Köy Okullu Yardım Kampanyası 2013 - Sunum dosyası

2,006 views

Published on

2013 yılına ait çok sayfalı sunum dosyasıdır.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,006
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,107
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Köy Okullu Yardım Kampanyası 2013 - Sunum dosyası

 1. 1. KÖY OKULLARINA YARDIM KAMPANYASI Son Gün: 25 Nisan Perşembe Taşlıca ilköğretim okulu Kızıltepe-MARDİN Üçdirek köyü ilköğretim okulu Bozova-ŞANLIURFA 1
 2. 2. TOPLUMSAL KONULARI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME DERNEĞĠ Derneğimiz, sosyo-ekonomik toplumsal çalıĢmaların etkinleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesini sağlamak, toplumsal ve ekonomik geliĢmeyi sağlayan her türlü sektöre / tüzel kiĢilere / kamusal sektöre direk veya dolaylı uygulama ve araĢtırma desteğini verebilmek amacıyla kurulmuĢtur. KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (KOUEMK), öncelikle mühendislik fakültesi olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı eğitimler, söyleĢiler ve teknik gezilerle adını duyurmuĢ; düzenlediği Türkiye çapındaki organizasyonlarla kısa zamanda tanınmıĢ bir üniversite kulübü olmuĢtur. 2
 3. 3. KÖY OKULLARINA YARDIM KAMPANYASI ġanlıurfa ve Mardin’de ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz kardeĢ okullarımızın tüm eksiklerini, gönüllü arkadaĢlarımız, destek veren kiĢi ve kurumlarla karĢılamak amacındayız. Bir çok imkana sahip olan bölgemizdeki okullara karĢın doğudaki okullarımızın eksiklerinin fazlalığı okulun aslında eğitim ihtiyacının karĢılanmadığını gösteriyor. Kalemi, kitabı olmayan çocukların hayallerini kurdukları mesleğe sahip olmaları imkânsızında ötesinde… Gönüllü arkadaĢlarımızın çalıĢmaları ve destekçilerin yardımlarıyla köy okullarındaki kardeĢlerimizin ihtiyaçlarını temin edeceğiz. 3
 4. 4. KARDEġLERĠMĠZ… 4
 5. 5. Recep KAHAN Üçdirek köyü Bozova / ġanlıurfa Bu eĢsiz ve sonsuz bir yolculuktur eğitim ve ülkemiz adına. Bu binaya kim bir taĢ koyarsa biliniz ki o bina o kadar sağlam olacak. Ġleride daha güzel bir ülke ve daha refah içinde yaĢayan bir nesil hayal edip yaĢayan bunun bilincinde olan herkese adına saygılarımı sunuyorum. ġimdiden yapacağınız etkinlik ve faaliyetler için ülkem ve tüm eğitimciler adına teĢekkür ediyorum. Sevgi saygı ile kalın. 23 nisanda gelmeniz mümkün olsa çok güzel olurdu programımıza renk katmıĢ olurdunuz. Biz sizi 26 nisan 2013 tarihinde bekliyoruz. 5
 6. 6. ĠletiĢime geçtiğimiz öğretmenimizin bize yazmıĢ olduğu yazı.. Ġlgilendiğiniz için sonsuz teĢekkür ediyorum. Beni nasıl mutlu ettiğinizi anlatamam. Sesimizi bir gün birilerinin duyduğunu bilmek beni ciddi olarak duygulandırdı. Siz ve sizin gibi duyarlı insanlarımıza bu ülkenin özelliklede bu çocukların ciddi olarak ihtiyacı var. Sizi ve arkadaĢlarınızı okulumuzda görmek bizim için onurdur. Zira sizleri çocuklarımıza taktim edip ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isterim. Ġhtiyaçlarımız