Diaszpora 21 2012 november

457 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
457
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Diaszpora 21 2012 november

 1. 1. I. évfolyam 4. szám 2012. novemberMérlegre tettek minket? 2–3 A hullámok nem csitulnak 9A botrány kirobban 5 A sport is megsínyli 12Szerzs Szargszján örmény elnök Elfelejtették kikérni a baltás gyilkost 13–15 az ENSZ-tagállamok nagykövetei előtt 6–7 Tisztelgés egy igaz ember előtt 18–19kultúra világ programok
 2. 2. Diaszpóra21 Mérlegre tettek minket? képest, amit reméltek a kiadatás- tól. Bármit is reméltek, a keresz- Az egyik serpenyőben Magyaror- tény Isten és a jóérzésű ember szág évszázadok óta itt élő hű nem cinkos a júdási árulásban, s honpolgárai, a hazai örménység, a van az olajnál, pénznél, politikai mérleg másik serpenyőjében egy hatalomnál egy összehasonlítha- népirtó gyilkos, aki álmában fejezi tatlanul nagyobb hatalom, mely le védtelen áldozatát, s a gyilkos- előtt mindenki tettei tisztán látha- hoz kapcsolt államérdek? Safarov, tók és megítéltetnek. ha lett volna térben és időben le- Magyarok vagyunk itt most hetősége, talán végez az összes mindannyian, és örmények is va- örménnyel Budapesten. A mérleg gyunk itt most mindannyian. Itt nyelve a politika mocskos mércéje élünk, dolgozunk, ébredünk és ál- szerint magyarországi vezetőink- modunk ebben az országban. nél a gyilkos felé billent. Ebben a Tesszük a dolgunkat, ahogy eddig, számukra jelentőségteljes pilla- és rajongva szeretjük tovább a natban fontosabb volt a fene- vad szabadsága és egy re- Ami történt elfogadhatatlan, mélt megállapodás délibábos és ha nem is a nemzetközi jog konca, mint az áldozat em- értelmében, de az egyetemes léke, fontosabb volt kedvezni erkölcs értelmében , Isten előtt, egy aljas mészárost hőssé szemeinkben és szíveinkben magasztosító hatalomnak, bűn, bűn, bűn… mint Magyarország honpol- gárainak, örmény kisebbségének Hazát, ahogy tették elődeink is, a lelki békéjét, méltóságát és becsü- tizenhárom aradi vértanú és köz- letét nem sárba tiporni. Fontosabb tük két örmény tábornok, vagy volt tengerre néző paloták napsü- Pongrácz Gergely, az 56-os forra- tötte teraszán mosolyogva sumá- dalom örmény származású hőse. kolni, mint egy konfliktusos térség Eszünkben sincs hibáztatni a ma- és az egész világ békéjére tekin- gyarokat, azért, amit vezetőik egy tettel lenni… A történtek megma- hibbant pillanatukban cselekedtek, gyarázhatatlanok… és fájdalmasan eszünkbe sem jut zászlót égetni, szomorúak a következmények. mert ez a mi zászlónk is… de Azért vagyunk most itt, hogy ad- abban az épületben valakiknek bo- junk még egy pár érzelmi morzsát csánatot kell kérnie azoktól, akiket a titkos elemzések megalkotóinak, tettükkel megaláztak, s azoktól is akik a kulisszák mögött ugyan saját magukon kívül, akiket a számoltak velünk, örményekkel és nemzetközi színtéren nevetsé- magyarokkal, de ez bagatell ahhoz gessé tettek.2
 3. 3. Diaszpóra21 Ami 2004-ben történt – Gurgen KIADATÁS - A GYŰLÖLETMargarian meggyilkolása, csak HULLÁMVERÉSEfolytatása volt az 1915-ben elindí-tott, több mint másfélmillió keresz- Idei negyedik lapszámunk indulása-tény örmény és több tízezer görög kor egészen más hangulatú újságotember, férfi, öreg, ifjú, asszony és szerettünk volna összerakni. A Di-gyermek életét kioltó genocídium- aszpóra21 hagyományaihoz híven anak, s ami augusztusban előfordul- magyarországi örmény hétközna-hatott politikusaink főszereplésé- pokról szólt volna, színesen, érde-vel, csak bizonyíték rá, hogy a ge- kesen, irodalommal, történelem-nocídium nem ért véget… Politikai mel, korképekkel… Ahogy szokott.