K33103349 my nhung_bai2_tin10

820 views

Published on

 • Slide 2 nhiều màu quá N ơi :)
  Trò chơi ô chữ hay quá ...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

K33103349 my nhung_bai2_tin10

 1. 1. GVHD: Cô Nguyễn Thị Ngọc HoaSVTH: Nguyễn HoàngThị Mỹ NhungLớp: Tin 5 Vũng Tàu 1111
 2. 2. Mục tiêu chươngCác Khái niệm cơ bản của Tin Một số kĩ năng ban đầu về sử Học. trình dụng máy tính. Chương trình Tin Học lớp 10 Chương 1: Chương 2: Chương 3: Chương 4: Một số khái niệm cơ bản của Hệ điều hành. Soạn thảo văn Mạng máy tính Tin Học. bản. và internet. Bài 2: Thông Tin Và Dữ Liệu. Chuẩn Mụctiêu 2 kiến thức, bài dạy. kĩ năng.
 3. 3. MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết các khái niệm về thông tin và dữ liệu. Biết các đơn vị đo lượng thông tin. Biết nhận biết và phân biệt giữa thông tin và dữ liệu. Biết các dạng thông tin. Hiểu qui trình mã hóa thông tin và dữ liệu. Hiểu rõ cách nhận biết thông tin, lưu trữ và xử lý thông tin của máy tính. Biết các hệ đếm dùng trong tin học. Biết biểu diễn số nguyên, số thực, dấu phẩy động. Biết quy trình biểu diễn thông tin loại phi số. Biết cách chuyển đổi biểu diễn giữa các hệ đếm. Hiểu nguyên lí mã hóa nhị phân. 3
 4. 4. MỤC TIÊU: Kỹ năng: Nhận biết được thông tin và dữ liệu. Mã hóa được một số thông tin đơn giản thành dãy bit. Biểu diễn số ở dạng các hệ đếm khác nhau. Chuyển đổi được biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau.  Thái độ: Học sinh tập trung chú ý và ghi chép đầy đủ. Học sinh tham gia các hoạt động của giáo viên. 4
 5. 5. Bài 2: Thông Tin và Dữ Liệu • Khái niệm thông tin và dữ liệu. • Đơn vị đo lượng thông tin. • Các dạng thông tin. • Mã hóa thông tin trong máy tính.Điểm trọng • Biểu diễn thông tin trong máy tính. • Chuyển đổi biểu diễn giữa các hệ đếm. tâm • Nguyên lí mã hóa nhị phân, • Khái niệm thông tin và dữ liệu. • Mã hóa thông tin trong máy tính. • Biểu diễn thông tin trong máy tính.Điểm khó 5
 6. 6. Bài 2: Thông Tin và Dữ LiệuKiến thức đã biết:• Đặc tính, vai trò của máy tính điện tử.Khả năng biết:• Khái niệm thông tin ngoài đời sống.• Đơn vị đo lượng thông tin.( bit, byte).• Các dạng thông tin : văn bản, hình ảnh, âm thanh.• Hệ đếm La Mã.• Hệ thập phân.Phương pháp:• Dạy học tích cực, sử dụng công nghệ vào dạy học, cho học sinh hoạt động thảo luận nhóm. Có kết hợp 6 trò chơi trong dạy học.
 7. 7. Bài 2: Thông Tin và Dữ LiệuNội dung tiết 1:1. Khái niệm thông tin và dữ liệu.2. Đơn vị đo lượng thông tin.3. Các dạng thông tin.4. Mã hóa thông tin trong máy tính.Nội dung tiết 2:1. Biểu diễn thông tin trong máy tính.2. Chuyển đổi biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau. 7
 8. 8. Bài 2: Thông Tin và Dữ Liệu ( tiết 2)Giả định:-Phòng học có máy chiếu, bànghế đầy đủ, chỗ ngồi đủ điều kiện Chuẩn bị của giáo viên:để học sinh có thể thảo luận -Phiếu học tập tiết 2.nhóm. -Soạn câu hỏi trắc nghiệm.-Học sinh về nhà học bài đầy đủ -Soạn trò chơi ô chữ.và đã xem trước nội dung tiết 2. -Soạn bài trình chiếu powerpoint.-Trình độ học sinh trong lớp -Sách giáo khoa.ngang nhau, từ khá trở lên.-Tổ bộ môn quy định trong nộidung kiểm tra có phần biểu diễnsố trong các hệ đếm khác nhau. 8
