Logiesoverleg Waasland

347 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
347
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Logiesoverleg Waasland

 1. 1. Toerisme Oost-Vlaanderen regio Waasland 17 juni 2014 – Sint-Niklaas
 2. 2. Toerisme in Vlaanderen Diverse beleidsniveaus met toeristische werking TOERISME VLAANDEREN Toerisme Oost-Vlaanderen Toerisme Waasland Meetjesland ScheldelandLeiestreekVl. Ardennen Diensten voor Toerisme
 3. 3. VLAANDEREN Minister voor Toerisme •Geert Bourgeous – Vlaams Minister bevoegd voor het toerisme •Strategisch Beleidsplan 2020 en toerismepact 2012 Departement Internationaal Vlaanderen •Cel toeristisch beleid •Vergunningen logies Toerisme Vlaanderen •= intern verzelfstandigd agentschap (met rechtspersoonlijkheid) •Belangrijke rol in de uitvoering van het Vlaams toerismebeleid •Kennisgedreven marketingorganisatie die de toeristische sector in Vlaanderen en Brussel ondersteunt
 4. 4. Toerisme Vlaanderen Merkessentie Vlaanderen: Een reputatie van ‘baanbrekend vakmanschap’ Toeristische productlijnen: * wieler-en fietscultuur * mode * eet-, drink- en tafelcultuur * erfgoed en kunst Bestemmingsproducten: 3 macroproducten * Vlaamse kunststeden en Brussel * Vlaamse kust * Vlaamse regio’s
 5. 5. Toerisme Vlaanderen Doelgroepen •Meetingindustrie (Meet in Flanders) •Toeristen leisure specifiek mensen met beperkingen Werking toegankelijk reizen specifiek mensen met minder middelen Steunpunt vakantieparticipatie
 6. 6. Toerisme Vlaanderen Marketing Focus op internationale markten; rol buitenlandkantoren Kennis en expertise Productontwikkeling via subsidies en premies •Logiessubsidies •Toerisme voor Allen •Impulsprogramma’s
 7. 7. Toerisme Vlaanderen Impulsprogramma Vlaamse regio’s: Oproep 2014: projecten die: •Bijdragen tot een kwalitatief, fysiek en virtueel toeristisch onthaal •Projecten die de positionering en identiteit van Vlaanderen en van de regio versterken. Projecttypes: •Infrastructuur •Digitale en audiovisuele producten •Evenementen Projecten dienen op voorhand afgetoetst te worden met de regiocoördinator en/of TOV - http://www.toerismevlaanderen.be/impulsprogramma-vlaamse-regios
 8. 8. Provincie Oost-Vlaanderen Provinciedecreet en kerntakendebat: Intermediair niveau tussen Vlaanderen en gemeenten •Ondersteunende taken andere overheden •Bovenlokale taken •Gebiedsgerichte (samen)werking Het provinciebestuur beseft dat toerisme en recreatie mee het imago van een provincie bepalen en wenst via toerisme en recreatie de provincie Oost-Vlaanderen op de kaart te zetten. Uitvoering: •Zakentoerisme/meetingindustrie: Gent Congres vzw en Mice consulent TOV •Leisure toerisme: Toerisme Oost-Vlaanderen vzw Ondersteuningsmogelijkheden provinciebestuur: Dienst Economie – Projectsubsidies Toeristische Sector (evenementen) Bart.de.lepeleere@oost-vlaanderen.be
 9. 9. Toerisme Oost-Vlaanderen Kader: Vzw, organisatie van het provinciebestuur Samenstelling bestuursorganen: Vertegenwoordigers van: •Deputatie •Provincieraad •Steden en gemeente •Vvv’s •Verenigingen van algemeen en sociaal toerisme Voorzitter: Oost-Vlaams Gedeputeerde, bevoegd voor toerisme, Dhr. Couckuyt
 10. 10. Toerisme Oost-Vlaanderen Missie TOV wil het welzijn en de welvaart van de Oost-Vlaming, burger én ondernemer, bevorderen door dag- en verblijfstoerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen te ontwikkelen en te promoten. Wij positioneren ons hierbij niet alleen als realisator maar ook als partner van de toeristische sector. We willen ambassadeur zijn voor toerisme en recreatie in onze provincie.
 11. 11. Toerisme Oost-Vlaanderen Visie TOV wil (mee)werken aan de creatie en de promotie van duurzame en kwaliteitsvolle toeristisch-recreatieve producten in Oost-Vlaanderen, met respect voor de identiteit van haar regio’s. Innovatie en creativiteit zijn hierbij belangrijke accenten. Om een betrouwbare partner en goede ambassadeur te zijn, wnest TOV de nodige expertise en kennis te vergaren en deze ook te gebruiken.
