Advertisement

SMARTCirculair Excellencedag | Workshop Royal Haskoning inrichten buitenomgeving

BetterWorldSolutions
Feb. 21, 2023
Advertisement

More Related Content

Advertisement

SMARTCirculair Excellencedag | Workshop Royal Haskoning inrichten buitenomgeving

  1. De omgeving als bron voor je ontwerp Klimaatadaptatie in stedelijk gebied Ruben Roelofs Adviseur duurzaam stedelijk waterbeheer 15 februari 2023
  2. | 3 februari 2023 Inhoud 2  Kennismaking | 10 minuten  Een (heel) klein stukje theorie | 15 minuten  Workshop | 20 minuten  Afronding & vragen | 5 minuten
  3. | 3 februari 2023 Kennismaking 3  (lucht) havens  Inbreiding en herontwikkeling  Nieuwbouw  Van planvorming tot detailontwerp: verkennen, ontwerpen en hydrodynamisch modelleren.
  4. | 3 februari 2023 Een (heel) klein stukje theorie  Klimaatverandering  Klimaatadaptatie  Duurzaamheid en doelmatigheid 4
  5. | 3 februari 2023 Een (heel) klein stukje theorie  Klimaatverandering  Klimaatadaptatie  Duurzaamheid en doelmatigheid 5
  6. | 3 februari 2023 Een (heel) klein stukje theorie  Klimaatverandering  Klimaatadaptatie  Duurzaamheid en doelmatigheid 6 Bron: Aquaflow
  7. | 3 februari 2023 Workshop  Splits op in 3 groepen  Teken een dwarsprofiel van je plangebied: gebouw, groen, stoep, straat (5 minuten)  Bedenk welke maatregelen voor klimaatadaptatie nuttig zijn, passen en teken deze in (15 minuten)  Maatregelen tegen 1) wateroverlast 2) droogte 3) hitte. 7
  8. | 3 februari 2023 Workshop  Voorbeeld dwarsprofiel 8
  9. | 3 februari 2023 Afronding en vragen 9
Advertisement