Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Türkiye’de Dijital Koruma Politikaları 
Prof. Dr. Bülent Yılmaz - Arş. Gör. Tolga Çakmak 
Hacettepe Üniversitesi 
Bilgi ve...
İçerik 
• Kültürel Miras ve Dijitalleştirme 
• Türkiye’de Dijitalleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi 
• Türkiye’de D...
Kültürel Miras ve Dijitalleştirme 
• Dijital ortamda kültürel miras ürünlerinin oluşturulması ya da yaşatılması 
• Kültüre...
Dijitalleştirme Girişimleri 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı 
• Milli Kütüphane 
• Üniversite ve Halk Kütüphaneleri 
• Devlet...
Dijitalleştirme Girişimleri 
1970-2000 TÜYATOK Projesi 
• Tanımlama süreçleri doğrultusunda yazma eserlerin tanımlanması 
...
Dijitalleştirme Girişimleri 
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri 
• Elektronik tez projeleri 
• Açık arşiv kurma/geliştirme ...
Dijitalleştirme Girişimleri 
Arşivler 
• DAGM – 9 milyon materyalin dijitalleştirilmesi 
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğ...
Dijitalleştirme Projeleri 
AccessIT Projesi 
• 50 bin kültürel miras ürününün Europeana ile paylaşılması 
• Dijitalleştirm...
Dijitalleştirme Projeleri 
INDICATE Projesi 
• Kültürel miras ürünlerine yönelik araştırmalar için elektronik altyapı 
• D...
Bilimsel Etkinlikler 
Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında İşbirliği ve Standartlar 
Çalıştayı 
• Dijitalleştirme iş...
Sorunlar 
• Birbirinden bağımsız ve kopuk olarak gerçekleştirilen problemler 
• Personel beceri ve yeterlilikleri 
• Bütçe...
Sonuç 
• Paydaşların etkinlikle yer aldığı bir süreç yönetiminin gerçekleştirilmesi 
• Başarılı bir stratejik yönetim gere...
Türkiye’de Dijital Koruma Politikaları 
Prof. Dr. Bülent Yılmaz - Arş. Gör. Tolga Çakmak 
Hacettepe Üniversitesi 
Bilgi ve...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Türkiye'de Dijital Koruma Politikaları

1,291 views

Published on

5 Aralık 2014 -
Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
Koç Üniversitesi VEKAM - ÜNAK
Yazarlar: Prof Dr. Bülent Yılmaz, Arş. Gör. Tolga Çakmak

