Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
อุบัติเหตุเล็กน้อย ของพี่ข้าวปั้น
ที่เด็กเล่นกันกับเพื่อน
“ตุ้มหูเล็กหลุดเข้าไปในติ่งหู”
คุณหมอต้องผ่าตัดเล็ก
เป็นสิ่งที่ห...
ราคารวมทั้งหมดเย็บแผล 1 เข็ม
4,923 บาท
ราคารวมล้างแผล 696 บาท
รวมทั้งหมด 2 ครั้ง
4,923 + 696 = 5,619บาท
เบิกได้
โดยประกันอุบัติเหตุ
ที่เพียงปีละ 1,600บาท
ได้ค่ารักษาพยาบาล 35,000 บาท
ต...
ประกันอุบัติเหตุข้าวปั้น
ประกันอุบัติเหตุข้าวปั้น
ประกันอุบัติเหตุข้าวปั้น
ประกันอุบัติเหตุข้าวปั้น
ประกันอุบัติเหตุข้าวปั้น
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ประกันอุบัติเหตุข้าวปั้น

53 views

Published on

วางแผนค่ารักษาประกันอุบัติเหตุให้ลูก เป็นที่ที่พวกเราควรกระทำ ใช้เงินนิดหน่อย ประกันการเสียเงินจำนวนมากในกระเป๋า ทำให้เราประหยัดได้มากเลยทีเดียว

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกันอุบัติเหตุข้าวปั้น

  1. 1. อุบัติเหตุเล็กน้อย ของพี่ข้าวปั้น ที่เด็กเล่นกันกับเพื่อน “ตุ้มหูเล็กหลุดเข้าไปในติ่งหู” คุณหมอต้องผ่าตัดเล็ก เป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยเจอ อยากมาเล่าสู่กันฟัง ว่าทุกวันนี้ เราอาจจะเป็นลมเมื่อเห็น “ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล”
  2. 2. ราคารวมทั้งหมดเย็บแผล 1 เข็ม 4,923 บาท
  3. 3. ราคารวมล้างแผล 696 บาท
  4. 4. รวมทั้งหมด 2 ครั้ง 4,923 + 696 = 5,619บาท เบิกได้ โดยประกันอุบัติเหตุ ที่เพียงปีละ 1,600บาท ได้ค่ารักษาพยาบาล 35,000 บาท ต่อการรักษา 1 ครั้ง

×