 9. 9. Bài 2: Thông Tin và Dữ Liệu ( tiết 2) Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ, dẫn dắt vào tiết mới. Hoạt động 4 Hoạt động 2 Thông Tin Biểu diễn thôngBài tập vận dụng, củng cố bài. và Dữ Liệu tin trong máy tính. Hoạt động 3 Chuyển đổi biểu diến 9 số trong các ệ đếm khác nhau.
 10. 10. Hoạt động 1- Kiểm tra bài cũ, dẫn dắt vào nội dung mới ( 8 phút)  Mục tiêu: - Củng cố lại kiến thức đã học ở tiết trước. - Dẫn dắt vào nội dung bài mới.  Hoạt động: - Giáo viên mời một học sinh lên bảng, thao tác trên máy làm bài tập trắc nghiệm giáo viên đã soạn sẵn bằng phần mềm violet. - Cả lớp theo dõi trên máy chiếu. - Giáo viên nhận xét, cho điểm học sinh. - Giáo viên đặt vấn đề dẫn dắt vào nội dung mới. ( Để biết thông tin sau khi được mã hóa, đưa vào máy được biểu diễn như thế nào, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung tiết hôm nay, biểu diễn thông tin trong máy tính) 10
 11. 11. Bài 2: Thông Tin và Dữ LiệuCâu hỏi trắc nghiệm kiểm tra bài cũ:1. Điền từ vào chỗ trống: lưu trữ – thông tin – xử lý – mã hóa• Thông tin là sự hiểu biết của con người về một thực thể nào đó, có thể thu thập, ....., xử lý được.• Dữ liệu là .... đã được đưa vào máy tính.• Mã hoá thông tin để: máy tính .... được thông tin.• Quy trình mã hóa thông tin: Thông tin gốc -> Thông tin ..... -> Máy tính2. Chọn câu trả lời đúng: Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin là:A. Byte B. Bit C. KB D.GB2. Chọn câu trả lời đúng: Mã ASCII của ký tự A là :A. 97 B. 65 C. 32 D. 273. Chọn câu trả lời đúng:Những thông tin thuộc loại phi số là:A. Văn bản, số nguyên, số thực.B. Văn bản, hình ảnh, âm thanh. 11C. Số nguyên, số thực, âm thanh.D. Âm thanh, văn bản, số thực.
 12. 12. Hoạt động 2- Biểu diễn thông tin trong máy tính (20 phút) Mục tiêu: Kiến thức: - Biết các hệ đếm dùng trong tin học. -Biết biểu diễn số nguyên, số thực, dấu phẩy động. -Biết quy trình biểu diễn thông tin loại phi số. Kỹ năng: -Biểu diễn được các hệ đếm. -Biểu diễn được các số nguyên, số thực. 12
 13. 13. Hoạt động 2- Biểu diễn thông tin trong máy tính (20 phút) Hoạt động: Giáo viên:• Phát phiếu học tập cho học sinh.• Chia lớp học thành 4 nhóm thảo luận. - Tìm hiểu các hệ đếm La Mã, Thập Phân, Nhị Phân, Hệ cơ số mười sáu. - - Cách biểu diễn giá trị số của các hệ đếm đó. - Phân biệt hệ đếm phụ thuộc vị trí và hệ đếm không phụ thuộc vị trí . - - Tìm hiểu về cách biểu diễn số nguyên . - Tìm hiểu biểu diễn số nguyên có dấu và số nguyên không dấu -Tìm hiểu biểu diễn số thực. -Tìm hiểu về dấu phẩy động. - Tìm hiểu biểu diễn thông tin loại phi số - Nguyên lý mã nhị phân 13
