Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K33 103 339_hoa_bai21_mangthongtintoancau_internet_lop10

774 views

Published on

trong hoạt động 2: e có clip nhưng mà k bỏ trong ppt được, khi nào nộp bài hoàn chỉnh e gửi cho co sau nha cô.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K33 103 339_hoa_bai21_mangthongtintoancau_internet_lop10

 1. 1. Nhóm 4 – Bài 21: MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET Nguyễn Thị Minh Hoa Tin5VT_K33 103 339 GIỚI THIỆU GIÁO ÁN
 2. 2. Chương trình tin học 10 Company Logo Biết các khái niệm cơ bản của tin học Có một số kĩ năng ban đầu về sử dụng máy tính Chương 4: Mạng máy tính và internet Chương 3: Soạn thảo văn bản Chương 2: Hệ điều hành Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học
 3. 3. Chương 4: Mạng máy tính và internet Company Logo <ul><li>Biết khái niệm mạng máy tính. </li></ul><ul><li>Khái niệm các mô hình mạng, giao thức… </li></ul><ul><li>Lợi ích của Internet </li></ul>Kiến thức <ul><li>Sử dụng trình duyệt Web. </li></ul><ul><li>Thực hiện nhận và gửi thư điện tử. </li></ul><ul><li>Tìm kiếm thông tin trên mạng. </li></ul>Kỹ năng Company Logo Mục tiêu bài dạy Chuẩn kiến thức kĩ năng Bài 22 Bài 20 Mạng máy tính Bài21 Mạng truyền thông Internet. Một số dịch vụ cơ bản của Internet.
 4. 4. Mục tiêu kiến thức <ul><li>Hiểu được khái niệm Internet </li></ul><ul><li>Hiểu được các lợi ích do internet mang lại </li></ul><ul><li>Biết các phương thức kết nối thông dụng với internet . </li></ul><ul><li>Biết giao thức TCP/IP là gì. </li></ul><ul><li>Biết khái niệm địa chỉ IP, tên miền </li></ul>
 5. 5. www.themegallery.com Company Logo Nội dung trọng tâm, nội dung khó <ul><li>Hiểu được khái niệm Internet </li></ul><ul><li>Các lợi ích do chính mạng internet mang lại </li></ul><ul><li>Biết cách kết nối internet </li></ul><ul><li>Biết được các cách máy tính trong internet giao tiếp được với nhau </li></ul><ul><li>Làm sao để gói tin đến đúng người nhận. </li></ul><ul><li>Giao thức TCP/IP. </li></ul><ul><li>Khái niệm địa chỉ IP </li></ul>Nội dung trọng tâm Nội dung khó
 6. 6. www.themegallery.com Company Logo <ul><li>Khái niệm mạng máy tính. </li></ul><ul><li>Phân biệt được các loại mạng LAN, WAN </li></ul><ul><li>Biết được khái niệm giao thức. </li></ul><ul><li>Biết được các hình thức kết nối trong mạng máy tính. </li></ul>Kiến thức đã biết
 7. 7. Hoạt động dự kiến www.themegallery.com Company Logo Tiết 1: Khái niệm internet và các các kết nối internet Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet Tiết 2: cách các máy tính giao tiếp với nhau và tại sao các gói tin đến đúng người nhận.
 8. 8. Giả định <ul><li>Học ở phòng máy </li></ul><ul><li>Có máy chiếu. </li></ul><ul><li>Có kết nối internet. </li></ul><ul><li>Sĩ số lớp khoảng 40 người.Chia làm 4 tổ. </li></ul>www.themegallery.com Company Logo
 9. 9. Hoạt động dự kiến <ul><li>Tiết 1: Khái niệm internet và các cách </li></ul><ul><li>kết nối internet </li></ul>www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo Kiểm tra bài cũ, dẫn dắt vào bài mới (10’) HĐ1 Khái niệm Internet và các lợi ích của Internet (15’) HĐ2 Củng cố bài học (10’) HĐ4
