Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT
Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Hà Nội 2016
1.1. Mục đích
 Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tiếp
cận công nghệ thông tin.
 Thay đổi hình thức dạ...
 Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh;
 Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và
đòi h...
 Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh
(gọi là dự án tập thể);
 Dự án nghiên cứu có t...
 Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, các quy định và
hướng dẫn của công tác NCKHKT
 Tổ chức triển khai công...
 Triển khai cuộc thi cấp trường: tháng 6/2016
 Tập huấn, hỗ trợ định hướng nghiên cứu cho HS có ý tưởng nghiên cứu KHKT:...
III. Tiêu chí đánh giá và quy trình chấm thi
3.1. Dự án khoa học
 Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;
 Kế hoạch nghiên cứu và p...
3.2. Dự án kĩ thuật
 Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm
 Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;
 Tiến hành ngh...
Lĩnh vực dự thi
STT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu
1 Khoa học động vật Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trư...
Lĩnh vực dự thi (tiếp)
TT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu
7 Hóa học Hoá phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hoá...
Lĩnh vực dự thi (tiếp)
TT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu
14 Kĩ thuật môi
trường
Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; ...
STT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN TÁC GIẢ TRƯỜNG GV HƯỚNG DẪN
Ngày tháng năm 2016
HIỆU TRƯỞNG
( Kí tên và đóng dấu)
BẢN ĐĂNG KÝ CÁC ĐỀ...
Trung tâm Giáo dục và Phát triển
Website: ced.edu.vn
Tel: (84-4) 3562 7494
Fax: (84-4) 3540 1991
E-mail: lientk@ced.edu.vn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tóm tắt cuộc thi khoa học kỹ thuật

944 views

Published on

Tóm tắt về mục đích, nội dung, cách thức của cuộc thi khoa học kỹ thuật năm 2016-2017

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tóm tắt cuộc thi khoa học kỹ thuật