 14. 14. Hoạt động 2- Biểu diễn thông tin trong máy tính (20 phút) Học sinh: Thảo luận nhóm. Từng nhóm lần lượt báo cáo bài thảo luận của nhóm. Các nhóm còn lại chú ý nghe báo cáo, nhận xét. Giáo viên:• Cho học sinh lên báo cáo từng nhóm một, nhận xét bài báo cáo của nhóm.• Chiếu nội dung bài học, giải thích và bổ sung thêm những phần chưa đầy đủ của nhóm.• Sau đó mời tiếp nhóm tiếp theo.• Chiếu demo cách biểu diễn số nguyên, số thực cho học sinh xem.• Cho một số ví dụ về biểu diễn giá trị số của hệ đếm , biểu diễn số nguyên, số thực, yêu cầu học sinh lên bảng làm. Giáo viên mời học sinh khác nhận xét và đánh giá, sửa ví dụ nếu cần.• ( ví dụ: biểu diễn 111 2, 2EF16 ; biểu diễn 0,3256 theo dấu phẩy động) Học sinh nghe giảng, lên bảng làm ví dụ và ghi chép vào phiếu học tập. 14
 15. 15. Hoạt động 3- Chuyển đổi biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau ( 10 phút)Hoạt động:Giáo viên:-Giải thích phương pháp chuyển đổibiểu diễn số từ hệ thập phân 10 sanghệ nhị phân, hệ cơ số mười sáu; từ Kiến thức:hệ thập phân sang hệ cơ số mười Biết cách chuyển đổi biểu diễnsáu và ngược lại. giữa các hệ đếm-Cho ví dụ demo minh họa.( ví dụ: 7 10 = 1112 và 4510 = 2 D 16) Kỹ năng: Chuyển đổi được biểu diễn số trong các hệ đếm khác nhau.-Cho ví dụ yêu cầu học sinh lên bảng Học sinh:trình bày. -Chú ý nghe giảng.( ví dụ: 82 10 = ? 2 = ? 16 -Ghi chép vào phiếu học tập. và 3,D7EF 16 = ? 2 ) -Lên bảng làm bài hoặc làm vào 15-Nhận xét và sửa ví dụ nếu cần. phiếu học tập và nhận xét bài của bạn.
 16. 16. Hoạt động 4 Bài tập vận dụng, củng cố bài ( 7 phút) Mục tiêu Hoạt động:- Củng cố gợi nhớ -Giáo viên cho học sinh chơi trò chơi ô chữ. Chơilại nội dung toàn theo nhóm ban đầu.bài. -Cho câu bài tập chuyển đổi biểu diễn giữa các hệ- Tạo không khí vui đếm, yêu cầu học sinh giải.vẻ cho học sinh sau -Nhóm nào giải xong trước, được quyền chơi trước.một tiết học mệt -Các nhóm lần lượt đoán ô chữ. Nhóm đoán sai, cácmỏi, nặng nề. nhóm còn lại được quyền đoán ô chữ. -Nhóm nào đoán được ô chữ chính sẽ được cộng mỗi bạn một điểm vào bài kiểm tra một tiết. -Giáo viên nhận xét tiết học, dặn dò học sinh về nhà học bài và làm các bài tập trong sách bài tập. 16
 17. 17. Bài 2: Thông Tin và Dữ Liệu T H O N G T I NCâu hỏi trò chơi ô chữ: M A H O A M A H O A1. Đây là sự hiểu biết của con người về P H AN D I N H T R Imột thực thể nào đó, có thể thu thập, lưu P H I S Otrữ và xử lý được.2. Đây là quá trình giúp thông tin được HI N H A N Hđưa vào máy tính. DA U A M3. Tên gọi của M trong dạng biểu diễn dấu M A YT I N Hphẩy động của số thực.4. Đây là tên gọi của loại thông tin códạng thông tin là âm thanh.5. Đây là một dạng thông tin có thể nhìn Câu hỏi chọnthấy được. nhóm được quyền6. Đây là dấu được quy ước bằng số 1 chọn ô chữ trước:trong biểu diễn số nguyên có dấu.7. Đây là nơi lưu trữ thông tin sau khi qua 52 10 = ?2 = ? 16quá trình mã hóa thông tin. 17
 18. 18. Bài 2: Thông Tin và Dữ Liệu Phần mềm trình chiếu power pointInternet tìm Phần mềm cắttài liệu liên Ứng dụng hình Snipy quan. công nghệ Phần mềm violet 18
 19. 19. 19

×