érdekből, akár az idők végezetéig Aztán az élet felülírt mindent, deis eltarthat, vagy felmentést kap- úgy, ahogy sosem gondoltuk volna.hatnak a gyilkosok? Ez a lapszám most időrendben és Megbékélést szeretnénk, végre listaszerűen foglalja össze, hogy minyugalmat, tiszta, csendes, méltó történt augusztus 6-a óta, amelyemlékezést az elpusztított áldoza- mély fájdalommal töltötte el a hazatokra. Helyrehozni, ami most össze- és a világ örménységét és vala-omlott, nagyon nehéz munka lesz, mennyi jóérzésű emberét.de a jóvátétel legelső emberi gesz-tusa lehetne politikusaink részéről,ha hivatalosan elfogadnák az ör- Előzményekmény genocídium tényét… Addig a Budapesten, 2004 februárjában akiadatási ügylet rossz üzenete to- NATO békepartnerség programjá-vább kering a nagyvilágban. Ez az ban megrendezett képzésre érkezőüzenet pedig nem más, mint az, hallgatók közül egy azeri tiszt –hogy ha örményt akarsz gyilkolni, nevét azóta a híradásokból megta-ezt Magyarországon kisebb kelle- nulta az egész világ – etnikai meg-metlenségek árán, de megteheted. fontolásból, különös kegyetlenség-És mi az a pár kényelmes börtönév gel, baltával, álmában gyilkolja megahhoz képest, hogy utána hősként örmény diáktársát. Aznap éjjel mégünnepelnek egy „szabad és demok- egy örményt le akart mészárolni aratikus” országban. Zrínyi Egyetem kollégiumában, de Ami történt, elfogadhatatlan, és erre már nem volt lehetősége.ha nem is a nemzetközi jog értel- Tettes…mében, de az egyetemes erkölcsértelmében, Isten előtt, szemeink-ben és szíveinkben bűn, bűn,bűn… …és áldozat Diramerján Artin 3
 4. 4. Diaszpóra21 Az ítélet vetett gyilkosságért. A tettes ma- gyarországi büntetésvégrehajtási intézetben kezdi büntetésének le- töltését. Fogva tartása alatt konf- Ramil Safarovot a bíróság Buda- liktusba keveredik a börtön sze- pesten életfogytiglani börtönbün- mélyzetével és őreire támad, ami- tetésre ítéli jogerősen, aljas indok- ért ismét nyolc hónap börtönbün- ból, különös kegyetlenséggel elkö- tetésre ítélik. A gyilkos pártján Azerbajdzsán 2004 óta folyamato- Safarov valószínűsíthető szabadon san környékezi az aktuális magyar engedése, a várható tiltakozások kormányokat, próbálva elérni azt, és diplomáciai következmények hogy Ramil Safarovot, a kegyetlen miatt egészen ezt 2012 szeptem- gyilkost kiadják, de a döntéshozók beréig megtagadják.4
 5. 5. Diaszpóra21 A botrány kirobbanTitkos megállapodások eredmé- nak ki számára, és elmaradtnyeként 2012. augusztus 31-én. nyolcévi fizetését is megkapja. AMagyarország titokban átadja a gyilkos mégsem tér haza szülei-gyilkost Azerbajdzsánnak, ahol az hez. Safarov apja egy interjúbanígéretek ellenére nem börtönbe elmondja, hogy fia igazából nemszállítják, hanem azonnal szabad- lakik velük.lábra helyezik, hősként ünneplik, „Ramillal csak megérkezése nap-őrnaggyá léptetik elő, lakást utal- ján találkoztam, utána már nem láttam. Nem jár haza. Nem is- merem tartózkodási helyét és címét” – mondta. Sahib Safa- rov hangsúlyozta, hogy fia az azeri hadsereg tisztje, és a vé- delmi minisztérium rendelke- zésére áll. „Azt mondták nekem, hogy jól van” – tette hozzá az apa. Felkorbácsolt indulatok A kiadatási procedúra az egész világon közfelháborodást váltott ki. Örményország a barátságta- lan, sértő gesztust követően til- takozik és felfüggeszti diplomá- ciai kapcsolatait Magyarország- gal. Az üggyel kapcsolatban megszólaló magyar politikusok kezdetben jóhiszeműségről, a nemzetközi jog és gyakorlat szerinti eljárásról, később az azeri fél részéről történt átve- résről beszéltek. 5
 6. 6. Diaszpóra 21 Szerzs Szargszján örmény elnök az ENSZ-tagállamok nagykövetei előtt: Tisztelt nagykövetek, sajnos kivételes alkalomból hív- tuk meg önöket az elnöki hiva- talba. Mint bizonyára tudják, az azeri hadsereg egy tagját, aki megölte Gurgen Magaryan ör- mény tisztet, átadták Azerbaj- dzsánnak. Mint arra figyelmeztet- tünk, az azeri elnök azonnal ke- gyelmet adott neki. Mindez azért történt, mert Magyarország kor- mánya, az Európai Unió és a NATO tagja egyezséget kötött az azeri hatóságokkal. Nem akarom felidézni Gurgen Magaryan meg- gyilkolásának körülményeit; eze- ket önök jól ismerik. Ahogy a tár- gyalás bizonyította, a szörnyű gyilkosság csak azért következett be, mert Gurgen Magaryan ör- mény volt. Közvetlenül a bűncselekmény bekövetkezte után a magyar ha- tóságok és partnereink – az EU és a NATO tagállamai – folyamato- san arra ösztönöztek minket, hogy ne tereljük politikai síkra a folyamatot. Folyamatosan arra biztattak, hogy bízzunk meg a magyar törvénykezésben, hiszen az ország tagja ezeknek a fontos szövetségeknek.6
