Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2. modulis - Direktoru lomas izpilde

1 view

Published on

Nodarbības plāns

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2. modulis - Direktoru lomas izpilde

 1. 1. Apmācību sadaļa 2: Direktoru un vadītāju lomu izpilde Profesionālās kompetences standarts Apmācību standarts Aktivitāte Uzdevums Zināšanas Prasmes Kompetences Apmācību mērķi Apmācību saturs Aktivitāte un minimālais ilgums stundās (teorija un prakse, klātienes un neklātienes mācīšanās) Apmācību metodes, didaktiskie resursi un mācību līdzekļi Apmācību mērķa grupa Direktora un vadītāja lomu izpilde kooperatīvo sabiedrību biznesa vadībā Kooperāciju raksturīgo pazīmju saglabāšana Aktīvu aizsardzība Vadītāja atlaišana un pieņemšana darbā Sadarbības politikas noteikšana Pārskata gadā gūto finansiālo labumu sadalīšana Stratēģiskā plānošana Pašnovērtējums Valdes locekļu ievēlēšana Valdes komisiju Kooperatīvu strukturālais un uzņēmējdarbības raksturojums, kā arī kooperatīvās nozares galvenie izaicinājumi Sadarbības principi un prakse Kooperatīvu valde: vispārējie pienākumi un direktoru pilnvaras, kā noteikts asociāciju statūtos un nolikumos, un īpašie pienākumi: Saglabāt kooperācijas tēlu; Aktīvu aizsardzība; vadītāju Saglabāt kooperatīvu raksturojumu, atsaucoties uz likumiem, noteikumiem, politikām un praksi, kas skaidri attiecas uz kooperatīviem Aizsargāt aktīvus, aizsargātlocekļu ieguldījumus kooperatīvā un taisnīgi sadalīt gūtos labumus Novērtēt vadītāja kandidātu kvalifikāciju (vadīšanas prasmes, biznesa etiķete, spēja vadīt Izpildīt direktoru un vadītāju lomu kooperatīvo sabiedrību uzņēmējdarbībā Kompetences ”Direktoru un vadītāju lomu izpilde kooperatīvo sabiedrību biznesa vadībā” iegūšana Kooperatīvu strukturālais un uzņēmējdarbības raksturojums, kā arī kooperatīvās nozares galvenie izaicinājumi Kooperatīva principi un prakse Kooperatīvu valde: vispārējie pienākumi un direktoru pilnvaras, kā noteikts asociāciju statūtos un nolikumos, un īpašie pienākumi: Saglabāt kooperācijas tēlu; Aktīvu aizsardzība; vadītāju Teorija: 10,5 h (9 h klātienē + 1.5 h neklātienē) Praktiskā daļa: 1,5 h (1.5 h praktiskā darbošanās + 0 h neklātienē) Apmācību metodes: Lektora vadītas apmācības (piemēram, lekcijas, konferences u.c.) Interaktīvās metodes (piemēram, grupu diskusijas, pētījumi, simulācijas,jautājumu un atbilžu sesijas, jautājumi kārtis, lomu spēle, dalībnieku kontrole u.c.) Pieredzes/praktiskas metodes (piemēram, mācīšana, vadīšana, darba instrukcija, komiteju uzdevumi, demonstrācijas, treniņi u.c.) Didaktiskie resursi: Tāfele, projektors, dators, interneta pieslēgums u.c. Mācību līdzekļi: Drukāti un digitāli Valdē ievēlēti kooperatīva locekļi
 2. 2. Profesionālās kompetences standarts Apmācību standarts Aktivitāte Uzdevums Zināšanas Prasmes Kompetences Apmācību mērķi Apmācību saturs Aktivitāte un minimālais ilgums stundās (teorija un prakse, klātienes un neklātienes mācīšanās) Apmācību metodes, didaktiskie resursi un mācību līdzekļi Apmācību mērķa grupa iecelšana pieņemšana darbā un viņu darbības izvērtēšana; kooperatīva politikas noteikšana; Pārskata gadā gūto finansiālo labumu sadalīšana ; stratēģiskā plānošana; pašnovērtējums; Valdes locekļu ievēlēšana; Valdes komisiju