 12. 12. Toerisme Oost-Vlaanderen 5 Strategische doelstellingen 1.Een volwaardig toeristisch-recreatief aanbod in Oost-Vlaanderen uitbouwen door duurzamen, kwaliteitsvolle en vernieuwende producten te ontwikkelen en te stimuleren 2.Toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen uitdragen door efficiënte en effectieve communicatie en marketing te voeren 3.Onderbouwde beleidsvoering en ontwikkeling van toerisme en recreatie in Oost-Vlaanderen mogelijk maken door te fungeren als kennis- en expertisecentrum mbt de materie 4.Zorgen voor sterke en competitieve organisaties en bedrijven in de toeristisch-recreatieve sector in Oost-Vlaanderen door dit te faciliteren, te stimuleren en hieraan mee te werken. 5.TOV en de regionale toeristische structuren ontwikkelen tot effectieve en efficiënte organisatiestructuren die deze 4 (externe) doelstellingen kunnen waarmaken
 13. 13. Toerisme Oost-Vlaanderen Stakeholders Consument: •Recreanten (individueel en in groepsverband) eigen provincie •Toeristen (individueel en in groepsverband) binnen- en buitenland Sector (actiegebied): •Organisaties en bedrijven in de toeristisch-recreatieve ‘sector’ en flankerende sectoren (landbouw, natuur, cultuur) Openbare besturen: •Het bestuurlijke/politieke maar ook ambtelijke niveau •Verschillende niveau’s, semi-publiek of publiek karakter
 14. 14. Toerisme Oost-Vlaanderen Kerntaken: bovenlokaal en gebiedsgericht 1.(product)ontwikkeling 2.marketing en communicatie 3.Regiowerking 4.Kennis en onderzoek
 15. 15. 5 toeristische regio’s 1 kunststad
 16. 16. Toerisme Oost-Vlaanderen 1. Centrale Diensten •+/- 25 personen •provinciebreed, thematisch en productmatig, gespecialiseerd en ondersteunend •locatie: Gent, Sint-Niklaasstraat 2 2. Regiocoördinaties •Regiocoördinator en hun medewerker(s) •Eerste contactpunt en opvolging werking voor regio •Locatie: • Meetjesland: Eeklo • Waasland: Sint-Niklaas • Scheldeland: Dendermonde • Vlaamse Ardennen: Ronse • Leiestreek: Kortrijk
 17. 17. Kennis en onderzoek Gegevensverzameling voor beter beleid en productontwikkeling -aanbodgegevens, overnachtingscijfers, bezettingsgraden Resultaatsmetingen acties en beleidsondersteunen onderzoek •Vlaanderen Vakantieganger •De dagtoerist •Enquêtes gebruikers •Fietsstellingen •…
 18. 18. Beleidsontwikkeling en -uitwerking • Strategische plannen regio’s • Projectwerking: expertise Europese, Vlaamse en provinciale subsidieprogramma’s - TOV als indiener - Adviesverstrekking regionale of lokale initiatieven - Beoordeling
 19. 19. Infrastructurele productontwikkeling •Fiets- en wandelnetwerken •Recreatieve lusvormige routes: fietsen, wandelen, auto, mindermobielen, ruiteren •Onderhoud routebewegwijzering routedokter, peter/meter •Randinfrastructuur picknickbanken, schuilhutten,…
 20. 20. Marketing en communicatie •Prioritaire doelmarkt: Vlaanderen en Nederland •Coördinatie provinciebrede acties en campagnes •Aansturing en overleg regionale acties en campagnes
 21. 21. Marketing en communicatie •Perswerking: -Proactief -Reactief •Online: website www.tov.be en regiosites •Facebook •Actiegerichte sites •E-nieuwsbrieven: Consumenten: maandelijks 60 000 abo Groepen: 2 maandelijks 7000 abo Abonneren? toerisme@oost-vlaanderen.be
 22. 22. Sectorwerking = Samenwerking met en begeleiding van de brede toeristische sector in OVL •wie? Beleid, ambtenaren, ondernemers,… •doel? Kwaliteit toeristisch aanbod OVL verhogen •wat? Faliciliteren en begeleiden, vooral ook inspireren, samenbrengen, activeren
 23. 23. Sectorwerking Logies •Logeren in Vlaanderen vzw: TOV stichtende partner Samenstelling brochure Logeren in Vlaanderen Vakantieland, marketingwerkgroep •Consulent verblijfstoerisme: Advies (startende) logiesuitbaters Arrangementsontwikkeling, campagnes en acties
 24. 24. Sectorwerking Reca •Vlaanderen Lekker Land vzw: Vlaanderen Lekker Land is de noemer waaronder activiteiten en evenementen worden gelanceerd die symbool staan voor 'genieten op z'n Vlaams' en 'het goede leven'. Vlaanderen Lekker Land combineert de traditie van het culinair genieten met convivialiteit, vakmanschap en gastheerschap. De vzw Vlaanderen Lekker Land is een structureel samenwerkingsverband tussen de 5 provinciale toeristische organisaties en Ho.Re.Ca. Vlaanderen met steun van Vlaams minister voor toerisme Geert Bourgeois en Toerisme Vlaanderen.