 10. 10. <ul><li>Mục đích: Cũng cố lại một số kiến thức cũ cần thiết để bài mới nhanh chóng, gây sự hứng thú cho bài học mới. </li></ul><ul><li>Cách tiến hành: </li></ul><ul><li>Gọi HS lên KT bài cũ: </li></ul><ul><li>1/ Nêu khái niệm mạng máy tính? Nêu đặc điểm của các mạng LAN, WAN? </li></ul><ul><li>2/ Giao thức là gì? Nêu các phương tiện truyền thông để kết nối các máy tính trong mạng </li></ul><ul><li>Đặt câu hỏi tình huống: máy tính trong 1 phòng hoặc 1 tòa nhà kết nối với nhau gọi là mạng LAN, các máy tính ở các thành phố kết nối với nhay gọi là mạng WAN, vậy máy tính ở VN có kết nối với USA hay NB được không và gọi là mạng gì? </li></ul>Company Logo Kiểm tra bài cũ, dẫn dắt vào bài mới (10’) HĐ1
 11. 11. <ul><li>Mục đích: hiểu được KN mạng internet và phân biệt được sự khác biệt giữa mạng internet các loại mạng khác. Nắm được 1 số lợi ích do internet mang lại </li></ul><ul><li>Cách tiến hành: </li></ul><ul><li>Chia nhóm theo từng tổ. </li></ul><ul><li>Chiếu video mô phỏng mạng internet cho các nhóm rút ra các ý trong khái niệm internet .  Giáo viên nhận xét, và đúc kết lại khái niệm chung nhất. </li></ul>www.themegallery.com Company Logo InDo NGA LAO USA BRAZIN JaPan ÂN ĐỘ VN Khái niệm Internet và các lợi ích của Internet (15’) HĐ2
 12. 12. <ul><li>Chiếu hình ảnh những lợi ích do internet mang lại .Yêu cầu các nhóm theo dõi và ghi lại thật nhanh </li></ul><ul><li> GV ghi nhận kết quả và nhận xét. </li></ul>www.themegallery.com Company Logo Khái niệm Internet và các lợi ích của Internet (15’)tt HĐ2
 13. 13. www.themegallery.com Company Logo
 14. 14. www.themegallery.com Company Logo
 15. 15. Company Logo Điện thoại Internet Video Chat Mobile Internet Phone Video Voice Chat
 16. 16. <ul><li>Mục đích: Biết được các cách kết nối internet và phân biệt được ưu điểm của từng phương thức. </li></ul><ul><li>Cách tiến hành: </li></ul><ul><li>Chia lớp thành 4 nhóm. </li></ul><ul><li>Yêu cầu đọc SGK trả lời các câu hỏi </li></ul><ul><li>1/ hãy nêu các phương thức kết nối internet </li></ul><ul><li>2/ Máy cô không nối dây mà vẫn vào được mạng là hình thức kết nối gì? </li></ul><ul><li>3/ Các em có biết vì sao lúc trước, chúng ta vào mạng không thể xem phim trực tuyến và không thể chơi game online? </li></ul>www.themegallery.com Company Logo
 17. 17. <ul><li>Mục đích : nhắc lại các kiến thức đã học và đánh giá thái độ nhận thức </li></ul><ul><li>Các tiến hành: </li></ul><ul><li>HS nhắc lại các khái niệm đã học. </li></ul><ul><li>Cho HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm vào phiếu bài tập. </li></ul><ul><li>Hệ thống câu hỏi: </li></ul><ul><li>1/ Internet được thiết lập năm: </li></ul><ul><li>A.1973 B. 1993 C. 1983 D. Tất cả đều sai </li></ul><ul><li>2/ Chọn câu đúng nhất, Internet là: </li></ul><ul><li>A. Mạng kết nối toàn cầu B. Mang máy tính khổng lồ. </li></ul><ul><li>C. Sử dụng bộ giao thức TCP/IP D. Tất cả đều đúng </li></ul>Company Logo Củng cố bài học (10’) HĐ4
 18. 18. <ul><li>3/ Chủ sở hữu mạng Internet là: </li></ul><ul><li>A. Các tập đoàn viễn thông B. Hoa kỳ </li></ul><ul><li>C. Pháp. D. Không có ai là chủ sở hữu. </li></ul><ul><li>Câu 5/. Chọn phát biểu đúng nhất về bảng chất của internet trong các phát biểu sau </li></ul><ul><li>A . Là mạng lớn nhất thế giới. </li></ul><ul><li>B. Là mạng có hàng triệu máy chủ. </li></ul><ul><li>C . Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất. </li></ul><ul><li>D. Là mạng toàn cầu và sử dụng bộ giao thức truyền thông TCP/IP. </li></ul><ul><li>Câu 6: Ứng dụng của internet là: Không thể giới thiệu mua bán các sản phẩm một cách trực tuyến </li></ul><ul><li>A/ đúng B/ Sai </li></ul>
 19. 19. Mục tiêu bài dạy <ul><li>Cám ơn cô và các bạn </li></ul><ul><li>đã theo dõi!!!!! </li></ul>www.themegallery.com Company Logo

×