Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K apitel 3 geometri

724 views

Published on

This PP is for my job in the school.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K apitel 3 geometri

 1. 1. Favorit matematikFavorit matematik Geometri Munspelets skolaMunspelets skola Tina ForsbergTina Forsberg
 2. 2. Centralt innehåll - Att bekanta sig med de geometriska objekten trangel, cirkel och fyrkörning; - Att öva på att känna igen, namnge och rita cirklar, triangel, cirkel och fyrhörningar - Att hitta former som liknar eller helt motsvarar de geometriska objekten i byggnader och den omgivande naturen.
 3. 3. Begrepp En cirkel En triangel En fyrhörning En rektangel En kvadrat
 4. 4. Sammanfattning av arbetet Öva på de geometriska objekten cirkel, triangel och fyrhörning. Uppgifter i barnets arbetsbok. Uppmärksamma barnen på tredimensionella objekt, som klot, kub, cylinder, rätblock och kon. Montessori material. Ipad. Utematematik,utflykt.
 5. 5. Lektion 1 (a) – CirkelLektion 1 (a) – Cirkel 1. Ring Barnen ta varandras händer och bilda en rund ring. 1) Vilket geometriskt objekt är det? (En cirkel). 2) Försök att göra en så stor och en så liten cirkel. 3) Några lek i ringen, som barn känner till. 4) Bildar cirklar av grupper med två, fyra, sex osv barn i varje. Hur blir dessa cirklar?
 6. 6. Lektion 1 (a) – CirkelLektion 1 (a) – Cirkel 2. Cirkelundersökning Barnen får uppgift att i klassrummet försöka hitta så många cirkelformade föremål eller ytor som möjligt. Sedan berätta barnen för varandra vad de har hittat. 3. Cirkelmask – skapande arbete På kartong eller papper ritar barnen cirklar med hjälp av mall. Cirkelns diameter ska vara 5-7 cm. Cirklarna klippas ut och barnen placerar dem i den ordning de vill. Cirklarna viks till hälften och limmas ihop efter varandra som bilden visar. På den första cirkeln ritar man ögon och mun och två piprensare ilmmas fast som känselspröt.
 7. 7. Lektion 1 (b) – CirkelLektion 1 (b) – Cirkel 1. Uppgifter i barnets bok s. 14 Måla alla cirklar som visa Sally vägen till boet. s. 15 Använd dina logiska block och bygg en figur. Rita sedan av din figur. Häftmassa bitarna så att de hålls på plats medan barn ritar.
 8. 8. Lektion 1 (b) - CirkelLektion 1 (b) - Cirkel 2. Uppgifter i Ipads. 3. Montessori material.
 9. 9. Lektion 2(a) – TriangelLektion 2(a) – Triangel 1. Att leta efter trianglar Barnen får uppgift att i klassrummet försöka hitta så många triangelformade föremål eller ytor som möjligt. Sedan berätta barnen för varandra vad de har hittat. 2. Vi gör trianglar Dela in barnen i grupper- tre i varje grupp. Barnen ska komma på själva hur de kan forma en triangel av snöret. Uppmärksamma barnen på att trianglarna kan vara olika.
 10. 10. Lektion 2(a) – TriangelLektion 2(a) – Triangel 3. Låt barnen bygga trianglar av tre tandpetare och tre ärtor. Uppgiften inspirerar även till tredimensionellt byggande. Barnen kan fundera på hur de kan gör en konstruktion som kan stå upp av trianglar. 4. Uppgifter i barnets bok s. 16 Måla alla trianglar. s. 17 Rita likadana och olika trianglar.
 11. 11. Lektion 2 (b)– TriangelLektion 2 (b)– Triangel 1. Uppgifter i barnets bok s. 14 Måla alla cirklar som visa Sally vägen till boet. s. 15 Använd dina logiska block och bygg en figur. Rita sedan av din figur. Häftmassa bitarna så att de hålls på plats medan barn ritar.
 12. 12. Lektion 2 (b)– TriangelLektion 2 (b)– Triangel 1. Uppgifter i Ipads. 2. Montessori materail.
 13. 13. Lektion 3(a) – FyrhörningLektion 3(a) – Fyrhörning 1. Förskoleklassens fyrhörningar Barnen får i uppgift att i klassrummet försöka hitta föremål eller ytor som är fyrhörningar. Sedan berättar barn för varandra. Uppmärksamma barnen oå att rektangeln och kvadraten är specialfall av en fyrhörning. 2. Sugrör Varje barn tilldelas fyra olika långa bitar av sugrör samt tråd. Tråd ska vara längre är de fyra sugrörsbitarnas sammanlagda längd. Barnen ska jämföra hur triangeln och fyrhörningarna skiljer sig ifrån varandra, och räkna antal sidor och hörn.
 14. 14. Lektion 3(a) – FyrhörningLektion 3(a) – Fyrhörning 1. Uppgifter i barnets bok s. 18 Leta upp objekten som är precis lika stora och har samma form. Måla dem. s. 19 Rita likadana och olika fyrhörningar. Uppmärksamma barnen att fyrhörningar är inte bara kvadrater och rektanglar.
 15. 15. Lektion 3(b) – FyrhörningLektion 3(b) – Fyrhörning 1. Språk och kommunikation Att känna efter – påsar Lärare lägger in geometriska objekt i en påse. Göm ett objekt i påsen. Ett barn i taget får sticka ner sin hand i påsen och försöka känna efter vilket objekt som finns i påsen. Barnet ska beskriva objektets egenskaper, t ex biten är spetsig och den har tre hörn. 2. Bilder med stickor
 16. 16. Lektion 4(a)– Vi repeterarLektion 4(a)– Vi repeterar 1. Att rita på ryggen Barnen jobbar i par. Ett barn står bakom ett ana barnet och ritar med sitt finger på ryggen, en cirkel, triangel eller fyrhörning. Barnet som sitter försöker rita motsvarande geometriska objekt på ett papper. 2. Att bygga med logiska block Barnen får fritt bygga vad de vill. Med samma logiska block kan barn göra många olika föremål. 3. Figurbingo Barn som först har tre tomma rutor antingen snett, våg eller lodrätt vinner.
 17. 17. Lektion 4(b)– Vi repeterarLektion 4(b)– Vi repeterar 1. Uppgifter i barnets bok s. 20 Måla slottet - måla objekten som behövs i slottet med samma färg. s. 21 Rita färdig mönstret, eller rita ett eget mönster. 2. Figurer i naturen 1) Ta med barnen ut i naturen och be dem hitta föremål som påminner så mcyket som möjligt till formen om cirklar, trianglar och fyrhörningar, t ex blad, stenar, pinnar, träbitar osv. 2) Limma alla föremål som är nästan triangelformade i en stor triangel och alla föremål som är nästan fyrhörningar i en stor fyrhörning.
 18. 18. Lektion 5 – TeaterLektion 5 – Teater 1) Med syfte att repetera geometriska begrepp spelar barnen upp en scen, ”Sally, Kurre och geometri”. 2) Barnen får olika roller, som Sally, Kurre, triangelbarn, kvadratbarn, rektangelbarn eller cirkelbarn.
 19. 19. Tack så mycket!Tack så mycket!

×