Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Curriculum Vitae
Personlige data
Navn: Tina Løbner Rosenberg
Alder: født 1972
Adresse: Merkurvænget 47
6710 Esbjerg V
Tlf....
 Råd og vejledning til personale og forældre i daginstitution i henhold
til inkluderende tiltag og inddragelse af tværfag...
 Kritisk reflektere over normative og etiske aspekter i praksis;
eksempelvis forholde sig kritisk til implicitte forståel...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
CV - Lisbeth Nielsen
Next
Upcoming SlideShare
CV - Lisbeth Nielsen
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Cv oktober 2015

Download to read offline

CV

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Cv oktober 2015

  1. 1. Curriculum Vitae Personlige data Navn: Tina Løbner Rosenberg Alder: født 1972 Adresse: Merkurvænget 47 6710 Esbjerg V Tlf.: 76119572 Mobil: 22753928 Mail: tina.lobner.rosenberg@gmail.com Civilstand: Gift med Henrik, har sammen tre drenge på 8, 13 og 16 år. Reference: Pia Grumsen, leder af Ressourcepædagogerne: tlf. 27241253 Erhvervserfaring 10/2015 Headspace, Esbjerg Frivillig hos Headspace, et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12-25 år. Et initiativ under Det sociale Netværk. 06/2014 UCSyd, Esbjerg  Timeunderviser: Pædagoguddannelsen UCSyd Esbjerg (8 lektioner) Emne: ’Den institutionelle magt – kontrol eller mulighed? 08/2014  Timeunderviser: Pædagogisk Assistent Uddannelsen (i alt 26 lektioner) Modul: Specialpædagogik Tilrettelæggelse og gennemførelse, samt standpunktsbedømmelse af eleverne med afsæt i målbeskrivelse. Emner: Omsorg/omsorgssvigt Udviklingspsykologi Diagnoser/personlighedsforstyrrelser, personlighedstræk Pædagogiske metoder og tiltag: Social Story, Piktogrammer m.m. 09/2013-05/2015 Dagtilbud, Børn og Kultur Projektansættelse hos Ressourcepædagogerne 10 t. ugentligt. Faglige kompetencer: (vedlagt: projektbeskrivelse)  Ekstern sparring til pædagogisk personale og forældre med afsæt i pædagogiske observationer. Udarbejdelse af skriftlig observationsrapport med forslag til intervention med afsæt i Esbjerg Kommunes børn og unge politik omkring inklusion  Lave afklaringsforløb med henblik på tidlig forebyggende indsats.  Pædagogisk sparring omkring udarbejdelse af handleplaner/SMITTE- modellen i det pædagogiske arbejde med børn m. særlige behov.  Pædagogiske oplæg og vidensdeling i pædagogisk praksis. 02/2010-09/2013 Dagtilbud, Børn og Kultur Ressourcepædagog hos Ressourcepædagogerne, Faglige kompetencer:  Ressourcepædagog for børn m. særlige behov og børnegrupper i daginstitution med afsæt i inkluderende processer og tiltag
  2. 2.  Råd og vejledning til personale og forældre i daginstitution i henhold til inkluderende tiltag og inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere  Pædagogiske observationer, udarbejdelse af skriftlige rapporter, afklaringsforløb, oplæg om SMITTE-modellen m.m. 09/1998-01/2009 Vuggestuen Møllegårdsvej, Esbjerg Ansættelse som pædagog I perioden 04/01-02/07 praktikvejleder for 11 pædagogstuderende 10/2000 - 01/2002 Ansættelse som konstitueret souschef 01/2006 - 04/2007 Ansættelse som konstitueret souschef 02/1998 – 09/1998 Barselsvikariat, Børnehaven Nygårdsvej, Esbjerg Ansættelse som pædagog 08/1991 – 07/1993 Pædagogmedhjælper på Fritidshjemmet Møllegårdsvej, Esbjerg Uddannelse 09/2013-10/2015 Kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi Toårig uddannelse på Aarhus Universitet, DPU. Afsluttede moduler: (vedlagt bilag m. bedømmelser)  Pædagogisk psykologisk viden i praksis (omhandlende intervention)  Psykologi som et vidensregime i pædagogisk psykologisk praksis  Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse I  Pædagogisk psykologiske undersøgelsesmetoder og videnskabsteori  Psykologiske perspektiver på læring og tilblivelse ll  Kandidatspeciale: ”Fortællinger om udfordringer- Fra pædagogers handlings- og meningslandskaber” Teoretisk afsæt: narrativ psykologi v. Jerome Bruner og Michael White Via specialets undersøgelser har jeg tilegnet mig viden om narrativ tilgang, hvor fokus er på fortællinger, samt hvorledes mennesker skaber deres identitet gennem egne og andres fortællinger om dem. Samt har jeg fået redskaber til at arbejde med forandringsprocesser i praksis. Kvalifikationer: (I henhold til gældende studieordning))  At arbejde med pædagogiske psykologiske problemstillinger og intervenere i forhold her til og i relation til forskellige kontekster: institutioner, skoler, familien, sociale netværk m.m.  Anvende psykologiske teorier og metoder på pædagogiske problemstillinger vedrørende menneskelige lære- og tilblivelsesprocesser.  Indgå i udviklings- og arbejdsprocesser, der er komplekse, forudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller  Indgå i og facilitere samarbejde vedr. pæd.psyk. problemstillinger  Kommunikere med og arbejde tværfagligt med andre faggrupper: mediere mellem forskellige perspektiver, professioner og interesser, f.eks. børneperspektiver eller brugerinteresser.
  3. 3.  Kritisk reflektere over normative og etiske aspekter i praksis; eksempelvis forholde sig kritisk til implicitte forståelser i pædagogisk praksis  Evaluere og formidle forskningsbaseret pædagogisk psykologisk viden 09/2012-06/2013 HF enkeltfag Matematik B Opkvalificering af Matematik fra niveau C til B v. VUC Vest, Esbjerg 01/2009-01/2010 Pædagogisk Diplom uddannelse ved UCSyd, bachelor. Afsluttede moduler: (vedlagt bilag m. bedømmelser)  Supervision som personlig kompetencegivende læreproces  Kollegial supervision  Pædagogisk psykologi  Personligheds og udviklingspsykologi  Videnskabsteori og pædagogik  Bacheloropgave i psykologi: Titel: Motivation og læring 09/2004-11/2004 Praktikvejlederuddannelsen for pædagoger Diplom-modul på CVU vest. 09/1994 – 02/1998 Pædagogseminariet i Esbjerg Pædagogisk professionsuddannelse Afsluttende større opgave: Børn med alkoholskader/Føtalt Alkohol Syndrom 09/1989 – 06/1993 Højere Forberedelseseksamen (HF), Tønder Statsskole

CV

Views

Total views

870

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

11

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×