çok. Yazmakla bitmez. Öncelikli olarak kırtasiye malzemelerimiz var. Bunun yanında sınıflarda kullandığımız duvara asılan haritalar Atatürk posterleri çerçeveler büyük cetveller var. Bunun yanında bir laboratuvarımız yok ama en azından temel derslerde kullanabileceğimiz bir iskelet maketi, sizde bilirsiniz sosyal derslerde kullanılan büyük bir dünya küresi vardır kendi etrafında döner. En azından bunlardan birer tane temin etme Ģansımız olursa çok mutlu oluruz. 4+4+4 sistemine geçtik ama maalesef bizde her iĢte olduğu gibi alt yapı hazırlanmadan büyüklerimiz bir Ģeyleri baĢarmanın mutluluğunu yaĢıyorlar. Bu yıl okulumuza ana sınıfı da eklendi. Sağ olsun hayır sever bir iĢadamı ana sınıfının her Ģeyini üstlendi. Ama kitap ve kırtasiye gurubuna ciddi olarak ihtiyacımız var. Bir bilgisayar laboratuvarımızda yok :) ama keĢke mümkün olsa da bir projeksiyon cihazı bize temin etmiĢ olacaksınız. Bunu hem derslerde hem de önemli günlerde kullanma Ģansımız olur. Hatta okulumuzun bahçesine bir beton bile döktüremedik. Toprak olarak duruyor ve öğretmen arkadaĢlar sağ olsunlar biraz toprağı eĢeleyip düzeltmeye çalıĢtılar. Ama ağacımız eksik bahçede çiçek olarak sadece öğrencilerimiz var. Hele yağmurlu günlerde onları görmeniz lazım. Çamura bulanmıĢ bir halde geliyorlar sınıflara. Hepsi o halleriyle bile birbirinden renkli ve güzel kokan birer çiçek. Belki geldiğinizde arkadaĢlarınızla bahçeye birlikte fidan ve çiçek dikeriz. Ağaçlar büyüdükçe çiçekler açtıkça bizde sizleri örnek alacak çocuklar yetiĢtirmeye devam ederiz. Beden eğitimi için branĢ topları minder ihtiyacımızda var. Yani ihtiyaç çok. Size çocuklarımın fotoğraflarından gönderiyorum. Eminim beni anlayacaksınız. Sevgi ve saygılarımla Gülten Çulfa TAġLICA ĠLKÖĞRETĠM OKULU TAġLICA KÖYÜ KIZILTEPE-MARDĠN 6
 7. 7. Temin etmekte sıkıntı yaşadığımız ihtiyaçlar için sizlerden desteklerini beklemekteyiz.. Ġhtiyaç listesi aşağıda belirtilmiştir. - Projeksiyon - Kitaplık - Trafik işaretleri levhası - Tarayıcı - 40 adet ağaç - Matematik işaretleri - Yangın ekipmanları - Boya - Deney malzemeleri - Ses sistemi - Pano - Fen dolabı ve malzemeleri - Eczane dolabı - Laptop - Kıyafet ve ayakkabı - Kırtasiye malzemeleri - Kitap - Çeşitli hediyeler 7
 8. 8. Ufacık bir yardımla kocaman bir gelecek kurulabilir… 8
 9. 9. YARDIM TOPLAMA ĠLETĠġĠM EKĠBĠ; Yavuz Selim Öğrenci yurdunda; Hülya Özcan: 0537 812 74 56 Hilal Özçelik: 0554 721 63 96 Yuvamakarca; Sena Burcu: 0537 811 83 74 Ġzmit Merkez; Hüseyin Karademir: 0531 524 52 22 BüĢra Gökçeer: 0506 260 29 32 Bayındırlık; Sevcan ġenkaya: 0554 884 01 57 Ercan Aybirdi: 0507 221 63 31 Dünyabankası; Kadir Erol: 0554 321 35 81 Akçakoca; Cansu Arslanoğlu: 0506 529 19 08 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ 6.KALE STANTLARI 9
 10. 10. İletişim Bilgilerimiz Adres: Ömerağa Mah. Hürriyet Cad. Gökseller ĠĢhanı No:85/4 Ġzmit/KOCAELĠ Telefon/Faks: 00 90 262 321 23 90 00 90 262 322 68 25 E-mail/Web site: info@tokageder.org www.tokageder.org 10

×