iecelšana. Izraudzīto valdes locekļu lomas un pienākumi (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretāre un noliktavas pārzinis/kasieris) Metodes un personālu, potenciālās prasmes strādāt ar direktoru padomi un zināšanas par kooperatīvu īpatnībām), kā arī pārskatīt vadītāja produktivitāti Norādīt vispārējās politikas, kas saistītas ar kooperatīva funkcijām un to, kā tās veic uzņēmējdarbību Klasificēt pārskata gada noslēguma finansiālos ieguvumus, nosakot neto ienākumu (vai zaudējumu) tā sadalījumu. pieņemšana darbā un viņu darbības izvērtēšana; kooperatīva politikas noteikšana; Pārskata gadā gūto finansiālo labumu sadalīšana ; stratēģiskā plānošana; pašnovērtējums; Valdes locekļu ievēlēšana; Valdes komisiju iecelšana. Izraudzīto valdes locekļu lomas un pienākumi (prezidents, viceprezidents, sekretārs un noliktavas pārzinis/kasieris) Metodes un paņēmieni materiāli Mācību vadību sistēmas (piemēram, diskusiju lapas, diskusiju piezīmes, grupu lapas, sarunu istabas, vērtējuma grāmatas u.c.) Sociālo mediju lietotnes (piemēram, Facebook, Edmodo, Classroom 2.0, u.c.) Tiešsaistes konferences programmatūra (piemēram, tiešsaistes sanāksmju/konferenču aplikācijas,divvirzienu audioiekārtas u.c.)
 3. 3. Profesionālās kompetences standarts Apmācību standarts Aktivitāte Uzdevums Zināšanas Prasmes Kompetences Apmācību mērķi Apmācību saturs Aktivitāte un minimālais ilgums stundās (teorija un prakse, klātienes un neklātienes mācīšanās) Apmācību metodes, didaktiskie resursi un mācību līdzekļi Apmācību mērķa grupa paņēmieni diskusiju grupu vadīšanai Metodes un paņēmieni, lai atbalstītu grupas lēmumu pieņemšanu un problēmu risināšanu, piemēram, balsošana, vienprātība un nominālās grupas metodes Metodes un instrumenti konfliktu risināšanai un grupas konfliktu vadīšanai Sarunu vadīšanas metodes Metodes un paņēmieni, lai ietekmētu un Nodrošināt līderību kooperatīva mērķu sasniegšanā saskaņā ar augstākās vadības vēlmēm un laika ierobežojumiem; izstrādāt īstenojamos mērķus un stratēģijas, nodrošināt to izpildi, uzraudzību, nepieciešamo korekciju ieviešanu. Izvērtēt padomes pienākumu izpildi; izvērtējot: individuāli, padomes darbību un diskusiju grupu vadīšanai Metodes un paņēmieni, lai atbalstītu grupas lēmumu pieņemšanu un problēmu risināšanu, piemēram, balsošana, vienprātība un nominālās grupas metodes Metodes un paņēmieni konfliktu risināšanai Sarunu vadīšanas metodes Metodes un paņēmieni, lai ietekmētu un pārliecinātu nodrošināt pareizu ideju un
 4. 4. Profesionālās kompetences standarts Apmācību standarts Aktivitāte Uzdevums Zināšanas Prasmes Kompetences Apmācību mērķi Apmācību saturs Aktivitāte un minimālais ilgums stundās (teorija un prakse, klātienes un neklātienes mācīšanās) Apmācību metodes, didaktiskie resursi un mācību līdzekļi Apmācību mērķa grupa pārliecinātu nodrošināt pareizu ideju un priekšlikumu izmantošanu Metodes un rīki efektīvas sanāksmes plānošanai un vadīšanai (dalībnieku atlasei, darba kārtības izstrādei, sanāksmes atklāšanai, pamatnoteikumu noteikšanai, sanāksmju laika vadībai, sanāksmju procesa novērtēšanai un sanāksmes noslēgumam). Metodes, paņēmieni un rīki grupu padomes sēžu efektivitāti Novērtēt direktoru kompetences, kas nepieciešamas amata izpildē (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, sekretārs un noliktavas pārzinis/kasieris) Novērtēt direktoru kompetences, kas nepieciešamas, lai piedalītos ieceltajās valdes komisijās Veidot diskusiju grupas, kas nodrošina grupas dalībnieku priekšlikumu izmantošanu Metodes un rīki efektīvas sanāksmes plānošanai un vadīšanai (dalībnieku atlasei, darba kārtības izstrādei, sanāksmes atklāšanai, pamatnoteikumu noteikšanai, sanāksmju laika vadībai, sanāksmju procesa novērtēšanai un sanāksmes noslēgumam). Metodes, paņēmieni un rīki grupu produktivitātes un komandas veidošanas
 5. 5. Profesionālās kompetences standarts Apmācību standarts Aktivitāte Uzdevums Zināšanas Prasmes Kompetences Apmācību mērķi Apmācību saturs Aktivitāte un minimālais ilgums stundās (teorija un prakse, klātienes un neklātienes mācīšanās) Apmācību metodes, didaktiskie resursi un mācību līdzekļi Apmācību mērķa grupa produktivitātes un komandas veidošanas atbalstam(grupu atvieglošanai un motivēšanai, komandu efektivitātes un darbības uzlabošanai, kā arī komandas darbības novērtēšanai). Līderības jēdziens un teorijas (piemēram, uzvedības teorija, neparedzamības teorija, funkcionālā teorija,situācijas teorija, darījumu teorija, transformācijas teorija u.c.) par vadību (līderību), mijiedarbību, lai identificētu, noskaidrotu, analizētu un / vai atlasītu vienumu, piemēram, par jautājumiem, ieteikumiem, mērķiem, pienākumiem, termiņiem Atbalstīt grupas lēmumu pieņemšanu un problēmu risināšanu Lai risinātu un pārvaldītu konfliktus Ietekmēt un pārliecināt, lai nodrošinātu pienācīgu izaugsmi un centību, lai idejas un atbalstam(grupu atvieglošanai un motivēšanai, komandu efektivitātes un darbības uzlabošanai, kā arī komandas darbības novērtēšanai).) Līderības jēdziens un teorijas (piemēram, uzvedības teorija, neparedzamības teorija, funkcionālā teorija,situācijas teorija, darījumu teorija, transformācijas teorija u.c.) par vadību (līderību), kā arī vadības pieejas (piem., adaptīvā vadība,
 6. 6. Profesionālās kompetences standarts Apmācību standarts Aktivitāte Uzdevums Zināšanas Prasmes Kompetences Apmācību mērķi Apmācību saturs Aktivitāte un minimālais ilgums stundās (teorija un prakse, klātienes un neklātienes mācīšanās) Apmācību metodes, didaktiskie resursi un mācību līdzekļi Apmācību mērķa grupa kā arī vadības pieejas (piem., adaptīvā vadība, autentiskā līderība, harizmātiskā līderība, dinamiskā līderība, apkalpojošā līderība, sistēmas un sarežģītības Vadība, demokrātiskā līderība, utt.), Tradicionālie vadības stili (piem., autoratīvā, liberālā, demokrātiskā Vadība) Metodes un instrumenti vadītāju profesionālās pilnveides priekšlikumi tiktu realizēti Apspriest, lai panāktu savstarpēji apmierinošu vienošanos (sarunas) Plānot un vadīt efektīvu sanāksmi Lai atbalstītu grupas sniegumu un komandas veidošanu Nosakiet kooperatīva pārvaldes virzienu un nodrošiniet, ka šis virziens tiek ievērots, vadot kooperatīvu kopējos projektus Atbalstīt autentiskā līderība, harizmātiskā līderība, dinamiskā līderība, apkalpojošā līderība, sistēmas un sarežģītības Vadība, demokrātiskā līderība, utt.), Tradicionālie vadības stili (piem., autoratīvā, liberālā, demokrātiskā Vadība) Metodes un paņēmieni vadītāju profesionālās pilnveides uzlabošanai
