Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SLIMCirculair bouw ontwerpwedstrijd 2018 - 2019

96 views

Published on

Nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair ontwerpen/bouwen voor studententeams schooljaar 2018 - 2019

In de nationale bouw/ontwerpwedstrijd SLIMCirculair strijden multidisciplinaire studententeams om het meest CO2-vriendelijke, spraakmakende, vernieuwende, duurzame en circulaire ontwerp voor een gemeenteopdracht. Een regionaal impuls met nationale impact. De wedstrijd start in september 2018. De finale is in juni 2019.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SLIMCirculair bouw ontwerpwedstrijd 2018 - 2019

 1. 1. SLIM Circulair 2018 - 2019 Nationale Ontwerp/Bouwweds trijd voor Studententeams Ontwerpcriteria • Circulair/biobased • SLIM energieneutraal of energie+ • NatuurINCLUSIEF • Economisch haalbaar en opschaalbaar • Creativiteit van de campagnes
 2. 2. SLIMCirculair zorgt voor heel veel nieuwe energie in Brabant • SLIMCirculair zorgt voor emotionele energie MBO’s bruisen van energie • SLIMCirculair zorgt voor economische energie (kleine) bedrijven staan vol in de spotlights en er zullen nieuwe circulaire businessmodellen ontstaan • SLIMCirculair zorgt voor gezonde fysieke energie opschaalbare proefprojecten dragen bij aan de kwaliteit van leven in de vorm van een gezonde werk/leefomgeving met gelukkige bewoners • SLIMCirculair zorgt ervoor dat gebouwen (nagenoeg) geen energie meer nodig hebben, voor energieopwekken en opslag Opschaalbare bouwconcepten helpen gemeenten om energie- en klimaat (CO2)doelstelling te halen “Slimme Energie en Circulaire Bouw: gescheiden lijnen maar onlosmakelijk met elkaar verbonden in SLIMCirculair.” Ed Buddenbaum, EZK en secretaris topsector Energie SLIM Circulair 2018 - 2019
 3. 3. Concrete projecten • Ontwerp een eco paviljoen • Ontwerp een field lab / open werkatelier • Ontwerp een waterplein met faciliteiten • Ontwerp een afvalhub / milieustation als grondstoffenbank voor de circulaire economie • Maak een ontwerp voor de herbestemming van een voormalig fabriekspand of school Triple Helix SLIMCirculair SLIMCirculair zorgt voor een Kweekvijver van talent en is een magneet voor nieuwe instroom! Het verschil in achtergronden, ambities en belangen van de verschillende bloedgroepen creëert kansen en mogelijkheden waarvan alle partijen profiteren. SLIMCirculair zorgt voor heel veel positieve energie, een MBO- kwaliteitsimpuls, trots en communicatieve professionals MBO techniek SLIM Circulair 2018 - 2019
 4. 4. SLIMCirculair – hoe werkt het? • Gemeenten zijn opdrachtgever • Deelnemende mbo’s formeren een kernteam van 5 – 6 studenten • Multidisciplinaire studententeams zoeken de aansluiting met andere disciplines zoals electro, ICT, productdesign, communicatie, landschapdesign etc. De teams gaan aan de slag met de ontwerpopdracht, hierbij geholpen door bedrijven in de circulaire economie, experts, hbo’s en de TU/e SLIM Circulair 2018 - 2019 • Planning • Landelijke informatiedag 14 juni 2018 • Kick off september 2018 • Workshops met experts november 2018 • Excellence dag, januari 2019 • Finale juni 2019 Tijdens de finale presenteren de studententeams hun 3D ontwerp aan de landelijke jury olv de Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra
 5. 5. SLIMCirculair een fontein van jeugdige passie en creativiteit MBO studententeams • Creatieve, inventieve, dwarsdenkers • Innovatief doorzetters Geholpen door bedrijven en experts laten jong professionals de eindeloze mogelijkheden zien van renovatie, herinrichting van gebouwen en het nieuwe bouwen • Talentontwikkeling: ze worden niet gehinderd door klassieke conventies maar hebben lef • Communicatie campagnes voor maximale impact • Draagt bij aan meer instroom, doorstroom en zij-instroom • Kennis delen met bedrijven, hbo en universiteit SLIM Circulair 2018 - 2019 Gemeenten • Gemeenten laten zien wat er al kan met circulaire en biobased bouwmaterialen. De gemeente heeft niet alleen een voorbeeldfunctie, u heeft ook een klimaatdoelstelling en met CO2-reductie in de bouw maak je meters! • Energieneutraal of energieleverende concepten • Opschaalmogelijkheden • Fieldlabs / open werkplaatsen • Kansen voor opschalen van regionale circulaire materiaalstromen • Gezonde werk/leefomgeving dus veel minder zorgkosten (wetenschappelijk vastgesteld) • Bijdrage aan economische ontwikkeling en werkgelegenheid in de regio • Draagvlak bij bewoners en bedrijven “Wat die handige MBO’ers in hun schuurtje ontwikkelen kan het verschil maken in de energietransitie.” Nationale Energiecommissaris Ruud Koornstra is voorzitter van de jury
