlaamse Volksbeweging, Algemeen Nederlands Zangverbond, Verbond VOS, Vlaamse Volksbeweging, Marnixring, TAK, Vlaanderen Vlagt, Vlamingen in de Wereld, … Bert Anciaux, Maurits Coppieters, Arthur De Bruyne, Domela Nieuwenhuis, Hendrik Elias, Antoon Jacob, Willy Kuijpers, Hugo Schiltz, Johan Sauwens, Bart Staes, Frans Van der Elst, Patrik Vankrunkelsven, Cyriel Verschaeve, … partijen Vlaamse Concentratie, Volksunie (nationaal, arrondissementen, afdelingen en VUJO), Vlaams Blok (nationaal), N-VA (nationaal en afdelingen), SPIRIT/Vl.Pro/SLP (nationaal en afdelingen), Europese Vrije Alliantie, Bayernpartei
 14. 14. ADVN ARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM N-VA-FRACTIE VLAAMS PARLEMENT 5 MAART 2015 Ook uw archief? boeken brochures kranten tijdschriften beeld & geluid archief documentatie foto’s, affiches, films, prentbriefkaarten, tekeningen, dia’s, schilderijen, vlaggen, beelden, geluidscassettes, … briefwisseling, verslagen, toespraken, financiële stukken, dossiers, aktes, dagboeken, … a r c h i e f — persoonlijk archief, gevormd door parl. lid en persoonlijk medewerker archief parlementslid wetgevend werk — reflectie van partijstandpunten, persoonlijke interesses, regionale achtergrond, actualiteit, maatschappelijke tendenzen, … PARLEMENTAIRE VRAGEN / INTERPELLATIES VOORSTELLEN DECREET/RESOLUTIE COMMISSIES / DEBATTEN lokale & regionale uitbouw/werking van de partij aanspreekpunt tussen overheid / partij / verenigingsleven / burger overdragen aan ADVN? — belangrijke bron voor onderzoek — meerwaarde door/voor andere archieven — historische waardering
 15. 15. ADVNARCHIEF & ONDERZOEKSCENTRUM Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme vzw www.advn.be Lange Leemstraat 26 | 2018 Antwerpen
 +32 (3) 225 18 37 tom.cobbaert@advn.be

×