 7. 7. Profesionālās kompetences standarts Apmācību standarts Aktivitāte Uzdevums Zināšanas Prasmes Kompetences Apmācību mērķi Apmācību saturs Aktivitāte un minimālais ilgums stundās (teorija un prakse, klātienes un neklātienes mācīšanās) Apmācību metodes, didaktiskie resursi un mācību līdzekļi Apmācību mērķa grupa uzlabošanai direktoru profesionālās pilnveides uzlabošanu
 8. 8. 2. mācību sadaļa: Direktoru un vadītāju lomu izpilde Mācību aktivitāšu saraksts 1. apmācību modulis: PowerPoint prezentācija (~9 stundas) 2. apmācību modulis: Viedokļa paradokss (10 minūtes) 3. apmācību modulis: “Sešas domāšanas cepures” (20 minūtes) 4. apmācību modulis: Motivācijas video “Tilta konflikts” (10 minūtes) 5. apmācību modulis: Motivācijas video “Komandas darbs” (10 minūtes) 6. apmācību modulis: Motivācijas video “Zosu gudrība” (15 minūtes) 7. apmācību modulis: Motivācija “Kā līderi iedvesmo uz rīcību” (20 minūtes)
 9. 9. Mācību aktivitāšu apraksts 1. apmācību modulis: PowerPoint prezentācija Ilgums: 10 stundas 58 minūtes Īss apraksts: Valde ir iecelta kooperatīvu locekļu vietā vadīt ikdienas darbus. Katru gadu uzņēmums rīko gadskārtējo ģenerālo asambleju, kurā vadītājiem ir jāsniedz pārskats par uzņēmuma darbību, tā nākotnes plāniem un stratēģijām, kā arī jāpiesaka atkārtota dalība ievēlēšanai valdē. Tāpēc ļoti svarīgi ir apgūt dažādas kompetences, lai veiksmīgi pildītu direktoru un vadītāju lomas uzņēmumos.  mācību aktivitātes: lekcija  pašnovērtējums un citu vērtēšana: vērtēšana nākamo grupas darbu laikā Materiāli:  Portatīvais dators, projektors un interneta pieslēgums.  Individuāli resursi: mapes ar piezīmju lapām, pildspalvas, zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais un programmas materiāli. Metodoloģiskie ieteikumi:  Darboties “aci pret aci” grupās (ļoti svarīgi, lai grupai palīdzētu nonākt pie kopsaucēja). Ieteicamie interneta resursi: http://www.smallgroups.com/articles/2008/tips-for-facilitating-group- discussion.html?paging=off http://www.umassd.edu/fycm/decisionmaking/process/ http://the-happy-manager.com/tips/steps-in-decision-making/ https://www.forbes.com/sites/forbesleadershipforum/2014/02/05/seven-steps-to- running-the-most-effective-meeting-possible/#261326087a61 http://managementhelp.org/misc/meeting-management.htm https://www.skillsyouneed.com/ips/conflict-resolution.html https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_81.htm
 10. 10. 2. apmācību modulis: Lomu spēle “Viedokļa paradokss” Ilgums: 10 minūtes Īss apraksts: Šajā aktivitātē lektors demonstrē, kā mūsu viedokļi veido mūs un ietekmē mūsu sadarbību ar citiem cilvēkiem (prezentācijas 40. slaids). Pasniedzējs auditorijai parāda sekojošās ilustrācijas. Viņš lūdz tās rūpīgi apskatīt. Tad viņš jautā: “Vai abos attēlos, Jūs redzat jaunu sievieti ar mazu degunu, ar kaklarotu ap kaklu un ar aizgrieztu skatienu?” Tāpat viņš jautā par otru ilustrāciju: “Vai abos attēlos Jūs redzat vecu sievieti ar lielu degunu, ar skumju smaidu un lejupvērstu skatienu?” Nākamais solis ir aplūkot zemāk esošo ilustrāciju ar trīs bildēm – no sākuma bildi kreisajā pusē, tad bildi pa vidu, tad bildi labajā pusē un tad atkal bildi pa vidu. Pēc pāris sekundēm lektors jautā: “Vai bildē pa vidu, Jūs redzat gan jauno, gan veco sievieti?”
