Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KÖY OKULLARINA UMUT PROJESĠ
SUNUM DOSYASI
KÖY OKULLARI YARDIM KAMPANYASI’NI
DESTEKLEYENLER
TOPLUMSAL KONULARI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME DERNEĞĠ
Derneğimiz, sosyo-ekon...
2013 KÖY OKULLARI YARDIM KAMPANYASI
Dernek olarak 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyası çerçevesinde
kardeş o...
Taşlıca İlkokulu Kızıltepe-MARDİN
2014 KÖY OKULLARI YARDIM KAMPANYASI VE
KARDEŞ OKULLARIMIZ
Pınarlı İlkokulu Şavşat- ARTVİN
Demirköy İlkokulu Yusufeli-ARTVİN
2014 KÖY OKULLARI YARDIM KAMPANYASI VE KARDEŞ
OKULLARIMIZ
Pınarlı İlkokulu Şavşat- ARTVİN
Demirköy İlkokulu Yusufeli-ARTVİ...
İHTİYAÇ LİSTEMİZ
Demirköy Ġlkokulu Ġhtiyaç Listesi
Temel Kırtasiye Malzemeleri
 Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, renkli t...
Pınarlı Ġlkokulu Ġhtiyaç Listesi
Temel Kırtasiye Malzemeleri
 Kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi, fon kağıdı,...
Hayallerini gerçekleştirmeye destek olalım…
ĠletiĢime geçtiğimiz öğretmenimizin bize yazmıĢ olduğu yazı..
Ġlgilendiğiniz için sonsuz teĢekkür ediyorum. Beni nasıl mut...
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Toplumsal Konuları Araştırma ve
Geliştirme Derneği
Adres: Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi No:85/4
İz...
2014 köy okullari
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

