Mediedagbok

496 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
496
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mediedagbok

 1. 1. Mediedagbok Tina Forsberg
 2. 2. Min dagbok – via blogg
 3. 3. http://tinaforsbergff.wordpress.com/Här har jag skrivit min kontakt med och användning avmedier under två veckor.
 4. 4. Vad är medier?Medier är materiella och tekniska system/infrastrukturergenom vilka meddelanden och symboler överförs, menockså skapas, bevaras och återanvänds. Medier ärintegrerade i och bygger på varandra. Medier är intimtförknippade med sociala verksamheter och socialaverksamheter och sociala relationer. Ekström (2008:11)
 5. 5. Vad är medier?I NE – Nationalencyklopedien – definieras begreppet“digital” som:digitaliséra verb ~de ~tORDLED: digit-al-is-er-arSUBST.: digitaliserande, digitalisering • införa digital teknik i ⟨ elektron.⟩ : ~ telenätet; det ~de världssamhället KONSTR.: ~ ngt
 6. 6. Vad är medier för mig?
 7. 7. Vi har olika förutsättningar för vårt lärande utifrån ekonomiskaförhållanden eller kunskaper som vi hade innan. Medievanor kanockså ha stor betydelse. Senast undersökning visar att medievanor har fått en allt störrebetydelse för vår lärande, för det öppnar dörren mellan kunskaperoch oss, skapar ”kombination av olika resurser eller ”modes” ikommunikation” (Ekstörm 2008:12). Medier blir allt viktigare för oss. För mig är medier framförallt”nya medier”, sociala medier. Jag själv använder facebook för hållakontakt med vänner, Linkdin för yrkeskontakter, Skype, Slidershareoch Preci för undervisningen. Dessutom har jag en egen blogg för attberätta om mig själv. De kunskaper och erfarenheter jag har av olikatyper av sociala medier och hur de fungerar har hjälpt mig stort bådei mitt lärande och min undervisning. ”Google Plus”, ”Google Drive”,”Informentor” och ”It´s Learning” är de vanligaste nätverktygen förskola och universitet för att kommunicera med elever och föräldrar.
 8. 8. Enligt styrdokumentEnligt Lpo 94 ska varje elev efter genomgången grundskola ha ”kunskaper om medier och deras roll” (s 26). Vi har, som pedagoger, en skyldighet att arbeta med medier i skolan. Det är främst i de reviderade kursplanerna för svenska, bild och samhällskunskap som ett arbete med medier har fått en framträdande plats.
 9. 9. Vad är sociala medier?Sociala medier är ett samlingsnamn på sidor och tjänster på internet. Det är webbplatser som används för att möta andra människor och för att bygga upp ett socialt nätverk. På dessa webbsidor skapar man en egen plats där man kan dela information. Detta gör man antingen genom att dela bilder, åsikter och/eller information om dig själv. Du bestämmer själv vad du vill lägga ut. Det sociala nätverket skapas genom att bli vän med folk du känner eller har gemensamma intressen med, genom din plats delar och utbyter du information med dem. Det centrala i sociala medier är att du kan kommunicera med en eller flera samtidigt. En annan aspekt av de sociala medierna är att du tillsammans med dina vänner skapar information och innehåll på en webbplats. Ledorden för sociala medier brukar vara öppenhet. Tanken bakom är att det är en demokratisk rätt att få tillgång till all information (Skolverket, www.kollakallan.se 2011-11-15)
 10. 10. FacebookFacebook är en webbplats för nätbaserad gemenskap, startad 2004 avmark Zuckerberg. Facebook utgörs av användarprofiler, på dem kan dudela kontaktuppgifter, CV, fotoalbum och uppdateringar du har gjort.profilerna knyts samman med olika nätverk; kommunikationen skergenom text och delande av bilder, länkar till olika saker allt går attkommentera. När du loggar in på Facebook får du dels senasteuppdateringarna på vad dina vänner har gjort sedan du senast varinloggad. På så sätt kan du se vad dina vänner har gjort, tänk, länkat ochvarit sen sist du var inloggad.(Facebook. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/facebook,Nationalencyklopedin)
 11. 11. BloggBlogg är en personlig och öppen dagbok eller logg påwebben. Personer skriver inlägg med personligaobservationer och åsikter på händelser i deras liv. Ofta görslänkar till webbsidor och andra bloggar. Det stora nätverketav bloggar brukar kallas för bloggosfären.(Blogg. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/blogg,Nationalencyklopedin)
 12. 12. TwitterTwitter är en webbaserad tjänst för socialt nätverkande,startad 2006. Twitter utgörs av mikrobloggar på vilkaanvändaren publicerar textmeddelanden, tweets,bestående av högst 140 tecken. På Twitter kan du följaandras användares tweets. När du loggar in så kan duuppdatera twitterflödet och gå igenom vad de som du följerhar twittrat sedan du var inne senast.(Twitter. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/twitter,Nationalencyklopedin).
 13. 13. YouTubeYouTube är en webbplats där man kan ladda upp och tittapå videoklipp. Det går att kommentera de videor man harsett. Youtube startade 2005 för att personer skulle hamöjlighet att dela med sig av sina videofilmer. I dagdomineras YouTube av professionellt inspelat material,som musikvideor och filmklipp.(YouTube.http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/youtube,Nationalencyklopedin)
