Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KÖY OKULLARINA YARDIM
KAMPANYASI

Son Gün: 25 Nisan Perşembe
Taşlıca ilköğretim okulu Kızıltepe-MARDĠN
Üçdirek Köyü ilköğr...
ĠletiĢime geçtiğimiz öğretmenimizin bize yazmıĢ olduğu yazı..
Ġlgilendiğiniz için sonsuz teĢekkür ediyorum. Beni nasıl mut...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Köy Okulu Yardım Kampanyası 2013 - Broşür

1,808 views

Published on

2013 yılına ait iki sayfalık bilgilendirme broşürüdür.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Köy Okulu Yardım Kampanyası 2013 - Broşür

  1. 1. KÖY OKULLARINA YARDIM KAMPANYASI Son Gün: 25 Nisan Perşembe Taşlıca ilköğretim okulu Kızıltepe-MARDĠN Üçdirek Köyü ilköğretim okulu Bozova-ŞANLIURFA ĠHTĠYAÇ LĠSTESĠ; ĠLK VE ORTAOKULLAR ĠÇĠN UYGUN KĠTAPLAR (Okuma setleri, Boyama kitapları, Test kitapları) KIRTASĠYE MALZEMELERĠ (Defter, silgi, kalem, cetvel çeĢitleri, abaküs, kuru-sulupastel boya türleri, resim defteri, resim fırçası, oyun hamurları, müzik aletleri) KIYAFET VE AYAKKABI (7-15 yaĢ arası için uygun kıyafetler ve ayakkabılar) EĞĠTĠM MATERYALLERĠ (Dünya küresi, harita, biyolojik eğitim maketleri, matematikgeometrik aletler, eğitici oyuncaklar, laboratuvar malzemeleri, Atatürk köĢesi için malzemeler) TEMĠZLĠK MALZEMELERĠ (DiĢ fırçası, diĢ macunu, mendil, sıvı sabun, ıslak mendil)
  2. 2. ĠletiĢime geçtiğimiz öğretmenimizin bize yazmıĢ olduğu yazı.. Ġlgilendiğiniz için sonsuz teĢekkür ediyorum. Beni nasıl mutlu ettiğinizi anlatamam. Sesimizi bir gün birilerinin duyduğunu bilmek beni ciddi olarak duygulandırdı. Siz ve sizin gibi duyarlı insanlarımıza bu ülkenin özelliklede bu çocukların ciddi olarak ihtiyacı var. Sizi ve arkadaĢlarınızı okulumuzda görmek bizim için onurdur. Zira sizleri çocuklarımıza taktim edip ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isterim. Ġhtiyaçlarımız çok. Yazmakla bitmez. Öncelikli olarak kırtasiye malzemelerimiz var. Bunun yanında sınıflarda kullandığımız duvara asılan haritalar Atatürk posterleri çerçeveler büyük cetveller var. Bunun yanında bir laboratuvarımız yok ama en azından temel derslerde kullanabileceğimiz bir iskelet maketi, sizde bilirsiniz sosyal derslerde kullanılan büyük bir dünya küresi vardır kendi etrafında döner. En azından bunlardan birer tane temin etme Ģansımız olursa çok mutlu oluruz. 4+4+4 sistemine geçtik ama maalesef bizde her iĢte olduğu gibi alt yapı hazırlanmadan büyüklerimiz bir Ģeyleri baĢarmanın mutluluğunu yaĢıyorlar. Bu yıl okulumuza ana sınıfı da eklendi. Sağ olsun hayır sever bir iĢadamı ana sınıfının her Ģeyini üstlendi. Ama kitap ve kırtasiye gurubuna ciddi olarak ihtiyacımız var. Bir bilgisayar laboratuvarımızda yok :) ama keĢke mümkün olsa da bir projeksiyon cihazı bize temin etmiĢ olacaksınız. Bunu hem derslerde hem de önemli günlerde kullanma Ģansımız olur. Hatta okulumuzun bahçesine bir beton bile döktüremedik. Toprak olarak duruyor ve öğretmen arkadaĢlar sağ olsunlar biraz toprağı eĢeleyip düzeltmeye çalıĢtılar. Ama ağacımız eksik bahçede çiçek olarak sadece öğrencilerimiz var. Hele yağmurlu günlerde onları görmeniz lazım. Çamura bulanmıĢ bir halde geliyorlar sınıflara. Hepsi o halleriyle bile birbirinden renkli ve güzel kokan birer çiçek. Belki geldiğinizde arkadaĢlarınızla bahçeye birlikte fidan ve çiçek dikeriz. Ağaçlar büyüdükçe çiçekler açtıkça bizde sizleri örnek alacak çocuklar yetiĢtirmeye devam ederiz. Beden eğitimi için branĢ topları minder ihtiyacımızda var. Yani ihtiyaç çok. Size çocuklarımın fotoğraflarından gönderiyorum. Eminim beni anlayacaksınız. Sevgi ve saygılarımla Gülten Çulfa TAġLICA ĠLKÖĞRETĠM OKULU TAġLICA KÖYÜ KIZILTEPE-MARDĠN ĠLETĠġĠM ĠÇĠN; Yavuz Selim Öğrenci yurdunda; Hülya Özcan: 0537 812 74 56 Hilal Özçelik: 0554 721 63 96 Bayındırlık; Sevcan ġenkaya: 0554 884 01 57 Ercan Aybirdi: 0507 221 63 31 Yuvamakarca; Sena Burcu: 0537 811 83 74 Dünyabankası; Kadir Erol: 0554 321 35 81 Ġzmit Merkez; Hüseyin Karademir: 0531 524 52 22 BüĢra Gökçeer: 0506 260 29 32 Akçakoca; Cansu Arslanoğlu: 0506 529 19 08 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ 6.KALE STANTLARI

×