Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Người thực hiện: Vy Thị Tố Như
Luật chơi: 
- Lớp chia làm 4 đội chơi 
- Mỗi đội cử 1 đội trưởng. Đội trưởng có 
nhiệm vụ chọn chủ đề cho đội.Tất cả các 
...
Khám phá
Vượt tháp
Chinh phục 
Kim tự tháp
Khoảng trống Vẫn còn 
Sự giàu có Hòa thuận
Góp thêm Bên trong 
Nhà nước Gia đình pH
Axit 
Bazơ
Câu 1 
1234567891012345678910123456789 
Điền vào chỗ trống: 
..... là chất khi tan trong nước 
phân li cho ra cation H+. 
...
Câu 2 
Muối axit: là muối mà anion gốc axit 
còn hidro có khả năng phân li ra ion 
H+. 
Cho ví dụ: 
NaHCO3,KHCO3,KHSO4, Ca...
Câu 3 
các axit nhiều nấc: khi tan trong nước 
phân li theo nhiều nấc ra ion H+ đó là 
các axit nhiều nấc. Cho ví dụ 
H2SO...
Câu 4 
Muối trung hòa: là muối mà anion gốc 
axit không còn hidro có khả năng phân 
li ra ion H+ (hidro có tính axit). Cho...
Câu 5 
a. Na2CO3 + Ca(NO3)2 = 2NaNO3 +CaCO3 . 
viết phương trình phản ứng của các 
cặp chất COsau: 
2- + Ca2+ = CaCO↓ 
3 
...
Câu 6 
Tạo Nêu -Nathành SOhiện + tượng chất BaClđiện và = bản BaSOli yếu: 
chất ↓ + của 2NaCl. 
các 
24 2 4-Có phương NaOH...
Câu 7 
Hoàn chỉnh các ý sau: 
- Tích số ion của nước …… 
-Nước có môi trường.......... 
-Sự điện li của nước........... 
-...
Câu 8 
các khoảng pH thích hợp: 
MT trung tính có:............................ 
MT kiềm có ……………………….. 
MT axit có ..........
Câu 9 
Một dung dịch có [H+] = 0,010M . Tính [OH-] 
và pH của dd. Môi trường của dd này là gì ? 
Quỳ tím đổi sang màu gì t...
Câu 10 
Một dd có pH = 9,0. Nồng độ [H+] và [OH-] 
là bao nhiêu ? Màu của phenolphtalein 
trong dd này là gi? 
Giải: 
* pH...
Chiến thắng 
ChiếnKCết
Trò chơi kim tự tháp
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Trò chơi kim tự tháp

