Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Vem, var, hur och när?
Taktiska vägval vid bakgrundskontroller.
White paper #2
#2 av #4
-
kontroll vid alla nyanställningar.
• Lägger en grund för att säkra den egna
rekryteringsprocessen och minskar
risken för...
• Innebär ofta ansvar för
fakturaunderlag och kundavtal samt
representerar företaget hos andra företag
och/eller privatper...
Vi hoppas att du med detta White Paper blev lite klokare vad
gäller bakgrundskontroller vid rekryteringsprocesser.
gärna m...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ToFindOut - White paper #2 Taktiska vägval vid bakgrundskontroller

312 views

Published on

Bakgrundskontroller blir ett allt vanligare sätt att kvalitetssäkra ett bolags viktigaste resurs och investering – medarbetarna. Att värna de värden som företaget står för, den uppbyggda kulturen och varumärkets internationella värde, framstår som en i sammanhanget billig försäkring.

Om ni är i en fas där bakgrundskontroller vid rekryteringar diskuteras, dröjer det ofta inte länge förrän en rad frågor dyker upp. De kan vara av både praktisk eller etisk karaktär.

• Bör man göra bakgrundskontroll vid alla rekryteringar?
• Ska man göra bakgrundskontroll på flera sökande eller enbart slutkandidaten?
• På vilka typer av tjänster bör man göra bakgrundskontroll?
• Är bakgrundskontroller på befintlig personal något för oss?

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ToFindOut - White paper #2 Taktiska vägval vid bakgrundskontroller

  1. 1. Vem, var, hur och när? Taktiska vägval vid bakgrundskontroller. White paper #2 #2 av #4
  2. 2. - kontroll vid alla nyanställningar. • Lägger en grund för att säkra den egna rekryteringsprocessen och minskar risken för felrekryteringar. • Tydlighet och konsekvens i den externa kommunikationen. • Kommunikationen med sökande blir enklare när man förklarar att bakgrundskontroll är rutin på samtliga tjänster. • Ingen intern analys eller beslutsprocess krävs, då bakgrundskontrollen genomförs vid samtliga anställningar. Bakgrundskontroller blir ett allt vanligare sätt att kvalitetssäkra ett bolags viktigaste resurs och investering – medarbetarna. Att värna de kulturen och varumärkets immateriella värda, Om ni är i en fas där bakgrundskontroller vid • Bör man göra bakgrundskontroll vid alla rekryteringar? • Ska man göra bakgrundskontroll på flera sökande eller enbart slutkandidaten? • På vilka typer av tjänster bör man göra bakgrundskontroll? • Är bakgrundskontroller på befintlig personal något för oss? eller alltid? var som bakgrundskontroller ska genom- - - denna process. Ta ett helhetsgrepp
  3. 3. • Innebär ofta ansvar för fakturaunderlag och kundavtal samt representerar företaget hos andra företag och/eller privatpersoner. • IT-befattningar. Ofta har personer på dessa tjänster behörighet till kritiska IT-system, de har dessutom ofta kompetens att tillskansa sig system- behörigheter (även om detta är ett regelbrott i sig). • Stort ansvar och ofta befogenhet att godkänna reklamationer och kundfakturor, samt ofta med stor insyn i kunders personliga användarkonton. • Ekonomipersonal. Hantering av företagets ekonomiska transaktioner. • Ansvarar för attestering och budget. • goodwill. • Omsorgspersonal. • Det finns inga legala hinder att göra så kallad ”on-going employment screening”. Däremot vissa etiska överväganden och eventuella praktiska konsekvenser. ToFindOuts inhämtning och resarcharbete baseras alltid på ett samtycke, godkännande, från den aktuella personen. Så länge arbetsgivaren har medarbetarens samtycke, kan bakgrundskontroller genomföras på befintligt anställda. Det är förstås viktigt att man som arbetsgivare tar ställning till vilka konsekvenser en sådan process kan få. Ett vanligt sätt att genomföra bakgrundskontroller på befintlig personal är att göra det i samband med interna rekryteringar. Då kan processen genomföras med samma transparens som vid externa rekryteringar och kommu- nikationen kring detta kan vara tydlig och komma i ett tidigt skede. Bakgrundskontroll medarbetarebefattningar där bakgrundskontroller
  4. 4. Vi hoppas att du med detta White Paper blev lite klokare vad gäller bakgrundskontroller vid rekryteringsprocesser. gärna med sig av sina erfarenheter. av bakgrundskontroller i en organisation. Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm Tel: 08-611 10 20 • info@tofindout.se • www.tofindout.se

×