Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proč (ne)chceš použít Vaadin pro vývoj webové aplikace

153 views

Published on

Srovnání frameworku Vaadin s konvenčními technologiemi pro vývoj SPA.

Published in: Software
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Proč (ne)chceš použít Vaadin pro vývoj webové aplikace

  1. 1. Proč (ne)chceš použít Vaadin pro vývoj webové aplikace Tomáš Bambas 5.10.2016
  2. 2. Vaadin? 2/8 ● Java framework pro vývoj webových aplikací ● Zaměřen na Rich Internet Applications ● Komponentový framework (components/widgets) ● Server side architektura
  3. 3. Společný codebase backendu a frontendu :-) 3/8 JPA DB Business Logic REST Javascript, HTML, (Angular||React) JPA DB Business Logic Vaadin Java Java
  4. 4. Vyhneš se JavaScriptu :-) 4/8 ● Snažší debugging ● Statická typová kontrola
  5. 5. CDI a Websockets :-) 5/8 ● Vaadin CDI: Dependency Injection, Events a Interceptors na frontendu ● Server push (pomocí websocketů) ● CDI Events + server push => ultimátní kombinace
  6. 6. CDI a Websockets :-) 6/8 @Inject private Event<CarUpdated> carUpdatedEvent; ... carUpdatedEvent.fire(new CarUpdated(oldCar, car)); public void observe(@Observes CarUpdated event) { // do something } User 1 User 2
  7. 7. Stinné stránky Vaadinu :-( 7/8 ● Aplikace nedokáže běžet offline ● Vyšší nároky na zdroje ● (Komponentové) uzamčení
  8. 8. Děkuji za pozornost :-) http://demo.vaadin.com

×