Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Framtiden, förtroendet
& företagskulturen.
Strategiska överväganden angående bakgrundskontroller.
White paper #1
#1 av #4
Har vi råd att göra fel?
-
teringar är helt kritiska för ett företags eller
en organisations framtida framgång.
Den mänskl...
Kommentarer från några av våra kunder.
Känner du igen dig?
”Betalningsanmärkningar
-
lägre ekonomisk viktning
i upphandlin...
Tack för din uppmärksamhet.
Vi hoppas att du med detta White Paper blev lite klokare vad
du vill resonera vidare! Våra nuv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ToFindOut - White paper #1 Strategiska överväganden om bakgrundskontroller

313 views

Published on

Strategiska överväganden om bakgrundskontroller
Har vi råd att göra fel?
De allra flesta är överens om att rätt rekryteringar är helt kritiska för ett företags eller
en organisations framtida framgång. Den mänskliga resursen är ofta den mest
värdefulla tillgången, men också det som kan orsaka väsentliga problem.

Published in: Recruiting & HR
  • Be the first to like this

ToFindOut - White paper #1 Strategiska överväganden om bakgrundskontroller

  1. 1. Framtiden, förtroendet & företagskulturen. Strategiska överväganden angående bakgrundskontroller. White paper #1 #1 av #4
  2. 2. Har vi råd att göra fel? - teringar är helt kritiska för ett företags eller en organisations framtida framgång. Den mänskliga resursen är ofta den mest värdefulla tillgången, men också det som kan orsaka väsentliga problem. En vanlig uppfattning är att det förefaller självskrivet att göra bakgrundskontroller på vissa roller, ofta högre chefspositioner. Vi ser frågan ur ett bredare perspektiv. Alla medarbetare, som på ett eller annat sätt kan påverka företagets trovärdighet, varumärke, anseende eller interna kultur och värderingar, är principiellt en likvärdig rekrytering. Alla kommunicerar, alla påverkar. Alla felrekryteringar har ett pris. Oftast högra än man anar. Ofta är det just när rekryteringar görs snabbt eller kontinuerligt, som de flesta misstag sker. Vi ser rekryteringsstrategin som en central del av HR- arbetet och de policies och riktlinjer som styr personal- politiken. Att rätt personer hamnar på rätt plats är förstås avgörande för att den resurs som medarbetarna utgör ska bidra till att nå företagets visioner och affärsmål. FRÅGA DIG SJÄLV: Finns det värden i ditt företag, ”mjuka” (kulturella, immateriella) eller ”hårda” (monetära risker), som är viktiga att värna om? Om svaret är ”ja” på den frågan, strategi för hur dessa värden De flesta bolag känner att det behöver finnas en eller flera berättigade anledningar till att göra bakgrundskontroller – ”det legitima behovet”. Det tycker vi är bra. I olika policy- dokument kan ofta finnas god vägledning. Att utföra bakgrundskontroller är ett sätt att efterleva och skydda företagets kärnvärden. Det är ett viktigt och strategiskt beslut att använda sig av bakgrundskontroller vid företagets rekryteringar. Många frågor kan dyka upp på vägen, av olika karaktär. En viktig del av vår expertroll är att bidra i den diskussionen – vi är gärna en samtalspartner i denna process. En sak kan vi lova; vi kommer att vara sakliga och ärliga, då vi vet att ett framgångsrikt framtida samarbete bygger på förtroende och trovärdighet. På ToFindOut har vi en genomtänkt och mycket seriös inställning till vårt uppdrag. Vår arbetsmodell bygger på ett etiskt förhållningssätt och ser till alla inblandades bästa; det anställande företaget, deras kunder, de sökande och dina befintliga medarbetare. Tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser. För alla. Det legitima behovet Ta ett första steg
  3. 3. Kommentarer från några av våra kunder. Känner du igen dig? ”Betalningsanmärkningar - lägre ekonomisk viktning i upphandlingar!” ”Våra fältsäljare är ute på uppdrag i långa perioder och behöver därför ha kreditkort och ett giltigt körkort. Betalningsanmärkningar innebär att man inte kan få kreditkort utfärdat och utan körkort kan de inte sköta sitt jobb!” en förmögenhet i immateriella värden. Vårt varumärke är vår mest värdefull tillgång” ”Internationella regelverk ställer krav på att vi har rätt kompetens - och denna behöver vi säkra” bransch – licensbehörigheter ställer krav på personprövning” ”Våra medarbetare träffar dagligen kunder och representerar oss, därför handlar det om en goodwill-fråga för oss” ”Våra medarbetare har tillgång till och bankuppgifter. De har dessutom känns det helt enkelt självklart att göra en utökad personkontroll vid ”Vi verkar i en förtroendebransch.” ”Vår personal hanterar och kontanter”
  4. 4. Tack för din uppmärksamhet. Vi hoppas att du med detta White Paper blev lite klokare vad du vill resonera vidare! Våra nuvarande kunder delar också gärna med sig av sina erfarenheter. Nästa White Paper #2 har rubriken ”Vem, var, hur och när?” och här är kommer vi att diskutera taktiska vägval vid bak- grundskontroller. Vi ser fram emot en vidare dialog! Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm Tel: 08-611 10 20 • info@tofindout.se • www.tofindout.se

×