 1. 1. CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT Trung tâm Giáo dục và Phát triển Hà Nội 2016
 2. 2. 1.1. Mục đích  Khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, sáng tạo, tiếp cận công nghệ thông tin.  Thay đổi hình thức dạy và học, phương pháp đánh giá học tập.  Khuyến khích tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học.  Tạo cơ hội để học sinh giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin văn hóa. I. Mục đích và yêu cầu
 3. 3.  Phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh;  Phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội;  Phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường Trung học cơ sở.  Không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.  Đảm bảo tính trung thực trong NCKH  Nếu dự án dự thi là 1 phần của 1 đề tài lớn thì thí sinh phải là tác giả của toàn bộ phần dự án dự thi  Thời gian nghiên cứu của dự án dự thi không quá 12 tháng liên tục I. Mục đích và yêu cầu (tiếp) 1.2. Yêu cầu
 4. 4.  Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể);  Dự án nghiên cứu có thể nằm trong 22 lĩnh vực  Dự án nghiên cứu có liên quan đến các mầm bệnh, hóa chất độc hại hoặc các chất ảnh hưởng đến môi trường không được tham gia  Dự án dựa trên nghiên cứu trước đây ở cùng lĩnh vực có thể được tiếp tục dự thi, nhưng phải chứng tỏ được sự khác biệt với dự án trước  Các dự án tham dự Cuộc thi cấp thành phố là những dự án đã được giải cao trong các kỳ thi cấp cụm  Tất cả học sinh phổ thông từ lớp 8 đến lớp 9 có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực của năm học 2015 – 2016 từ Khá trở lên  Mỗi thí sinh chỉ được tham gia vào 01 dự án dự thi I. Mục đích và yêu cầu (tiếp) 1.2. Yêu cầu
 5. 5.  Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa, các quy định và hướng dẫn của công tác NCKHKT  Tổ chức triển khai công tác NCKHKT phù hợp với điều kiện thực tế.  Trong quá trình NCKHKT cần khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên  Phối hợp với trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm KHCN, cha mẹ trong việc hướng dẫn các đề tài KH  Tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị nghiên cứu và tham gia NCKHKT  Hiệu trưởng phân công giáo viên (GV) hướng dẫn học sinh NCKH, GV tham gia được giảm số tiết dạy theo (thông tư số 28/2009-BGDĐT) II. Tổ chức thực hiện
 6. 6.  Triển khai cuộc thi cấp trường: tháng 6/2016  Tập huấn, hỗ trợ định hướng nghiên cứu cho HS có ý tưởng nghiên cứu KHKT: tháng 6/2016  Tổ chức cuộc thi cấp trường: tháng 9/2016  Dự kiến tổ chức cuộc thi cấp Quận vào cuối tháng 10/2016  04 bản báo cáo về quá trình nghiên cứu và kết quả nghiên cứu đến thời điểm hiện tại (tháng 10/2016); nêu hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài.  02 quyết định cử giáo viên hướng dẫn đề tài  Bản đăng ký các đề tài dự thi KHKT cấp Quận theo mẫu (gồm văn bản dấu ký và gửi bản cứng cùng bản mềm )  Những dự án đạt giải cao cấp Quận sẽ được gửi tham dự Cuộc thi cấp Thành phố, dự kiến từ 24/11/2016 – 30/11/2016.  Cuộc thi cấp Quốc gia tổ chức tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, dự kiến từ ngày 06/3/2017 đến ngày 09/3/2017; II. Tổ chức thực hiện (tiếp)
 7. 7. III. Tiêu chí đánh giá và quy trình chấm thi 3.1. Dự án khoa học  Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;  Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;  Tiến hành nghiên cứu ( thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;  Tính sáng tạo: 20 điểm;  Trình bày và trả lời phỏng vấn: 35 điểm Tiêu chí đánh giá và quy trình chấm thi nhằm đáp ứng và chuẩn bị theo yêu cầu của cuộc thi INTEL ISEF Quốc gia và Quốc tế
