Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteksledermøde & DRs Kulturarvsprojekt

752 views

Published on

Oplæg ved Biblioteksledermødet 2011 om DRs Kulturarvsprojekt. Digitalisering og Formidlings fokus samt kommende workshop med folkebibliotekerne.

 • Be the first to comment

Biblioteksledermøde & DRs Kulturarvsprojekt

 1. 1. BIBLIOTEKS-LEDELSESMØDE NYBORG 16/11/11 DRs KULTURARVS- PROJEKT TOBIAS GOLODNOFF
 2. 2. INTRODUKTION TIL PROJEKTET
 3. 3. OM DR
 4. 4. 520.000 TIMERSTV, RADIO & FILM
 5. 5. OG FORMIDLING75 DKKDIGITALISERING SÆRBEVILLING FRA KULTURMINISTERIET
 6. 6. DIGITALISERING& BEVARINGAT DIGITALISERE DR’S TV- OG RADIOUDSENDELSER OGAT ARBEJDE AKTIVT FOR AT SKABE SYNLIG VÆRDI FORBEFOLKNINGENAT UNDGÅ SELEKTION I ARKIVET OG AT ARBEJDE FOR ATSIKRE OG DIGITALISERE HELE DET UNIKKE ARKIV, SÅDR’S ANDEL AF DEN SAMLEDE KULTURARV SIKRES FORFREMTIDEN
 7. 7. SAMARBEJDE& FORMIDLINGSKABE DIREKTE VÆRDI PÅ DR’S FLADER (RADIO, TVOG/ELLER NYE MEDIER)OG/ELLER SKABE FORUDSÆTNING FOR FREMTIDIGFORMIDLING FOR DR (METADATABERIGELSE,SYSTEMER MV.)
 8. 8. BIBLIOTEKERNE &DRS FÆLLESSKAB
 9. 9. ET FOLKEBIBLIOTEK HAR TIL FORMÅL AT FREMMEOPLYSNING, UDDANNELSE OG KULTUREL AKTIVITET VED AT STILLE BØGER, TIDSSKRIFTER, LYDBØGER OG ANDRE EGNEDE MATERIALER TIL RÅDIGHED SÅSOM MUSIKBÆRENDE MATERIALER OG ELEKTRONISKE INFORMATIONSRESSOURCER, HERUNDER INTERNET OG MULTIMEDIER BEKENDTGØRELSE AF LOV OM BIBLIOTEKSVIRKSOMHED
 10. 10. ”DR SKAL BLANDT ANDET AF KULTURARVSMÆSSIGE HENSYN BEVARE SINE PROGRAMARKIVER. DR SKAL FREMME DIGITALISERINGEN AF PROGRAMARKIVERNE FOR BL.A. PÅ DENNE MÅDE AT GIVE BORGERNE ADGANG TIL SINE PROGRAMARKIVER, DOG MED DE BEGRÆNSNINGER, DERFØLGER AF LOVGIVNING MV., HERUNDER OPHAVSRETSLOVEN. DR SKAL AKTIVT ARBEJDE FOR I VIDEST MULIGT OMFANG AT KUNNE GØRE DR’S PROGRAMARKIVER TILGÆNGELIGE FOR BEFOLKNINGEN OG FORSKERMILJØERNE” DR’S PUBLIC SERVICE KONTRAKT FOR 2011-2014
 11. 11. HVAD ER PUBLIC SERVICE?
 12. 12. UDDANNELSE, OFFENTLIGINFORMATION OG ARKIVERING, SÅSOM BIBLIOTEKER MUSEER SAMT SOCIALE INDSATSER
 13. 13. UDDANNELSE INFORMATION UNDERHOLDNING
 14. 14. SAMMENFREMMERAKTIVERERTILGÆNGELIGGØRER VI
 15. 15. OG VI HAR ALLE FOKUS PÅMATERIALER OG INDHOLDDER SKAL FORMIDLESGENNEM DIGITALERESOURCER
 16. 16. TVRADIOINTERNET + NYHEDER
 17. 17. UDFORDRINGEN
 18. 18. LÆRE BRUGERNE OM HVORDAN DE KAN TILGÅ KULTURARVENOPTIMERE DEN MÅDE HVORPÅ DE INTERAGERE MED MATERIALERNE, SÅ DE KANUDFORSKE OG UDVIKLE DEN FÆLLES KULTURARV
 19. 19. LÆRE BRUGERNE VED HVORDAN DE KAN BRUGE KULTURARVEN MED HJÆLP FRA BIBLIOTEKERNE
 20. 20. OPTIMERE DEN VIDEN DE TILEGNER SIG OG VÆRKTØJERNE HVORPÅ DE KAN BRUGE KULTURARVEN
 21. 21. SAMT UDFORSKEOG UDVIKLE SÅ DER SKABES SYNERGI MELLEM PUBLIC SERVICE INSTITUTIONERNE
 22. 22. EKSEMPLER PÅ PROJEKTER
 23. 23. RAMASJANG /BOGKLUBBER
 24. 24. RAMASJANG /BOGKLUBBER
 25. 25. DANSKKULTURARV
 26. 26. FREMADRETTET & KONKRET
 27. 27. INVITATION28/11/11 FOLK DR BIB
 28. 28. TAK! TOBIAS GOLODNOFF TOGO@DR.DK +45 2854 8288 DR.DK/KULTURARV DANSKKULTURARV.DKCULTURALHERITAGEPROJECT.TUMBLR.COM

×