Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modulaire_Recycling_Mindmap_Activiteiten_Toine_Fennis_2013-2014

493 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Modulaire_Recycling_Mindmap_Activiteiten_Toine_Fennis_2013-2014

  1. 1. Modulaire Recycling {Uitleg en Activiteiten Toine Fennis 2013-2014} Doel: Het reduceren van de afvalstromen door functioneel hergebruik van bruikbare delen van de afvalstroom computers en apparaten Wat: het gedeeltelijk (modulair) hergebruik van elektrische apparaten en computers Akties Lokale orientatie In kaart brengen van huidige stromen en processen Valt nu onder: wit & bruingoed Via kringloopwinkel Kringloopwinkel (depot Sappemeer) Weinig interesse, geen expertise, Ervaring: opbrengst minimaal Bezoek Lentis reintegratie PC werkplaats Goorecht - Via Hans Huiting Reparatie en samenstelling PC's met Windows XP en monitor voor €50,- Bezoek gemeentereiniging gesprek Met Roelof Wind en stadsbeheer mw. Hannie Rademaker, unithoofd reiniging Is politieke organisatie, heeft visie / sturing / beleid nodig vanuit de gemeente Organisaties Belangenorganisatie Urgenda: burgergroep duurzaamheid versnellen Lijkt een andere doelgroep te willen bereiken (meer MVO ondernemen dan duurzaam met E- waste en consumenten afvalstromen) Nudge: verzameling en verbinding van duurzame en sociale initiatieven Gemeente: uitvoeringsorganisatie afval & recycling Beperkende richtlijnen met boetes van wecycle als alleen computerkasten worden aangeleverd Verzoek financieel jaarverslag en afvalstromen- analyse Burger Initiatiefgroep duurzaamheid Weinig activo's, Films gekeken, groenstroken in eigen beheer gekregen, gaat waarschijnlijk door met groenadoptie van openbaar groen. LetsHS Ruilkring Gestopt begin 2014 Ondernemersnetwerk Had begin 2014 weinig interesse Lokale buurtcentra Repair Cafe's In maart 2014 verzoek ingediend bij Platform Woldwijck , eind 2014 nog geen reactie gehad. Gemeente: politieke ambtelijke organisatie met specifieke beleidsdoelstellingen Doelstellingen zijn deels verwoord in beleidsnota's maar niet geimplementeerd Industrie Wecycle: verwerker van wit & bruingoed apparaten tot grondstoffen NB. Door focus op inleveren van oude apparaten ipv op onrepareerbare & defecte apparaten wordt levenscyclus van veel werkende apparaten onnodig verkort Principes m.b.t. Recycling Ladder van Lansink Reduce - Reuse - Recycle Step: E-waste computer recycling Reusable Computer-parts & modules Computer Accessories Reuse of Software & E-content Software CD's, DVD's en drivers Licentiecodes oude en ongebruikte software E-books, E-readers, USB-sticks, MP3-players
  2. 2. /Modulaire Recycling/Principes m.b.t. Recycling/Ladder van Lansink
  3. 3. /Modulaire Recycling/Principes m.b.t. Recycling/Reduce - Reuse - Recycle
  4. 4. /Modulaire Recycling/Principes m.b.t. Recycling/Step: E-waste computer rec...

×