 8. 8. 3.2. Dự án kĩ thuật  Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm  Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;  Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;  Tính sáng tạo: 20 điểm;  Trình bày và trả lời phỏng vấn: 35 điểm III. Tiêu chí đánh giá và quy trình chấm thi (tiếp)
 9. 9. Lĩnh vực dự thi STT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu 1 Khoa học động vật Hành vi; Tế bào; Mối liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và di truyền; Dinh dưỡng và tăng trưởng; Sinh lí; Hệ thống và tiến hóa;… 2 Khoa học xã hội và hành vi Điều dưỡng và phát triển; Tâm lý; Tâm lí nhận thức; Tâm lí xã hội và xã hội học;... 3 Hoá Sinh Hoá-Sinh phân tích; Hóa-Sinh tổng hợp; Hoá-Sinh-Y; Hóa- Sinh cấu trúc;… 4 Kỹ thuật Y sinh Vật liệu Y sinh; Cơ chế sinh học; Thiết bị Y sinh; Kỹ thuật tế bào và mô; Sinh học tổng hợp;… 5 Y sinh và khoa học Sức khỏe Chẩn đoán; Điều trị; Phát triển và thử nghiệm dược liệu; Dịch tễ học; Dinh dưỡng; Sinh lí học và Bệnh lí học;… 6 Sinh học tế bào và phân tử Sinh lí tế bào; Gen; Miễn dịch; Sinh học phân tử; Sinh học thần kinh …
 10. 10. Lĩnh vực dự thi (tiếp) TT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu 7 Hóa học Hoá phân tích; Hóa học trên máy tính; Hóa môi trường; Hoá vô cơ; Hoá hữu cơ; Hoá Lý;... 8 Sinh học trên máy tính và Sinh-Tin Kĩ thuật Y sinh; Dược lí trên máy tính; Sinh học mô hình trên máy tính; Tiến hóa sinh học trên máy tính; Khoa học thần kinh trên máy tính; Gen;… 9 Khoa học Trái đất và Môi trường Khí quyển; Khí hậu; Ảnh hưởng của môi trường lên hệ sinh thái; Địa chất; Nước;… 10 Hệ thống nhúng Vi điều khiển; Giao tiếp mạng và dữ liệu; Quang học; cảm biến; Gia công tín hiệu;… 11 Năng lượng: Hóa học Nhiên liệu thay thế; Năng lượng hóa thạch; Phát triển nhiên liệu tế bào và pin; Vật liệu năng lượng mặt trời;… 12 Năng lượng: Vật lí Năng lượng thủy điện; Năng lượng hạt nhân; Năng lượng mặt trời; Năng lượng nhiệt; Năng lượng gió;… 13 Kĩ thuật cơ khí Kĩ thuật hàng không và vũ trụ; Kĩ thuật dân dụng; Cơ khí trên máy tính; Lí thuyết điều khiển; Hệ thống vận tải mặt đất; Kĩ thuật gia công công nghiệp; Kĩ thuật cơ khí; Hệ thống hàng hải;…
 11. 11. Lĩnh vực dự thi (tiếp) TT Lĩnh vực Lĩnh vực chuyên sâu 14 Kĩ thuật môi trường Xử lí môi trường bằng phương pháp sinh học; Khai thác đất; Kiểm soát ô nhiễm; Quản lí chất thải và tái sử dụng; Quản lí nguồn nước;... 15 Khoa học vật liệu Vật liệu sinh học; Gốm và thủy tinh; Vật liệu Composite; Lí thuyết và tính toán; Vật liệu điện tử, quang và từ; Vật liệu Nano; Pô-li-me;... 16 Toán học Đại số; Phân tích; Rời rạc; Lý thuyết Game và Graph; Hình học và Tôpô; Lý thuyết số; Xác suất và thống kê;... 17 Vi sinh Vi trùng và kháng sinh; Vi sinh ứng dụng; Vi khuẩn; Vi sinh môi trường; Kháng sinh tổng hợp; Vi-rút;... 18 Vật lí và Thiên văn Thiên văn học và Vũ trụ học; Vật lí nguyên tử, phân tử và quang học; Lý-Sinh; Vật lí trên máy tính; Vật lí thiên văn; Vật liệu đo; Từ; Điện từ và Plasma; Cơ học; Vật lí hạt cơ bản và hạt nhân; Quang học; La-de; Thu phát sóng điện từ; Lượng tử máy tính; Vật lí lý thuyết;... 19 Khoa học Thực vật Nông nghiệp; Môi liên hệ và tương tác với môi trường tự nhiên; Gen và sinh sản; Tăng trưởng và phát triển; Bệnh lí thực vật; Sinh lí thực vật; Hệ thống và tiến hóa;... 20 Rô bốt và máy tính thông minh Máy sinh học; Lí thuyết điều khiển; Rô bốt động lực;... 21 Phần mềm hệ thống Thuật toán; An ninh máy tính; Cơ sở dữ liệu; Hệ điều hành; Ngôn ngữ và lập trình;... 22 Y học chuyển dịch Khám bệnh và chuẩn đoán; Phòng bệnh; Điều trị; Kiểm định thuốc; Ngiên cứu tiền lâm sàng;...
 12. 12. STT TÊN ĐỀ TÀI HỌ TÊN TÁC GIẢ TRƯỜNG GV HƯỚNG DẪN Ngày tháng năm 2016 HIỆU TRƯỞNG ( Kí tên và đóng dấu) BẢN ĐĂNG KÝ CÁC ĐỀ TÀI DỰ THI KHOA HỌC KĨ THUẬT CẤP QUẬN NĂM HỌC 2016 - 2017
 13. 13. Trung tâm Giáo dục và Phát triển Website: ced.edu.vn Tel: (84-4) 3562 7494 Fax: (84-4) 3540 1991 E-mail: lientk@ced.edu.vn

×