 14. 14. SkypeSkype är ett program för mjukvarutelefoni eller vad man idagligt tal kallar internettelefoni. Skype gör det möjligt attringa kostnadsfria röst- och videosamtal till andraanvändare, antingen från dator till dator eller frånsmartphones. Det lanserades 2003.(Skype. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/skype,Nationalencyklopedin)
 15. 15. WikipediaWikipedia är ett uppslagsverk baserat på internet, det finnsmånga olika språkversioner. Till skillnad från traditionellauppslagsverk som har en redaktion som skriver artiklarnakan vem som helst påverka innehållet på Wikipedia. Allakan skriva, ändra i eller ta bort artiklar. Grundtanken är attalla som tillsammans använder uppslagsverket ska stå förinnehållet samt stå för kontrollen av texten och fakta.Wikipedia är gratis och alla som görs där är frivilligt.(Wikipedia.http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/wikipedia,Nationalencyklopedin
 16. 16. GoogleGoogle är en sökmotor på Internet som grundades 1998.Google uppfanns av Larry Page och Sergey Brin somforskade om sökmotorer vid Stanford University iKalifornien. De började en ny sökteknik som skulle göra detenklare att sortera all information på Internet. Genom enspeciell teknik hittade de ett sätt att sortera träfflistan så attde viktigaste träffarna hamnade överst. Med denna lösninggick det snabbare att söka och hitta viktig och bättreInformation.(Google.http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/lang/google,Nationalencyklopedin)
 17. 17. Medievanornas betydelse för lärande?Under lärarutbildningen har jag använt mig av flera läroplattformart.ex. It´s Learning som är för Malmö Högskolas läroplattform.Tanken med It´s har varit att diskussioner och hjälp ska finnastillgängligt på nätet, samt att lärarstudenter ska använda IKT i sinutbildning. Men vi har använt oss av Facebook i basgruppsarbete ellerI klassammanhang, där har vi diskussioner, reflektioner och som etthjälp till vårt skolarbete och det fungerat mycket bättre. Jag ser det somatt Facebook är en del av lärarstudenters vardag och diskussioner försändå där utan att det ses som en del av skolarbetet
 18. 18. Historiska medierIdag är vår läromiljö i hög grad präglad av digitala medier,hemma och i skolan. Utbildning och undervisning inbegripermediering. Gamla läroboken möter en ökande konkurrensfrån bilder, filmer och texter på Internet. Dessa nya medierskapar möjligheter och utmaningar för undervisning ochlärande. Historiska mediers utformning, innehåll ochanvändning är ju annorlunda än de nya mediernas, vilketkan vara en utmaning att komma till rätta med när man ärvan vid det arbetssätt som historiska medier kräver.
 19. 19. Film från YouTubehttp://www.youtube.com/watch?v=DTrrf54N8Qg&feature=youtu.be
 20. 20. Genusperspektiv på medier i skolans undervisningGenusforskare menar att kön är en social och kulturell konstruktion.Detta synsätt skiljer sig radikalt från uppfattningen om att könet ären gång för alla givet och därför förutsägbart och oföränderligt. Denofta citerade meningen ”Man föds inte till kvinna, man blir det”, somden franska filosofen Simone de Beauvoir formulerade redan på1940-talet, sätter fingret just på detta: att könstillhörigheten ärnågot som alla människor blir formade till. (Fagerström & Nilson 2011:7)
 21. 21. Genusperspektiv på medier i skolans undervisningEtt genusperspektiv är viktigt förundervisningsprocessen i skolan, för där mötergenusfrågan båda värdegrundsperspektiv ochlärandeperspektiv. Därför är det viktigt att det skafinnas plats för genusperspektiv i skolans/förskolansverksamhet. I undervisningen processas både kunskapoch identitet av eleverna och detta är kopplat tilllärandet.
 22. 22. Vad säger styrdokumenten?I skola/förskola har vi läroplanen och kursplanen som gergrundramar för undervisningens innehåll, samt skollagen som gergrundprinciperna för skolan uppdrag i samhället. Vi pedagoger skafölja skollagen och läroplanen.Jämställdhet nämns båda i skollagen och läroplanen för skolans ochförskolans verksamhet. Skolan verksamhet ska ”utformas iöverensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingaroch de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,individens frihet och integritet, alla människors lika värde,jämställdhet samt solidaritet mellan människor” . (Skollagen 2010:800)
 23. 23. ReferenceEkström, Mats (red.) (2008). Mediernas språk. 1. uppl. Malmö: LiberFagerström, Linda & Nilson, Maria (2008). Genus, medier och masskultur. Malmö: GleerupLäroplan för förskolan: Lpfö 98. (1998). Stockholm: Utbildningsdep., RegeringskanslietNy skollag: förslag, motiv, beslut. Förskola, grundskola. (2010). Stockholm: Svensk facklitteratuElektroniska källorNE.se [Elektronisk resurs]. (2000-). Malmö: Nationalencyklopedinhttps://www.google.se/imghp?hl=sv&tab=wi (hämtade bilder)

×