Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1. Moduł I - Aspekty formalno-prawne

662 views

Published on

Plan zajęć

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1. Moduł I - Aspekty formalno-prawne

 1. 1. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Standardy zawodowe / kompetencyjne Standard szkoleniowy / program nauczania Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa Stosowanie odpowiednich przepisów wewnętrznych, zewnętrznych, sektorowychi instytucjonalnych w zakresie zarządzania spółdzielnią Aktywny udział w zakresie stosowania ram prawnych dotyczących współpracy, wspólnych zasad wewnętrznych, sektorowych ram regulacyjnych rolno- Definicja spółdzielni Wspólnewartościi zasady Role i obowiązki uczestników współpracy (członków, dyrektorów, menedżerów, pracowników) Modele współpracy spółdzielczej i inne modele korporacyjne: specyfika spółdzielczego systemugospodarczego i Aktywnie uczestnictwo w sprawach prawnych dotyczących współpracy, wspólnych zasad wewnętrznych, sektorowych ram regulacyjnych rolno- spożywczych, zasad i procedur dotyczących reprezentatywności i struktury Stosowanie odpowiednich przepisów wewnętrznych, zewnętrznych, sektorowych i instytucjonalnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwe m spółdzielni. Zdobywanie kompetencji "Stosowanie odpowiednich przepisów wewnętrznych, zewnętrznych, sektorowych i instytucjonalnych w zakresie zarządzania przedsiębiorstwe m spółdzielni” Definicja spółdzielni. Wspólnewartościi zasady Role i obowiązki uczestników współpracy (członków, dyrektorów, menedżerów, pracowników); Modele współpracy spółdzielczej i innemodele korporacyjne: specyfika spółdzielczego systemu gospodarczego i różnice Teoria: ...(10 w klasie +1.5 online) Praktyka : …(0,5 oparte na pracy + 0 online) Metodyszkolenia: Szkolenie instruktażowe (np. Wykłady, konferencje, opowiadanie itp.) Metody interaktywne (np. Małe dyskusje grupowe, studia przypadku i incydentu, Członkowi e spółdzieln i wybrani do Zarządu Spółdzieln i
 2. 2. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa spożywczych, zasad i procedur dotyczących reprezentatyw ności spółdzielczej i struktury demokratyczne j. Członkostwo w zarządzie, a także znajomość ustawowych obowiązków w zakresieprawa pracy, odpowiedzialn ości za produkty i unikania różnice między spółdzielnią a firmą handlową Krajowe(prawa krajowe i lokalne) i / lub międzynarodowe ustawodawstwo spółdzielcze (np. europejskie i porównawcze prawo spółdzielcze, spółdzielnia europejska), stosowniedo modelu współpracy spółdzielczej, przepisy dotyczące stowarzyszeń spółdzielczych i integracji spółdzielczej Zasady wewnętrzne dotyczące współpracy spółdzielniz jej członkami demokratycznej opartej na współpracy i członkostwie w zarządach Członkostwo, a także przy założeniu ustawowych obowiązków w zakresieprawa pracy, odpowiedzialność za produkty i unikania nadużyć finansowych, dbałości i staranności w regularnym uczestnictwie w spotkaniach, przeglądachinformacji i danych dostarczanych przez pracowników, ekspertów i komitety. między spółdzielnią a firmą handlową. Krajowe (prawa krajowe i lokalne) i / lub międzynarodowe ustawodawstwo spółdzielcze (np. europejskie iporównawczo prawo spółdzielcze, spółdzielnia europejska), stosownie do modelu współpracy spółdzielczej, zawierało przepisy dotyczące stowarzyszeń spółdzielczych i integracji spółdzielczej Zasady wewnętrzne dotyczące współpracy i współpracyz jej członkami Konsekwencje skutków symulacje, aktywne streszczenia, quizy, sesje pytańi odpowiedzi, karty pytań, role- playing, gry biznesowe i zarządzanie, kontrola uczestników itp.). Metody doświadczalne / Hands-on (np. Coaching, mentoring, oddelegowanie, shadowing,