Published in: Education
 • Be the first to comment

Türkiye'de Dijital Koruma Politikaları

 1. 1. Türkiye’de Dijital Koruma Politikaları Prof. Dr. Bülent Yılmaz - Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {byilmaz, tcakmak}@hacettepe.edu.tr 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 2. 2. İçerik • Kültürel Miras ve Dijitalleştirme • Türkiye’de Dijitalleştirme Çalışmalarının Değerlendirilmesi • Türkiye’de Dijitalleştirme ve Dijital Koruma ile İlgili Sorunlar • Sonuç ve Öneriler 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 3. 3. Kültürel Miras ve Dijitalleştirme • Dijital ortamda kültürel miras ürünlerinin oluşturulması ya da yaşatılması • Kültürel bellek kurumlarının dijital koruma yatırımları • Anadan doğma dijital • Dijital ortama aktarma • Dijital Koruma teknikleri: göç, öykünme, yenileme, dijital arkeoloji… • Teknik ve teknoloji standartları • «Erişilebilirlik için koruma» 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 4. 4. Dijitalleştirme Girişimleri • Kültür ve Turizm Bakanlığı • Milli Kütüphane • Üniversite ve Halk Kütüphaneleri • Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü • Araştırma Merkezleri • Başlangıç noktası: Basılı materyallerin elektronik ortamda tanımlanma ve kataloglama çalışmaları • İkinci adım: Basılı materyallerin elektronik ortama aktarılması 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 5. 5. Dijitalleştirme Girişimleri 1970-2000 TÜYATOK Projesi • Tanımlama süreçleri doğrultusunda yazma eserlerin tanımlanması • Yazma eserlerin görülebilirliğinin artırılması amacıyla envanterin oluşturulması Akademik ve Araştırma Kütüphaneleri • Genellikle yazma eserlerin sayısallaştırılması odaklı çalışmalar Araştırma Merkezleri • Koleksiyona ve kurumsal hedeflere yönelik dijitalleştirme uygulamaları • Teknoloji bağlamında tanımlama uygulamalarına yönelik çalışmalar 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 6. 6. Dijitalleştirme Girişimleri Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri • Elektronik tez projeleri • Açık arşiv kurma/geliştirme • Dijital ortamdaki eserlere yönelik kayıt aktarım projeleri • Eğitim ve farkındalık oluşturma çalışmaları Milli Kütüphane • 2004 yılında yürütülen bir proje ile 25200 kaynağın dijitalleştirilmesi • Europeana ile kayıt paylaşımı Halk Kütphaneleri • 28 Halk/Bölge Kütüphanesinde dijitalleştirme çalışmaları • 167 bin materyalin dijitalleştirilmesi 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 7. 7. Dijitalleştirme Girişimleri Arşivler • DAGM – 9 milyon materyalin dijitalleştirilmesi • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 8. 8. Dijitalleştirme Projeleri AccessIT Projesi • 50 bin kültürel miras ürününün Europeana ile paylaşılması • Dijitalleştirme uzaktan eğitim programı Milli Kütüphane • Gazete koleksiyonunun Europeana ile paylaşılması 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 9. 9. Dijitalleştirme Projeleri INDICATE Projesi • Kültürel miras ürünlerine yönelik araştırmalar için elektronik altyapı • Dijtialleştirme ve koruma politikalarının geliştirilmesi LoCloud Projesi • Küçük ve orta ölçekli kültürel bellek kurumlarındaki dijitalleştirilmiş materyal sayısının artırılması • Bu kurumlar için altyapı olanaklarının sağlanması 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 10. 10. Bilimsel Etkinlikler Bilgi Kaynaklarının Sayısallaştırılmasında İşbirliği ve Standartlar Çalıştayı • Dijitalleştirme işlemlerinin değerlendirilmesi UNESCO Dünya Belleğinde Türkiye Çalıştayı • Dijitalleştirme uygulamalarında gereklilikler İBB Atatürk Kitaplığı Nadir ve Yazma Eserlerin Dijitalleştirilmesi Çalıştayı • Sayısallaştırma Çalışma Grubu TBD – Kültür ve Sanatta Bilişim Grubu 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 11. 11. Sorunlar • Birbirinden bağımsız ve kopuk olarak gerçekleştirilen problemler • Personel beceri ve yeterlilikleri • Bütçeleme • Ulusal standartların eksikliği • Terminoloji açısından tanımlamada birliğin olmaması • Yasal düzenlemeler ve telif hakları ile ilgili belirsizlikler • Toplu katalog eksikliği • Kültürel bellek kurumlarını toplayan bir platformun olmaması • Üst kurul eksikliği • Kullandırma ile ilgili sorunlar 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 12. 12. Sonuç • Paydaşların etkinlikle yer aldığı bir süreç yönetiminin gerçekleştirilmesi • Başarılı bir stratejik yönetim gerekliliği • Dijital dönüşüm • Dijital bilgi kaynaklarının yönetimi • Dijital kaynaklara yönelik hizmet tabanlı yaklaşım • IFLA Trend Raporu – Dijitalleştirme Politikası geliştirme gerekliliği • Dijital koruma ile ilgili süreçlere yönelik planlama ve strateji geliştirme 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu
 13. 13. Türkiye’de Dijital Koruma Politikaları Prof. Dr. Bülent Yılmaz - Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü {byilmaz, tcakmak}@hacettepe.edu.tr 5 Aralık 2014 – Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu

×