 7. 7. Diaszpóra21Tisztelt nagykövetek, hölgyeim és uraim!Közös tetteikkel a magyar és az holnap a történelemnek tartozikazeri hatóságok megnyitották az felelősséggel. A félintézkedések ésajtót a hasonló bűncselekmények a kerülgetés nem elfogadható.bekövetkezte előtt. Ezzel a dön- Partnereinknek az örmény nemzettéssel világos üzenetet küldenek a biztonságához való viszonyáthenteseknek. A mészárosok in- annak alapján fogjuk megítélni,nentől kezdve tisztában vannak hogyan reagálnak erre az inci-sérthetetlenségükkel, amit azután densre. Arra kérem önöket, hogyélveznek, hogy etnikai vagy vallási mindezt személyes üzenetemkéntgyűlölet által motivált gyilkossá- adják át országaik államfőinek ésgot követtek el. Ezt nem tűrhe- kormányaiknak. Ennyit akartamtem. Az Örmény Köztársaság ezt mondani. Nem tudom, van-e ér-nem tűrheti. Az örmény nemzet telme annak, hogy kérdésekre vá-ezt soha nem bocsátja meg. Hiva- laszoljak. Azt hiszem nincs, miveltalosan bejelentem, hogy a mai a történteket józan ésszel nemnaptól minden diplomáciai kap- lehet felfogni. Egy olyan ország-csolatot és hivatalos kapcsolatot nak, amely fejlettnek és civilizált-felfüggesztünk Magyarországgal. nak tekinti magát, nincs joga ígyPontos és egyértelmű választ vá- viselkedni, és megérdemli, hogyrunk partnereinktől az incidensre partnerei megfelelő felülvizsgálat-vonatkozóan. Aki ezt eltűri, az nak vessék alá. Közelről figyelemmel kísértük a riumtól és a parlamenttől. De abűnöző körüli fejleményeket. Az fejlemények eredményeként aügyet minden egyes találkozó al- gyilkos Bakuban tűnt fel, majdkalmával megvitatta az elnök, a szabadon engedték.házelnök, a külügyminiszter és Nincs mit mondanom Azerbaj-Magyarország nagykövete, és dzsánról, egyszerűen nincs mit.több alkalommal biztosítottak Az ország magáért beszél azokkalminket arról, hogy ki van zárva a tettekkel, amelyeket véghezannak a lehetősége, hogy egy bű- visz, és nem az én feladatomnözőt átadjanak Azerbajdzsán- megmagyarázni ezeket a lépés-nak. Ugyanezt a választ kaptuk eket.kérdéseinkre néhány nappal ez-előtt is a magyar külügyminiszté- 7
 8. 8. Diaszpóra 21 Az Egyesült Államok Magyarországtól is arra, miért magyarázatot vár adta ki Safarovot. Az amerikai Nemzetbiztonsági Bakutól és Budapesttől Tanács szintén közleményt adott ki. Ebben úgy fogalmaznak: „Oba- ma elnököt mélységes aggoda- lommal töltötte el a mai bejelen- Az Egyesült Államokat rendkívül tés, miszerint Azerbajdzsán elnöke nyugtalanítja az a hír, hogy elnöki megkegyelmezett Ramil Safarov- kegyelemben részesült a magyar- nak”. A tanács szintén magyaráza- országi elítélése után Azerbajd- tot várt a döntésre. zsánnak kiadott Ramil Sahib Safa- rov. Erről az amerikai külügymi- nisztérium magyar idő szerint pén- tek éjszaka adott ki közleményt, amiben azt is leszögezik: elítélnek minden olyan intézkedést, amely szítja a térségben a politikai fe- szültséget. A külügyi közlemény- ben az is olvasható, hogy nemcsak Azerbajdzsántól várnak magyará- zatot a kegyelmi döntésre, hanem Megkésett reakciók a botrányt bagatellizáló mondatai nem nyugtatják meg a kedélyeket. Németh Zsolt, a Külügyminiszté- Orbán Viktor miniszterelnök né- rium parlamenti államtitkára szep- hány napos késéssel szólal meg az tember 2-án hivatalába kérette üggyel kapcsolatban. Lekicsinylő, Azerbajdzsán budapesti nagykö- vetét, akit diplomáciai jegyzékben arról tájékoztatott, hogy Magyar- ország elfogadhatatlannak tartja Azerbajdzsán lépését. Látszatin- tézkedésként felszólítják Azer- bajdzsánt ígéretei betartására és kérik Ramil Safarov letartóztatá- sát, a büntetés letöltésének foly- tatását.8