 11. 11. Lomu spēle “Viedokļa paradokss” parasti tiek veikts, neizmantojot sekundāro bildi (kas parādīta pa labi pirmajās divās ilustrācijās un trešajā ilustrācijā pa vidu). Paras ti audzēkņu pilnā klasē puse apgalvo, ka redz jauno sievieti, puse – veco. Kad tiek parādītas šīs sekundārās bildes, sākas diskusija un izskan komentāri vai un ko var redzēt bildē. Mērķis ir parādīt, ka mūsdienu informācijas pārpilnības pasaulē bieži rodas domstarpības un cilvēki viens otru nesaprot, jo atšķiras viedokļi. Uzņēmējdarbības un tehniskās perspektīvas bieži vien ir diametrāli pretējas. Datu objektīvās un subjektīvās definīcijas ir pretrunā viena ar otru. Specifiski apmācāmo uzdevumi:  mācību aktivitātes: ilustrācijas un vispārējā diskusija  pašnovērtējums un citu vērtēšana: domāšanas veida analīze Materiāli:  Dators, projektors un interneta pieslēgums  Papīra bloks Flipchart un marķieri Metodoloģiskie ieteikumi:  Darboties “aci pret aci” grupās (ļoti svarīgi, lai grupai palīdzētu nonākt pie kopsaucēja). Ieteicamie interneta resursi: http://www.ocdqblog.com/home/the-point-of-view-paradox.html
 12. 12. 3. apmācību modulis: Lomu spēle “Sešas domāšanas cepures” Ilgums: 20 minūtes Īss apraksts: Šajā aktivitātē lektors parāda, kā domāšana dažādos veidos (paralēlā domāšana) var palīdzēt sasniegt mērķus (prezentācijas 41. slaids). Ikdienas domāšanā mēs pastāvīgi nonākam pretrunās. Katra puse cenšas kritizēt otra viedokli. “Sešu domāšanu cepuru” metode iedrošina izmantot radošo domāšanu. Radošā domāšana iedrošina dalīties ar informāciju, samazina strīdus un ļauj runātājiem domāt un domātājiem runāt. Mērķis ir apmācāmajiem palīdzēt kļūt efektīvākiem un inovatīvākiem domātājiem. Tas noved pie vēl labāka rezultāta, uzlabo komunikāciju un samazina nepieciešamo tikšanās laiku. Šī metode ikvienam nodrošina vienādus spēles noteikumus, samazina kritiku un rada atvērtu vidi, kas veicina katra indivīda unikālo ieguldījumu, pat to, kuri parasti ir rezervēti. Daži nozīmīgākie ieguvumi sešu domāšanas cepuru paralēlās domāšanas procesam:  Līderības attīstība  Komandas produktivitāte un komunikācija  Radoša un inovatīva domāšana  Vadība un lēmumu pieņemšana  Produktu un procesu uzlabošana un projektu vadība  Kritiskā, analītiskā domāšana un problēmu risināšana
 13. 13. Katras cepuresdomāšanas veids Baltā: Jautājumu uzdošana - Ko mēs zinām? - Ko mums vajag zināt? - Ko mēs iegūstamno informācijas? Sarkanā: Emociju izrādīšana - Ko man saka intuīcija? Zilā: Domāšana par domāšanu - Kas jau ir apgūts? - Kāds ir nākamais solis? Zaļā: Radošums - Jaunas idejas? - Jaunas iespējas? - Kā to var uzlabot? Dzeltenā: Optimisms - Kādas ir manas stiprās puses un iespējas? Melnā: Vērtēšana - Kādi ir sarežģījumi un grūtības? Specifiski apmācāmo uzdevumi:  mācību aktivitātes: vispārējā diskusija  pašnovērtējums un citu vērtēšana: atsauksmes un diskusijas Materiāli:  Dators un projektors  Sešu krāsu cepures: zila, balta, dzeltena, sarkana, zaļa un melna Metodoloģiskie ieteikumi:  Darboties “aci pret aci” grupās (ļoti svarīgi, lai grupai palīdzētu nonākt pie kopsaucēja). Ieteicamie interneta resursi: http://www.sixthinkinghats.com/ http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php