 3. 3. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa oszustw. Konsekwencje skutków sporów wewnętrznych między spółdzielnią a każdym z członków, między spółdzielnią a dyrektoremi urzędnikiem oraz między każdym z członków spółdzielni Zawartość, modele i procedury wewnętrznych zasad rządzących operacjami spółdzielczymi Obowiązki ustawowe i prawa pracowników i pracodawców w spółkach spółdzielczych zgodnie z ustawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu Aby w odpowiedzialny sposób zastosować ramy prawne dotyczące współpracy, wspólne przepisy wewnętrzne, ramy regulacyjne sektor rolno-spożywcze, zasady i procedury dotyczące reprezentatywności spółdzielczej i struktury demokratycznej opartej na członkostwie w ramach członkostwa i członkostwa w spółdzielni oraz aby wiernie Ustawowe obowiązki w zakresie wspólnych wewnętrznych zasad między spółdzielnią a każdym z członków, między spółdzielnią a każdym dyrektorem i oficerem, oraz między każdym z członków spółdzielni. Zawartość, modele i procedury wewnętrznych zasad rządzących operacjami spółdzielczymi. Obowiązki ustawowe i prawa pracowników i pracodawców w spółkach spółdzielczych zgodnie z ustawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu praktyki, instrukcje pracy, komitety, demonstracje, ćwiczenia itp.). Zasoby dydaktyczne: Tablica lubtablica, rzutnik folii, komputer lub laptop, drukarka, szerokopasmowe łącze internetowe itp. Media: Tekstydrukowane i cyfrowe
 4. 4. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa współpracyspółdzielczej Obowiązki ustawowe i odpowiedzialność za produkty zgodnie z ustawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu współpracyspółdzielczej Obowiązki ustawowe i unikanieoszustwzgodnie z prawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu współpracyspółdzielczej Ramy prawne regulujące poziom jakości i bezpieczeństwa żywności oraz sektory żywieniowe prawa pracy, odpowiedzialność za produkt i unikanie oszustw, uhonorowanie własnej spółdzielni zaufania i unikanienadużywania tego związku Należy starannie przestrzegać ram prawnych dotyczących współpracy, wspólnych zasad wewnętrznych, ram prawnych regulujących sektor rolno-spożywczy, zasad i procedur dotyczących reprezentatywności i struktury współpracy spółdzielczej. Obowiązki ustawowe i odpowiedzialność za produkty zgodnie z ustawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu współpracy spółdzielczej Obowiązki ustawowe i unikanieoszustwzgodnie z prawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu współpracy spółdzielczej. Ramy prawne regulujące poziom jakości i Learning Management Systems (np. Stronydyskusyjne, wątki dyskusyjne, czaty, strony grupowe, książka w klasie itd.) Aplikacje mediów społecznościowyc h i platformy typu każdy z każdym (np. Facebook, Edmodo, Classroom 2.0, Peer2Peer University, itd.) Oprogramowanie
 5. 5. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa zgodnie z prawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym (w szczególności europejskimi ramami regulacyjnymi), w zależności od modelu współpracyspółdzielczej Normy jakości żywności na poziomie międzynarodowym (np .: norma rodziny ISO 22000, w szczególności ISO 22000: 2005 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności -wymagania dla każdej organizacji w łańcuchużywnościowym, ISO 22006: 2009Systemy demokratycznej opartej na członkostwie w ramach członkostwa i członkostwa w spółdzielni oraz do zadbania o obowiązki ustawowe w sprawie prawa pracy, odpowiedzialności za produkt i unikania oszustw, działając w najlepszym interesie spółdzielni, podejmując ryzyko o ile są uzasadnione w danych okolicznościach. bezpieczeństwa żywności oraz sektory żywieniowe zgodnie z prawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym (w szczególności europejskimi ramamiregulacyjnymi), w zależności od modelu współpracy spółdzielczej Normy jakościżywności na poziomie międzynarodowym (np .: norma rodziny ISO 22000, w szczególności ISO 22000: 2005 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu żywnościowym, ISO 22006: 2009 Systemy zarządzania jakością - konferencji internetowych (np. Spotkania online / Aplikacje konferencyjne, itp.).