2014 köy okullari

2,087 views

Published on

Köy okulları Sunum Dosyası

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2014 köy okullari

 1. 1. KÖY OKULLARINA UMUT PROJESĠ SUNUM DOSYASI
 2. 2. KÖY OKULLARI YARDIM KAMPANYASI’NI DESTEKLEYENLER TOPLUMSAL KONULARI ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME DERNEĞĠ Derneğimiz, sosyo-ekonomik toplumsal çalıĢmaların etkinleĢtirilmesi ve geliĢtirilmesini sağlamak, toplumsal ve ekonomik geliĢmeyi sağlayan her türlü sektöre / tüzel kiĢilere / kamusal sektöre direk veya dolaylı uygulama ve araĢtırma desteğini verebilmek amacıyla kurulmuĢtur. - KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ KULÜBÜ Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü (KOUEMK), öncelikle mühendislik fakültesi olmak üzere tüm üniversite öğrencilerine yönelik yaptığı eğitimler, söyleĢiler ve teknik gezilerle adını duyurmuĢ; düzenlediği Türkiye çapındaki organizasyonlarla kısa zamanda tanınmıĢ bir üniversite kulübü olmuĢtur. - KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK MERKEZĠ Mesleki –Teknik, Sosyal-Kültürel, Okuma-Yazma, kursları düzenlemek, sürekli kurslar, süreye bağlı olmaksızın seminerler panel ve konferanslar düzenlemek , Sivil toplum örgütleri ile ortak projeler üretmek, Gençlik eğitim programları düzenlemek, geziler, Kocaeli ilindeki Ġlköğretim okulları öğrencileri ve Ģubelerine destek vermek.
 3. 3. 2013 KÖY OKULLARI YARDIM KAMPANYASI Dernek olarak 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz yardım kampanyası çerçevesinde kardeş okullarımıza yardım götürdük…. Üçdirek İlkokulu-Bozova/ŞANLIURFA
 4. 4. Taşlıca İlkokulu Kızıltepe-MARDİN
 5. 5. 2014 KÖY OKULLARI YARDIM KAMPANYASI VE KARDEŞ OKULLARIMIZ Pınarlı İlkokulu Şavşat- ARTVİN Demirköy İlkokulu Yusufeli-ARTVİN
 6. 6. 2014 KÖY OKULLARI YARDIM KAMPANYASI VE KARDEŞ OKULLARIMIZ Pınarlı İlkokulu Şavşat- ARTVİN Demirköy İlkokulu Yusufeli-ARTVİN Artvin’ de ihtiyaçlarını tespit ettiğimiz kardeĢ okullarımızın tüm eksiklerini, gönüllü arkadaĢlarımız, destek veren kiĢi ve kurumlar tarafından karĢılamak amacındayız. Bir çok imkana sahip olan bölgemizdeki okullara karĢın doğudaki okullarımızın eksiklerinin fazlalığı okulun aslında eğitim ihtiyacının karĢılanmadığını gösteriyor. Kalemi, kitabı olmayan çocukların hayallerini kurdukları mesleğe sahip olmaları imkânsızında ötesinde… Gönüllü arkadaĢlarımızın çalıĢmaları ve destekçilerin yardımlarıyla köy okullarındaki kardeĢlerimizin ihtiyaçlarını temin edeceğiz….
 7. 7. İHTİYAÇ LİSTEMİZ Demirköy Ġlkokulu Ġhtiyaç Listesi Temel Kırtasiye Malzemeleri  Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, renkli tükenmez kalemler, renkli tahta kalemler ve mürekkepleri,  Pastel boya, kuru boya, yaş boya ve parmak boya  National Geographic Kids aboneliği (mümkün olduğunca uzun süre)  Bilim Çocuk aboneliği (mümkün olduğunca uzun süre)  İngilizce sözlük (25 adet)  Türkçe sözlük (İlkokul için 15, Ortaokul için 5 Adet)  Kütüphane için 100 Temel eser (4 Takım)  Sınıflar için ‘’Okumaya Başlıyorum’’ kitap seti  Eğitici oyunlar  20 adet Abaküs  Türkiye Coğrafi bölgeler haritası  İlkokul için 5 tane resimli sözlük (İngilizce)  Sistemler haritası (Fen bilgisi dersi için)  2. Sınıflar için hikaye kitap setleri (8 adet)  30 top A4 kağıdı  4 – 5 – 6 – 7 ve 8. Sınıflar için Yaprak testler ve yardımcı kitaplar Elektronik EĢyalar  4 Adet mause, klavye ve hoparlör Temizlik Malzemeleri  57 Adet diş fırçası ve diş macunu Giyim Ġhtiyaçları  Ayakkabı ve Kıyafet (ayakkabı numaraları 23 ile 44 numara arası olacak)
 8. 8. Pınarlı Ġlkokulu Ġhtiyaç Listesi Temel Kırtasiye Malzemeleri  Kurşun kalem, kırmızı kalem, kalemtıraş, silgi, fon kağıdı, tozsuz renkli-beyaz tebeşir  Makas, bant, yapıştırıcılar, okul süsleri, okul çantası, beslenme çantası, suluk  Resim defteri, boya kalemleri, el işi kâğıtları, simli kâğıtlar  Matematik materyalleri  Hikaye kitapları, 1. Sınıflar için okuma-yazma materyalleri  Parmak boyası, yüz boyaları  Yazıcı toneri – Brother HL_2040 Laser Yazıcı Temizlik Malzemeleri  Tuvalet kâğıdı, peçete, temizlik malzemesi Elektronik EĢyalar  1 adet dizüstü bilgisayar  1 adet yazıcı-tarayıcı Giyim Ġhtiyaçları  Perde,  Çocuklara kıyafet, ayakkabı
 9. 9. Hayallerini gerçekleştirmeye destek olalım…
 10. 10. ĠletiĢime geçtiğimiz öğretmenimizin bize yazmıĢ olduğu yazı.. Ġlgilendiğiniz için sonsuz teĢekkür ediyorum. Beni nasıl mutlu ettiğinizi anlatamam. Sesimizi bir gün birilerinin duyduğunu bilmek beni ciddi olarak duygulandırdı. Siz ve sizin gibi duyarlı insanlarımıza bu ülkenin özelliklede bu çocukların ciddi olarak ihtiyacı var. Sizi ve arkadaĢlarınızı okulumuzda görmek bizim için onurdur. Zira sizleri çocuklarımıza taktim edip ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bilmenizi isterim. Ġhtiyaçlarımız çok. Yazmakla bitmez. Öncelikli olarak kırtasiye malzemelerimiz var. Bunun yanında sınıflarda kullandığımız duvara asılan haritalar Atatürk posterleri çerçeveler büyük cetveller var. Bunun yanında bir laboratuvarımız yok ama en azından temel derslerde kullanabileceğimiz bir iskelet maketi, sizde bilirsiniz sosyal derslerde kullanılan büyük bir dünya küresi vardır kendi etrafında döner. En azından bunlardan birer tane temin etme Ģansımız olursa çok mutlu oluruz. 4+4+4 sistemine geçtik ama maalesef bizde her iĢte olduğu gibi alt yapı hazırlanmadan büyüklerimiz bir Ģeyleri baĢarmanın mutluluğunu yaĢıyorlar. Bu yıl okulumuza ana sınıfı da eklendi. Sağ olsun hayır sever bir iĢadamı ana sınıfının her Ģeyini üstlendi. Ama kitap ve kırtasiye gurubuna ciddi olarak ihtiyacımız var. Bir bilgisayar laboratuvarımızda yok :) ama keĢke mümkün olsa da bir projeksiyon cihazı bize temin etmiĢ olacaksınız. Bunu hem derslerde hem de önemli günlerde kullanma Ģansımız olur. Hatta okulumuzun bahçesine bir beton bile döktüremedik. Toprak olarak duruyor ve öğretmen arkadaĢlar sağ olsunlar biraz toprağı eĢeleyip düzeltmeye çalıĢtılar. Ama ağacımız eksik bahçede çiçek olarak sadece öğrencilerimiz var. Hele yağmurlu günlerde onları görmeniz lazım. Çamura bulanmıĢ bir halde geliyorlar sınıflara. Hepsi o halleriyle bile birbirinden renkli ve güzel kokan birer çiçek. Belki geldiğinizde arkadaĢlarınızla bahçeye birlikte fidan ve çiçek dikeriz. Ağaçlar büyüdükçe çiçekler açtıkça bizde sizleri örnek alacak çocuklar yetiĢtirmeye devam ederiz. Beden eğitimi için branĢ topları minder ihtiyacımızda var. Yani ihtiyaç çok. Size çocuklarımın fotoğraflarından gönderiyorum. Eminim beni anlayacaksınız. Sevgi ve saygılarımla Gülten Çulfa
 11. 11. İLETİŞİM BİLGİLERİ Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği Adres: Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi No:85/4 İzmit/Kocaeli info@tokageder.org www.tokageder.org

×