 14. 14. 4. apmācību modelis: Motivācijas video “Tilta konflikts” Ilgums: 10 minūtes Īss apraksts: Šajā aktivitātē lektors parāda video (prezentācijas 59. slaids). Mērķis ir palīdzēt saprast kā sadarbība var palīdzēt konflikta situācijā: konflikta situācijā ir jāprot piekrist otram. Šis video ir par konflikta situāciju uz tilta, kad visiem nav iespējas pārvietoties. Tas pārējiem liek apgriezties, izmantot spēku un nepadoties. Stiprākie izmanto savu pārākumu pār vājākajiem. Tad vājākie apvienojas, lai uzveiktu stiprākos. Tiklīdz tie ir atbrīvojušies no stiprākajiem, tāds pats konflikts rodas starp vājākajiem, bet šoreiz viens no viņiem pietupstas un otrs pārlec pāri. Šādi viņi abi uzvar. Specifiski apmācāmo uzdevumi:  mācību aktivitātes: video skatīšanās un vispārējā diskusija  pašnovērtējums un citu vērtēšana: domāšanas veida analīze Materiāli:  Dators, projektors un interneta pieslēgums  Skaļruņi  Papīra bloks Flipchart un marķieri Metodoloģiskie ieteikumi:  Darboties “aci pret aci” grupās (ļoti svarīgi, lai grupai palīdzētu nonākt pie kopsaucēja). Ieteicamie interneta resursi: https://www.youtube.com/watch?v=taSRrqrcZOc
 15. 15. 5. apmācību modulis: Motivācijas video “Komandas darbs” Īss apraksts: Šajā aktivitātē lektors parāda video (prezentācijas 80. slaids). Mērķis ir panākt, lai komanda strādātu kopā. Apmācāmie saprot, ka darbs komandā var būt gan izdevīgs, gan izaicinošs. Ja komandas locekļi nesadarbojas, tad darbu dalīšana var būt sarežģīta. Vairumā komandu ir viens līderis un viens vai vairāki cilvēki, kuri sadalīs visas grupas slodzi. Tas pārējos komandas locekļos var radīt apjukumu, un dažreiz kāds no komandas var justies atstumts. Komandas, kas sastrādājas, var būtiski palielināt darba ražīgumu un veido vienotāku iekšējo kultūru. Specifiski apmācāmo uzdevumi:  mācību aktivitātes: video skatīšanās un vispārējā diskusija  pašnovērtējums un citu vērtēšana: domāšanas veida analīze Materiāli:  Dators, projektors un interneta pieslēgums  Skaļruņi  Papīra bloks Flipchart un marķieri Metodoloģiskie ieteikumi:  Darboties “aci pret aci” grupās (ļoti svarīgi, lai grupai palīdzētu nonākt pie kopsaucēja). Ieteicamie interneta resursi: https://www.youtube.com/watch?v=fUXdrl9ch_Q https://www.linkedin.com/pulse/good-team-work-vs-bad-iftikhar-ahmed
 16. 16. 6. apmācību modulis: Motivācijas video ”Zosu gudrība” Ilgums: 15 minūtes Īss apraksts: Šajā aktivitātē lektors parāda video (prezentācijas 81. slaids), lai saprastu, kā grupai strādāt kopā. Mērķis ir uzlabot komunikāciju un saprast, kā komandai labāk strādāt kopā.  Strādājot komandā ar kopīgām vērtībām, nonākšana pie gala rezultāta notiek ātrāk un vieglāk, jo viņus uzmundrina viena otra enerģija un entuziasms.  Dažreiz kāds grupas dalībnieks to pamet un mēģina sasniegt mērķi viens pats. Tomēr, tāpat kā zosis, ātri vien viņš saprot, ka trūkst enerģijas, kas rodas, grupai aktīvi piedaloties vienota komandas galamērķa sasniegšanā, un vēlas tajā atgriezties.  Kad komanda ir veiksmīga, kāds no tās locekļiem var uzņemties līdera lomu īpašu zināšanu vai pieredzes dēļ. Līdz ar to, visiem komandas locekļiem ir vienādas iespējas kļūt par līderi.  Komandas bieži izjūk, jo neveidojas labvēlīga komunikācija starp dažiem komandas locekļiem. Iespējams, ka cilvēku komandām jāmācās no lidojošo zosu kāšiem, ka nepārtraukta komunikācija starp komandas locekļiem ir ļoti svarīga, lai efektīvi sasniegtu mērķi.  Strādājot komandā, ir ļoti svarīgi ik pa laikam komunicēt ar visiem komandas locekļiem.  Cilvēku grupas darbojas vislabāk, kad tās dara vairāk nekā tikai strādā kopā – rūpējas arī par citu personu labklājību. Video (prezentācijas 81.slaids) saturs (ar paskaidrojumiem uz ekrāna): Tuvojoties aukstajām Kanādas ziemām, tūkstošiem zosu katru rudeni no Kanādas lido uz Amerikas Savienoto Valstu dienvidu rajoniem. Tiklīdz zosis paceļas gaisā, tās izveido v-veida kāsi ar vienu vadošo zosi priekšgalā.