 9. 9. Diaszpóra21A hullámok nem csitulnakSzeptember első heteiben til-takozó demonstrációk sorazajlik világszerte Washington-tól Párizsig, melyeken Ma-gyarország kiadatásban ját-szott szerepe ellen tiltakoznaknem csak az örmény diaszpó-rák képviselői. Több százezerember vonul az utcákra a ma-gyar diplomáciai kirendeltsé-gek elé, hogy kifejezzék ellen-érzéseiket a botrányos dön-téssel szemben, mely lángbaboríthatja az amúgy is konflik-tusos kaukázusi térséget. 9
 10. 10. Diaszpóra21 Megszólalnak a hazai örmények képviselői Szeptember negyedikén az Orszá- adatási procedúrát és annak vala- gos Örmény Önkormányzat nyilat- mennyi körülményét, követelve a kozatot ad ki, melyben elítélik a ki- felelősök megnevezését és azok felelősségre vonását, a körülmé- nyek tisztázását. Szeptember 7-én a Magyaror- szágon élő örmények a Parlament elé vonulnak, de a tiltakozásról a magyarországi média leginkább hallgat, szinte sehol sem jelenik meg róla híradás. Civil csatorná- kon – köztük a Diaszpóra21-en keresztül – mégis sokakhoz eljut a híre.10
 11. 11. Diaszpóra21A nyilatkozatokbannincs összhang„A kormány döntött, ezért a kor-mánynak kell vállalnia a felelőssé-get” – szögezte le Martonyi Jánoskülügyminiszter. A külügy ellent-mondásos nyilatkozatairól és a fe-szültséget még jobban elmélyítő in-tézkedéseiről az Akopján Nikogosz-szal készült interjúban olvashatnak. Az Egyházak Világtanácsa is tiltakozikÁder János köztársasági A kiadatás örményor-elnöknek, Orbán Viktor szági negatív vissz-kormányfőnek és az hangját felidéző üze-Egyházak Világtaná- net szerint „Safarovcsa magyar tagegy- átadása olyan lépés-házainak, valamint nek tűnik, amelyet aSzerzs Szargszján ör- magyar kormány nemmény elnöknek és II. gondolt át kellőképpen.Karekin örmény katoli- Az, hogy az azerbajd-kosznak (egyházfő) szom- zsáni kormány az életfogy-bati keltezéssel írt, azonos tar- tiglani börtönbüntetésről szóló íté-talmú levelében az Egyházak Vi- let ellenére szabadon bocsátottalágtanácsa szervezet főtitkára je- Safarovot, ellentétes az irányadólezte: mély aggodalommal érte- igazságügyi gyakorlattal. Elítéljüksültek arról, hogy a magyar Igaz- azokat a lépéseket, amelyek alá-ságügyi Minisztérium 2012. au- ássák az igazságot és az örménygusztus 31-én átadta Ramil Safa- és azerbajdzsán nép közötti meg-rov elítélt katonatisztet hazájá- békélést” – áll az egyházak világ-nak, Azerbajdzsánnak. tanácsa főtitkárának levelében. 11
 12. 12. Diaszpóra21 A sport is megsínyli Nem utaztak Jerevánba a magyar bokszolók Csötönyi Sándor, a Magyar vánba. „Az ismert okok miatt Ökölvívó Szakszövetség elnöke azzal a kéréssel fordultunk elmondta, az ismert események az örmény szervezők- miatt – a baltás gyilkos néven höz, hogy válogatot- elhíresült Ramil Safarov tunk tagjai különleges kiadása az azerieknek – biztonsági elbánásban különleges biztonsági részesüljenek a világ- intézkedéseket kért az bajnokság ideje örmény szervezőktől, alatt. Az ottani ren- akik ezt nem tudták dezők mindezt nem garantálni. tudták számunkra A Külügyminiszté- garantálni, és a ki- rium sem javasolta alakult helyzetben a magyar fiatalok mindezt jeleztük a Örményországba Nemzetközi Ököl- való utaztatását. vívó Szövetségnek is. Ugyanis Bangkok Ráadásul a Magyar Kül- visszalépését köve- ügyminisztérium sem ajánlotta tően – a thaiföldi szövetség az utazást, így az ez ügyben ösz- augusztus 20-án mondta le a vb- szehívott elnökségi ülés végül t – a nemzetközi szervezet az ör- úgy döntött, nem utazik el válo- mény fővárosnak, Jerevánnak gatottunk Örményországba” – fo- ítélte oda a 2012-es ifjúsági ököl- galmazott Csötönyi Sándor. vívó-világbajnokság megrendezé- A szövetség elnöke hozzátette, sét. Csötönyi egy olyan, a kül- nagyon sajnálja a fiatal ökölvívó- ügyminisztériumtól származó, de kat, akik egyrészt egész évben nem helytálló információra is hi- erre a megmérettetésre készül- vatkozott, mely szerint Örmény- tek, másrészt éremesélyesek let- országban a Safarov-ügy miatt tek volna a világbajnokságon, de számos városban magyar zászló- nem vállalhatták a felelősségét kat égettek, így szerinte megle- annak, hogy az esetleges kiutazá- hetősen veszélyes lett volna fiatal sukat követően bármilyen bántó- bokszolóinkat kiutaztatni Jere- dásuk essen Jerevánban.12
