Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TỔ CHỨC HỘI CHỢ
KHOA HỌC
Tại sao cần tổ chức họi chợ khoa học?
 Học sinh biết cách sử dụng các phương pháp khoa
học để trả lời một câu hỏi
 Học s...
Tóm lại…
Giáo viên
• Có thể trước vài tuần chuẩn bị cùng học sinh và giới thiệu về phương pháp
khoa học và thế nào là một ...
QUÁ TRÌNH
THỰC HIỆN
Bước 1: chọn ngày và địa điểm triển lãm
 Tính toán diện tích mặt bằng
 Xác định số lượng ô triển lãm
 Chọn ngày và địa ...
BƯớc 2: Lên lịch tổ chức triển lãm khoa học
Lên kế hoạch cần trả lời các câu hỏi:
 Khi nào nhà trường tiến hành triển lãm...
Bước 3: Mời thành viên tham dự triển lãm
Bước 4: Lên kế hoạch chi tiết cho địa điểm triển
lãm
 Xác định xem liệu có đủ chỗ cho tất cả các dự án
nghiên cứu không
...
Bước 5: Xác ddingj và lên lịch cho tình nguyện
viên
Bước 6: Nhắc học sinh và phụ huynh
 Gửi thông tin cho học sinh và gia đình để nhắc
Ngày hội chợ
 Bước 7: Học sinh tự lắp đặt
 Bước 8: Trình bày, chấm
 Step 9: Dọn dẹp
Đánh giá chương trình
D À N H C H O H Ọ C S I N H ( G I Á O V I Ê N H Ư Ớ N G
D Ẫ N )
QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MỘT
DỰ ÁN KHOA HỌC
 Bước 1: Đưa ra ý tưởng
 Bước 2: nghiên cứu và lên kế hoạch
 Bước 3: Thu thập dữ liệu và phân tích
 Bước 4: Viết báo c...
Bước 1: Đưa ra ý tưởng
Trong giai đoạn này học sinh sẽ:
1. Có thể suy nghĩ và chọn 1 trong 5 chủ đề (chủ đề hàng
năm nên c...
Bước 2 – Nghiên cứu và lên kế hoạch
Trong bước này học sinh sẽ
1. Nghiên cứu giải định đưa ra
2. Thay đổi hay khẳng định g...
Bước 3: Thu thập thông tin và phân tích
Trong bước này học sinh sẽ
1. Tiến hành các thí nghiệm một cách an toàn
2. Chọn qu...
Bước 4: Viết báo cáo
Trong bước này học sinh sẽ:
1. Viết để cương và thảo luận với giáo viên
2. Viết bản thảo và thảo luận...
Bước 5: Tạo ra trưng bày hay triển lãm
Trong bước này
1. Học sinh đưa ra ý tưởng sẽ thiết kế các trình bày và
thể hiện ngh...
ĐÁNH GIÁ
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN KHÓA HỌC
(ví dụ tham khảo)
Phương pháp khoa học 40 đ
Nghiên cứu và thu thập thông tin đầy đủ, ...
Báo cáo tiến độ
 Báo cáo tiến độ của học sinh
Báo cáo tiến độ của học sinh liệt kê hết các công việc cụ thể học sinh
cần ...
Liên hệ
CENTER FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT
(CED)
Website: http://ced.edu.vn
Tel: (84-4)3 562 7494
Fax: (84-4)3 540 1991
...
XIN CẢM ƠN!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tổ chức hội chợ khoa học