 17. 17. Zinātnieki ir veikuši plašus pētījumus, lai noskaidrotu, kāpēc zosis un citi migrējošie putni vienmēr lido v-veida kāsī. Viņiem ir daži pārsteidzoši secinājumi: 1. Kad zosis lido kopā, gaiss tiek šķelts un tiek samazināta gaisa pretestība zosij, kas lido aiz tās. Tādejādi zinātnieki uzskata, ka lidojot kopā v-veida kāsī, viss zosu bars var nolidot par 70% tālāk izmantojot to pašu enerģijas daudzumu, cik iztērētu katra zoss, lidojot atsevišķi. Arī pašas zosis ir atklājušas, ka savu galamērķi var sasniegt daudz ātrāk un patērēt mazāk enerģijas, lidojot visāmkopā noteiktā kāsī. 2. Ja kāda iemesla dēļ zoss izlido no kāša, tā uzreiz saprot, ka ir jāpieliek daudz vairāk piepūles un enerģijas. Līdz ar to, tā ātri vien atgriezīsies kāsī, lai atvieglotu lidošanu. 3. Zosu vidū notiek līderu maiņa. Vadošā kāša zoss patērē vislielāko enerģiju, jo tā ir pirmā, kas šķeļ gaisu, līdz ar to, kad tā piekūst, tā pārvietojas uz kāša aizmuguri, kur gaisa pretestība ir mazākā, un cita zoss ieņem vadošās vietu. Šāda līdera maiņa notiek vairākas reizes garā pārlidojuma laikā uz siltajām zemēm. 4. Zosis viena uz otru ķērc. Bieži lidojot kopā, tās izdala skaļas kliedzošas skaņas. Zinātnieki uzskata, ka tā ir sava veida komunikācija starp zosīm garā pārlidojuma laikā. 5. Zosis viena otrai palīdz. Zinātnieki atklājuši – kad viena zoss saslimt, tiek sašauta vai ievainota, un izlido no kāša, divas citas arī pametīs kāsi, lai aizsargātu to no ienaidniekiem, un paliks kopā ar ievainoto zosi līdz tā atlabs vai nomirs. Specifiski apmācāmo uzdevumi:  mācību aktivitātes: video skatīšanās un vispārējā diskusija  pašnovērtējums un citu vērtēšana: domāšanas veida analīze Materiāli:  Dators, projektors un interneta pieslēgums  Skaļruņi  Papīra bloks Flipchart un marķieri Metodoloģiskie ieteikumi:  Darboties “aci pret aci” grupās (ļoti svarīgi, lai grupai palīdzētu nonākt pie kopsaucēja). Ieteicamie interneta resursi: https://www.youtube.com/watch?v=5rOg4WfNDfM http://lenwilson.us/5-thing-geese-can-teach-us-about-teamwork/
 18. 18. 7. apmācību modulis: Motivācija “Kā līderi iedvesmo uz rīcību” Ilgums: 20 minūtes Īss apraksts: Saimonam Sinekam (Simon Sinek) ir viens vienkāršs, bet ļoti iedvesmojošs vadības modelis – zelta aplis un jautājums “Kāpēc?”. Viņš kā piemērus min Apple, Martinu Luteru Kingu un brāļus Raitus (the Wright brothers) u.c. Šajā aktivitātē lektors parāda video (prezentācijas 101. slaids), mērķis ir labāk izprast vadību. Specifiski apmācāmo uzdevumi:  mācību aktivitātes: video skatīšanās un vispārējā diskusija  pašnovērtējums un citu vērtēšana: domāšanas veida analīze Materiāli:  Dators, projektors un interneta pieslēgums  Skaļruņi  Papīra bloks Flipchart un marķieri Metodoloģiskie ieteikumi:  Darboties “aci pret aci” grupās (ļoti svarīgi, lai grupai palīdzētu nonākt pie kopsaucēja). Ieteicamie interneta resursi: https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?

×