 6. 6. Brabant geeft Energie Bedrijven in de Circulaire Economie • Pioneers hebben geen tijd om in Den Haag aan te schuiven • Kennis delen/kennismaken met toekomstige jong talent • Launching customer projecten • Exposure (regionaal tot internationaal) • Opschalen regionale circulaire en biobased bouwmaterialen • Nieuwe ketens, nieuwe business modellen • Intrinsiek gemotiveerde medewerkers Brabant Koploper “Het is niet voor het eerst dat deze provincie de dingen net iets anders en beter aanpakt dan elders.” Kees le Pair, onafhankelijk techneut SLIM Circulair 2018 - 2019 People's pavilion Ketelhuisplein Eindhoven is volledig circulair Dutch Design Week 2017 Aan inwoners • Trots (communicatie en bewustzijn) • Intrinsieke motivatie (duurzaamheid levert geld op) • Sociale innovatie • Ouders adviseren hun kinderen om de techniek in te gaan • Gezonde huizen/gebouwen, lage lasten
 7. 7. Energie in Techniek Energie is niet alleen verwarming, TV en een lampje ‘s avonds. Het is ook het cement van onze huizen, het beton, de baksteen, de wegen, het transport, de industrie, ons brood, de waterhuishouding en nog veel meer In de nationale ontwerpwedstrijd SLIMCirculair laten studententeams niet alleen zien dat we veel minder energie nodig hebben. SLIMCirculair levert vooral ook heel veel energie op! Voor ondernemers, inwoners, gemeente, het klimaat en voor onze gezondheid. De waanzin van vandaag is vaak de logica van morgen.” Architect Peter van Assche (bureau SLA) over ‘Stedenbouw & Architectuur’ SLIM Circulair 2018 - 2019
 8. 8. OntwerpCriteria SLIMCirculair • Toepasbaar, innovatief en slim energieneutraal of energiepositief, met een hoge CO2-reductie • NatuurINCLUSIEF en klimaatadaptief • Circulaire (biobased) materialen • Economisch haalbaar en opschaalbaar • Creativiteit van de mediacampagne SLIM Circulair 2018 - 2019 De CO2 in de bouw kan snel omlaag. Een greep uit de voordelen: • Fractioneel duurder • Veel gezonder leefklimaat • Grondstoffen in overvloed
 9. 9. SLIMCirculair Organisatie en ContactSLIM Circulair 2018 - 2019 FieldLabs waarin studenten, bedrijven, experts, hbo’s en universiteiten samen werken aan opschaalbare concepten Contact Link naar de site BetterWorldSolutions.eu/SLI MCirculair BetterWorldSolutions Tanja Nolten M. 06 16342889 E. tnolten@gmail.com BouwCirculair Martin Damman M. 06 51440689 E. info@bouwcirculair.nl BouwCirculair Daaf de Kok M. 06 54676734 E. daaf@dekok-partners.nl
 10. 10. Feiten en cijfers • Nederlandse windmolens besparen nauwelijks op fossiele brandstoffen en geen CO2 Nederlandse windmolens besparen minder dan 1% op fossiele brandstof en 0 CO2-reductie en dan hebben we het nog niet over de extra energiekosten van bekabeling, verminderde opbrengst door slijtage etc. Kees le Pair beschouwd het netto resultaat nihil • Dat geldt niet voor de meerkosten van de elektriciteitsvoorziening die tot 2023 ongeveer 60 – 80 miljard zullen bedragen • De nieuwe generatie zonnecellen zal 1,5 tot 2 keer zoveel energie opleveren, toekomstige cellen 3 tot 4 keer zoveel Een berekening: Zonnepark Breda levert 1600 kilowat en beslaat 1,8 ha. Nederland verbruikt jaarlijks 3245 petajoule en daarvan is slechts 13% elektrische energie. Stel dat we in 2025 25% elektrische energie verbruiken en onze welvaart willen houden (dus energie verwerken en exporteren) dan moeten we 135% van ons landoppervlak vol leggen. • Molens en pv helpen dus niet echt. Als Brabant iets nuttigs wil doen op energiegebied moet de provincie R&D van energieopslag en –conversie steunen en het energieverbruik terugbrengen door SLIMCirculair 2019 – 2019 te steunen. • Voordelen SLIMCirculair ontwerpen – De SLIMCirculaire gebouwconcepten hebben nagenoeg geen energie nodig – Energieopslag concepten volgen uit de ontwerpconcepten – En de samenwerking met bedrijven in de circulaire economie zorgt ervoor dat uw deelname positieve energie oplevert! SLIM Circulair 2018 - 2019

×