 6. 6. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa zarządzania jakością - wytyczne dotyczące stosowania normy ISO 9001: 2008 do produkcji roślinnej, ISO / TS 22002- 1: 2009 Wymagane programy bezpieczeństwa żywnościowego-Część 1: Produkcja żywności, ISO / TS 22002-2: 2013 wstępne programy dotyczące bezpieczeństwa żywności - część 2: Catering, ISO / TS 22002-3: 2009 : 2011 Wymagane wstępne programy w zakresie bezpieczeństwa żywności Część 3: Rolnictwo, Kodeks ŻywnościowyFAO - WHO, Porozumienie wytyczne dotyczące stosowania normy ISO 9001: 2008 do produkcji roślinnej, ISO / TS 22002-1: 2009 Wymaganeprogramy bezpieczeństwa żywnościowego -Część 1: Produkcja żywności, ISO / TS 22002-2: 2013wstępne programy dotyczące bezpieczeństwa żywności - część 2: Catering, ISO / TS 22002-3: 2009 : 2011 Wymagane wstępne programy w zakresie bezpieczeństwa żywności Część 3: Rolnictwo, Kodeks Żywnościowy FAO -WHO, Porozumienie WTO SPS, HACCP -Analiza Zagrożeń, Krytyczne Punkty Kontroli,
 7. 7. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa WTO SPS, HACCP -Analiza Zagrożeń, Krytyczne Punkty Kontroli, GMP - Dobre PraktykiProdukcji, GHP -Dobre praktyki higieny, GAP -Dobre Praktyki Rolne; Itp.), Ana poziomie krajowym Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności Ramy prawne regulujące sektor ochrony środowiska i efektywności zgodnie z prawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu GMP -Dobre Praktyki Produkcji, GHP -Dobre praktyki w zakresie higieny, GAP -Dobre Praktyki Rolne; Itp.), Zintegrowane systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Ramy prawne regulujące sektor ochrony środowiska i efektywności zgodnie z prawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu współpracy spółdzielczej; Systemy zarządzania środowiskowego umożliwiające
 8. 8. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa współpracyspółdzielczej Systemy zarządzania środowiskowego umożliwiające organizacjom zmniejszenie wpływu na środowiskoi zwiększenie efektywnościoperacyjnej, w tym cykl życiowy produktów, certyfikacja śladu węglowego, śladu wody i śladu środowiskowego oraz zużycie energii (np. Normy zarządzania środowiskiemISO 14000, w szczególności: ISO 14050: 2009Zarządzanie środowiskowe -Słownik, ISO 14040: 2006 Zarządzanie organizacjomzmniejszenie wpływu na środowisko i zwiększenie efektywności operacyjnej, w tym cykl życiowy produktów, certyfikacja śladu węglowego, śladu śladu wody i śladu środowiskowego oraz zużycie energii(np. Normy zarządzania środowiskowego ISO 14000, w szczególności: ISO 14050: Zarządzanie środowiskiem - Słownictwo, ISO 14040: 2006 Zarządzanie środowiskowe -Ocena cyklu życia -Zasady i ramy, ISO 14044: 2006 Zarządzanieśrodowiskowe
 9. 9. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa środowiskowe -Ocena cyklu życia -Zasady i ramy, ISO 14044: 2006 Zarządzanie środowiskowe -Ocena cyklu życia -Wymagania i wytyczne; ISO / TS 14048: 2002 Zarządzanieśrodowiskiem - ocena cyklu życia - format dokumentacji danych; ISO / CD 14051 Zarządzanie środowiskowe - rachunkowość kosztów przepływu materiałów - ogólne zasady i ramy; ISO 14015: 2001Zarządzanie środowiskiem -Ocena środowiskowa obiektów i organizacji -EAS; ISO - Ocena cyklu życia - Wymagania i wytyczne; ISO / TS 14048: 2002. Zarządzanieśrodowiskowe - cykl życia Ocena - format dokumentacji danych; ISO / CD 14051 Zarządzanie środowiskowe - rachunkowość kosztów przepływu materiałów - ogólne zasady i ramy; ISO 14015: 2001 Zarządzanie środowiskiem -Ocena środowiskowa obiektów i organizacji -EAS; ISO 14031: 1999 Zarządzanie środowiskiem -ocena oddziaływania na środowisko-wytyczne; ISO / AWI 14033 Zarządzanie środowiskowe -Ilościowe