156 views

Published on

Tổ chức hội chợ khoa học tại trường, cách xây dựng một dự án khoa học

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tổ chức hội chợ khoa học

 1. 1. TỔ CHỨC HỘI CHỢ KHOA HỌC
 2. 2. Tại sao cần tổ chức họi chợ khoa học?  Học sinh biết cách sử dụng các phương pháp khoa học để trả lời một câu hỏi  Học sinh học cách quản lý thời gian thông qua một dự án được tiến hành qua các bước  Cải thiện kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết của học sinh thông qua nghiên cứu tài liệu và viết báo cáo nghiên cứu  Cho phép học sinh chọn lĩnh vực mà học sinh quan tâm và thực hiện dự án
 3. 3. Tóm lại… Giáo viên • Có thể trước vài tuần chuẩn bị cùng học sinh và giới thiệu về phương pháp khoa học và thế nào là một dự án tốt để tham gia hội chợ khoa học • Hướng dẫn học sinh và tham vấn học sinh để đảm bảo chủ đề nghiên cứu của các em thực tiễn và có thể thực hiện được Học sinh • Đưa ra ý tưởng với các câu hỏi nghiên cứu đơn giản • Tiến hành thí nghiệm ở nhà hay ở trường Hội chợ • Học sinh – Trình bày các bảng thông tin hay mô hình mô tả dự án • Giám khảo (Giáo viên/tình nguyện viên) – Xem các bảng trình bày, yêu cầu học sinh trình bày và đặt câu hỏi và quyết định ai sẽ được giải
 4. 4. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN
 5. 5. Bước 1: chọn ngày và địa điểm triển lãm  Tính toán diện tích mặt bằng  Xác định số lượng ô triển lãm  Chọn ngày và địa điểm
 6. 6. BƯớc 2: Lên lịch tổ chức triển lãm khoa học Lên kế hoạch cần trả lời các câu hỏi:  Khi nào nhà trường tiến hành triển lãm, có cần sự hỗ trợ nào không (cha mẹ hay các tổ chức khác)?  Lúc nào thì các lớp sẽ lắp đặt?  Có mời cha mẹ và các bên liên quan không?  Có mời các lớp hay các tường khác không?
 7. 7. Bước 3: Mời thành viên tham dự triển lãm
 8. 8. Bước 4: Lên kế hoạch chi tiết cho địa điểm triển lãm  Xác định xem liệu có đủ chỗ cho tất cả các dự án nghiên cứu không  Hướng dẫn chi tiết và mô tả địa điểm cho các phần trình bày  Cần có người phụ trách và lên kế hoạch chi tiết và hướng dẫn cho học sinh và giáo viên
 9. 9. Bước 5: Xác ddingj và lên lịch cho tình nguyện viên
 10. 10. Bước 6: Nhắc học sinh và phụ huynh  Gửi thông tin cho học sinh và gia đình để nhắc
 11. 11. Ngày hội chợ  Bước 7: Học sinh tự lắp đặt  Bước 8: Trình bày, chấm  Step 9: Dọn dẹp
 12. 12. Đánh giá chương trình
 13. 13. D À N H C H O H Ọ C S I N H ( G I Á O V I Ê N H Ư Ớ N G D Ẫ N ) QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG MỘT DỰ ÁN KHOA HỌC
 14. 14.  Bước 1: Đưa ra ý tưởng  Bước 2: nghiên cứu và lên kế hoạch  Bước 3: Thu thập dữ liệu và phân tích  Bước 4: Viết báo cáo nghiên cứu  Bước 5: Làm bảng trình bày (triển lãm hay biểu diễn)
 15. 15. Bước 1: Đưa ra ý tưởng Trong giai đoạn này học sinh sẽ: 1. Có thể suy nghĩ và chọn 1 trong 5 chủ đề (chủ đề hàng năm nên cho trước) 2. Có thể đặt ra hai câu hỏi nghiên cứu cho mỗi chủ đề 3. Hỏi ý kiến thầy cô hay cha mẹ về khả năng thực hiện dự án đó 4. Chọn chủ đề thích hợp và xác định câu hỏi nghiên cứu 5. Đưa ra giả thuyết (giả định) 6. Thảo luận chủ đề và giả định với thầy cô và duyệt chủ đề nghiên cứu 7. Ghi chép các ý tưởng, kết quả, thảo luận trong quá trình nghiên cứu vào sổ tay nghiên cứu khoa học