 13. 13. Diaszpóra21 Elfelejtették kikérni a baltás gyilkost botrányos, hogy 2012-ben az azeriEbből az ügyből jól kijönni már nem fél hivatalosan nem is kérte az át-lehet. Minden nyilatkozat és min- adást, Szíjjártó Péter mégis úgyden napvilágot látó részlet egyre nyilatkozott, hogy írásban kaptaktöbb foltot ejt az illetékesek becsü- garanciát arra, hogy a gyilkos leletén. Semmi sem úgy, akkor és fogja ülni a büntetését. Szerintünkazért történt, mint ami a kormány törvénysértés történt már akkoráltal „lezárt” ügy nyilvánosságnak is, amikor augusztus 6-án aláírtákszánt kommunikációjából leszűr- magyar oldalról a kiadatást, éshető. A szándékos ferdítés, elhall- csak jóval később, mintha észre-gatás, tagadás éppúgy megjelenik vették volna, hogy ebből a hibábóla hivatalos változat szövetében, még hatalmas botrány kereked-mint a zavart hazudozás vagy a ci- het, született meg egy tájékozta-nikus hárítás. Akopján Nikogosz, tás azeri oldalról, hogy az azer-az Országos Örmény Önkormány- bajdzsáni törvények általánosság-zat elnökhelyettese, a napokban ban büntetik az emberölést. Bizto-kamera előtt nyilatkozott az ügy sítékról és garanciáról szó sincsfelsejlő háttereiről. Ekkor készült ezen a papíron, melyet összevisz-riportunk is. sza pecsételtek, a minisztériumtól kezdve, szerintem még a portás is lepecsételte. A kiadatással kapcso-Diaszpóra21: – Léteznek olyan pa- latos döntéssel így nemcsak a füg-pírok, amelyek más fényben tün- getlen magyar bíróság korábbi íté-tetik fel a kiadatás körüli botrá- letét vették semmibe, de vélemé-nyos ügyet? nyünk szerint a strassbourg-i kon- Akopján Nikogosz: – Igen létez- venciót is megsértették.nek. 2008-tól 2011-ig folyamato- Az ügy pikantériája, hogy vilá-san érkeznek a kérések Azerbaj- gossá vált, összeállt a kép, hogydzsán részéről a kiadatással kap- miért nem kaphatta meg egy évencsolatban. Természetesen a ma- át az örmény nagykövet budapestigyar fél kritikus hangon és erélye- megbízólevelét a Köztársasági el-sen visszautasította a kérést. Ami nöktől. A kiadatási ügy ugyanis 13
 14. 14. Diaszpóra21 még Schmitt Pál azerbajdzsáni utazásával kezdődött évekkel ez- előtt. Ha ugyanis nincs beiktatott örmény nagykövet, akkor a kiada- tási tárgyalásokra sem kell meg- hívni őt az egyeztetések során. Ha lett volna nagykövet ez idő alatt, akkor a diplomáciai protokoll ezt megkövetelte volna. Diaszpóra21: – A botrány csen- desedik, az álláspontok befagytak, előrelépés nem nagyon történik. Eközben a külügy nem ajánlja az utazást Örményországba, a ma- gyar ökölvívó-válogatott sem Megható pillanatkép, hogy egy üz- utazhatott Jerevánba. letben a 68 éves eladó bácsika, Akopján Nikogosz: – Ilyen szín- amikor meghallotta, hogy magya- ben feltüntetni Örményországot a rul beszélünk, három gránátalma külügyminisztérium saját kudarca mellé egy negyediket adott aján- és egyben felelőssége. Örményor- dékba. A magyar ökölvívókat szágnak, az örmény embereknek pedig őszintén sajnálom, hiszen a magyarokkal, a magyar néppel sokáig készültek erre a kvalifiká- semmi baja, nincs neheztelés. ciós világbajnokságra. Arról, hogy Egyedül a döntés, a gyilkos kiada- nem utaztak el, a külügyminiszté- tása és körülményei verték ki a rium tehet, ők nem javasolták az biztosítékot. Az a híresztelés, hogy utazást. örmény városokban magyar zász- Diaszpóra21: Az igaz, hogy lókat égetnek, egyszerűen nem Azerbajdzsán részt vesz az Ököl- igaz. Egyetlen egy zászló esett ál- vívó VB-n? dozatul fiatalok indulatainak, s az Akopján Nikogosz: Úgy tudom örmények számos fórumon bocsá- igaz, de miért is ne? natot kértek a történtekért. Az el- Diaszpóra21: Amikor a kormány múlt két hónapban három magyar a bizonyítványát magyarázta, csoportot vittünk Örményor- akkor párhuzamba állítottak egy szágba, semmi probléma nem volt nyolcvanas évekbeli ügyet a mos- sehol. Minden Örményországban tani kiadatási botránnyal. dolgozó magyarról tudunk, senkit Akopján Nikogosz: A nyolcvanas nem rúgtak ki, nem került hátrá- években egy libanoni állampolgár nyos helyzetbe magyarsága miatt. robbantott a párizsi repülőtéren.14