 10. 10. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa 14031: 1999Zarządzanie środowiskiem -ocena oddziaływania na środowisko -wytyczne; ISO / AWI 14033 Zarządzanie środowiskowe -Ilościowe informacje o środowisku - Wytyczne i przykłady; ISO 14063: 2006Zarządzanie środowiskiem - komunikacja ekologiczna - wytyczne i przykłady; ISO 14001: 2004 Systemy zarządzania środowiskiem - Wymagania wraz z wytycznymi dla użytkowania; ISO / TR 14062: 2002Zarządzanie środowiskowe - uwzględnianie aspektów informacje o środowisku - Wytyczne i przykłady; ISO 14063: 2006 Zarządzanie środowiskiem - komunikacja ekologiczna - wytyczne i przykłady; ISO 14001: 2004 Systemy zarządzania środowiskiem- Wymagania wraz z wytycznymi dla użytkowania; ISO / TR 14062: 2002 Zarządzanie środowiskowe - uwzględnianie aspektów środowiskowych w projektowaniui rozwijaniu produktów; ISO 14004: 2004 Systemy zarządzania środowiskowego - ogólne wytyczne dotyczącezasad, systemów i technik
 11. 11. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa środowiskowych w projektowaniu i rozwijaniu produktów; ISO 14004: 2004Systemy zarządzania środowiskowego -ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemówi technik wsparcia; ISO / DIS 14005 Systemy zarządzania środowiskowego - wytyczne dotyczące etapowego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, w tym stosowania oceny oddziaływania na środowisko; ISO / CD 14006 Systemy zarządzania środowiskowego - wsparcia; ISO / DIS 14005 Systemy zarządzania środowiskowego - wytyczne dotyczące etapowego wdrażania systemu zarządzania środowiskowego, w tym stosowania oceny oddziaływania na środowisko; ISO / CD 14006 Zarządzanieśrodowiskowe Systemy -wytyczne dotyczące ekoprojektu; ISO Guide 64: 2008 Przewodnik dotyczący kwestii środowiskowych w standardach produktów; ISO 14064-1: 2006 Gazy cieplarniane -część 1: specyfikacja wraz ze
 12. 12. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa wytyczne dotyczące ekoprojektu; ISO Guide 64: 2008 Przewodnik dotyczący kwestii środowiskowych w standardach produktów; ISO 14064-1: 2006 Gazy cieplarniane -część 1: specyfikacja wraz ze wskazówkami na poziomie organizacji w zakresie kwantyfikacji i sprawozdawczości w zakresieemisjii usuwania gazów cieplarnianych; ISO 14064-2: 2006 Gazy cieplarniane -Część 2: Specyfikacja wraz z wytycznymi na poziomie projektu w zakresie kwantyfikacji, wskazówkamina poziomie organizacji w zakresie kwantyfikacji i sprawozdawczości w zakresieemisjii usuwania gazów cieplarnianych; ISO 14064-2: 2006 Gazy cieplarniane -Część 2: Specyfikacja wraz z wytycznymi na poziomie projektu w zakresie kwantyfikacji, monitorowania i sprawozdawczości w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych lub usuwających ubytki; ISO 14064-3: 2006 Gazy cieplarniane -część 3: Specyfikacja wraz ze wskazówkamidotyczącymi
 13. 13. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa monitorowania i sprawozdawczości w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych lub usuwających ubytki; ISO 14064-3: 2006 Gazy cieplarniane -część 3: Specyfikacja wraz ze wskazówkami dotyczącymi zatwierdzania i weryfikacji stwierdzenia dotyczącego gazów cieplarnianych; ISO 14065: 2007 Gazy cieplarniane -Wymagania dla jednostek walidacji i weryfikacji gazów cieplarnianych do stosowania w akredytacji lub innych formach zatwierdzania i weryfikacji stwierdzenia dotyczącego gazów cieplarnianych; ISO 14065: 2007 Gazy cieplarniane -Wymagania dla jednostek walidacji i weryfikacji gazów cieplarnianych do stosowania w akredytacji lub innych formach uznawania; ISO / WD 14045 Ocena efektywności ekologicznej -zasady i wymagania; ISO / WD 14067-1 Ślad węglowy produktów -część 1: oznaczanie ilościowe; ISO / WD 14067-2 Carbon footprint produktów - część 2: komunikacja;ISO / AWI 14069 GHG -