 16. 16. Bước 2 – Nghiên cứu và lên kế hoạch Trong bước này học sinh sẽ 1. Nghiên cứu giải định đưa ra 2. Thay đổi hay khẳng định giải định đó với thầy cô hay người hướng dẫn 3. Liên hệ với những người liên quan 4. Ghi lại hết các nguồn tài liệu nghiên cứu trong sổ tay nghiên cứu khoa học 5. Điền thông tin vào bản kế hoạch các bước tiến hành và có chữ ký xác nhận cho từng bước tiến hành 6. Xây dựng kế hoạch sơ bộ để có các tài liệu và vật liệu trình bày kết quả
 17. 17. Bước 3: Thu thập thông tin và phân tích Trong bước này học sinh sẽ 1. Tiến hành các thí nghiệm một cách an toàn 2. Chọn quy mô mẫu thích hợp 3. Thực hiện thí nghiệm vài lần 4. Thu thập và ghi chép thông tin chính xác 5. Ghi chép cẩn thận ngày tháng và quan sát vào sổ tay nghiên cứu khoa học 6. Biểu diễn số liệu qua bảng hay biểu đề để thể hiện xu hướng 7. Viết kết luận nghiên cứu diễn giải các kết quả và số liệu
 18. 18. Bước 4: Viết báo cáo Trong bước này học sinh sẽ: 1. Viết để cương và thảo luận với giáo viên 2. Viết bản thảo và thảo luận với giáo viên 3. Sửa lại bản thảo theo góp ý của giáo viên 4. Hoàn thiện và nộp bản cuối
 19. 19. Bước 5: Tạo ra trưng bày hay triển lãm Trong bước này 1. Học sinh đưa ra ý tưởng sẽ thiết kế các trình bày và thể hiện nghiên cứu của mình theo hình thức nào 2. Làm theo hướng dẫn và trong khuôn khổ cho phép 3. Trình bày kết quả một cách rõ ràng và hấp dẫn, sáng tạo 4. Tập trình bày về dự án mình trong hội chợ
 20. 20. ĐÁNH GIÁ
 21. 21. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC DỰ ÁN KHÓA HỌC (ví dụ tham khảo) Phương pháp khoa học 40 đ Nghiên cứu và thu thập thông tin đầy đủ, bài bản 40 đ Phương pháp và sử dụng thiết bị khoa học 20 đ Hiểu biết và suy nghĩ khoa học 40 đ Chất lượng và kỹ năng trình bày 32đ Hiệu quả và nội dung trình bày triển lãm 28 đ
 22. 22. Báo cáo tiến độ  Báo cáo tiến độ của học sinh Báo cáo tiến độ của học sinh liệt kê hết các công việc cụ thể học sinh cần tiến hành trong từng giai đoạn nghiên cứu. Báo cáo này giúp học snh nắm vững các yêu cầu và cũng nhắc nhở học sinh các bước tiếp theo để đảm bảo tiến độ.  Báo cáo tiến độ cho cha mẹ Cha mẹ cũng có thể cần nắm được tiến độ của học sinh để có thể nhắc nhở và hỗ trợ học sinh hoàn thành trách nhiệm.  Báo cáo tiến độ của thầy cô Giáo viên cũng cần có sổ theo dõi tiến độ của học sinh để biết học sinh đã tiến hành đến đâu, bước nào và đưa ra thời hạn hoàn thành từng bước cho học sinh.
 23. 23. Liên hệ CENTER FOR EDUCATION AND DEVELOPMENT (CED) Website: http://ced.edu.vn Tel: (84-4)3 562 7494 Fax: (84-4)3 540 1991 Email: cedhanoi@ced.edu.vn Address: Room 1502, 3A building, RESCO, #74 Pham Van Dong Street, Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
 24. 24. XIN CẢM ƠN!

×