 15. 15. Diaszpóra21A merényletben több török diplo- zsáni újságírók, akik filmet készí-mata meghalt, a terroristát pedig tettek a valóságos eseményekről,hosszú évekre börtönbe zárták. 18 és feltárták a hazugságot, azeriév elteltével aztán szabadlábra he- börtönben sínylődnek, vagy furcsalyezték, és a férfi visszatért Liba- körülmények között gyilkosság ál-nonba, majd később Örményor- dozatává váltak, mint a film egyikszágban telepedett le. A két ügyet operatőre.azért sem lehet párhuzamba állí- Diaszpóra21: Azért itt fellelhetőtani, mert Örményország soha a média felelőssége is. Ők is fénytnem kérte a merénylő kiadatását. deríthettek volna időben a ferdíté-A külügyminiszter felelőssége a sekre, elhallgatásra vagy hazugsá-jelen botrányt összemosni egy év- gokra.tizedekkel ezelőtti, egészen más Akopján Nikogosz: A médiakörülmények között lefolyt üggyel. olyan helyzetben van, és ezt mostNem véletlenül hozott az Országos a dokumentumok előkerülése ide-Örmény Önkormányzat határoza- jén magam is megtapasztaltam,tot arról, hogy Martonyi Jánost fel- hogy semmit nem mer megírni,jelentjük ezért, mivel kijelentéseit amire nincsenek konkrét bizonyí-követően az itthoni örmények na- tékok.gyon sok, nyomdafestéket nem Diaszpóra21: Mit tesz az Orszá-tűrő, gyűlölködő fenyegetést kap- gos Örmény Önkormányzat, hogytak. Az azeriek az Európai Unió kü- normalizálódjon a helyzet?lönböző szintjein folyamatosan Akopján Nikogosz: 2004 óta lé-megpróbálnak lobbizni és hangu- tezik Önkormányzatunk, az Ör-latot kelteni ezzel a párhuzammal, mény Kulturális Minisztérium és ade a felkészült európai politikusok Diaszpóra Minisztérium közöttszigorúan visszautasították a pró- megállapodás, ami a kulturálisbálkozást. A külügyminisztérium is együttműködést segíti elő, és eztmegtehette volna, hogy utánanéz a megállapodást sikerült meg-a dolgoknak. Ugyanilyen agresszív hosszabbítanunk a napokban. Kul-propagandagépezet működik a turális területen tehát 2014-ig biz-92-ben történt hodzsali esemé- tosan zavartalan az együttműkö-nyekkel kapcsolatban. Hamisított dés, s ha rajtunk múlik, még to-fotódokumentumokkal, bizonyítot- vább is. Ez talán hozzájárulhat atan a jugoszláv háborúból szár- feszültség oldásához, de a helyzetmazó, nem helyszíni tömegsírfel- megoldása nem a mi kezünkbenvételekkel manipulálnak, és pró- van.bálják agresszorként beállítani Ör-ményországot. Azok az azerbejd- Diramerján Artin 15
 16. 16. Diaszpóra21 Hackertámadás érte ket, hogy kiderüljön, letöltöttek-e az Európai Bizottságot róluk bármit is” – mondta a szó- vivő, aki nem akart találgatásokba bocsátkozni, kit sejt az ügy mö- Neelie Kroes, az Európai Bi- gött. Kroes bírálta vendéglátóit a zottság alelnöke egy blogbe- konferencián elmondott beszédé- jegyzésében arról ír, hogy ben, támadva az azeri kormányt, munkatársai hackertámadás amiért állítólag az interneten ke- áldozatai voltak, miközben resztül kémkednek aktivisták részt vettek Azerbajdzsánban után, és „megsértik az újságírók a biztonságos internetről szer- és forrásaik magánéletét”. vezett konferencián. Kroes blogjában hivatkozott a hackertámadásra, mint a jogsérté- Ryan Heath, a digitális politikáért sek egyikére, amely ráirányítja a felelős Kroes szóvivője elmondta, figyelmet az azeri politikai élet hogy a támadás a bakui szállodá- „nyers” valóságára. Megemlítette jukban történt. Kollégájával együtt azt is, hogy az azeri hatóságok figyelmeztetést kaptak az Apple visszakoztak egy megállapodástól, amerikai számítógépgyártól, hogy amely lehetővé tette volna, hogy gépükre illetéktelen személy csat- fölkeressen politikai