 25. 25. Sectorwerking Socio-cultureel •Product: attracties, musea, rederijen, gidsenverenigingen,… •Doelgroep: verenigingen, bedrijven •Infodag groepen •Online comm: www.tov.be •2-maandelijkse groepennieuwsbrief Toeristisch-cultureel/recreatief •Product: attracties, musea, rederijen, wellness, fietsverhuur, huifkarren,… •Doelgroep: individuele verblijfstoeristen, recreanten, samenwerking ikv acties
 26. 26. Sectorwerking Vorming •Toeristische beleidsmakers en ambtenaren, ondernemers (incl. cultureel, recreatief) •Studiedagen •Vormingssessies •Inspiratiedag
 27. 27. Sectorwerking Sectorplatform: voorbereidende fase Digitaal ‘kruispunt’, ‘ontmoetingsplaats’ Brede sector en toeristische overheden Tweerichtingscommunicatie: Delen van informatie mbt productinformatie, resultaten studies, acties,…
 28. 28. Regiowerking TOV werkt gebiedsgericht: •Beleidsplan per regio •Personeelsinzet •Regionale vzw’s Regionale vzw: samenwerking lokale besturen + TOV •1€ gemeenten (obv verdeelsleutel) = 1€ TOV •Regiocoördinator TOV is secretaris van vzw, voorzitterschap bij gemeenten Taken •Uitvoering beleid in de regio •Promotie bestemming •Regionale toeristische initiatieven
 29. 29. Regiowerking: Toerisme Waasland Toerisme Waasland vzw: •11 aangesloten gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Sint- Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Wachtebeke •Algemene Vergadering - TOV - 11 gemeenten - 5 bovenlokale toeristische organisaties - 3 lokale toeristische organisaties - 2 AV per jaar •Raad van Bestuur - TOV - 11 gemeenten - 9 bovenlokale (toeristische) organisaties - 3 lokale toeristische organisaties - 6-tal RVB per jaar
 30. 30. Regiowerking: Toerisme Waasland • Dagelijks Bestuur - voorzitter & ondervoorzitter - secretaris - penningmeester
 31. 31. Regiowerking: Toerisme Waasland
 32. 32. Regiowerking: Toerisme Waasland Onze opdracht De regio Waasland ontwikkelen en vermarkten als belevingsvolle toeristisch-recreatieve regio door de ontwikkeling van nieuwe initiatieven en door het intensifiëren en optimaliseren van bestaande inspanningen. Leidraad: Strategisch Beleidsplan •Eerste plan: 2009-2014 •Tweede plan: 2015-2020: klaar tegen november 2014 - participatief proces: inspraakmomenten
 33. 33. Regiowerking: Toerisme Waasland 1. Publicaties & publiciteit 2. Communicatie 3. Infrastructuur 4. Netwerken 5. Projecten 6. Middelen
 34. 34. Regiowerking: Toerisme Waasland 1. Publicaties & publiciteit 1.1. Toeristische publicaties Toeristische kaart Waasland Toeristische gids Waasland
 35. 35. Regiowerking: Toerisme Waasland 1. Publicaties & publiciteit 1.2. Beurzen en workshops Bv. Fiets-en wandelbeurs in Amsterdam en Mechelen Bv. ‘infodag voor groepsuitstappen’, Scheldehappening in Temse 1.3. Logeren in Vlaanderen Vakantieland - brochure 1.4. Audiovisuele media Bv. Samenwerking met tv programma ‘Vlaanderen Vakantieland op één. Bv. ‘Ellen Fietst’ op TV Oost
 36. 36. Regiowerking: Toerisme Waasland 1. Publicaties & publiciteit 1.4. Advertenties Bv. Magazine Enjoy van de VVV Zeeuws-Vlaanderen, facebook advertising, Vakantiemagazine, De Streekkrant, … 1.5. Gratis publiciteit
 37. 37. Regiowerking: Toerisme Waasland 2. Communicatie 2.1. Website: www.toerismewaasland.be 2.2. Nieuwsbrieven 2.3. Facebookpagina 2.4. Twitter 2.5. Beeldbank
 38. 38. Regiowerking: Toerisme Waasland 3. Infrastructuur Voorbeelden: - Fietsnetwerk Waasland - Herdruk Roomacker wandelroute - Voorbereidingen tot een wandelnetwerk in het Waasland - Bestaande wandelroutes opwaarderen - Ontwikkelen themaroutes: Urbanusroute, Floraliëntocht - Picknick- en rustbanken
 39. 39. Regiowerking: Toerisme Waasland 4. Netwerken -Overleg toeristische diensten -Studiereizen voor de sector -Participatie in andere regionale organisaties: Erfgoedcel Waasland, RLSD, IGP -Orde en Gezel van de Wase Raap
 40. 40. Regiowerking: Toerisme Waasland 5. Projecten Voorbeelden: - Floraliëntochten - Reynaertmysterie - Geocache - Educatief project info.waasland - Ambachtelijk Weekend - Ontwikkeling app ‘Ontdek het Waasland’ - Ontwikkeling nieuw Strategisch Beleidsplan Toerisme Waasland 2015-2020
 41. 41. Regiowerking: Toerisme Waasland 6. Middelen: Werkingsmiddelen: 182 465,35€ Dit bedrag wordt gebruikt om al het voorgaande te kunnen realiseren, maar hier wordt bv. ook het loon van onze baliemedewerker mee vergoed.
 42. 42. Vragen?

×