10,440 views

Published on

Sản phẩm mới

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trò chơi kim tự tháp

 1. 1. Người thực hiện: Vy Thị Tố Như
 2. 2. Luật chơi: - Lớp chia làm 4 đội chơi - Mỗi đội cử 1 đội trưởng. Đội trưởng có nhiệm vụ chọn chủ đề cho đội.Tất cả các thành viên trong đội tham gia trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Các đội còn lại cũng có quyền trả lời, nếu đúng thì mỗi câu được cộng 5 điểm và sai không bị trừ điểm.Ở vòng 2 số điểm cộng sẽ được nhân đôi nếu các đội có câu trả lời đúng.  -Thời gian suy nghĩ là 1 phút 30s, sau 1 phút 30s đội nào chưa đưa ra đáp án thì không chấp nhận đáp án đó.
 3. 3. Khám phá
 4. 4. Vượt tháp
 5. 5. Chinh phục Kim tự tháp
 6. 6. Khoảng trống Vẫn còn Sự giàu có Hòa thuận
 7. 7. Góp thêm Bên trong Nhà nước Gia đình pH
 8. 8. Axit Bazơ
 9. 9. Câu 1 1234567891012345678910123456789 Điền vào chỗ trống: ..... là chất khi tan trong nước phân li cho ra cation H+. ...... là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-. ........ là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ. ....... là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation kim loại (hoặc cation NH4 Axit là chất khi tan trong nước phân li cho ra cation H+. Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-. Hidroxit lưỡng tính là hidroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ. Muối là hợp chất khi tan trong nước phân li ra cation +) và anion kim loại gốc (hoặc cation NH4 axit. +) và anion gốc axit.
 10. 10. Câu 2 Muối axit: là muối mà anion gốc axit còn hidro có khả năng phân li ra ion H+. Cho ví dụ: NaHCO3,KHCO3,KHSO4, CaHPO4,... 1234567891012345678910123456789
 11. 11. Câu 3 các axit nhiều nấc: khi tan trong nước phân li theo nhiều nấc ra ion H+ đó là các axit nhiều nấc. Cho ví dụ H2SO4, H2CO3,H2SO3, H3PO4,... 1234567891012345678910123456789
 12. 12. Câu 4 Muối trung hòa: là muối mà anion gốc axit không còn hidro có khả năng phân li ra ion H+ (hidro có tính axit). Cho ví dụ : Na2CO3, CaSO4,BaCl2, (NH4)2CO3... 1234567891012345678910123456789
 13. 13. Câu 5 a. Na2CO3 + Ca(NO3)2 = 2NaNO3 +CaCO3 . viết phương trình phản ứng của các cặp chất COsau: 2- + Ca2+ = CaCO↓ 3 3a. NaCO+ Ca(NO)23 32 b. CuSO+ HSO4 24 c. NaHCO+ HCl 3 d. Pb(OH)(r) + HNO23 e. Pb(OH)(r) + NaOH 2b. CuSO4 + H2SO4 không xảy ra. c. NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O. - + H+ = H2O + CO2↑. HCO3 d. Pb(OH)2(r) + 2HNO3 = Pb(NO3)2 + 2H2O. Pb(OH)2 + 2H+ = Pb2+ + 2H2O e. Pb(OH)(r) + 2NaOH = NaPbO+ 2HO. 222 2Pb(OH)(r) + 2OH- = PbO2- + 2HO. 22 21234567891012345678910123456789
 14. 14. Câu 6 Tạo Nêu -Nathành SOhiện + tượng chất BaClđiện và = bản BaSOli yếu: chất ↓ + của 2NaCl. các 24 2 4-Có phương NaOH kết tủa + trình HCl tráng phản NaCl xuất ứng + hiện. Hsau: O 2Tạo 1.Bản NaHchất SOO, màu 2của + BaClphản hồng = ứng của BaSOlà dd sự ↓ nhạt + kết 2NaCl. dần hợp và 24 2 4biến 2.của NaOH hai mất. ion + HCl SO2- NaCl và Ba2+ + H. O. 4 2Bản -Biết Nachất COdd NaOH là + 2HCl sự trước kết = hợp 2NaCl phản của + ứng OH- COcó và ↑ + màu H+. 23 2-Hhồng. CHO. COONa + HCl CHCOOH + 233NaCl 3.thấy CHcó COONa sủi bọt + khí: HCl CHCOOH + 33Tạo NaCl Bản axit chất yếu: của Dung phản dịch ứng thu là sự được kết có hợp mùi 4.của Nagiấm. COCO2- và + 2HCl H+ để = tạo 2NaCl thành + COaxit ↑ kém + 23 3 2Bản bền HO. chất , phân là hủy sự kết thành hợp khí của COion thoát ra . 22 CHCOO- và H+. 1234567891012345678910123456789 3
 15. 15. Câu 7 Hoàn chỉnh các ý sau: - Tích số ion của nước …… -Nước có môi trường.......... -Sự điện li của nước........... -Giấy chỉ thị trong môi trường nước............ Hoàn chỉnh các ý sau: - Tích số ion của nước : KH2O(250C) = [H+].[OH-] = 1,0.10-14 -Nước có môi trường: Trung tính. -Sự điện li của nước: H2O là chất điện li yếu. -Giấy chỉ thị trong môi trường nước: Không đổi màu 1234567891012345678910123456789
 16. 16. Câu 8 các khoảng pH thích hợp: MT trung tính có:............................ MT kiềm có ……………………….. MT axit có ............................... Quỳ hóa đỏ.............................. Quỳ hóa xanh.................... có: pH = 7 hay [H+] = 1,0.10-7. kiềm có pH > 7 hay [H+] < 1,0.10- 7. MT axit có pH < 7 hay [H+] > 1,0.10-7. Quỳ hóa đỏ khi pH ≤ 6 ; Quỳ hóa xanh khi pH ≥ 8 1234567891012345678910123456789
 17. 17. Câu 9 Một dung dịch có [H+] = 0,010M . Tính [OH-] và pH của dd. Môi trường của dd này là gì ? Quỳ tím đổi sang màu gì trong dd này? Giải: [H+] = 0,010M = 1,0.10-2M * Nên pH = 2. * Môi trường của dd này là axit, quỳ hóa đỏ trong dd này. 1234567891012345678910123456789
 18. 18. Câu 10 Một dd có pH = 9,0. Nồng độ [H+] và [OH-] là bao nhiêu ? Màu của phenolphtalein trong dd này là gi? Giải: * pH = 9,0 nên [H+] = 1,0.10-9M và [OH- ] = 1,0.10-14/1,0.10-9= 1,0.10-5 M. * pH > 7,0 nên dd có môi trường kiềm * Phenolphtalein hóa hồng . 1234567891012345678910123456789
 19. 19. Chiến thắng ChiếnKCết

×