foglyokat; és lakozott. Heath szerint ez kémke- az internetről szervezett bakui dési kísérlet lehetett. konferencián egyes aktivisták zak- „Azt feltételezem, hogy egyfajta latásoknak voltak kitéve. megfigyelés volt. Törvényszéki KG elemzésre adjuk át a komputere- Forrás: MTI Főhajtás az aradi vértanúk emléke előtt Az Országos Örmény Önkor- Lázár Vilmost ábrázoló emlékp- mányzat idén is megemlékezett lakettet idén Mircea Tivadar és az 1848–49-es dr. Tittman szabadságharc János, Dorog tizenhárom aradi Polgármestere és vértanújáról. A Szécsi András két örmény szár- vasszobrász ve- mazású tábornok hette át ünnepé- előtt tisztelgő lyes keretek kö- Kiss Ernőt és zött.16
 17. 17. Diaszpóra21Villám csapott a magyardelegációt szállítódrótkötélpályábaÖrményországbanA majdnem tragédiával végződőeset október 26-án történt. A Jere-vántól mintegy 200 kilométerrefekvő magashegyi kolostorrend-szerhez utazott a Magyarországi Ör-mény Önkormányzat elnöke és al-elnöke. Itt épült fel a világ máig leg-hosszabb drótkötélpályája több ezerméter magasságot átívelve hét ki-lométer hosszan. A delegáció ka-binja pont félúton járt, amikor a ra-gyogó tiszta égbolt egy pillanat alattelsötétült és tomboló vihar tört ki. – A szupermodern és biztonságosfülkéből csak az öklömnyi jég zuho-gását hallottuk, és az ordító szelet.A műszer, ami a kabinban a kintihőmérséklettől a páratartalmon átmindenről tájékoztat, 294 km/órás egy villám. A fülkénk végérvénye-széllökéseket jelzett, mikor hatal- sen megállt a több száz méter ma-mas robaj kíséretében a közeli gasságban – számolt be Avanesz-transzformátorállomásba csapott ján Alex a kis híján katasztrófába torkolló eseményekről. Az irányíthatatlanná vált, ma- gasban himbálózó fülke megköze- lítése is órákig tartott az azonnal riasztott mentőegységeknek. Vé- gül bravúros akcióval, a drótköté- len át megközelítve, a kabin tete- jét megnyitva, kötelek és csörlők segítségével hozták le a veszélybe került 16 utast, akiknek az ijedt- ségen kívül szerencsére más bajuk nem esett. 17
 18. 18. Diaszpóra21 „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön” Tisztelgés egy igaz ember előtt Kádár Dániel Antal atya élete és küzdelmei (részlet) „…nem tehetjük meg, Körülbelül 1500 zsidó származású hogy ne beszéljünk arról, személyt mentett meg, hamis okmá- amit láttunk és hallottunk” nyokat szerzett számukra, emiatt Raul (Ap. Csel. 4,20) Wallenberggel is sokszor találkozott. Látogatta őket a gettóban, a kórház- Ezeket a szavakat a szent apostolok ban és börtönökben. Köszönő leveleik mondták a főtanács előtt, amikor meg- állítólag a plébánia irattárában négy tiltották nekik, hogy Jézusról beszélje- albumban voltak összegyűjtve. nek. Időszerűségüket azóta sem vesz- A második világháború után feljelen- tették el, mert most is vannak, akik a tették, meghurcolták. 1956 után pap- történelemkönyvekből ki szeretnék ként egy ideig nem működhetett. tépni a nekik nem tetsző eseményekről Megszervezte az örmény katolikusok szóló lapokat. Ahogy a jövőről sem sze- hitéletét, kulturális és hagyományőrző retnek beszélni, mert érzik, hogy az is életét. A Bp., XI. Orlay utcában vásá- hiteltelen a jelen felelősségvállalása rolt telken adományokból, saját családi nélkül. Akik a múltat megtagadják, vagyonából, európai útján is folytatott azok saját jövőjüket temetik el… gyűjtésével, részben a Gülbenkján Ala- Kádár Dániel Antal (Tániel Andon Gá- pítvány támogatásával épült fel a Vilá- dárján, Szamosújvár, 1916. febr. 25.– gosító Szent Gergely örmény kápolna. Budapest, 1988. aug. 14.) örmény szer- Ugyanebben az épületben örmény mú- zetes pap volt, a mechitáristák bécsi zeumot, levéltárat és könyvtárat hozott ágának tagja, címzetes áni apát. létre, és egy örmény stílusú, acélszer- Filozófiai és teológiai tanulmányait kezetű haranglábat is építtetett. 1936-ban kezdte meg a bécsi rend- Súlyos betegsége ellenére mindvé- házban. 1940. február 11-én szentel- gig helyén maradt, szolgálat közben ték pappá. 1960-ban teológiai dokto- érte a halál. A budapesti örmény ká- rátust szerzett. polnában temették el. Isztambulba készült, de a háború ki- Kádár Dániel Antal sok mindenről be- törése miatt 1944-ben Budapesten szélt és írt leveleiben, feljegyzéseiben. maradt. Itt Pungutz Vrtánesznek, a bu- Szemérmét félretéve – a kor szellemének dapesti lelkészség vezetőjének káp- engedelmeskedve – kénytelen volt arról lánja lett, az ő halála után vette át tőle is szót ejteni, miként menekítette a há- a lelkészséget. ború alatt a zsidókat. De arról már nem18
