Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brainstorm Innovatieve belevingsactiviteiten op je boerderij

476 views

Published on

brainstorm toerismeboeren over innovatieve en belevingsvolle activiteiten op je boerderij

Published in: Travel
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Brainstorm Innovatieve belevingsactiviteiten op je boerderij

 1. 1. Toerismeboeren Vorming :‘Innovatieve belevingsactiviteiten op jouw boerderij’ 22 oktober 2019 Ons Dagelijks Groen - Meldert
 2. 2. Programma • 12.00 – 12.30 : Onthaal met broodjes • 12.30 – 13.00 : Voorstelling project ‘Toerismeboeren’ • 13.00 – 16.00 : Brainstorm i.s.m. Peter Bertels • 16.00 – 16.15 : Getuigenis ‘Ons Dagelijks Groen’ • 16.15 – 17.00 : Netwerking en mogelijke rondleiding
 3. 3. Toerismeboeren Aanleiding Project Toerismeboeren Groot potentieel voor hoevetoerisme • Toerisme: Rurale ondernemers ideale toeristische ambassadeurs van het platteland. • Landbouw & Ruimte: toerisme om het rurale bedrijf leefbaarder te maken. Niet enkel als extra inkomsten maar vooral als promotie van het rurale bedrijf en landbouw/platteland in het algemeen = moderne uitbating van een agrarisch bedrijf (publiekswerking/sensibilisering). Voorwaarden : Toeristisch concept dat het rurale bedrijf en zijn omgeving versterkt! • Beleving van het agrarische bedrijf en/of de omgeving • Persoonlijk verhaal van de land- en tuinbouwers & het bedrijf/producten • Authentiek totaalconcept : slapen, voedsel, omgeving, activiteiten, materialen,… • Volgens de schaal van het agrarische bedrijf & de omgeving! Cf. Toeristische trends!
 4. 4. Toerismeboeren Samenwerking Innovatiesteunpunt – Toerisme Oost-Vlaanderen & Plattelandscentrum Meetjesland www.toerismeboeren.be Doelstellingen • Benchmark wetgeving • Dialoog beleidsmakers : POV Ruimte & Landbouw, Toerisme Vlaanderen, Departement Landbouw & Visserij, Departement Omgeving,… • Dialoog landbouworganisaties, regionale landschappen, projectpartners (stuurgroep) • Begeleiding 6 à 10 pilots in Oost-Vlaanderen = onderzoek duurzame logiesconcepten binnen de wettelijke wenselijkheid die tevens rendabel zijn (verschillende gradaties van investeringen) • Creatieve innovatieve oplossingen logies en belevingsvolle activiteiten i.s.m. partners • Kennisdeling : website – databank, vormingen, draaiboek,…
 5. 5. Innovatieve belevingsactiviteiten Dialoog beleidsmakers Belangrijk dat alle verbredingsactiviteiten (ook toerisme) direct verbonden zijn met de rurale activiteiten. Moeten de rurale activiteiten versterken en mogen er niet los van staan Cf. Verwerking & verkoop eigen producten – educatie -… Hoe toeristische logies koppelen aan de rurale activiteiten? • Belevingsvolle inrichting/locatie • Activiteiten aanbieden die gelinkt zijn aan de rurale activiteiten TIP : beschrijf bij je aanvraag tot omgevingsvergunning hoe je je toeristische logies gaat linken aan de rurale activiteiten cf. customer journey = bewijs dat het om een landbouwverhaal gaat! (Departement Landbouw & Visserij)
 6. 6. Innovatieve belevingsactiviteiten Waarom innovatieve belevingsactiviteiten? ▪ Linken logies aan het ruraal verhaal ▪ Promoten van je eigen bedrijf en producten cf. moderne bedrijfsvoeren ▪ Sensibilisering – imagovorming land- en tuinbouwsector cf. educatie voor jong & oud (ook volwassenen kennen de land- en tuinbouwsector niet meer) ▪ Extra bron van inkomsten
 7. 7. Innovatieve belevingsactiviteiten Hoe innovatieve belevingsactiviteiten? Toeristisch concept dat het rurale bedrijf en zijn omgeving versterkt! • Beleving van het agrarische bedrijf en/of de omgeving • Persoonlijk verhaal van de land- en tuinbouwers & het bedrijf/producten • Authentiek totaalconcept : slapen, voedsel, omgeving, activiteiten, materialen,… MAAK GEEN DISNEYLAND VAN JE BEDRIJF. Hou het authentiek. • Volgens de schaal van het agrarische bedrijf & de omgeving! Maak het concept niet te zwaar. Het recreatieve mag niet de bovenhand nemen op je rurale activiteiten. Cf. Toeristische trends!
 8. 8. Innovatieve belevingsactiviteiten Tips • Heet iedereen welkom op je bedrijf (maar dit mag kort) • Laat de bezoekers ook vrij op je bedrijf & terrein maar geef duidelijk aan in welke zones ze wel of niet mogen komen (vb. kleuraanduiding of parcours) • Traditionele rondleidingen kunnen maar ga voor interactie en activeer alle zintuigen! • Bied activiteiten aan die aansluiten op je rurale activiteiten vb. helpen bij voedertijden, oogsten, voeding voorbereiden, stallen kuisen, eieren rapen… • Richt bepaalde ruimtes in voor de bezoekers cf. hooizolder of bezoekersveld waar ze zelf kunnen planten, oogsten,… • Ga voor een totaal concept/beleving : slapen, voedsel, omgeving, activiteiten, materialen,… • …. Beleving van je ruraal bedrijf staat centraal !
 9. 9. Innovatieve belevingsactiviteiten Wie mag je verwachten op je bedrijf? • Kinderen • Volwassenen - Veel interesse in voeding, oude technieken en ambachten, … • Grootouders • Bedrijven/organisaties = groeiend aanbod • Scholen • Personen met een beperking
 10. 10. Vervolg toerismeboeren Voor pilots en kandidaat-pilots • Vorming rendement : januari 2020 • Expertenmarkt : februari 2020 • Begeleiding flankerende activiteiten : kortlopend traject : januari/februari 2020 Voor iedereen: • Draaiboek : eind maart 2020 • Slotmomenten : eind maart 2020 • Reguliere werking promotoren Volg ons op www.toerismeboeren.be
 11. 11. Innovatieve beleving op je boerderij Peter Bertels dinsdag 22 oktober 2019
 12. 12. 4 x I model voor innovatie
 13. 13. Het 4 x I-model voor innovatie 1 Inspiratie 2 Ideeën bedenken en selecteren 3 Implementeren 4 Innovatie- cultuur creëren
 14. 14. Inspiratie 1
 15. 15. Ideeën bedenken 2
 16. 16. 6 invalshoeken • Bedrijven • Rondom mij • Actief / passief • Beperking? • Alle leeftijden • Out of the blue
 17. 17. COCD-box how now wow gewoon origineel gemakkelijk te realiseren moeilijk te realiseren
 18. 18. Implementatie Nieuwe innovaties succesvol in de praktijk brengen 3
 19. 19. Getuigenis ‘Ons Dagelijks Groen’ www.odgroen.be
 20. 20. Peter Bertels peter.bertels@norsu.eu +32 474 87 40 95 twitter: @pbertels

×