 14. 14. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa uznawania; ISO / WD 14045 Ocena efektywnościekologicznej - zasady i wymagania; ISO / WD 14067-1 Ślad węglowy produktów - część 1: oznaczanie ilościowe; ISO / WD 14067-2 Carbonfootprint produktów -część 2: komunikacja; ISO / AWI 14069 GHG - kwantyfikacja i raportowanie emisji gazów cieplarnianych dla organizacji-ślad węglowy organizacji -wytyczne dotyczące stosowania ISO 14064-1) Równość kobiet i mężczyzn oraz Ilościowanie i raportowanieemisjigazów cieplarnianych dla organizacji-ślad węglowy . Wytyczne dotyczące stosowania ISO 14064-1) Równość kobiet i mężczyzn (równość wśródmężczyzn i kobiet i równość) oraz zapobieganiezagrożeniom zawodowym (w tym warianty usług profilaktycznych i obowiązki w zakresie zapobiegania) ramy prawne sektorowezgodnie z prawodawstwem krajowym i międzynarodowym, w zależności od modelu
 15. 15. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa zapobieganie zagrożeniomzawodowym (w tym warianty usług profilaktycznych i obowiązki w zakresie zapobiegania) ramy prawne sektorowe zgodnie z prawodawstwem krajowym i międzynarodowym, w zależności od modelu współpracyspółdzielczej. Ramy prawne sektorowej fiskalnej zgodnie z prawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu współpracyspółdzielczej współpracy spółdzielczej Ramy prawne sektorowej fiskalnej zgodnie z prawodawstwem krajowym i / lub międzynarodowym, w zależności od modelu współpracy spółdzielczej Odpowiedzialność społeczna (zaangażowanie na rzecz spółdzielni, korzyści dla społeczeństwa, etyczne postępowanie, adaptowalność itp.) Ramy regulacyjne sektorowe zgodnie z prawodawstwem krajowym i międzynarodowym, w zależności od modelu współpracy spółdzielczej
 16. 16. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa Odpowiedzialność społeczna (zaangażowanie na rzecz spółdzielni, korzyści dla społeczeństwa, etyczne postępowanie, adaptowalność itp.). Ramy regulacyjne sektorowe zgodnie z prawodawstwem krajowym i międzynarodowym, w zależności od modelu współpracyspółdzielczej Zasady ustanawiające reprezentatywną i demokratyczną strukturę spółdzielnioraz związane z nimi procedury wyborcze oparte na członkostwie Zasady ustanawiające reprezentatywną i demokratyczną strukturę spółdzielnioraz związane z nimi procedury wyborcze oparte na członkostwie spółdzielczym: zasady dyscyplinowania kontroli członków w spółdzielni poprzez głosowanie nad ważnymi decyzjami biznesowymi (np. Proponowanepołączenie z inną spółdzielnią lub firmą, decyzje formalne Dokonane przez członków na dorocznymposiedzeniu, takie jak zmiana regulaminu, przyjęcie sprawozdania z audytu, głosowanie nad ważnymi
 17. 17. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa spółdzielczym: zasady dyscyplinowania kontroli członków w spółdzielni poprzez głosowanie nad ważnymi decyzjami biznesowymi (np. Proponowanepołączenie z inną spółdzielnią lub firmą, decyzje formalne Dokonaneprzez członków na dorocznym posiedzeniu, takie jak zmiana regulaminu, przyjęcie sprawozdania z audytu, głosowanie nad ważnymi działaniami lub politykami zaproponowanymi przez zarząd i kierownictwo oraz głosowanie nad rezolucjamii wnioskami) działaniamilubpolitykami zaproponowanymi przez zarząd i kierownictwooraz głosowanie nad rezolucjami i wnioskami) oraz przez organ przekazany zarządowi gruntownie demokratycznym Wyboru, mianowania i wyboru dyrektorówna dorocznym posiedzeniu. Zasady ustanawiające reprezentatywną i demokratyczną strukturę spółdzielnioraz związane z nimi procedury wyborcze oparte na członkach zarządu: zasady dyscyplinowania procedur wyborczych
 18. 18. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Zajęcia Zadania Wiedza Umiejętności Kompetencje Cele szkolenia Zawartość szkolenia Działania i minimalny czas trwania, w godzinach (Teoria i praktyka, nauka off- i online) Metody szkoleniowe, zasoby dydaktyczne i media edukacyjne Grupa docelowa oraz przez organ przekazany zarządowi gruntownie demokratycznym Wyboru, mianowania i wyboru dyrektorów na dorocznym posiedzeniu. Zasady ustanawiające reprezentatywną i demokratyczną strukturę spółdzielnioraz związane z nimi procedury wyborcze oparte na członkach zarządu: zasady dyscyplinowania procedur wyborczych funkcjonariuszy zarządu (prezes, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik). funkcjonariuszy zarządu (prezes, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik
 19. 19. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego
 20. 20. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich wewnętrznych, zewnętrznych, sektorowych i instytucjonalnych przepisów prawa Lista działańedukacyjnych: Moduł nauczania 1: prezentacjaPowerPoint(11godzin28 minut) Moduł nauczania 2: motywacyjnyfilmoznaczeniuwspółpracy(12minut) Moduł nauczania 3: odgrywanie roli "Dylematwięźniarki"(20minut)
 21. 21. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Opis zajęć Moduł nauczania 1: prezentacja PowerPoint Czas trwania: 11 godzin28 min. Krótki opis: Spółdzielnie wymagają odpowiedniej polityki i ustaw i ułatwiających rozwój i wzrost, podobnie jak każda inna forma przedsiębiorstwa. Ramy prawne odgrywają kluczową rolę dla rentowności i istnieniaspółdzielni. Ztegopowodupozyskiwanie kompetencji w zakresie stosowania odpowiednichwewnętrznych, zewnętrznych, sektorowych i instytucjonalnych przepisów prawnych w ramach zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielni jest bardzo ważnym zagadnieniem. Działania edukacyjne:  wykład Samooceny i wzajemna ocena:  ocenapodczas kolejnychpracgrupowych Materiały:  komputer lub laptop z projektorem i szerokopasmowym dostępem do Internetu  indywidualne zasoby dydaktyczne: foldery osobiste zawierające notebooki, długopisy, ołówki, gumki, ostrzałki i dokumentację materiału programowego. Zalecenie metodyczne dlawdrożeniai oceny:  ułatwieniegrupom pracy”twarząw twarz” (te umiejętności sąbardzoważne,pomagają grupie osiągnąćporozumienie). Dokumentacja / Linki internetowe: http://ica.coop/es/ - Międzynarodowy Związek Spółdzielczy http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3Axy0023 - Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, Traktat EWG - pierwotny tekst http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12012M%2FTXT - Skonsolidowane wersje Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - Wersja skonsolidowanaTraktatuoUnii Europejskiej - Protokoły - Deklaracje załączone do Aktu Końcowego KonferencjiMiędzyrządowej,któraprzyjęłaTraktatz Lizbony,podpisana w dniu 13 Grudzień 2007 r. - tabele ekwiwalencyjne.
 22. 22. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Axy0026 - Traktat z Maastricht o Unii Europejskiej http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=uriserv:c10107 - WspólnotowaKartaSocjalnych Praw Podstawowych Pracowników http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/ - Międzynarodowe normyżywnościowe Codex Alimentarius https://www.wto.org/english/tratop_e/dda_e/dda_e.htm - Runda Doha https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm - RundaUrugwaj http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV%3Af80501 - Bezpiecznażywnośći pasza dlazwierząt https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene_en Higienajedzenia http://www.fao.org/docrep/005/y1579e/y1579e03.htm Systemocenyzagrożeńi punktukontroli krytycznej (HACCP) orazwytyczne dotyczące jegostosowania https://www.ams.usda.gov/services/auditing/gap-ghp- Dobre Praktyki Rolne (GAP) i Dobre Praktyki Higieniczne (GHP) Moduł uczenia 2: Motywacyjny film wideo: "Współpraca" Czas trwania: 12 min Krótki opis: Podczas tej czynności trener wyświetla film uczniom. Jest to krótki film (tylko 1,22 minuty) odpowiadający slajdowi nr 5. Film pomaga w zrozumieniu, co oznacza współpraca, a także przybliżajej zaletywbardziej praktycznysposób. Poobejrzeniu filmu szkoleniowiec otwiera debatę wśród uczestników na temat jego zawartości, powinna ona potrwać maksymalnie 10 minut.