 19. 19. Diaszpóra21beszélt, milyen „büntetést” kapott ezért, Az 1956-os forradalomban is tevéke-amely nagy mértékben kihatott a későb- nyen részt vettek a szabadságért mindigbiekben egészségére. Kénytelen volt el- harcra kész örmények. A legendás Cor-fogadni – nem tehetett mást – a kor ate- vin közi parancsnok, a bajszosnak neve-ista politikáját, s kénytelen volt szembe- zett Pongrátz Gergely is örmény, akisülni az ezzel járó történésekkel. Az Ál- éppen a bécsi mechitárista rendházbanlamvédelmi Hivatal többször próbálta talált menedéket, miután az utolsó le-meg ügynöknek beszervezni, az Állami hetséges pillanatban úgy döntött, hogyEgyházügyi Hivatal örmény sovinisztának el kell hagynia Magyarországot.bélyegezte meg, s ezzel mintegy lehetet- Ennek komoly szerepe lehetettlenné is tette munkálkodását. abban, hogy az ÁVO ismét felkereste Az atya egy alkalommal táviratot ka- Kádár atyát. Arra akarták rávenni,pott, hogy hivatalos ügyben utazzon hogy az általuk megadott személyeketMiskolctapolcára. Ott volt ugyanis a me- figyelje, tevékenységüket jelentse.chitarista nyaraló. Amikor a Keleti pá- „Inkább leharapom a nyelvem, és ma-lyaudvaron a felszálláshoz készülődött, gukra köpöm” – hangzott a válasz.egyszer csak a nevén szólították. Visz- Mi más lehetett volna a retorzió,szafordult, s egy számára ismeretlen mint a félreállítás?férfit látott, aki arra kérte, hogy kö- 1960. szeptember 11-től 1961. ok-vesse. Egy lefüggönyözött autóhoz kí- tóber 18-ig segédmunkásként dolgoz-sérték – az ilyen gépkocsik akkoriban hatott csupán, az István Kórházbansok tisztességes embert rémítettek mint kertész, majd beteghordó. Ekkormeg, s sokan sohasem tértek vissza az kapta a sérvét, amelyet csak hosszasilyen utazásról – ahová eléggé durván kezeléssel lehetett helyrehozni.betuszkolták, majd elindultak, valamely, 1961–1964. július 16. között a belvá-az atya számára ismeretlen cél felé. rosi Közétkeztetési Vállalatnál dolgozott,Hosszas autózás után félrehúzták a kí- az Óbudai Rádiótechnikai Gyár konyhá-sérő urak a függönyt, s azt mondták: ján. Amíg az atya erre kényszerült, dr.Nézze meg utoljára Budapestet! Halász György belvárosi plébános intézte Az atya csak annyit vett észre, hogy az örmény lelkészség hivatalos ügyeit.valahol a budai hegyekben járhatnak. Később Petul Márton örmény világi Ez az utazás csak megfélemlítés volt. pap, a Markó utcai börtön lelkészeKádár Dániel visszatérhetett a kápolná- vette át az örmények lelki gondozását.jába, és elgondolkodhatott azon, mi Munkáját nagy odaadással igyekezettvárhat még rá. ellátni. Mivel Petul Márton súlyos szív- Két alkalommal az ÁVO Andrássy úti betegsége miatt nyugdíjazását kérte –épületébe hurcolták. Nem beszélt arról később, a székesfehérvári papi ott-sohasem, itt miben volt része. Egyszer honban halt meg –, Kádár Dánielpedig a Zenta utcai laktanya pincéjé- ismét megkapta az engedélyt arra,ben töltött el nem kevés időt. hogy lelkészként dolgozhasson. 19
 20. 20. Felelős kiadó: Örmény Kultúráért Alapítvány Felelős szerkesztő: Diramerján Artin E-mail: diaspora21@gmail.hu • facebook.com/diaszpóra21 Szerkesztőségi tagok: Akopján Nikogosz, nikogosz@vnet.huAvanesian Alex, info@ararat.hu; Balabanian Hary; Dr. Serkisian Szeván A Diaszpóra21 megjelenik kéthavonta A kiadásban közreműködött a Kornétás Kiadó Ügyvezető igazgató: Pusztay Sándor; tervezőszerkesztő: Odler Péter Nyomta és kötötte: D-Plus Nyomda Kft.

×