 23. 23. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Szczegółowe zadaniai ćwiczeniauczniów w dziedzinachzwiązanychz tematem: Działania edukacyjne:  dyskusjanatematobejrzanegofilmu/dyskusja ogólna Samooceny i wzajemna ocena:  autorefleksja Materiały:  komputer/laptopz projektoremi szerokopasmowymdostępemdo Internetu  głośniki  flipcharti markery Zalecenie metodyczne dlawdrożeniai oceny:  ułatwieniegrupom pracy „twarząw twarz” (te umiejętności sąbardzoważne,pomagają grupie osiągnąćporozumienie). Dokumentacja / Linki internetowe: https://www.youtube.com/watch?v=qvF3jfSWq8A Moduł nauczania nr 3: odgrywanie roli "Dylemat więźniarki" Czas trwania: 20 min
 24. 24. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Krótki opis: Podczastej czynności (slajd nr 7) trenerwyjaśniauczestnikom różnice między modelem konkurencyjnym a solidarnym. Pierwszy opiera się na szybkim zwycięstwie, bez myślenia o jutrze, drugi oparty jest na zasadach współpracy i wartościach. Dylemat więźnia jest problemem w teorii gier. To sytuacja, w której dwoje osób działających we własnym interesie dąży do działania, które nie prowadzi do idealnego wyniku. Typowy dylemat więźnia został ustanowiony w taki sposób, że obie strony decydują się chronić siebie kosztem drugiego uczestnika. W wyniku czysto logicznego procesu myślenia, obaj uczestnicy znajdują się wówczas w gorszej sytuacji, niż gdyby współpracowali ze sobą w procesie podejmowania decyzji. Dwóch członków gangu kryminalnego zostało aresztowanych i uwięzionych. Każdy więzień jest w odosobnionym zamknięciu bez możliwości porozumiewania się z drugim. Prokuratorzy nie mają wystarczających dowodów na to, aby postawić więźniom główny zarzut. Więźniowie mają nadzieję, że zostaną skazanina rokwięzienia.Jednocześnieprokuratorzy składają każdemu z więźniów ofertę. Każdy ma dwie możliwości: zdradzić drugiego, poświadczając, że to on popełnił zbrodnię lub współpracować z drugim więźniem, milcząc i odmawiając zeznań. Inteligentny prokurator składa następującą ofertę: "Możeszzdecydowaćsięprzyznaćlub milczeć. Jeśli się przyznasz,a twój wspólnik milczy, zrezygnuję z zarzutów przeciwko tobiei wykorzystamTwojezeznania przeciwko twojemuwspólnikowi. Podobnie, jeśli twój wspólnik się przyzna - gdy zachowasz milczenie, wykorzystamy jego zeznania przeciwko tobie. Jeśli oboje się przyznacie, macie szansę na niższy wymiar kary, ale postawię Wam główny zarzut. Jeśli obojebędziecie milczeć zostaniecieukaraniza inne, mniejsze przewinienia. Jeśli chcesz się przyznać, jutro rano musisz zostawić notatkę”. Po tymwprowadzeniutrenerotwieradebatęwśród uczestników, powinnaonapotrwaćmaksymalnie 10 minut. Celem debaty jest lepsze zrozumienie, że osobiste zainteresowanie wydaje się bardziej pożądane, ale często prowadzi do gorszego wyniku, aniżeli w sytuacji, gdy obie strony działają w interesie wspólnym: to jest model spółdzielni.
 25. 25. Jednostka kompetencji 1 / Jednostka szkoleniowa 1: Stosowanie odpowiednich przepisów prawa wewnętrznego, zewnętrznego, sektorowego i instytucjonalnego Więzień B nie przyznaje się (współpracuje) Więzień B przyznaje się (zdradza) Więzień A nie przyznaje się (współpracuje) Każdydostaje po1 roku WięzieńA:3 lata WięzieńB:wychodzi na wolność Więzień A przyznaje się (zdradza) WięzieńA:wychodzi na wolność WięzieńB:dostaje 3 lata Każdydostaje po2 lata Szczegółowe zadaniai ćwiczeniauczniów w dziedzinach związanychzomawianymobszarem: Działania edukacyjne:  ogólnadyskusja Samooceny i wzajemna ocena:  forumdyskusyjne i opinie Materiały:  PC / laptopz rzutnikiem Zalecenie metodyczne dlawdrożeniai oceny:  Ułatwienie grupom pracy„twarząw twarz” (te umiejętnościsąbardzoważne,pomagają grupie osiągnąćporozumienie) Dokumentacja / Linki internetowe: https://plato.stanford.edu/entries/prisoner-dilemma/

×